Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kamniku
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kamniku

mediacija

 Program alternativnega reševanja sporov 

Vodja sodne pisarne za alternativno reševanje sporov:

Veronika Kregar, vodja vpisnika

Tel.: (01) 839 66 00  (centrala)

Faks: (01) 839 66 10

E-pošta: