pravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrožno sodišče v Mariboru 08.06.2023ob 08:45:00 pravdne Marko Čagran soba 13 tega sodišča P 48/2023 ZARADI PLAČILA UPORABNINE, PCT. 40.955,67 EUR S PP Trivo Krempl Matjaž Krempl
Okrožno sodišče v Mariboru 08.06.2023ob 10:00:00 pravdne Janez Žirovnik soba 137 tega sodišča III P 68/2021 zaradi plačila odškodnine za 1. tožečo stranko 38.000,00 EUR, za 2. tožečo stranko 38.000,00 EUR in 3. tožečo stranko 38.000,00 EUR Nataša Štumpf, Gorazd Vindiš, Ana Vindiš Zavarovalnica Sava, d.d.
Okrožno sodišče v Mariboru 08.06.2023ob 10:30:00 pravdne Marko Čagran soba 13 tega sodišča II P 254/2021 zaradi ničnosti pogodbe o dosmrtnem preživljanju (pcto. 20.000, EUR), razveljavitve oporoke (pcto. 40.000,00 EUR), podrejeno zaradi prikrajšanja nujnega deleža (pcto. 15.000,00 EUR) Darja Ribič Turner, Slavica Kolar, Martin Kramberger Petra Verbovšek
Okrožno sodišče v Mariboru 09.06.2023ob 10:00:00 pravdne Petra Umek soba 141 tega sodišča II P 123/2022 zaradi ugotovitve obsega in deležev na skupnem premoženju, pct. 48.024,90 EUR Sandi Kladnik Simona Kladnik