nepravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Litiji 13.06.2024ob 09:00:00 nepravdne Blaž Godec soba 5 tega sodišča D 187/2023 dedovanja po dne 17.8.2023 umrli: Marija Sodnik, roj. 12.12.1950, stan. Ržišče 14, Vače Marija Sodnik
Okrajno sodišče v Litiji 13.06.2024ob 10:10:00 nepravdne Blaž Godec soba 5 tega sodišča D 59/2024 dedovanja po dne 19.3.2024 umrlem: Viktor Bevc, roj. 14.7.1937, stan. Sitarjevška cesta 45, Litija Viktor Bevc
Okrajno sodišče v Litiji 13.06.2024ob 10:30:00 nepravdne Blaž Godec soba 5 tega sodišča D 27/2024 dedovanja po dne 14.12.2023 umrli: Božidara Voje, roj. 1.9.1947, stan. Tlaka 1, Gabrovka Božidara Voje