Sodna deska

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Litiji 06.01.2023 D 163/2022 pok. Alojz Plešic - oklic neznanim dedičem sodna deska
Okrajno sodišče v Litiji 20.12.2022 oklic neznanim dedičem po pok. JANEZ JUVAN sodna deska