Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Litiji
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Litiji

mediacija

Program alternativnega reševanja sporov pri Okrajnem sodišču v Litiji 20190320120506

Tel.: 01/896 3900 (centrala)

Faks: 01/896 3910

E-pošta: urad.ojlit@sodisce.si

Vodja sodne pisarne za alternativno reševanje sporov: