pravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrožno sodišče v Novem mestu 08.06.2023ob 09:00:00 pravdne Irena Matekovič soba 108 tega sodišča P 14/2022 ugotovitve obsega skupnega premoženja in deležev (pcto. 30.000,00 EUR) in plačila 24.000,00 EUR Katarina Divić, ODVETNICA NATAŠA TRATAR Alis Hajder, Atifa Hajder
Okrožno sodišče v Novem mestu 08.06.2023ob 09:00:00 pravdne Valerija Ivanetič Karlič soba 118 tega sodišča P 68/2021 Preklica darila (darilne pogodbe) pcto 100.000,00 EUR Peter Jožef Štor, Jožica Štor Simon Štor PREKLICANO
Okrožno sodišče v Novem mestu 09.06.2023ob 08:30:00 pravdne Valerija Ivanetič Karlič soba 117 tega sodišča P 26/2021 Izpolnitve pogodbe in plačila 852.441,04 EUR, zvišano na 902.419,02 EUR, zvišano na 5.311.891,00 EUR, zvišano na 17.096.211,69 EUR Davor Petravić Dušan Rešetič