pravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrožno sodišče v Mariboru 08.12.2022ob 09:00:00 pravdne Janez Žirovnik soba 137 tega sodišča III P 20/2022 zaradi plačila odškodnine pct. 85.000,00 EUR Lana Lenič Friderik Vogrin PREKLICANO
Okrožno sodišče v Mariboru 08.12.2022ob 09:00:00 pravdne Marko Čagran soba 13 tega sodišča II P 303/2021 zaradi uveljavitve skupnega premoženja, pct. 25.000,00 EUR Tatjana Lubiova Petra Lubi, Sandra Lubiova PREKLICANO
Okrožno sodišče v Mariboru 08.12.2022ob 10:00:00 pravdne Katarina Plevčak soba 140 tega sodišča II P 248/2020 zaradi ugotovitve ničnosti pogodbe o dosmrtnem preživljanju pct. 200.000,00 EUR s pp Marija Arnuš Boris Lampe, Marija Lampe
Okrožno sodišče v Mariboru 08.12.2022ob 10:30:00 pravdne Janez Žirovnik soba 137/I tega sodišča III P 77/2021 zaradi plačila odškodnine pct. 30.000,00 EUR Natalija Špringer Zavarovalnica Triglav d.d.
Okrožno sodišče v Mariboru 08.12.2022ob 11:00:00 pravdne Katarina Plevčak soba 140 tega sodišča II P 266/2021 zaradi ugotovitve utemeljenosti razdedinjenja nujnega dediča, pct 23.000,00 EUR Andrejka Auer Jan Matrljan PREKLICANO
Okrožno sodišče v Mariboru 08.12.2022ob 11:30:00 pravdne Katarina Plevčak soba 140 tega sodišča III P 173/2022 zaradi ugotovitve prejema darila na račun brezplačne uporabe nepremičnine, upoštevanja darila pri obračunski vrednosti zapuščine in vračunanja darila v dedni delež, pct. 20.100,00 EUR Lilijana Neuvirt Tatjana Pregl
Okrožno sodišče v Mariboru 08.12.2022ob 13:00:00 pravdne Marko Čagran soba 13 tega sodišča III P 177/2022 ZARADI PLAČILA ODŠKODNINE V VIŠINI 121.000,00 EUR S PP MUHAMMAD HASNAIN IDREES Zavarovalnica Sava, d.d.