kadrovski razpisi in natečaji

RSS razpisov
Datum
 
Okrožno sodišče v Novem mestu 28.09.2023 Su 380/2023 Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetnik v pravosodju - vodja skupne finančno računovodske službe