Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Kopru
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Kopru

predstavitev

slika sodišča2.jpg

Okrožno sodišče v Kopru je prvostopenjsko sodišče splošne pristojnosti, ki pokriva ozemlje jugozahodnega dela Slovenije in slovensko teritorialno morje. V okviru sodišča delujejo pravdni oziroma civilni oddelek, kazensko - preiskovalni in gospodarski oddelek ter služba za alternativno reševanje sporov. Sedež sodišča je v sodni stavbi na Ferrarski ulici 9 v Kopru.

Zaradi lege ob morju smo izključno pristojni še v vseh sporih, ki se nanašajo na ladje in plovbo po morju, v sporih kjer se uporablja pomorsko pravo ter v sporih glede izkoriščanja morja in morskega dna. Kot organizacijska enota okrožnega sodišča delujejo okrajna sodišča v Piranu, Kopru, Sežani, Postojni in Ilirski Bistrici. Podrobnejše podatke o pristojnosti in organiziranosti sodišč si lahko ogledate tukaj

Okrožno sodišče v Kopru
Ferrarska 9
6000 Koper

tel.: (05) 555 31 00

fax: (o5) 639 52 47
e-pošta: urad.ozkp@sodisce.si

Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

 

Predsednica:  mag. Samanta Nusdorfer, okrožna sodnica svétnica

Podpredsednica: Barbara Franca,  okrožna sodnica
Direktor sodišča: Milan Repovž
Vodja urada predsednice: Teja Žnider

Odgovorna oseba za posredovanje informacij za medije:
Predsednica sodišča mag. Samanta Nusdorfer

Uradna oseba po ZDIJZ:
Direktor sodišča Milan Repovž