Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Kopru
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Kopru

Obvestilo strankam o delu sodišč v času protesta sodnikov

06.02.2024 / Vrhovno sodišče

Na fotografiji je zlata tehtnica v odzadju pa kipec grške boginje Justitie.

V sredo, 7. februarja, bodo po slovenskih sodiščih ponovno potekali enourni protestni zbori, na katerih bodo sodniki opozarjali na še vedno neuresničeno odločbo Ustavnega sodišča RS v zvezi z ureditvijo materialne neodvisnosti sodstva. Sodniki sicer ne bodo omejevali dela, vseeno pa bo delo sodišč v času protesta med 10. in 11. uro okrnjeno.

To ne pomeni, da bodo naroki na sodiščih v navedenem terminu preklicani sami po sebi, saj o preklicu naroka v vsakem primeru posebej odloča sodnik, ki vodi postopek v posamezni zadevi. Stranke zato obveščamo, naj pridejo na narok, razen če prejmejo obvestilo sodišča o njegovem preklicu.

Poleg tega stranke obveščamo, da bodo ostale službe sodišč in javne knjige tudi v času enournega protesta poslovale nemoteno.

Protestni zbori sodnikov se bodo glede na sklep Glavnega odbora Slovenskega sodniškega društva odvijali vsako prvo sredo v mesecu, vse do uresničitve ustavne odločbe (U-I-772/21), s katero je Ustavno sodišče ugotovilo, da so predpisi, ki urejajo plače sodnikov, v nasprotju z Ustavo RS.

 


To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.