Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kamniku
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kamniku

zaključeni postopki

Opr. št.: Su KS 195/2021

Datum: 24.1.2022
 
Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta pravosodni svetnik (PDI) - II - višji strokovni sodelavec pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, OE Okrajno sodišče v Kamniku, objavljen dne 29. 9. 2021, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani, Okrajnega sodišča v Kamniku,  Zavoda RS za zaposlovanje in na zaposlitvenem portalu mojedelo.com, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8963.