Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Litiji
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Litiji

Zaposlite se na Okrožnem sodišču v Ljubljani in postanite del največjega sodišča v državi

01.06.2023 / Okrožno sodišče v Ljubljani

karierni sejem_foto

Di bi odprlo vrata čim širšemu krogu iskalcev zaposlitve, sklenilo nove zaposlitvene dogovore in se povezalo z ostalimi delodajalci, se je Okrožno sodišče v Ljubljani udeležilo zaposlitvenega sejma v organizaciji ljubljanske območne službe zavoda za zaposlovanje. Sejem je potekal v četrtek, 1. junija, od 9. do 12. ure na Parmovi ulici 32 v Ljubljani. Uslužbenke kadrovsko-pravne službe sodišča so iskalce zaposlitve seznanile z možnostmi zaposlitve na sodišču in s kadrovskimi razpisi in natečaji, ki so trenutno v teku.

Okrožno sodišče v Ljubljani je kot največje slovensko sodišče pomemben zaposlovalec na področju sodstva in širše pravosodja. Pod njegovo okrilje spada osem organizacijskih enot s sedežem v Cerknici, Domžalah, Kamniku, Kočevju, Litiji, Trbovljah, Grosuplju in na Vrhniki. Samo na tukajšnjem sodišču, s sedežem na Tavčarjevi ulici 9 v Ljubljani, je trenutno zaposlenih 414 javnih uslužbencev in 107 sodnikov.

Iskalci zaposlitve so med drugim izvedeli, da lahko na sodišču najdejo delo med različnimi vrstami kadra, kot so administrator, sodni zapisnikar, finančnik, kadrovik, informatik, svetovalec, strokovni sodelavec in ostalo, ter postanejo del sodnega osebja in pomemben člen slovenskega sodstva. Z zaposlitvijo pridobijo status javnega uslužbenca in možnost kariernega razvoja, pri čemer si sodišče prizadeva za čim boljše pogoje dela svojih zaposlenih in ustrezno vrednotenje delovnih mest. Organizacija poslovnega procesa ter usposabljanje in uporaba informacijskih tehnologij so v zadnjem obdobju prinesli drugačno vrednotenje nekaterih poklicev. Eden takih je poklic sodni zapisnikar. Od nekdanje predstave o omenjenem poklicu, zlasti med laično javnostjo, je ostalo zgolj ime. Zaradi inovativnih tehnoloških procesov, kot sta denimo projekt Tipko, s katerim je tukajšnje sodišče kot prvo začelo z namenom razbremenitve sodnega osebja in hitrejšega poslovanja s strankami, ter zvočno snemanje glavnih obravnav, poklic in vloga sodnega zapisnikarja predstavljata kot pomembnega pomočnika sodniku. Ker je sodišče del javnega sektorja, kjer trenutno potekajo intenzivne aktivnosti za ureditev sistema plač javnih uslužbencev, se tudi na tem področju obetajo spremembe.

Sodišče med iskalci zaposlitve ponuja varno zaposlitev za nedoločen čas, izobraževanje in usposabljanje, napredovanje skladno z zakonodajo, plačano nadurno delo in delovno uspešnost, premakljiv delovni čas, vključitev v kolektivno nezgodno zavarovanje, promocijo zdravja na delovnem mestu, kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence ter osebni in strokovni razvoj. Prav tako daje velik poudarek na možnosti osebnega razvoja in posameznikovi krepitvi ugleda v družbi za odgovorno in pošteno opravljanje dela ter poslanstva, ki ga sodstvo ima.

Poleg osebne izkušnje s potencialnim delodajalcem, kot je zaposlitveni sejem, imajo iskalci zaposlitve na voljo tudi informacije na spletni strani sodišča, prav tako so uslužbenci kadrovsko-pravne službe na voljo po telefonu ali preko e-maila.