pravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrožno sodišče v Novem mestu 08.12.2022ob 09:00:00 pravdne Irena Matekovič soba 108 tega sodišča P 1/2022 plačila odškodnine v znesku 30.000,00 EUR s pripadki Petra Emilija Kompan Ivan Mrzlikar