seznam sodnikov

Silva Donko

mag. Biserka Kogej Dmitrovič

mag. Klavdija Ana Magič

Valerija Nahtigal Čurman

Helena Papež

Nada Perić Vlaj

mag. Tanja Pustovrh Pirnat

mag. Lilijana Strban

Elizabeta Šajn Dolenc

dr. Martina Šetinc Tekavc

Edo Škrabec

Jelka Zorman Bogunovič