Organizacijske enote

Tel.: 01/ 474 47 50

Predsednica: mag. Biserka Kogej Dmitrovič

Vodja urada: Mirsada Ramić

Tel.: 01 / 474 47 40

Vodja: Jelka Zorman Bogunovič, višja sodnica svetnica

Vodja vpisnika: Alenka Brna

Tel.: 01 / 474 47 41

Vodja: Edo Škrabec, višji sodnik svetnik

Vodja vpisnika: Darja Štrus

Tel.: 01 / 474 47 50

Vodja: mag. Lilijana Strban, višja sodnica