kadrovski razpisi in natečaji

RSS razpisov
Datum
 
Okrožno sodišče v Novem mestu 26.05.2023 Su 166/2023 Ponovitev javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrožnem sodišču v Novem mestu
Okrožno sodišče v Novem mestu 07.06.2023 Su 291/2023 Objava prostega delovnega mesta strokovni sodelavec VI - M/Ž na Okrajnem sodišču v Črnomlju