Skoči na vsebino
Logotip - Višje sodišče v Ljubljani
Skoči na vsebino
Logotip - Višje sodišče v Ljubljani

predstavitev

DSC03049.JPG
Višje sodišče v Ljubljani
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

Tel.: 01) 366 44 44
Fax.: (01) 366 40 70

Predsednik: Anton Panjan, višji sodnik svetnik
Podpredsednica: Mateja Lužovec, višja sodnica svetnica
Direktor sodišča in uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja: Janez Grden
Vodja urada: Marjeta Knavs

več informacij o sodišču ...

Pristojnost višjih sodišč (104. in 105. člen Zakona o sodiščih)

Višja sodišča so pristojna:

  • za sojenje oziroma odločanje na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe Okrajnih in Okrožnih sodišč s svojega območja;

  • za odločanje v sporih o pristojnosti med Okrajnimi in Okrožnimi sodišči s svojega območja in za odločanje o prenosu pristojnosti na drugo Okrajno oziroma Okrožno sodišče s svojega območja;

  • za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.


V zadevah iz 1. in 2. točke (glej zgoraj) odloča Višje sodišče v senatu treh sodnikov, in sicer predsednika, poročevalca in člana. V zadevah iz 3. točke odloča sodnik posameznik, razen če zakon določa, da odloča senat.


Organizacija Okrajnih in Okrožnih sodišč (primerjaj 114. in 115. člen Zakona o sodiščih)

Pod pristojnost Višjega sodišca v Ljubljani spadajo:

Okrožna sodišča

1. Okrožno sodišče v Kranju

2. Okrožno sodišče v Krškem

3. Okrožno sodišče v Ljubljani

4. Okrožno sodišče v Novem mestu

 

Sodni okraji

Okrožno sodišce v Kranju  obsega naslednja okrajna sodišca:

1. Okrajno sodišče na Jesenicah

2. Okrajno sodišče v Kranju

3. Okrajno sodišče v Radovljici

4. Okrajno sodišče v Škofji Loki

 

Okrožno sodišce v Krškem obsega naslednja okrajna sodišca:

1. Okrajno sodišče v Brežicah

2. Okrajno sodišče v Krškem

3. Okrajno sodišče v Sevnici

 

Okrožno sodišce v Ljubljani obsega naslednja okrajna sodišca:

1. Okrajno sodišče v Ljubljani s sedežem v Ljubljani - za obmocje sodnega okraja Ljubljana,

2. Okrajno sodišče v Domžalah s sedežem v Domžalah - za obmocje sodnega okraja Domžale,

3. Okrajno sodišče v Grosupljem s sedežem v Grosupljem - za obmocje sodnega okraja Grosuplje,

4. Okrajno sodišče v Kamniku s sedežem v Kamniku - za obmocje sodnega okraja Kamnik,

5. Okrajno sodišče v Kocevju s sedežem v Kocevju - za obmocje sodnih okrajev Kocevje in Ribnica,

6. Okrajno sodišče v Cerknici s sedežem v Cerknici - za obmocje sodnega okraja Cerknica,

7. Okrajno sodišče v Trbovljah s sedežem v Trbovljah - za obmocje sodnih okrajev Hrastnik, Trbovlje in Zagorje,

8. Okrajno sodišče na Vrhniki s sedežem na Vrhniki - za obmocje sodnih okrajev Logatec in Vrhnika,

9. Okrajno sodišče v Litiji s sedežem v Litiji - za obmocje sodnega okraja Litija.

 

Okrožno sodišce v Novem mestu obsega naslednja okrajna sodišca:

1. Okrajno sodišče v Črnomlju

2. Okrajno sodišče v Novem mestu

3. Okrajno sodišče v Trebnjem


Za območje sodnega okraja se po Zakonu o sodiščih šteje območje občine, določeno z zakonom o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih občin ( Uradni list SRS, št. 28/80, 9/82, 27/84, 38/89 in Uradni list RS, št. 8/90).

Za območje sodnega okrožja se po Zakonu o sodiščih šteje območje, ki je bilo do uveljavitve tega zakona določeno kot območje temeljnega sodišča po 26. členu Zakona o rednih sodiščih (Uradni list SRS, št. 10/77, 4/82, 37/82, 7/86, 41/87, 24/88 in Uradni list RS, št. 8/90), kolikor ta zakon ne določa drugače.