Skoči na vsebino
Logotip - Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
Skoči na vsebino
Logotip - Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

kolektivne tožbe

Osnovni podatki o zadevi

Datum zadnje spremembe: 13.09.2023
Sodišče: Okrožno sodišče v Mariboru
Opr. št.: Pk 1/2022
Datum vložitve tožbe / predloga: 10.05.2022
Klasif. prejema: Kolektivna odškodninska tožba
Vrsta zadeve: Varstvo potrošnikov - pogodbena razmerja s podjetji
Tožena stranka: NOVA KBM d.d.
Opr. št. povezanih zadev: /

Zatrjevano množično oškodovanje

Ni vnesenih podatkov.

Dokumenti

Datum Vrsta Opombe
10.05.2022 kolektivna tožba

A1-A5

A6-A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

A21

A22

A23-A25

A26

A27-A94

07.06.2022 vloga tretjega

C1-C4

26.07.2022 poprava / dopolnitev kolektivne tožbe  

Naroki

Vrsta Datum Ura Lokacija Status Javnost izključena
Narok za odločanje o odobritvi kol. tožbe 26.09.2023 09:00 soba 140 tega sodišča preklican Ne
Narok za odločanje o odobritvi kol. tožbe 25.05.2023 09:00 soba 140/I tega sodišča preklican Ne
Narok za odločanje o odobritvi kol. tožbe 13.03.2023 09:00 soba 141 tega sodišča preklican Ne

Podatki o sistemu vključitve ali izključitve in o članih skupine

Sistem vključitve ali izključitve: sistem ni določen
Datum zajema podatkov o številu članov skupine: 12.09.2023 17:01
Število vključenih članov: 0
Število izključenih članov: 0

Mehanizmi za pridobitev odškodnine

Ni vnesenih podatkov.

Drugi podatki

Ni vnesenih podatkov.