mediacija

 

 

Služba za alternativno reševanje sporov:

Mateja Hren, višja pravosodna svetovalka  I (PDI)

tel.: (01) 474 47 50

 

Pisarna za alternativno reševanje sporov:

Darja Štrus

tel.: (01) 474 47 41

 

povezava na e-poštni predal: mediacije.visds@sodisce.si

 

Sklep o uveljaviti programa alternativnega reševanja sporov

Navodila za izvajanje postopka mediacije v delovnih sporih

Program alternativnega reševanja sporov pri Višjem delovnem in socialnem sodišču

Etična načela za mediatorje na seznamu Višjega delovnega in socialnega sodišča

Seznam mediatorjev Višjega delovnega in socialnega sodišča (1.5.2016)

Generalno povabilo k podpisu podjemnih pogodb

Sprememba navodil za izvajanje postopka mediacije v delovnih sporih (17.2.2017)