gospodarske

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrožno sodišče v Novem mestu 08.12.2022ob 09:15:00 gospodarske Roman Pulko soba 118 tega sodišča I Pg 45/2021 plačila 100.000,00 EUR s pripadki Irena Frankovič FRANKOVIČ d.o.o., podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, Vukovci