Kontaktne informacije

Višje sodišče v Ljubljani

 • Naslov: Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana
 • Tel.: (01) 366 44 44
 • Faks: (01) 366 40 70
 • E-naslov:

Predsednik: Anton Panjan, višji sodnik
Podpredsednik: Igor Mokorel
Podpredsednik: dr. Vesna Bergant Rakočević

Direktor sodišča: Janez Grden

 • Tel.: (01) 366 40 00
 • Faks: (01) 366 40 70

Vodja urada: Marjeta Knavs

 • Tel.: (01) 366 40 00
 • Faks:(01) 366 40 70

Uradna oseba po ZDIJZ:

 • Tel.: (01) 366 40 00
 • Faks:(01) 366 40 70

Poslovni čas sodišča

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00
 • petek: od 8.00 do 15.00

Uradne ure za nevabljene stranke

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00
 • sreda: 14.00 do 16.30

Oddelki sodišča

Oddelek za civilno sodstvo

 • Tel.: (01) 366 40 24, 366 40 25, 366 40 78
 • Faks: (01) 366 4070
 • E-naslov:
 • Vodja oddelka:Zvone Strajnar, višji sodnik
 • Vodja vpisnika: Amalija Skubic

Oddelek za kazensko sodstvo

 • Tel.: (01) 366 40 23, 366 40 13, 366 40 82
 • Faks:(01) 366 4070
 • E-naslov:
 • Vodja oddelka: Igor Mokorel, višji sodnik
 • Vodja vpisnika: Jelka Tkalčič

Oddelek za izvršilno sodstvo

 • Tel.: (01) 366 41 76, 366 41 73
 • Faks:(01) 366 4070
 • E-naslov:
 • Vodja oddelka: Magda Gombač Gluhak, višja sodnica
 • Vodja vpisnika: Mirjam Genorijo Žnidaršič

Oddelek za gospodarsko sodstvo

 • Tel.: (01) 366 40 14, 366 40 15
 • Faks:(01) 366 4070
 • E-naslov:
 • Vodja oddelka: Maja Jurak, višja sodnica
 • Vodja vpisnika: Nataša Černigoj

Oddelek za prekrške

 • Naslov: Tavčarjeva 9, Ljubljana
 • Tel.:( 01) 366 40 77
 • Faks:(01) 366 4070
 • E-naslov:
 • Vodja oddelka: Boštjan Kovič, višji sodnik
 • Vodja vpisnika: Smilja Vidmar

Oddelek za alternativno reševanje sodnih sporov

 • Naslov: Tavčarjeva 9, Ljubljana
 • Tel.:( 01) 366 40 24
 • Faks:(01) 366 4070
 • E-naslov:
 • Vodja oddelka: mag. Gordana Ristin, višja sodnica
 • Vodja vpisnika: Amalija Skubic

Številke TRR sodišč

Transakcijski račun: 01100-6370421392
SWIFT/BIC BSLJSI2X

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>

Matična in davčna številka

Matična številka sodišča: 5105-331
Davčna številka sodišča: 12478-407