Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Mariboru
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Mariboru

sodniki porotniki

 

Sodnike porotnike na okrožnih sodiščih imenuje predsednik višjega sodišča na območju okrožnega sodišča na predlog občine ali interesne organizacije, ki so kot društva ali združenja registrirana in delujejo na območju okrožnega sodišča (45. člen Zakona o sodiščih, Ur. l. RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami). Mandat sodnikov porotnikov traja 5 let. Sodniki porotniki so nastopili mandat 1. 2. 2021 in se jim mandat izteče januarja 2026.

 

Seznam sodnikov porotnikov