Zapuščinski postopki

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Litiji 24.08.2023 oklic neznanim upnikom D 109/2022 - pok. Klara Valerija Ureh zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Litiji 06.07.2023 D 115/2023 oklic neznanim dedičem po pok. Juso Dizdarević zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Litiji 23.05.2023 oklic neznanim upnikom D 86/2018 Ivana Kunst zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Litiji 10.05.2023 D 27/2023 oklic neznanim dedičem po pok. Marija Izlakar zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Litiji 05.04.2023 D 7/2022 oklic neznanim upnikom - pok. Jožica BIBER zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Litiji 08.03.2023 Oklic neznanim dedičem D 181/2022 pok. Jaka Knez zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Litiji 10.02.2023 oklic neznanim dedičem D 146/2022 po pok. Pavlina Cerovšek zapuščinski postopki