drugi oklici

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrožno sodišče v Mariboru 05.10.2023ob 10:00:00 drugi oklici Matjaž Štok soba 253 v II. nadstropju St 952/2023 Narok za začetek stečajnega postopka Stečajni dolžnik: BIODELTA, d.o.o., Maribor Stečajni dolžnik: BIODELTA, d.o.o., Maribor
Okrožno sodišče v Mariboru 05.10.2023ob 11:00:00 drugi oklici Matjaž Štok soba 253 v II. nadstropju St 1060/2023 Narok za začetek stečajnega postopka Stečajni dolžnik: LEFIN PRO, d.o.o., Maribor Stečajni dolžnik: LEFIN PRO, d.o.o., Maribor