letni razpored dela

Čistopis Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem - velja od 22. 11. 2022

Čistopis Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem (16. 11. 2022)

 

Sprememba Letnega razporeda dela sodnikov Okrajnega sodišča v Črnomlju - velja od 22. 11. 2022

Sprememba Letnega razporeda dela sodnikov Okrajnega sodišča v Črnomlju (16. 11. 2022)

 

Čistopis Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem - velja od 15. 11. 2022

Čistopis Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem (9. 11. 2022)

 

Sprememba Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem - velja od 15. 11. 2022

Sprememba Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in  Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem (9. 11. 2022)

 

Čistopis Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem z dne 17. 10. 2022 - velja od 1. 11. 2022

Čistopis Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem z dne 17. 10. 2022 (1. 11. 2022)

 

Sprememba Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem z dne 17. 10. 2022- velja od 1.11.2022

Sprememba Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem z dne 17. 10. 2022 (1.11.2022)

 

Čistopis Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem za leto 2022 z dne 13.12.2022 - velja od 3. 10. 2022

Čistopis Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem za leto 2022 z dne 13.12.2022 (27. 9. 2022)

 

Dopolnitev spremembe Letnega razporeda dela sodnikov Okrajnega sodišča v Novem mestu in Okrajnega sodišča v Trebnjem za leto 2022  - velja od 3. 10. 2022

Dopolnitev spremembe Letnega razporeda dela sodnikov Okrajnega sodišča v Novem mestu in Okrajnega sodišča v Trebnjem za leto 2022 (27. 9. 2022)

 

Čistopis Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem za leto 2022 z dne 13.12.2022 - velja od 3. 10. 2022

Čistopis Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem za leto 2022 z dne 13.12.2022 (26. 9. 2022)

 

Sprememba Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu,  Črnomlju in Trebnjem za leto 2022  - velja od 3. 10. 2022

Sprememba Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu,  Črnomlju in Trebnjem za leto 2022 (26. 9. 2022)

 

Sprememba Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu za leto 2022  - velja od 5.9.2022

Sprememba Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu za leto 2022  (30.8.2022)

 

Čistopis Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem za leto 2022 z dne 13.12.2022- velja od 5.9.2022

Čistopis Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem za leto 2022 z dne 13.12.2022 (30.8.2022)

 

Čistopis Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem za leto 2022 z dne 13. 12. 2021 - velja od 1. 9. 2022

Čistopis Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem za leto 2022 z dne 13. 12. 2021 (17. 8. 2022)

 

Sprememba Letnega razporeda dela sodnikov Okrajnega sodišča v Novem mestu za leto 2022 - velja od 1. 9. 2022

Sprememba Letnega razporeda dela sodnikov Okrajnega sodišča v Novem mestu za leto 2022 (17. 8. 2022)

 

Čistopis Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem za leto 2022 z dne 13. 12. 2021 - velja od 18. 7. 2022

Čistopis Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem za leto 2022 z dne 13. 12. 2021 (12. 7. 2022)

 

Sprememba Letnega razporeda dela sodnikov Okrajnega sodišča v Novem mestu za leto 2022 in dopolnitev Letnega razporeda dela sodnikov Okrajnega sodišča v Črnomlju za leto 2022 z dne 13. 12. 2021 - velja od 18. 7. 2022

Sprememba Letnega razporeda dela sodnikov Okrajnega sodišča v Novem mestu za leto 2022 in dopolnitev Letnega razporeda dela sodnikov Okrajnega sodišča v Črnomlju za leto 2022 z dne 13. 12. 2021 (12.7.2022)

 

Razpored dežurstva sodnikov in sodnega osebja na Okrožnem sodišču v Novem mestu, Okrajnem sodišču v Novem mestu, Okrajnem sodišču v Črnomlju in Okrajnem sodišču v Trebnjem v času poletnega poslovanja od 15. 7. 2022 do 15. 8. 2022

Razpored dežurstva sodnikov in sodnega osebja na Okrožnem sodišču v Novem mestu, Okrajnem sodišču v Novem mestu, Okrajnem sodišču v Črnomlju in Okrajnem sodišču v Trebnjem v času poletnega poslovanja od 15. 7. 2022 do 15. 8. 2022

 

Čistopis Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem - velja od 1.5.2022

Čistopis Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem (25.4.2022)

 

Sprememba Letnega razporeda dela sodnikov Okrajnega sodišča v Novem mestu - velja od 1.5.2022

Sprememba Letnega razporeda dela sodnikov Okrajnega sodišča v Novem mestu (25.4.2022)

 

Sprememba Letnega razporeda dela sodnikov Okrajnega sodišča v Trebnjem - velja od 1.5.2022

Sprememba Letnega razporeda dela sodnikov Okrajnega sodišča v Trebnjem (25.4.2022)

 

Čistopis Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem - velja od 9. 4. 2022

Čistopis Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem (4.4.2022)

 

Sprememba Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem - velja od 9.4.2022

Sprememba Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem (4.4.2022)

 

Čistopis Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem - velja od 5. 4. 2022

Čistopis Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem (29.3.2022)

 

Sprememba Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem - velja od 5. 4. 2022

Sprememba Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem (29.3.2022)

 

Sprememba Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem - velja od 5.4.2022

Sprememba Letnega razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem (29.3.2022)

 

Izvorni Letni razpored dela sodnikov in osebja Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem

Letni razpored dela sodnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem (13.12.2021)

Letni razpored dela sodnega osebja Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem (13.12.2021)