pravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrožno sodišče v Mariboru 02.10.2023ob 08:45:00 pravdne Marko Čagran soba 13 tega sodišča P 26/2023 zaradi ugotovitve pravne neveljavnosti lastnoročne oporoke, podredno zaradi razveljavitve oporoke, vps 135.617,98 eur Nataša Sabo, Sonja Sabo, Mihaela Senekovič Alojzija Zelenik
Okrožno sodišče v Mariboru 02.10.2023ob 13:00:00 pravdne Marko Čagran soba 13 tega sodišča P 10/2023 zaradi plačila odškodnine 60.911,92 EUR s p.p. Sandi Pregl Boštjan Lesnik
Okrožno sodišče v Mariboru 03.10.2023ob 09:00:00 pravdne Janez Žirovnik soba 137 tega sodišča II P 459/2019 zaradi ugotovitve obsega skupnega premoženja in določitve deleža na njem in preklica darilne pogodbe ter predlog za zaznambo spora pcto. 50.000,00 EUR s pp Gregor Jesenek Nada Bukovšek
Okrožno sodišče v Mariboru 03.10.2023ob 09:30:00 pravdne Petra Umek soba 141 tega sodišča III P 179/2022 ZARADI IZPODBIJANJA DOLŽNIKOVIH PRAVNIH DEJANJ, PCT. 203.221,00 EUR BANKA SPARKASSE D. D. JANJA LEDINEK
Okrožno sodišče v Mariboru 03.10.2023ob 13:00:00 pravdne Petra Umek soba 141 tega sodišča II P 140/2018 ZARADI UGOTOVITVE NIČNOSTI KREDITNIH POGODB IN PLAČILA ZNESKA 112.189,91 EUR,NEVELJAVNOSTI VKNJIŽBE,IZBRISA NEVELJAVNE VKNJIŽBE IN VZPOSTAVITVE PREJŠNJEGA Z.K. STANJA (VSP 185.462,72 EUR) DRAGICA KORENJAK, MARJAN KORENJAK BKS BANK AG CELOVEC AVSTRIJA, PODRUŽNICA BKS BANK AG LJUBLJANA
Okrožno sodišče v Mariboru 04.10.2023ob 10:00:00 pravdne Katarina Plevčak soba 140 tega sodišča P 119/2023 zaradi ugotovitve lastninske pravice na osebnem vozilu v skladu s 182/3 členom ZDavP-2 (pct. 50.000,00 EUR s pp) Dario Ivanković RS, Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Finančni urad Maribor
Okrožno sodišče v Mariboru 04.10.2023ob 10:45:00 pravdne Katarina Plevčak soba 140 tega sodišča P 176/2023 zaradi plačila 73.875,18 EUR Ahmet Saciri WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, Dunaj, WIENER STÄDTISCHE ZAVAROVALNICA, podružnica v Ljubljani
Okrožno sodišče v Mariboru 04.10.2023ob 11:00:00 pravdne Petra Umek soba 141 tega sodišča III P 369/2019 zaradi plačila odškodnine 32.000,00 EUR Nataly Jasmin Zadravec Anton Zadravec
Okrožno sodišče v Mariboru 04.10.2023ob 11:30:00 pravdne Katarina Plevčak soba 140 tega sodišča II P 475/2019 zaradi plačila odškodnine 218.000,00 EUR s pp Kevin Fras Zavarovalnica Sava d.d.., PE Novo Mesto
Okrožno sodišče v Mariboru 04.10.2023ob 12:00:00 pravdne Katarina Plevčak soba 140 tega sodišča III P 161/2021 zaradi vrnitev darila, pct. 266.067,00 EUR Urška Gričnik Andrej Črešnar
    Naenkrat izpiši