Kontaktne informacije

Glede na Odredbo o spremembi odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije predsednika Vrhovnega sodišča z dne 13.5. 2021, se podaljšujejo veljavni ukrepi na VDSS do 15.6.2021.

 

Obvestilo za stranke o poslovanju VDSS od 17. 5. 2021

Sprememba Protokola o poslovanju VDSS od 17.5.2021

 

Obvestilo za stranke o poslovanju VDSS z dne 14. 4. 2021

Sprememba protokola o poslovanju VDSS z dne 14. 4. 2021

 

 

Obvestilo za stranke o poslovanju VDSS z dne 15. 3. 2021

Sprememba protokola o poslovanju VDSS z dne 15. 3. 2021

 

 

Obvestilo za stranke o poslovanju VDSS v obdobju od 1.2.2021 do vključno 17.3.2021

Protokol o poslovanju VDSS v obdobju od 1.2.2021 do vključno 17.3.2021

 

 

Obvestilo za stranke o poslovanju VDSS v obdobju 8.1.2021 do 31.1.2021

Protokol o poslovanju VDSS v obdobju 8.1.2021 do 31.1.2021

 

 

 

 

 

 

VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE

Dunajska cesta 22

1000 Ljubljana

tel.: 01 / 474 47 50

faks: 01 / 474 47 56

www.sodisce.si/vdss

e-pošta: urad.visds@sodisce.si

 

Predsednica: mag. Biserka Kogej Dmitrovič, višja sodnica svetnica

Urad predsednice:  01 / 474 47 50

 

Podpredsednik: Edo Škrabec, višji sodnik svetnik 

 

Direktorica: mag. Januša Grumerec Prosenc

tel.: 01 / 474 47 50

 

Uradna oseba po ZDIJZ: mag. Biserka Kogej Dmitrovič, višja sodnica svetnica

 

 

Poslovni čas sodišča:

  • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00
  • petek: od 8.00 do 15.00
  • na delovna dneva 24. in 31. decembra: od 8.00 do 13.00

 

Uradne ure za nevabljene stranke:

  • ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00
  • sreda: 14.00 do 16.30
  • na delovna dneva 24. in 31. decembra od 9.00 do 12.00

 

Sprejem pošiljk in pisanj, ki jih stranke vlagajo neposredno (sprejemna pisarna - vložišče):

  • od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 16.00
  • petek od 8.00 do 15.00
  • na delovna dneva 24. in 31. decembra od 8.00 do 13.00

 

 

IZVLEČEK HIŠNEGA REDA

 

Hišni red v sodni zgradbi določa postopke v zvezi z ugotavljanjem identitete obiskovalcev, njihovo kontrolo ter morebitne omejitve navzočnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (31. člen Sodnega reda; Ur.l. RS, št. 87/16).

 

V pritličju poslovne zgradbe Slovenijales, kjer se nahajajo prostori sodišča, je organizirana receptorska varnostna služba 24 ur na dan.

 

V prostorih sodišča je dovoljeno gibanje strank in obiskovalcev le v javnem (skupnem) hodniku, do steklenih vrat, v prostore za steklenimi vrati pa le po predhodni najavi v uradu predsednika sodišča oz. pri delavcu v sprejemni pisarni. Vodja urada oz. delavec v sprejemni pisarni sta v tem primeru dolžna obiskovalca telefonsko najaviti pri zaposlenemu h kateremu je obiskovalec namenjen (prvi odstavek točke VIII. Hišnega reda Su 240/2015-3 z dne 5. 2. 2016).

 

Dostop strank v sodniške kabinete ni dovoljen, razen ob izrecnem dovoljenju sodnika, kar mora vodja urada oz. delavec s sprejemni pisarni predhodno preveriti (drugi odstavek točke VIII. Hišnega reda ).

 

V prostore sodišča ni dovoljen vstop oboroženim osebam (32. člen Sodnega reda).

  

 

ODDELKI SODIŠČA:

 

Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore:

tel.: 01 / 474 47 40

Vodja oddelka: Jelka Zorman Bogunovič, višja sodnica svetnica

Vodja vpisnika: Alenka Brna

 

Oddelek za socialne spore:

tel.: 01 / 474 47 41

Vodja oddelka: Edo Škrabec, višji sodnik svetnik

Vodja vpisnika: Darja Štrus

Številke TRR sodišč

TRR: 0110-6370501126

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>

Matična in davčna številka

matična številka: 58405030
davčna številka: 63389126