Iskalnik

po vsebinah

Datum
 
Okrožno sodišče v Kranju 29.09.2022 letni razpored dela Letni razpored dela
Okrožno sodišče v Kopru 29.09.2022 javni razpisi in natečaji Razpis - Višji pravosodni svetovalec (PDI) - Strokovni sodelavec (M/Ž) - Okrožno sodišče v Kopru - Specializirani XK oddelek - prijave najkasneje do 7.10.2022 - Su KS 102/2022 (Razpis - Višji pravosodni svetovalec (PDI) - Strokovni sodelavec (M/Ž) - Okrožno sodišče v Kopru - Specializirani XK oddelek - prijave najkasneje do 7.10.2022 - Su KS 102/2022)
Višje sodišče v Kopru 29.09.2022 letni razpored dela Letni razpored dela za leto 2022
Okrajno sodišče v Velenju 29.09.2022 letni razpored dela Letni razpored dela sodnikov in sodnega osebja na Okrožnem sodišču v Celju in njegovih organizacijskih enotah za leto 2022
Okrajno sodišče v Trebnjem 29.09.2022 osnovne informacije o sodišču Sodne pisarne
Okrajno sodišče v Trebnjem 29.09.2022 osnovne informacije o sodišču matična in davčna številka
Okrajno sodišče v Trebnjem 29.09.2022 osnovne informacije o sodišču osnovne kontaktne informacije
Okrajno sodišče v Trebnjem 29.09.2022 osnovne informacije o sodišču seznam internih aktov
Okrajno sodišče v Trebnjem 29.09.2022 osnovne informacije o sodišču seznam strateških in programskih dokumentov
Okrajno sodišče v Trebnjem 29.09.2022 osnovne informacije o sodišču številke TRR sodišč
  Naenkrat izpiši

  po glavnih obravnavah

  RSS Obravnave
   
  Okrajno sodišče v Ormožu 30.09.2022ob 00:00:00 kazenske Ni kazenskih obravnav / / Na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav /
  Okrožno sodišče v Novem mestu 30.09.2022ob 00:00:00 kazenske ni kazenskih obravnav / / na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav /
  Okrajno sodišče v Tolminu 30.09.2022ob 00:00:00 kazenske ni kazenskih obravnav / / na ta dan ni razpisanih kazenskih obravnav /
  Okrajno sodišče v Sevnici 30.09.2022ob 00:00:00 kazenske ni kazenskih obravnav / / na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav /
  Okrajno sodišče v Brežicah 30.09.2022ob 00:00:00 kazenske ni kazenskih obravnav / / na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav /
  Okrajno sodišče v Ajdovščini 30.09.2022ob 00:00:00 kazenske / na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav / / /
  Okrožno sodišče v Kranju 30.09.2022ob 08:30:00 gospodarske Jasna Levc Uršič soba 117/I tega sodišča I Pg 48/2021 6,076.06 EUR PROGROS, gradbeništvo in gostinstvo, d.o.o. GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizk
  Okrajno sodišče v Ormožu 30.09.2022ob 08:30:00 nepravdne Smiljan Drevenšek soba 7 - pritličje tega sodišča N 4/2022 uvedbe postopka za dokazovanje smrti: Mihael HAŽIĆ, roj. 28.09.1900 Jurij Kosem, Melita Kosem
  Okrajno sodišče v Celju 30.09.2022ob 08:30:00 nepravdne Tanja Kordež Bromše razpravna dvorana 300 v III. nadstropju sodišča Ljubljanska 1a, Celje N 98/2022 predloga za hrambo oporoke Marija Trobiš
  Okrajno sodišče v Novem mestu 30.09.2022ob 08:30:00 nepravdne Jerica Grden soba 60 tega sodišča N 16/2020 PREDLOG ZA RAZDRUŽITEV SOLASTNINE Suzana Judež NEŽKA TURK, ROLETARSTVO MEDLE d.o.o.
   Naenkrat izpiši