zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

ključne informacije

Vrhovno sodišče

 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana
tel.: (01) 366 44 44
faks: (01) 366 43 07
e-pošta:

Predsednik: mag. Damijan Florjančič, vrhovni sodnik svetnik
Podpredsednik: dr. Miodrag Đorđević, vrhovni sodnik svetnik

Generalni sekretar sodišča: Rado Brezovar

Urad predsednika:  Nataša Breznik, vodja urada
(01) 366 42 00


Organizacijski sekretar: mag. Blaž Možina
tel.: (01) 366 42 03
faks: (01) 366 43 07  (vložišče)
e-pošta:

Uradne osebe po ZDIJZ:

Mojca Komac
mag. Simona Struna Ušeničnik
Tina Kovačič

Varstvo osebnih podatkov:

Tina Kovačič, pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
mag. Simona Struna Ušeničnik, namestnica pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

Na podlagi soglasja vseh splošnih in specializiranih sodišč v Republiki Sloveniji pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na Vrhovnem sodišču opravlja naloge pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov tudi zanje.

kontakt:

Služba za odnose z javnostmi: Tina Brecelj, vodja
tel.: (01) 366 4271
faks: (01) 366 4313
e-pošta:

 

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00
 • petek: od 8.00  do 15.00
 • na delovna dneva 24. in 31. decembra: od 8.00 do 13.00

Uradne ure za nevabljene stranke (pisarne oddelkov - vpisniki):

 • ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 12.00
 • sreda tudi od 14.00 do 16.30
 • na delovna dneva 24. in 31. decembra: od 9.00 do 12.00

Sprejem pošiljk in pisanj, ki jih stranke vlagajo neposredno  (sprejemna pisana - vložišče):

 • od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 16.00
 • petek od 8.00 do 15.00
 • na delovna dneva 24. in 31. decembra: od 8.00 do 13.00

 

 

Civilni oddelek: (01) 366 42 26, 
Gospodarski oddelek: (01) 366 42 41, 
Kazenski oddelek: (01) 366 42 19, 01 366 40 89, 
Upravni oddelek: (01) 366 42 49, 
Delovno socialni oddelek: (01) 366 42 40, 
Oddelek za spremljanje sodne prakse: (01) 366 42 60, 
Center za informatiko: (01) 366 42 50, 
Služba za razvoj sodne uprave: (01) 434 27 90, 
Služba za upravljanje projektov: (01) 366 42 31, Služba za javna naročila: (01) 366 42 67, 
Skupna finančna služba: (01) 366 42 09, 
Skupna finančno-računovodska služba: (01) 366 43 60
Skupna kadrovska služba: (01) 43 42 781
Skupna notranja revizijska služba: (01) 366 43 66
Služba za analize in raziskave: (01) 366 42 16
Centralna pravosodna knjižnica: (01) 366 42 82, 
TRR za plačilo sodnih taks za VSRS: 01100 - 8450092565

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična številka: 5022789000
Davčna številka: 79182119

Seznam internih aktov VSRS

 • Pravilnik o organiziranosti in delovanju notranje revizijske službe na Vrhovnem sodišču RS, opr. št. SuZ 1/2009-1, z dne 25.8.2009; Sprememba pravilnika o organiziranosti in delovanju notranje revizijske službe, SuZ 1/2010-1 z dne 9. 8. 2010;
 • Poslovnik o organizaciji in delu proračunskega odbora sodstva, Su 72/2010-1 z dne 5.2.2010;

 • Pravilnik o finančnem poslovanju in računovodstvu Vrhovnega sodišča RS, opr. št. Su 18/2005-11, z dne 16.12.2005;

 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Vrhovnem sodišču RS, opr. št. Su 18/2012-2 z dne 15. 2. 2012;

 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, opr. št. Su 18/2010-1 z dne 25.03.2010;

 • Pravilnik o uporabi pravil za enotno oblikovanje odločb Vrhovnega sodišča RS, opr. št. Su 72/2009 z dne 26.1.2009, s spremembami in dopolnitvami;

 • Pravilnik o uporabi in upravljanju službenih vozil, opr. št. Su 18/2009-7 z dne 22.5.2009, s spremembami in dopolnitvami;

 • Navodilo o delu finančnih služb z dne 5.7.2000;

 • Navodilo o uporabi LB Eurocard poslovne kartice, opr. št. Su 18/2008-3 z dne 15.1.2008;

 • Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 18/2013-2 z dne 10. 7. 2013;

 • Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Vrhovnem sodišču RS, opr. št. Su 18-1/2011-9 z dne 22. 11. 2011;

 • Navodilo o postopku odreditve in plačila nadurnega dela, opr. št. Su 18/2010-3 z dne 6.10.2010, s spremembami in dopolnitvami;

 • Navodilo o ureditvi študentskega dela, opr. št. Su 16/2010-1-1 z dne 18. 1. 2010, s spremembami in dopolnitvami;

 • Poslovnik Občne seje VSRS, Ur.l. RS št. 114/05.

 


 

Letna poročila Vrhovnega sodišča

Vrhovno sodišče od leta 2014 dalje enkrat letno predstavi poročilo o delu Vrhovnega sodišča RS ter poda oceno o izvajanju sodne oblasti v Sloveniji. Do leta 2013 je bila ocena del Letnega poročila Vrhovnega sodišča, od takrat dalje pa se Letno poročilo o delu Vrhovnega sodišča in Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč (z oceno izvajanja sodne oblasti) objavljata ločeno. Od letnega poročila za leto 2016 Letno poročilo o delu Vrhovnega sodišča na začetku vsebuje tudi zbir pomembnejših odločb Vrhovnega sodišča s kratkim povzetkom.

 


 

 Ostali dokumenti
 

 


Višje sodišče v Celju

POSEBNO OBVESTILO!

SPOŠTOVANE STRANKE, POOBLAŠČENCI, ZAGOVORNIKI

IN DRUGI UDELEŽENCI V POSTOPKIH

 

Ob vhodu v poslopje sodišča prosimo upoštevajte navodila in usmeritve varnostne službe!

Sodišča strankam priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe.

Poslovanje sodišča je prilagojeno Odredbi predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. Su 407/2020 z dne 19. 10. 2020, objavljene v Ur. l. RS, št. 148/2020, trenutnim epidemiološkim razmeram in priporočilom NIJZ, ki so navedena v nadaljevanju:

 • vstop v sodno stavbo je dovoljen le zdravim osebam;

 • osebe, ki vstopajo v sodno stavbo morajo ob vstopu v sodno stavbo in ves čas zadrževanja v sodni stavbi nositi zaščitne maske;

 • ob vstopu v sodno stavbo ter pred vstopom (izstopom) v razpravno dvorano/vpisnik si obvezno razkužite roke;

 • ob vstopu v sodno stavbo vam bo varnostnik, skladno s sprejetim protokolom, z brezstičnim termometrom izmeril telesno temperaturo. V primeru, da je izmerjena telesna temperatura višja od 37,5 stopinj celzija, vam vstop v sodno stavbo ne bo dovoljen;

 • v izogib nepotrebnemu čakanju, na naroke pristopajte točno ob določenem času oziroma največ 10 minut pred pred dogovorjeno uro vabljenja;

 • v sodno stavbo/vpisnike vstopajte posamično, na razdalji, ki omogoča minimalni stik med ljudmi, sicer pa v razmaku najmanj 1,5 metra;

 • ko med izvajanjem procesnih dejanj čakate na hodniku, spoštujte varnostno razdaljo najmanj 1,5 metra. Čakati smete le na hodniku pred razpravno dvorano, pri čemer prosto gibanje po sodni stavbi ni dovoljeno;

 • v razpravni dvorani upoštevajte navodila sodnika glede sedežnega reda;

 • za pridobitev potrebnih informacij se poslužujte službenih elektronskih naslovov oz. telefonov (v času uradnih ur) ter na spletnih straneh sodišč objavljenih obrazcev za pridobitev potrebnih podatkov. Morebitni osebni obisk sodišča, predhodno najavite preko elektronske pošte;

 • upoštevajte navodila izobešena na vidnih mestih na sodiščih,

 • v primeru vprašanj nas pokličite na javno objavljene telefonske številke in dali vam bomo vsa potrebna pojasnila in informacije.

HVALA ZA RAZUMEVANJE!

 

 

Višje sodišče v Celju
Prešernova ulica 22, 3000 Celje

tel.: 03/ 42 75 100
faks: 03/ 42 75 270

e-pošta: urad.visce@sodisce.si

 

Predsednik: Branko Aubreht, višji sodnik svétnik

Urad predsednika: 03/ 42 75 100

Podpredsednica: Zdenka Pešec, višja sodnica


Direktorica: mag. Katarina Kampuš, univ.dipl.prav.

tel.: 03/ 42 75 100
faks: 03/ 42 75 270

Uradna oseba po ZDIJZ: Branko Aubreht, višji sodnik svétnik

 

Poslovni čas sodišča:

od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00

petek: od 8.00 do 15.00

 

Uradne ure za nevabljene stranke:

ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00

sreda: 14.00 do 16.30

 

Poslovanje s strankami

Stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe lahko pridejo na sodišče nepovabljene zaradi informacij v zvezi s postopkom, vpogleda v spis ali javno knjigo, zaradi zahtev za izdajo prepisov ali fotokopij sodnih odločb, zaradi izdaje uradnih potrdil ipd. samo med uradnimi urami (70. člen Sodnega reda). Strankam in drugim osebam sodišče po telefonu ne daje nikakršnih informacij o stanju zadeve oziroma informacij v zvezi s postopkom. Sodniki sprejemajo le vabljene stranke in druge osebe. Sodnik samostojno odloča, kdaj in katere nevabljene stranke in druge osebe bo sprejel izven naroka ali glavne obravnave (71. člen Sodnega reda).

V nujnih primerih mora sodnik ali vpisničar oziroma druga uradna oseba sodišča zagotoviti podatke in opravila iz prejšnjega odstavka v okviru poslovnega časa sodišča tudi zunaj uradnih ur (70. člen Sodnega reda).

Strankam, njihovim pooblaščencem ali drugim osebam sodišče po telefonu praviloma ne daje podatkov o stanju zadev oziroma podatkov v zvezi s postopkom. Sodnik ali vpisničar oziroma druga uradna oseba sodišča lahko osebam iz prejšnjega odstavka posreduje po telefonu tiste podatke, ki so nujni za uspešno izvedbo postopka. Pred  posredovanjem podatkov lahko na primeren način preveri istovetnost stranke, pooblaščenca oziroma druge osebe (72. člen Sodnega reda).

Podatke o stanju zadeve, kot izhajajo iz vpisnika, daje strankam, njihovim pooblaščencem in drugim upravičenim osebam vpisničar ustreznega vpisnika v sodni pisarni v času uradnih ur. V nujnih primerih mora vpisničar dati podatke iz prejšnjega odstavka v okviru poslovnega časa sodišča tudi zunaj uradnih ur (73. člen Sodnega reda).

Javnost sojenja

V skladu s 24. členom Ustave Republike Slovenije so sodne obravnave javne. To pomeni, da se jih lahko udeleži kdorkoli. Izjeme lahko določajo zakoni.

Zakon o kazenskem postopku določa, da smejo biti na glavni obravnavi navzoče polnoletne osebe, ki pa ne smejo imeti pri sebi orožja ali nevarnega orodja. Predsednik senata mora skrbeti za red v sodni dvorani in za dostojanstvo sodišča. V ta namen lahko navzoče opozori na dostojno obnašanje in jih pozove, naj ne ovirajo delo sodišča, lahko pa odredi tudi njihovo osebno preiskavo. Če se z ukrepi, ki jih določa zakon, ne more zagotoviti neoviran potek glavne obravnave, lahko senat odredi, da se odstranijo z zasedanja vsi, ki so kot poslušalci navzoči na glavni obravnavi. Od začetka zasedanja pa do konca glavne obravnave sme senat izključiti javnost vse ali dela glavne obravnave, če je to potrebno za varovanje tajnosti, varstva javnega reda, morale, varstva osebnega ali družinskega življenja obtoženca ali oškodovanca ali koristi mladoletnika ali če bi po mnenju senata javnost škodovala interesom pravičnosti. Kadar se sodi mladoletniku, se javnost vselej izključi.

Zakon o pravdnem postopku določa, da smejo biti na glavni obravnavi navzoče polnoletne osebe, ki pa ne smejo imeti pri sebi orožja ali nevarnega orodja. Senat lahko izključi javnost vse glavne obravnave ali njenega dela, če to zahtevajo koristi uradne, poslovne ali osebne skrivnosti, koristi javnega reda ali razlogi morale. Senat lahko izključi javnost tudi, če se z ukrepi za vzdrževanje reda ne  more zagotoviti neoviranega poteka obravnave.

Hišni red

Hišni red v sodni zgradbi določa postopke v zvezi z ugotavljanjem identitete obiskovalcev, njihovo kontrolo ter morebitne omejitve navzočnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. člen Sodnega reda).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (34. člen Sodnega reda). Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave. V skladu s hišnim redom varnostnik preveri identiteto vseh nevabljenih strank z vpogledom osebnega dokumenta, ki ga mora nato stranki vrniti. Brez izrecnega dovoljenja predsednikov, sekretarjev sodišča ali upravnika sodne zgradbe ne dovoli vstopa stranki, na katero je bil opozorjen. Enako velja za osebe, ki nočejo potrditi svoje identitete ter v drugih primerih, ko varnostnik oceni, da bi vstop osebe lahko ogrozil varnost ljudi in premoženja.


 

NAVODILA ZA OSEBE, KI SE NA SODIŠČIH ZADRŽUJEJO SAMO OBČASNO

STRANKE IN OBISKOVALCI

Stranke in obiskovalci lahko v glavno sodno stavbo vstopajo skozi glavni vhod sodne stavbe (s Prešernove ulice 22 v Celju). Zadnji vhod, skozi katerega je tudi možen vstop v glavno sodno stavbo (vhod iz parkirišča - dvorišča), je zaprt in ni namenjen obiskovalcem. Vstop skozi zadnji vhod je namenjen uslužbencem sodišča in ga je možno odpirati le s kartico za kontrolo pristopa. Nadzor nad strankami in obiskovalci sodne stavbe ter kontrolo dostopa izvaja varnostnik – receptor, ki pri glavnem vhodu izvaja fizično varovanje.

Stranke in obiskovalci lahko v sodno stavbo vstopajo tudi skozi stopnišče na naslovu Trg celjskih knezov 10, Celje, vendar le tisti, ki urejajo zadeve v stečajni pisarni, na oddelku za družinsko sodstvo ali v finančno - računovodski službi. Dostop je strankam in obiskovalcem omogočen le v času uradnih ur, vrata na stopnišču pa so ves čas zaprta, odpirajo jih lahko le zaposleni s pomočjo kartice za  kontrolo pristopa. Obiskovalci morajo v času uradnih ur pozvoniti na zvonec, ki se nahaja na zunanji strani vrat, zaposleni jim vrata lahko odprejo preko sistema  za dostop. Ob vstopu na tej lokacij se izvaja kontrola in pregled, ki ga vrši varnostnik – receptor.

Na lokaciji Prešernova ulica 23a, Celje, kjer se nahajajo Gospodarski oddelek, Oddelek prekrškov in Sodni register se na vhodu izvaja kontrola in pregled strank ter obiskovalcev, prav tako pa se kontrola in pregled strank ter obiskovalcev opravlja na lokaciji Ljubljanska 1a, Celje, kjer se nahajata Izvršilni oddelek in Nepravdni oddelek.

V prostore sodišč med 7.00 in 16.00 uro (oziroma v času uradnih ur do 16.30 ure) lahko vstopajo: zaposleni sodišč, sodniki porotniki, policisti in zaposleni Zaporov Celje, če opravljajo privedbe, predstavniki Ministrstva za pravosodje, sodniški pripravniki, odvetniki, odvetniški kandidati, odvetniški pripravniki, pooblaščene osebe za prevzem oziroma dvig pošte, obiskovalci oziroma stranke, ki imajo pisno vabilo oziroma je preko sodnika ali zaposlenega sodišča ugotovljeno, da je sprejem dovoljen (preveri varnostnik), nevabljene stranke (le v času uradnih ur), osebe, ki so  zainteresirane za prisotnost na glavnih obravnavah, vendar je le-tem vstop dovoljen šele 15 minut pred pričetkom obravnave, poleg tega morajo varnostniku pokazati veljaven osebni dokument in opravit pregled. V kolikor oceni, da je to potrebno, lahko varnostnik zahteva izročitev osebnega dokumenta, po zaključku obravnave pa le-tega vrne lastniku.

Ob vstopu v prostore sodišč varnostnik preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa in po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca.

Ob vstopu v stavbo mora varnostnik preveriti, kdo so osebe, ki želijo vstopiti v prostore sodišč.

Varnostnik ne sme dovoliti vstopa osebam, ki so neprimerno oblečene (npr . kratke hlače, trenirka). O tem mora varnostnik takoj obvestiti sodnika/sodnico ali službo, ki je to osebo vabila, sodnik/sodnica ali služba pa odloči ali bo tej osebi dovolil/a vstop.

V času uradnih ur varnostnik stranko napoti v prostor , kamor je vabljena, oziroma v prostor, kjer so uradne ure.

Tudi v času uradnih ur stranke in obiskovalci praviloma nimajo vstopa v pisarno predsednika sodišča, direktorice sodišča, sodnika/sodnice ali drugega zaposlenega, če nimajo pisnega vabila ali obisk ni bil predhodno dogovorjen, kar  varnostnik preveri pri posamezni osebi. V času uradnih ur oddelkov lahko obiskovalci vstopajo v prostore sodne stavbe tudi, če nimajo pisnega vabila.

Izven uradnih ur strankam in obiskovalcem brez vabil oziroma predhodno preverjenih dogovorov ni dovoljen vstop v prostore sodišč. V tem primeru mora varnostnik obiskovalca seznaniti s poslovnim časom  sodišča oziroma uradnimi urami ter o možnosti, da se pisno obrne na sodišče.

Varnostnik mora opraviti kontrolo strank in obiskovalcev (npr . identifikacijo, pregled prtljage).

V sodno stavbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, Policije in obrambnih sil ob privedbi oseb.

V nasprotnem primeru mora zgoraj omenjena oborožena uradna oseba, ki želi vstopiti v prostore  sodne stavbe, orožje oddati v hrambo varnostniku. Varnostnik hrani oddano orožje v posebnem sefu za hrambo orožja, ki se nahaja pri glavnem vhodu v sodno stavbo.

Strankam in obiskovalcem ni dovoljeno vnašanje nevarnih predmetov in orožja v prostore sodišč. V primeru, da varnostnik pri stranki ali obiskovalcu odkrije nevaren predmet mu le tega odvzame pred vstopom v prostore sodišč.

Stranke in obiskovalci morajo pred vhodom v prostore sodišč izklopiti mobilne naprave. Prav tako ni dovoljeno vizualno ali zvočno snemanje prostorov in razprav, brez predhodnega dovoljenja predsednika posameznega sodišča.

Uradne ure Višjega sodišča v Celju, Okrožnega sodišča v Celju in Okrajnega sodišča v Celju so:

- sodne pisarne za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek od 09.00 do 12.00 ure

 • v sredo tudi od 14.00 do 16.30 ure

- vložišče:

 • od ponedeljka do petka od 08.00 do 16.00 ure

- sodni register:

 • ponedeljek, sreda in petek od 09.00 do 12.00 ure

 • v ponedeljek in sredo tudi od 14.00 do 16.00 ure

- zemljiška knjiga:

 • ponedeljek, sreda in petek od 09.00 do 12.00 ure

 • v ponedeljek in sredo tudi od 14.00 do 16.00 ure


 
Transakcijski račun sodišča: SI56 0110 0637 0421 198

Transakcijski račun sodnih taks: SI56 0110 0845 0157 070

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična številka sodišča: 5111773000
Davčna številka sodišča: 82308853

 

 • PRAVILNIK o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Višjem sodišču v Celju, opr. št. Su 200100/06 z dne 16.10.2006,
 • PRAVILNIK o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, opr. št. Su 200100/06 z dne 20.11.2006,
 • PRAVILNIK o snemanju telefonskih pogovorov, opr. št. Su 200100/07 z dne 28.11.2007,
 • PRAVILNIK o uporabi oziroma ravnanju z računalniško opremo ter evidentiranju rač. opreme, opr. št. Su 200100/2010 z dne 08.10.2010,
 • RAVILNIK o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na Višjem sodišču v Celju, opr. št. Su 56/2014 z dne 12.05. 2014,
 • PRAVILNIK o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev zaposlenih na Višjem sodišču v Celju in Okrožnem sodišču v Celju ter njegovih organizacijskih enotah,
 • NAVODILO o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Višjem sodišču v Celju, opr. št. Su 121/2016-1 z dne 20.01.2016,
 • NAVODILA za izvajanje postopka mediacije na Višjem sodišču v Celju, opr. št. Su 010101/2012-ARS z dne 14.05.2012,
 • ETIČNA NAČELA za mediatorje na seznamu Višjega sodišča v Celju, opr. št. Su 200100/2012 z dne 14.05.2012,
 • HIŠNI RED, opr. št. Su 200100/07 z dne 03.09.2007, 
 • POSLOVNIK Personalnega sveta Višjega sodišča v Celju, opr. št. Su 100100/2010 z dne 13.09.2010,

 


Letno poročilo o poslovanju Višjega sodišča v Celju za leto 2019 (25.02.2020)

 

 

 


Višje sodišče v Kopru

Republika Slovenija
Višje sodišče v Kopru
Ferrarska 9, 6000 Koper

tel: (05) 668 30 00
faks: (05) 639 52 45

Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje.

e-naslov:

 

Predsednica: Nataša Butina Mrakič, višja sodnica svetnica

Urad predsednice: 05/668 33 70

Podpredsednik: Aleš Arh, višji sodnik svetnik

Odgovorna oseba za posredovanje informacij za medije po ZMed-A: predsednica sodišča Nataša Butina Mrakič, višja sodnica svetnica

Direktorica in uradna oseba po ZDIJZ: Barbara Berce Žele

Vodja urada in kadrovske službe: Branka Gašperšič

 

Poslovni čas sodišča:

od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00

petek: od 8.00 do 15.00

 

Uradne ure za nevabljene stranke:

ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00

sreda: 14.00 do 16.30

 

Uradne ure sprejemne pisarne:

ponedeljek: od 8.00 do 16.00

torek:  od 8.00 do 16.00

sreda: od 8.00 do 16.30

četrtek: od 8.00 do 16.00

petek: od 8.00 do 15.00

 

Dostop v sodno stavbo za stranke: Izvleček iz hišnega reda

 

ODDELKI SODIŠČA:

Oddelek za civilno sodstvo:

Tel.: (05) 668 33 79

e-naslov:

Vodja oddelka: Tatjana Mrakovič Sabotin, višja sodnica svetnica

Vodja vpisnika: Mirjana Vlašić

 

Oddelek za kazensko sodstvo in prekrške:

Tel.: 05/ 668 33 80 in 05/ 66 83 390

e-naslov:

Vodja oddelka: Mara Bristow, višja sodnica svetnica

Vodji vpisnikov: Orjana Krmac in Elena Bordon

 

Oddelek za gospodarsko sodstvo:

Tel.: 05/ 668 33 90

e-naslov:

Vodja oddelka: mag. Gorazd Hočevar, višji sodnik svetnik

Vodja vpisnika: Elena Bordon

 

 

 

 

 

 
Transakcijski račun sodišča: 01100-6370421295

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična številka sodišča: 5105340
Davčna številka sodišča: 82659214

 

 • Navodilo o izvajanju dežurstva pritožbenega senata na Višjem sodišču v Kopru, opr. št. Su 200100/2005-697, z dne 6.12.2005;
 • Pravilnik o službenih potovanjih, opr. št. Su 11/2016-5, z dne 5.1.2016;
 • Pravilnik o računovodstvu in finančnem poslovanju opr. št. Su 11/2016-2, z dne 5.1.2016;
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih varovanja tajnih podatkov, opr. št. Su 200100/2007-186, z dne 14.6.2007;
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnikov na Višjem sodišču v Kopru in predsednikov okrožnih in okrajnih sodišč z območja Višjega sodišča v Kopru, opr. št. Su 200100/2008-555, z dne 10.11.2008;
 • Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 200100/2008-459, z dne 15.9.2008, ter sprememba tega Pravilnika Su 200100/2009-426, z dne 28.8.2009;
 • Akt o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnega osebja na Višjem sodišču v Kopru, opr. št. Su 200100/2008-421, z dne 10.9.2008, ter sprememba tega Akta opr. št. Su 200100/2009-97, z dne 3.2.2009;
 • Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Višjem sodišču v Kopru, opr. št. Su 11/2016-4;
 • Pravilnik o uporabi računalniške opreme, opr. št. Su 200100/2009, z dne 2.7.2009;
 • Navodilo za prijavo navzočnosti sodniškega pripravnika na celodnevni pritožbeni seji senata Višjega sodišča v Kopru, opr. št. Su 200100/2009-57, z dne 26.1.2009;
 • Pravilnik o delu izven prostorov sodišča, opr. št. Su 200100/2009-53, z dne 26.1.2009;
 • Sklep o določitvi kriterijev za odmero letnega dopusta javnim uslužbencem, opr. št. Su 200100/2010-106, z dne 15.2.2010, ter sprememba opr. št. Su 11/2016-1z dne 6.1.2016;
 • Pravilnik o financiranju izobraževanja ob delu javnih uslužbencev, opr. št. Su 200100/2010-187, z dne 31.3.2010;
 • Pravilnik o dodeljevanju, evidentiranju in odpisovanju računalniške opreme, opr. št. Su 200100/2010-565, z dne 1.12.2010, ter sprememba tega Akta z dne 22.6.2012;
 • Ocena ogroženosti Višjega sodišča v Kopru, opr. št. Su 200100/2011-391, z dne 5.9.2011;
 • Pravilnik o poslovnem času, uradih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela na Višjem sodišču v Kopru, opr. št. Su 200100/2011-362, z dne 30.8.2011;
 • Pravilnik o izvajanju javnih naročil, opr. št. Su 215/2015-4, z dne 18.8.2015;
 • Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog ali prepovedanih substanc, opr. št. Su 200100/2012-428, z dne 23.8.2012;
 • Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih in zaščiti prijaviteljev, opr. št. Su 200100/2012-427, z dne 23.8.2012;
 • Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na Višjem sodišču v Kopru, opr. št. Su 200100/2013-499, z dne 24.9.2013;
 • Hišni red, opr št. Su 040100/2013-405, z dne 12.11.2013.

Letno poročilo o poslovanju Višjega sodišča v Kopru za leto 2019


Višje sodišče v Ljubljani

Višje sodišče v Ljubljani
Naslov: Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 366 44 44
Faks: (01) 366 40 70, 366 40 68
E-naslov:

Predsednik: Anton Panjan, višji sodnik
Podpredsednik: Igor Mokorel
Podpredsednik: dr. Vesna Bergant Rakočević

Direktor sodišča: Janez Grden
Tel.: (01) 366 40 00
Faks: (01) 366 40 70

Vodja urada: Marjeta Knavs
Tel.: (01) 366 40 00
Faks:(01) 366 40 70

Uradna oseba po ZDIJZ:
Tel.: (01) 366 40 00
Faks:(01) 366 40 70

 

Poslovni čas sodišča:

od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00

petek: od 8.00 do 15.00

 

Uradne ure za nevabljene stranke:

ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00

sreda: 14.00 do 16.30

 

ODDELKI SODIŠČA:

Oddelek za civilno sodstvo:
Tel.: (01) 366 40 24, 366 40 25, 366 40 78
Faks: (01) 366 43 31

E-naslov:civilni.vislj@sodisce.si

Vodja oddelka:Zvone Strajnar, višji sodnik
Vodja vpisnika: Amalija Skubic

Oddelek za kazensko sodstvo:
Tel.: (01) 366 40 23, 366 40 13, 366 40 82
Faks:(01) 366 40 68

E-naslov:kazenski.vislj@sodisce.si

Vodja oddelka: Igor Mokorel, višji sodnik
Vodja vpisnika: Jelka Tkalčič

Oddelek za izvršilno sodstvo:
Tel.: (01) 300 57 26, 300 57 23
Faks:(01) 430 00 85

E-naslov:izvrsba.vislj@sodisce.si

Vodja oddelka: Magda Gombač Gluhak, višja sodnica
Vodja vpisnika: Mirjam Genorijo Žnidaršič

Oddelek za gospodarsko sodstvo:
Tel.: (01) 366 40 14, 366 40 15
Faks:(01) 366 40 95

E-naslov:gospodarski.vislj@sodisce.si

Vodja oddelka: Maja Jurak, višja sodnica
Vodja vpisnika: Nataša Černigoj

Oddelek za prekrške:
Naslov: Tavčarjeva 9, Ljubljana
Tel.:( 01) 366 40 77
Faks:(01) 366 40 68

E-naslov:prekrski.vislj@sodisce.si

Vodja oddelka: Živa Bukovac, višja sodnica
Vodja vpisnika: Smilja Vidmar

Oddelek za alternativno reševanje sodnih sporov

Naslov: Tavčarjeva 9, Ljubljana
Tel.:( 01) 366 40 24

E-naslov:mediacije.vislj@sodisce.si
Transakcijski račun: 01100-6370421392
SWIFT/BIC BSLJSI2X

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična številka sodišča: 5105-331
Davčna številka sodišča: 12478-407

Seznam_internih_aktov_pri_Višjem_sodišču_v_Ljubljani

 


 

LETNI_PROGRAM DELA_VIŠJEGA_SODIŠČA_V_LJUBLANI 2019

LETNO_POROČILO_O_POSLOVANJU-VIŠJEGA-SODIŠČA_V_LJUBLJANI_2018

 

 

 

 

 


Višje sodišče v Mariboru

Na podlagi Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83. a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ, opr. št. Su 407/2020 z dne 4.5.2020, izdaja predsednik Višjega sodišča v Mariboru

Obvestilo za stranke

ob vhodu v sodno zgradbo je potrebno izvesti vse preventivne ukrepe za preprečitev širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19), in sicer:

1. osebam, ki kažejo jasne znake okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje), se prepreči vstop v sodno zgradbo,

2. obvezno je razkuževanje rok pred vstopom v sodno zgradbo,

3. obvezna je uporaba zaščitne maske pred vstopom v sodno zgradbo in ves čas zadrževanja v sodni zgradbi,

4. obvezno je ohranjanje razdalje med osebami vsaj dva metra,

5. obvezno je upoštevanje vseh ostalih splošnih priporočil NIJZ za preprečevanje okužb s koronavirusom.

Razen v nujnih zadevah, v času trajanja posebnih ukrepov, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

1. vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,

2. za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

V času trajanja posebnih ukrepov se morajo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki želijo podatke v zvezi s postopkom in niso vabljeni na sodišče, predhodno najaviti preko objavljenih elektronskih naslovov in telefonskih številk v času uradnih ur.

Navedeni ukrepi bodo trajali do javno objavljenega preklica, vendar največ do 1.7.2020.

 

Številka: Su 26/2020

Datum:   1.6.2020

Na podlagi prvega odstavka 60. člena in prvega odstavka 61. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, 94/07 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZS) in na podlagi Preklica odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena ZS in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ št. Su 407/2020 z dne 27.5.2020 (Uradni list RS, št. 77/20), ki ga je izdal predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, odrejam

PREKLIC OBVESTILA ZA STRANKE

št. Su 26/2020 z dne 11.5.2020

Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je v zvezi z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARC-CoV-2 (COVID-19) z dne 14.5.2020 ter sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 21.5.2020 (Uradni list RS, št. 74/20), s katerim je ta na podlagi Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20) ugotovila, da so prenehali razlogi za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi zadevami, z dne 31.5.2020 odredil preklic Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena ZS in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ z dne 4.5.2020 (Uradni list RS, št. 62/20) ter na njeni podlagi določene druge ukrepe.

Na podlagi zgoraj navedenih razlogov predsednik Višjega sodišča v Mariboru preklicujem Obvestilo za stranke št. Su 26/2020 z dne 11.5.2020.

 

Predsednik sodišča

Miroslav PLIBERŠEK

                                                                                                                                                    

Protokol za stranke in druge udeležence v postopkih z dne 1_6_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

Višje sodišče v Mariboru
Sodna ul. 14,  2000 Maribor


Tel.: (02) 23 47 100 - centrala

Faks: (02) 23 47 318
E-naslov:

Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje.


Predsednik: Miroslav Pliberšek, višji sodnik - svétnik
Podpredsednik: Branko Reisman, višji sodnik - svétnik   

Direktorica: Suzana Šebalj

Tel.: (02) 23 47 100

Faks: (02) 23 47 318

 

Uradna oseba po ZDIJZ:  Suzana Šebalj, direktorica

                                               Adrijana Stare, pravosodni svetnik

 

Katalog JZ

  

Urad predsednika

Vodja urada: Bojana Dolenc

Tel.: (02) 23 47 100

Faks: (02) 23 47 318

Vodja kadrovske službe: Polonca Zelenko

Tel.: (02) 23 47 100

Faks: (02) 23 47 318

Referent za kadrovske zadeve: Valerija Hvala

Tel.: (02) 23 47 100

Faks: (02) 23 47 368

 

 

Poslovni čas sodišča:

od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00 ure

petek: od 8.00 do 15.00 ure

 

Uradne ure za nevabljene stranke:

ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00 ure

sreda: 14.00 do 16.30 ure

 

 

ODDELKI SODIŠČA:Oddelek za civilno sodstvo:

Vodja oddelka: Vesna Rezar, višja sodnica - svétnica

 

Oddelek za kazensko sodstvo:

Vodja oddelka: Breda Cerjak Firbas, višja sodnica - svétnica

 

Oddelek za gospodarsko sodstvo:

Vodja oddelka: Janez Polanec, višji sodnik - svétnik

 

Oddelek za prekrške:

Vodja oddelka: Jasminka Pen, višja sodnica - svétnica

 

Oddelek za izvršbo:

Vodja oddelka: Metka Jug, višja sodnica - svétnica

 

 

Hišni red

Hišni red v sodni zgradbi določa med drugim, kdaj in kako se morajo obiskovalci izkazati z osebnim dokumentom, in postopek v zvezi s kontrolo obiskovalcev ter pravila o morebitnih omejitvah navzočnosti javnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95  z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, organom za notranje zadeve in obrambnim silam ob privedbi oseb (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95  z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

Ob vstopu v zgradbo varnostnik - vratar preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v nadstropje in sobo, kamor je vabljena oziroma na zahtevo stranke v javno knjigo - zemljiško knjigo ali sodni register, v vložišče ali pisarne sodnih oddelkov (14. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011) .

Če ob vstopu v zgradbo stranka nima vabila ali kakega drugega pisanja sodišča, varnostnik zahteva, da se izkaže z osebnim dokumentom. O tem vodi varnostnik posebno evidenco. Varnostnik vodi tudi evidenco začasno odvzetih predmetov. Po potrebi in kadar se mu zdi primerno lahko varnostnik odredi kontrolo obiskovalcev. Obiskovalca povabi v poseben prostor, kjer pregleda njegove osebne stvari, ki jih ta nosi s seboj. Pri taki kontroli mora biti obvezno prisoten vodja tehnično vzdrževalne službe ali direktor sodišča, o pregledu pa se pripravi zapisnik (15. in 16. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011) .

Dostop do sodnikov, v sodniške kabinete, do predsednikov sodišč brez poprejšnje najave ni dovoljen. Sodnik komunicira s strankami samo na narokih in glavnih obravnavah. V primeru, da stranka hoče vstopiti v sodniški kabinet brez privolitve, varnostnik stranko odstrani, o tem obvesti sodnika in zahteva od stranke, da zapusti prostore sodišča (17. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011)

 

 

 

 
Transakcijski račun sodišča: 01100-6370421489
Transakcijski račun sodnih taks za pravne osebe in fizične osebe: 01100-6370421489
Transakcijski račun za prehodne pologe-predujmi: 01100-6000033585

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična številka: 5105358
Davčna številka: 76493121

- Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Višjem sodišču v Mariboru, opr.št. Su  200100/2008, z dne 17.7.2008 s spremembami in dopolnitvami;

- Pravilnik o dodeljevanju in uporabi mobilnih telefonov, opr.št. Su 200100/2011 z dne 15.11.2011;

- Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti sodnega osebja na Višjem sodišču v Mariboru, opr.št. Su 200100/2008,   z dne 31.12.2008;

- Merila o najmanjšem pričakovanem obsegu dela pravosodnih svetovalcev na Višjem sodišču v Mariboru,   opr.št. Su 200100/2008, z dne 30.6.2008;

- Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanje višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov na Višjem sodišču v Mariboru in predsednikov okrajnih in okrožnih sodišč z območja pristojnosti Višjega sodišča v Mariboru, opr.št. Su 200100/2008, z dne 10.11.2008;

- Pravilnik o finančnem in računovodskem poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in Višjega sodišča v Mariboru, z dne 5.12.2003;

- Pravilnik o sredstvih in opremi za osebno varstvo pri delu, opr.št. Su 200100/2004-4, z dne 10.11.2004;

- Navodilo o oddaji naročil male vrednosti, opr.št. Su 040801/2009, z dne 5.1.2009;

- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov Višjega sodišča v Mariboru, opr.št. Su 200100/2008, z dne 12.12.2006;

- Katalog zbirk osebnih podatkov Višjega sodišča v Mariboru, opr.št. Su 200100/2006,  december 2006;

- Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na Višjem sodišču v Mariboru, opr.št. Su 200100/2006-5, z dne 12.12.2006;

- Register tveganj, opr.št. Su 90/2015, z dne 30.06.2015;

- Ocena ogroženosti, opr.št. Su 200100/2011, z dne 31.01.2011;

- Načrt izobraževanja sodnikov na Višjem sodišču v Mariboru za leto 2010, opr.št. Su 011013/2010 z dne 11. 01. 2010 in Načrt izobraževanja sodnikov na Višjem sodišču v Mariboru,opr.št. Su 0110103/2011 z dne 17.01.2011;

- Načrt izobraževanja, uposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev na Višjem sodišču v Mariboru za obdobje 2010-2011, opr.št. Su 0110/2010 z dne  26.02.2010;

- Hišni red, opr.št. Su 200100/2010 z dne 10.10.2011;

- Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času na Višjem sodišču v Mariboru, opr.št. Su 200100/2011 z dne 24.10.2011;

- Pravilnik o uporabi pravil za enotno oblikovanje odločb Višjega sodišča v Mariboru; opr.št. Su 200100/2011 z dne 01.12.2011;

- Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na Višjem sodišču v Mariboru, opr.št. Su 200100/2013 z dne 30.09.2013;

- Pravilnik o uporabi predalčnikov na Okrožnem sodišču v Mariboru, Višjem sodišču v Mariboru in Okrajnem sodišču v Mariboru, opr.št. Su 200100/2014 z dne 3.9.2014;

- Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Višjem sodišču v Mariboru opr.št. Su 200100/2014 z dne 14.1.2014;

- Pogodba o pokrivanju skupnih obveznosti v sodni zgradbi na Okrožnem sodišču v Mariboru in Višjem sodišču v Mariboru opr.št. 060200/2010;

- Program alternativnega reševanja sporov pri Višjem sodišču v Mariboru, opr.št. Su 200100/2013 z dne 23.12.2013;

- Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na Višjem sodišču v Mariboru opr.št. Su 200100/2013 z dne 30.9.2013;

- Pravilnik o kriterijih za odmero rednih letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev,  zaposlenih na Višjem sodišču v Mariboru, opr.št. Su 2103/2012 z dne 09.03.2012;

- Načrt izobraževanja sodnikov na Višjem sodišču v Mariboru z aleto 2017, opr.št. Su2/2017 z dne 30.12.2016;

- Pravilnik o postopku in ukrepih za varovanje javnih uslužbencev in sodnih funkcionarjev pred nasiljem, spolnim in drugim nadlegovanjem, trpinčenjem in drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, opr. št. Su 2/2017 z dne 10.01.2017;

 - Kodeks sodniške etike, opr.št. Su 453/2017-1 z dne 1.6.2017

- Navodilo v zvezi z odsotnostjo sodnikov (dopusti, bolniški stalež), opr.št. Su 55/2017 z dne 6.6.2017

- Navodilo v zvezi z odsotnostjo javnih uslužbencev (dopusti, bolniški stalež), opr.št. Su 69/2017 z dne 31.5.2017

- Načrt promocije zdravja na delovnem mestu za Višje sodišče v Mariboru, opr.št. Su183/2017 z dne 14.11.2017

- Načrt izobraževanja sodnikov na Višjem sodišču v Mariboru za leto 2017, opr.št. Su 2/2017 z dne 10.01.2017

- Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev na Višjem sodišču v Mariboru za leto 2017, opr.št. Su 2/2017 z dne 10.01.2017

- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o uporabi predalčnikov na Okrožnem sodišču v Mariboru, Višjem sodišču v Mariboru in Okrajnem sodišču v Mariboru, opr. št. Su 329/2018 z dne 27.03.2018

- Pravnik o izobraževanju zaposlenih na Višjem sodišču v Maribour, opr. št. Su 2/2018 z dne 04.07.2018


- Letni program dela Višjega sodišča v Mariboru za leto 2020, opr.š. Su 209/2019 z dne 10.12.2019;

- Letni program dela Višjega sodišča v Mariboru za leto 2019, opr.št. Su 199/2018 z dne 28.11.2018;

- Letni program dela Višjega sodišča v Mariboru za leto 2018, opr.št. Su 158/2017 z dne 29.11.2017;

- Letni program dela Višjega sodišča v Mariboru za leto 2017, opr.št. Su 155/2016 z dne 29.11.2016;

- Letni program dela Višjega sodišča v Mariboru za leto 2016, opr.št. Su 129/2015 z dne 30.11.2015;

- Letni program dela Višjega sodišča v Mariboru za leto 2015, opr.št. Su 134/2014 z dne 27.11.2014;

- Letni program dela Višjega sodišča v Mariboru za leto 2014, opr.št. Su 070301/2013-6 z dne 29.11.2013;

- Letni program dela Višjega sodišča v Mariboru za leto 2013, opr.št. Su 070301/2012-7 z dne 29.11.2012;

 

Letna poročila o poslovanju sodišča:

- Letno poročilo o poslovanju sodišča za leto 2017 z dne 23.02.2018

- Letno poročilo o poslovanju sodišča za leto 2019 z dne 25.02.2020

 

Pravilnik o obliki in vsebini posameznih sodnih vpisnikov, imenikov, pomožnih knjig in tipiziranih obrazcev (18_05_2020)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini posameznih sodnih vpisnikov, imenikov, pomožnih knjig in tipiziranih obrazcev (18_05_2020)

 

Pravilnik o obliki in vsebini posameznih sodnih vpisnikov, imenikov, pomožnih knjig in tipiziranih obrazcev (13_09_2017)

Pravilnik o obliki in vsebini posameznih sodnih vpisnikov, imenikov, pomožnih knjig in tipiziranih obrazcev (23_12_2016) velja do 14_09_2017

 

 


Višje delovno in socialno sodišče

Obvestilo za stranke

 

Višje delovno in socialno sodišče stranke obvešča, da je zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije, Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije sprejel Odredbo o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih št. Su 407/2020 z dne 19. 10. 2020 (Ur.l. RS, št. 148/2020) in da je poslovanje Višjega delovnega in socialnega sodišča prilagojeno tej odredbi, ter trenutnim epidemiološkim razmeram in priporočilom NIJZ, ki so navedena v nadaljevanju:

- prihod na sodišče je dovoljen vabljenim strankam (ob predložitvi vabila), nevabljenim strankam pa le po predhodnem dogovoru po telefonu 01 474 47 50 oz. elektronski pošti urad.visds@sodisce.si v času uradnih ur:

ponedeljek - četrtek: od 8.00 do 16.00

petek: od 8.00 do 15.00

- dostop v prostore sodišča je dovoljen ob dogovorjeni uri, na naroke pa ob določenem času oz. največ 10 minut pred uro vabljenja;

- vstop v prostore sodišča je dovoljen le zdravim osebam;

- pred vstopom v prostore sodišča v V. nadstropju poslovne stavbe pristojni zaposleni sodišča, skladno s sprejetim protokolom, vstopajočemu izmeri telesno temperaturo. V primeru, da je izmerjena telesna temperatura višja od 37,5 stopinj celzija, nadaljnji vstop v prostore sodišča ni dovoljen:

- osebe, ki vstopajo v prostore sodišča morajo ob vstopu in ves čas zadrževanja v prostorih sodišča nositi zaščitno masko;

- ob vstopu v prostore sodišča ter pred vstopom (izstopom) v razpravno dvorano/vpisnik si vsi obvezno razkužijo roke:

- razen v nujnih zadevah, lahko stranke vloge vlagajo le po pošti;

- upoštevati je treba navodila izobešena na vidnih mestih sodišča.

Poslovanje Višjega delovnega in socialnega sodišča zaradi omejevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 - od  22. 10. 2020

 

 

VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE

Dunajska cesta 22

1000 Ljubljana

tel.: 01 / 474 47 50

faks: 01 / 474 47 56

www.sodisce.si/vdss

e-pošta: urad.visds@sodisce.si

 

Predsednica: Mag. Biserka Kogej Dmitrovič, višja sodnica svetnica

Urad predsednice:  01 / 474 47 50

 

Podpredsednik: Edo Škrabec, višji sodnik svetnik 

 

Direktorica: Andreja Oman

tel.: 01 / 474 47 50

 

Uradna oseba po ZDIJZ: Mag. Biserka Kogej Dmitrovič, višja sodnica svetnica

 

 

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00
 • petek: od 8.00 do 15.00
 • na delovna dneva 24. in 31. decembra: od 8.00 do 13.00

 

Uradne ure za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00
 • sreda: 14.00 do 16.30
 • na delovna dneva 24. in 31. decembra od 9.00 do 12.00

 

Sprejem pošiljk in pisanj, ki jih stranke vlagajo neposredno (sprejemna pisarna - vložišče):

 • od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 16.00
 • petek od 8.00 do 15.00
 • na delovna dneva 24. in 31. decembra od 8.00 do 13.00

 

 

IZVLEČEK HIŠNEGA REDA

 

Hišni red v sodni zgradbi določa postopke v zvezi z ugotavljanjem identitete obiskovalcev, njihovo kontrolo ter morebitne omejitve navzočnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (31. člen Sodnega reda; Ur.l. RS, št. 87/16).

 

V pritličju poslovne zgradbe Slovenijales, kjer se nahajajo prostori sodišča, je organizirana receptorska varnostna služba 24 ur na dan.

 

V prostorih sodišča je dovoljeno gibanje strank in obiskovalcev le v javnem (skupnem) hodniku, do steklenih vrat, v prostore za steklenimi vrati pa le po predhodni najavi v uradu predsednika sodišča oz. pri delavcu v sprejemni pisarni. Vodja urada oz. delavec v sprejemni pisarni sta v tem primeru dolžna obiskovalca telefonsko najaviti pri zaposlenemu h kateremu je obiskovalec namenjen (prvi odstavek točke VIII. Hišnega reda Su 240/2015-3 z dne 5. 2. 2016).

 

Dostop strank v sodniške kabinete ni dovoljen, razen ob izrecnem dovoljenju sodnika, kar mora vodja urada oz. delavec s sprejemni pisarni predhodno preveriti (drugi odstavek točke VIII. Hišnega reda ).

 

V prostore sodišča ni dovoljen vstop oboroženim osebam (32. člen Sodnega reda).

  

 

ODDELKI SODIŠČA:

 

Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore:

tel.: 01 / 474 47 40

Vodja oddelka: Ruža Križnar Jager, višja sodnica svetnica

Vodja vpisnika: Alenka Brna

 

Oddelek za socialne spore:

tel.: 01 / 474 47 41

Vodja oddelka: Edo Škrabec, višji sodnik svetnik

Vodja vpisnika: Darja Štrus
TRR: 0110-6370501126

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


matična številka: 58405030
davčna številka: 63389126

 

INTERNI AKTI IN DRUGI DOKUMENTI

 

 • Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Višjega delovnega in socialnega sodišča, št. Su 011705-315/08 z dne 10.7.2008 s spremembami
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanje višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov na Višjem delovnem in socialnem sodišču, št. Su 200100-464/08 z dne 10.11.2008
 • Akt o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela sodnega osebja na Višjem delovnem in socialnem sodišču, št. Su 200100-328/08, z dne 16.7.2008, ter sprememba tega akta št. Su 200100-328-1/08 z dne 28.8.2008 
 • Pravilnik o določitvi pogojev za delo sodnikov izven delovnih prostorov Su 15/2017
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Višjem delovnem in socialnem sodišču, opr. št. Su 200100-631/11 z dne 4. 2. 2011
 • Ocena ogroženosti Višjega delovnega in socialnega sodišča opr. št. Su 040200-359/11 z dne 1.9.2011
 • Program alternativnega reševanja sporov pri VDSS, štev. 200100-168/2012 z dne 24.4.2012
 • Hišni red, štev. Su 240/2015 z dne 20. 4. 2015
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, štev. Su 239/2015 z dne 20.4.2015
 • Register tveganj Višjega delovnega in socialnega sodišča, št. Su 154/2015-1 z dne 30. 6. 2015
 • Pravilnik o računovodstvu in finačnem poslovanju VDSS, štev. Su 239/2015 z dne 24. 9. 2015
 • Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov, štev. 239/2015 z dne 27. 11. 2015
 • Pravilnik o izobraževanju Su 279/2018 z dne 4. 7. 2018
 • Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih in zaščiti prijaviteljev na VDSS, štev. Su 91/2019 z dne 31. 1. 2019

 

 


 Letno poročilo o poslovanju VDSS za leto 2015

 

Letno poročilo o poslovanju VDSS za leto 2016

 

Letno poročilo o poslovanju VDSS za leto 2017

 

Letno poročilo o poslovanju VDSS za leto 2018

 

Letno poročilo o poslovanju VDSS za leto 2019

 

Letni program dela VDSS za leto 2018

 

Letni program dela VDSS za leto 2019

 

Letni program dela VDSS za leto 2020


Upravno sodišče

 

Upravno sodišče Republike Slovenije
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana

Tel.:     01/ 47 00 100
Fax:     01/ 47 00 150
Email:

 

URADNE URE SODIŠČA

Vložišče:  
ponedeljek, torek in četrtek med 8.00 in 16.00 uro,
sreda med 8.00 in 16.30 uro,
petek med 8.00 in 15.00 uro

Vpisnik:
ponedeljek, sreda in petek med 9.00 in 12.00 uro,
ob sredah pa tudi popoldne med 14.00 in 16.30 uro 

ZUNANJI ODDELEK SODIŠČA V MARIBORU:
Tel.:     02/ 230 20 30
Fax:     02/ 230 20 48
Email:

ZUNANJI ODDELEK SODIŠČA V NOVI GORICI:
Tel.:     05/ 33 55 200
Fax:     05/ 33 55 221
Email: 

ZUNANJI ODDELEK SODIŠČA V CELJU:
Tel.:     03/ 42 75 380
Fax:     03/ 42 75 388
Email:

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPROŽITEV UPRAVNEGA SPORA

Upravni spor se začne s tožbo ali z drugim pravnim sredstvom, če zakon tako določa. Tožbo je treba vložiti na Upravno sodišče RS neposredno pisno v času uradnih ur oziroma priporočeno po pošti v dveh izvodih in s priloženima dvema izvodoma izpodbijanega upravnega akta, v prepisu ali kopiji.

Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve upravnega akta, s katerim je bil končan postopek, če zakon ne določa drugače.

 

PRAVNA SREDSTVA:

1. Pritožba zoper sodbo:

 • zoper sodbo, izdano v upravnem sporu na prvi stopnji, je dovoljena pritožba, če je sodišče samo ugotovilo drugačno dejansko stanje, kot ga je ugotovila tožena stranka, ter je na tej podlagi spremenilo izpodbijani upravni akt ali če je sodišče odločilo na podlagi 66. člena Zakona o upravnem sporu,

 • pravico do pritožbe imajo stranke, ki so sodelovale v upravnem sporu na prvi stopnji,

 • pritožba se vloži v 15 dneh od vročitve prepisa sodbe strankam, in sicer pri sodišču, ki je izdalo sodbo na prvi stopnji, v zadostnem številu izvodov za sodišče in stranke, ki so se udeleževale postopka na prvi stopnji.

 

2. Pritožba zoper sklep:

V upravnem sporu se sklep lahko izpodbija s posebno pritožbo samo, če tako izrecno določa Zakon o upravnem sporu. Vedno je dopustna pritožba zoper sklep, s katerim se postopek na prvi stopnji konča.

 

Pritožba zoper sklep o izdaji začasne odredbe:

 • zoper omenjeni sklep je dovoljena pritožba v treh dneh od vročitve prepisa sklepa strankam,

 • pritožba ne zadrži izvršitve izdane začasne odredbe,

 • o pritožbi zoper sklep mora sodišče odločiti brez odlašanja, najkasneje pa v 15 dneh po prejemu pritožbe.


REVIZIJA

Z uveljavitvijo novele ZPP-E (14. 9. 2017) revizija zoper sodbo Upravnega sodišča ni več mogoča. Stranke pa lahko v 30 dneh po vročitvi pravnomočne sodbe pri Vrhovnem sodišču vložijo predlog za dopustitev revizije. Predlogu mora stranka priložiti izvid pravnomočne sodbe Upravnega sodišča in kopije drugih listin, ki naj bi dokazovale obstoj kršitev, ki jih zatrjuje.

Vrhovno sodišče dopusti revizijo, če je od njegove odločite mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse.

Če Vrhovno sodišče dopusti revizijo, lahko stranke v 15 dneh po vročitvi sklepa o dopustitvi revizije vložijo revizijo pri Upravnem sodišču. Sodna taksa za revizijo znaša 164,00 EUR.

Vložena revizija ne zadrži izvršitve pravnomočne sodbe, zoper katero je vložena.

 

OBNOVA POSTOPKA

Obnova postopka je posebno pravno sredstvo zoper postopek, ki je bil pravnomočno končan s sodno odločbo, namenjeno popravi pomanjkljivosti v ugotovljenem dejanskem stanju ali pri kršitvah pravil postopka, ki so lahko vplivale na odločanje (96. člen ZUS-1).

 

Aktivna legitimacija

Obnovo sodnega postopka, ki je bil končan v upravnem sporu, lahko vložijo tiste osebe, ki so kot tožnik, toženec ali stranski intervenient sodelovali v upravnem sporu, pa tudi tiste osebe, ki bi morale biti udeležene kot stranke v končanem upravnem sporu.

O predlogu za obnovo postopka odloča sodišče, ki je izdalo odločbo, na katero se nanaša obnovitveni razlog.
SODNE TAKSE

TRR za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike:

01100-8450088976.


 • Višina sodnih taks za spore vložene od 1. 10. 2008 dalje:

Zakon o sodnih taksah - ZST-1, Uradni list RS, št. 37 z dne 15. 4. 2008, velja od 1. 10. 2008

 

Splošno:

 • taksa za tožbo (tar. št. 6111) = 148 EUR

 • pritožba zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari (tar. št. 6121) = 164 EUR

 • taksa za revizijo (tar. št. 6131) = 164 EUR

 • obnova postopka (tar. št. 6133) = 164 EUR

 • zahteva za izdajo začasne odredbe (tar. št. 6141) = 74 EUR

 • pritožba zoper sklep o zahtevi za izdajo začasne odredbe (tar. št. 6142) = 41 EUR

 

V zadevah socialnega varstva:

 • taksa za tožbo (tar. št. 6211) = 41 EUR

 • pritožba zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari (tar. št. 6221) = 20 EUR

 • taksa za revizijo (tar. št. 6231) = 20 EUR

 • obnova postopka (tar. št. 6233) = 20 EUR

 • zahteva za izdajo začasne odredbe (tar. št. 6241) = 20 EUR

 • pritožba zoper sklep o zahtevi za izdajo začasne odredbe (tar. št. 6242) = 10 EUR

 • postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste (tar. št. 6251) = 10 EUR

  V zadevah socialnega varstva se taksa plača samo, če stranka v postopku ni uspela, oziroma se plača taksa v primerih iz tretjega dela taksne tarife ZST-1.

 

Premoženjskopravni zahtevek:

V postopku o predlogu za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka kot adhezijskega zahtevka je višina sodne takse odvisna od vrednosti spornega predmeta (tar. št. 6301). Taksa se plača za vsako stopnjo postopka glede na vrednost zahtevka.

 

Preslikava listin:

 • preslikava listine iz sodnega spisa ali iz zbirke listin (tar. št. 10103) = 0,20 EUR

 
TRR za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike:
01100-8450088976

Plačila iz tujine se vršijo preko Banke Slovenije:
SWIFT: BSLJSI2X
IBAN: SI56011008450088976


TRR za pogodbene poslovne partnerje:
01100-6370461162

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Davčna številka: 79787975
Matična številka: 1190989

- Pravilnik o računovodstvu in finančnem poslovanju št. Su 268/2015 z dne 8. 6. 2015

- Pravilnik o javnem naročanju št. Su 343/2015 z dne 24. 8. 2015

- Pravilnik o službenih potovanjih, izpolnjevanju in obračunavanju potnih nalogov, povračilu potnih stroškov, uporabi vozil za službene namene ter uporabi plačilne kartice Magna št. Su 120100/2013-7 z dne 29. 10. 2013, spremembe z dne 26. 11. 2014, spremembe št. Su 105/2016 z dne 16. 2. 2016

- Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov št. Su 200100/2007-10 z dne 18. 9. 2007

- Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov št. Su 040200/2009-1 z dne 11. 5. 2009

- Pravilnik o uporabi, načinu dodelitve ter vodenju evidenc mobilnih telefonov na Upravnem sodišču RS št. Su 120100/2011-8 z dne 21. 10. 2011

- Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Upravnem sodišču Rs št. Su 200100/2004-1 z dne 28. 10. 2004 s spremembami do št. Su 120100/2013-6 z dne 16. 9. 2013

- Sprememba akta o notranji organizaciji - NG, št. Su 255/2015 z dne 28.10. 2015

- Sprememba akta o notranji organizaciji št. Su 255/2015 z dne 24. 11. 2015 ter sprememba z dne 24. 12. 2015

- Sprememba akta o notranji organizaciji št. Su 50/2016 z dne 20. 1. 2016, spremembe z dne 16. 2. 2016 in z dne 19. 2. 2016

- Pravilnik o ravnanju z računalniško opremo št. Su 120100/2010-15 z dne 8. 11. 2010 in spremembo z dne 3. 12. 2010

- Interno navodilo za odbiranje U zadev št. Su 170100/2011-29 z dne 13. 7. 2011

- Pravilnik o postopkih in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanja, prepisovanja ali presnemavanja posnetih pogovorov št. Su 200100/2007-12 z dne 29. 1. 2008

- Pravilnik o izobraževanju javnih uslužbencev Upravnega sodišča RS št. Su 200100/2009-3 z dne 4. 6. 2009

- Zdravstvena ocena tveganja Upravnega sodišča RS št. Su 276/2014, marec 2014

- Register tveganj št. Su 435/2018 z dne 2. 7. 2018

- Hišni red Upravnega sodišča RS v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici in Celju št. Su 542/2016 z dne 29. 12. 2016

- Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih in zaščiti prijaviteljev na Upravnem sodišču RS št. Su 102/2014 z dne 2. 6. 2014

- Pravilnik o porabi sredstev za reprezentanco št. Su 177/2014 z dne 16. 7. 2014

- Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc št. Su 257/2014 z dne 3. 11. 2014

- Navodilo o poslovanju s sodnimi taksami št. Su 120101/2013-7 z dne 29. 8. 2013, sprememba navodila št. Su 437/2015 z dne 16. 2. 2016

- Navodilo za poslovanje blagajne sodnih taks št. Su 389/2014 z dne 8. 4. 2014

- Navodilo o vročanju sodnih pisanj po pooblaščenih vročevalcih št. Su 183/2015 z dne 8. 6. 2015

- Navodilo za oddajo osebnih predmetov pri varnostni službi sodišča št. Su 78/2016 z dne 29. 1. 2016

- Pravila o dodeljevanju zadev po določbah Zakona o sodiščih in Sodnega reda


- Letno poročilo o poslovanju Upravnega sodišča RS za leto 2019

 

- Letni program dela Upravnega sodišča RS za leto 2020

 

 


Delovno sodišče v Celju

Republika Slovenija

Delovno sodišče v Celju

Ljubljanska cesta 1a

3000 Celje

 

tel.: (03) 426-02-40

faks: (03) 426-02-42

e-pošta:

 

 

Začasna predsednica sodišča:  Mag. Ida Dimec, višja sodnica

Podpredsednica sodišča: Marija Krivec, višja sodnica

 

Urad predsednice:

Vodja urada predsednice sodišča: Manja Mauh

tel.: (03) 426-02-40

faks: (03) 426-02-42

e-pošta:

 

Odgovorna oseba za posredovanje informacij za medije po ZMmed-A:

Začasna predsednica sodišča: Mag. Ida Dimec, višja sodnica

tel.:(03) 426-02-40

e-pošta:

 

Služba za brezplačno pravno pomoč:

Strokovna sodelavka: Tina Pritekelj

tel.: (03) 426-02-40

e-pošta: 

 

Služba za alternativno reševanje sporov:

Podpredsednica sodišča: Marija Krivec, višja sodnica

tel.: (03) 426-02-40

 

Pisarna za alternativno reševanje sporov:

Tel.: (03) 426-02-40

e-pošta: mediacije.dsce@sodisce.si

 

Vložišče:

Tel.: (03) 426-02-40

e-pošta:

 

Poslovni čas sodišča:

od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00

petek: od 8.00 do 15.00

 

Uradne ure za nevabljene stranke:

ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00

sreda: 14.00 do 16.30

 

 

Informacije glede oprostitve plačila sodnih taks

Navodila za izpolnjevanje priloge k predlogu za OST

Obrazec - Priloga k predlogu za OST
Transakcijski račun sodišča:
01100-6370501223

Transakcijski račun za plačilo taks za fizične in pravne osebe:
01100-8450083738 sklic 11 50121-7110006-opr. št. (največ 6 mest) 03

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična številka sodišča: 5858135

Davčna številka sodišča: 19290870
 • Navodilo za izvajanje fizičnega varovanja objekta in uradnih prostorov, z dne 7. 6. 2002;
 • Pravilnik o pogojih in načinu uporabe službenega vozila Delovnega sodišča v Celju za službene namene, opr. št. Su 85/2003 z dne 28. 11. 2003;
 • Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja financ in računovodstva pri Delovnem sodišču v Celju, opr. št. Su 060200/2004, z dne 28. 12. 2004;
 • Pravilnik o postopku oddaje javnih naročil male vrednosti Delovnega sodišča v Celju, opr. št. Su 040801/2004, z dne 15. 12. 2004;
 • Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na Delovnem sodišču v Celju z dne 3. 2. 2009, opr. št. Su 200101/2008;
 • Navodila za delo popisne komisije za popis, opr. št. Su 040700/2005, z dne 29. 12. 2005;
 • Navodilo o prijavi nastopa dopusta, opr. št. Su 010204/2005, z dne 9. 6. 2005;
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, opr. št. Su 200102/2006, z dne 20. 9. 2006;
 • Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Delovnega sodišča v Celju, opr. št. Su 011715/08, z dne 17. 7. 2008;
 • Ocena ogroženosti Delovnega sodišča v Celju, opr. št. Su 071400/2007, z dne 1. 10. 2007;
 • Navodilo za vpogled v podračuna sodnih taks prek spleta, z dne 7. 8. 2007;
 • Navodilo o uporabi službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 040502/2007, z dne 1. 3. 2007;
 • Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Delovnega sodišča v Celju, opr. št. Su 011715/08, z dne 17. 7. 2008;
 • Pravilniki o snemanju telefonskih pogovorov, opr. št. Su 040502/2008, z dne 24. 1. 2008;
 • Navodilo o blagajniškem poslovanju za sodne takse Delovnega sodišča v Celju, Su 160008/2008, dne 1. 10. 2008;
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanje višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnika na Delovnem sodišču v Celju, Su 010900/2008, dne 6. 11. 2008;
 • Navodilo o postopku in ukrepih za zaščito zaposlenih na Delovnem sodišču v Celju pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu, Su 200103/2008, dne6. 11. 2008;
 • Akt o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela sodnega osebja na Delovnem sodišču v Celju, Su 010903/2008, dne 10. 7. 2008;
 • Register tveganj Delovnega sodišča v Celju, Su 170004/2008, dne 20. 3. 2008;
 • Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na Delovnem sodišču v Celju, Su 200101/2009, dne 3. 2. 2009;
 • Akt o pisarniškem poslovanju Strokovne službe za brezplačno pravno pomoč, Su 23100/2008, dne 31. 12. 2008;
 • Navodilo o delovnem času in registraciji delovnega časa na Delovnem sodišču v Celju, Su 010300/2009, dne 21. 4. 2009;
 • Hišni red, Su 010300/2009, dne 21. 4. 2009;
 • Pravilnik o uporabi službenega prenosnega računalnika-notesnik, Su 040502/2009, z dne 15. 7. 2009;
 • Mediacija v delovnih sporih pri Delovnem sodišču v Celju, Su 071100/2009, z dne 31. 8. 2009
 • Program za reševanje delovnih sporov z mediacijo pri Delovnem sodišču v Celju, Su 071100/2009, z dne 31. 8. 2009;
 • Etična načela za mediatorje v sodnem postopku pridruženi mediacji, Su 071100/2009, z dne 31. 8. 2009;
 • Načrt izvajanja ukrepov v kriznih razmerah pandemije novega virusa gripe na Delovnem sodišču v Celju, Su 010106/2009, z dne 26. 8. 2009
 • Program alternativnega reševanja sporov pri Delovnem sodišču v Celju, Su 010504/2010, z dne 7. 6. 2010;
 • Navodilo za izvajanje postopka mediacij v delovnih sporih, Su 010504/2010, z dne 7. 6. 2010: Dopolnitev Su 010504/2010, z dne 17. 9. 2010;
 • Navodilo o oddaji naročil male vrednosti Su 040103/2011, z dne 1. 8. 2011;
 • Akt o pisarniškem poslovanju Strokovne službe za brezplačno pravno pomoč, Su 230100/2013, z dne 26. 2. 2013;
 • Navodilo o nakupu in hrambi ter popisu strokovne literature ter o nakupu revij in časopisov, Su 160005/2013 z dne 21. 10. 2013;
 • Akt o uničenju pečatov Delovnega sodišča v Celju, Su 010123/2014 z dne 31. 3. 2014;
 • Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in ugotavljanju prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc, Su 011740/2014, z dne 27. 3. 2014

l


Delovno sodišče v Kopru

Republika Slovenija

DELOVNO SODIŠČE V KOPRU 
Ferrarska ulica št. 9

6000 Koper

telefon: (05) 66 83 270
telefax: (05) 63 95 251

e-posta: urad.dskp@sodisce.si

Predsednica sodišča: Marinela Maras, okrožna sodnica svetnica

Podpredsednica sodišča: Dragica Umek, okrožna sodnica svetnica

Odgovorna oseba za posredovanje informacij za medije po ZMmed_A:

Predsednica sodišča, okrožna sodnica svetnica Marinela Maras

Dostop do informacij javnega značaja: Katalog informacij javnega značaja  

Katalog informacij javnega značaja Delovnega sodišča v Kopru

Služba za brezplačno pravno pomoč:  Valči ARH LEBAN, tel. 05 66 83 274

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka od 08.00 do 16.00 ure
 • petek od 08.00 do 15.00 ure

 Uradne ure za nevabljene stranke

 • ponedeljek, sreda in petek od 09.00 do 12.00 ure
 • sreda od 14.00 do 16.30 ure

Transakcijski račun sodišča:
01100-6370501320

Transakcijski račun sodišča - depozit (pologi za izdelavo izvedeniškega mnenja)
01100-6950501374

Matična številka: 5022584

Davčna številka:  58934294

 

 Informacije glede oprostitve plačila sodnih taks 

 

 

Dostop v sodno zgradbo za stranke: Izvleček hišnega reda

 


 
Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>Transakcijski račun sodišča:
01100-6370501320

Transakcijski račun sodišča - depozit (pologi za izdelavo izvedeniškega mnenja)
01100-6950501374

Matična številka: 5022584

Davčna številka: 58934294

 

 

 

 •  Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Delovnega sodišča v Kopru s spremembami, opr. št. Su 200100/2008-119 z dne 14.07.2008
 • Akt o pisarniškem poslovanju strokovne službe za brezplačno pravno pomoč s spremembami, opr. št. Su 200100/2005-15 z dne 31.01.2005
 • Pravilnik o računovodstvu in finančnem poslovanju, opr. št. Su 23/2018 z dne 17.01.2018
 • Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje in presnemavanje posnetih pogovorov, opr. št. Su 200100/2007 z dne 04.01.2008
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Delovnem sodišču v Kopru, opr. št. Su 200100/2005-65 z dne 27.06.2005
 • Pravilnik o uporabi osebnih vozil za službene namene ter povračilu potnih stroškov za službeno potovanje, opr. št. Su 122/2018 z dne 10.11.2018
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela na Delovnem sodišču v Kopru s spremembami, opr. št. Su 200100/2012-60 z dne 31.05.2012
 • Akt o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnega osebja, opr. št. Su 010902/2008-200100/2008 z dne 05.11.2008
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanju višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov, opr. št.200100/2008 z dne 05.11.2008
 • Navodilo o izvajanju javnega naročila po enostavnem postopku s spremembami, opr. št. Su 200100/2011 z dne 30.5.2011
 • Navodilo o uporabi službenih mobilnih telefonov s spremembami, opr. št. Su 200100/2011 z dne 27.06.2011
 • Navodilo o prijavi nastopa dopusta, opr. št. Su 200100/2005-25 z dne 4.3.2005
 • Navodilo o postopku in ukrepih za zaščito zaposlenih na Delovnem sodišču v Kopru pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu, opr. št. Su 200100/2009 z dne 08.04.2009
 • Dogovor o režimu parkiranja na parkiriščih o sodni stavbi, opr. št. Su 200100/2011-126 z dne 18.11.2011
 • Navodilo o nakupu in hrambi ter popisu strokovne literature ter o nakupu revij in časopisov, opr. št. Su 200100/2013 z dne 17.09.2013
 • Program alternativnega reševanja sporov pri DS Koper, opr. št. Su 71100/2010 z dne 01.06.2010
 • Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in ugotavljanju prisotnosti drugih psihoaktivnih substnc, opr. št. Su 33/2014 z dne 02.12.2014
 • Pravilnik o ukrepih zavarovanje dostojanstva zaposlenih in zaščiti prijaviteljev, opr. št. Su 33/2014 z dne 06.06.2014
 • Dogovor o opravljanju plačila sodnih taks, opr. št. Su 127/2017 - september 2017
 • Hišni red, opr. št. Su 200100/2013 z dne 12.11.2003
 • Register tveganja, opr. št. Su 200100/2011 - december 2011
 • Načrt integritete, opr. št. Su 160004/2011 z dne 06.05.2011
 • Požarni red, opr. št. Su 200100/12-100 - december 2012
 • Program alternativnega reševanja sporov, opr. št. Su 071100/2010-106 z dne 01.06.2010
 • Etična načela za mediatorje, opr. št. Su 071100/2010 z dne 01.06.2010
 • Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju, opr. št. Su 121/2018 z dne 20.12.2017 


Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
Resljeva c. 14, Ljubljana
1000 Ljubljana
tel.: (01) 300-35-20
faks: (01) 432-82-31
e-pošta:urad.dslj@sodisce.si

 

Poslovni čas sodišča:

od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00

petek: od 8.00 do 15.00

 

Uradne ure za nevabljene stranke:

ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00

sreda: 14.00 do 16.30

 

Poslovni čas sodišča na dan 24.12 in 31.12:

od 8.00 do 13.00

Uradne ure za nevabljene stranke na dan 24.12. in 31.12:

od 9.00 do 12.00

 

 
- Transakcijski račun sodišča: 01100-6370501417
- Transakcijski račun sodnih taks za pravne in fizične osebe: 01100-8450086454
- Transakcijski račun za prehodne pologe - predujmi: 01100-6950501471

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>Matična številka:5840481
Davčna številka: 25019562

Pravilnik o financiranju izobraževanja ob delu javnih uslužbencev v interesu DSS v LJ opr. št. Su 20/09-3 z dne 7.9.2009

Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja financ in računovodstva DSS v Lj opr. št. Su 20/14-3 z dne 3.7.2014 s spremembami in dopolnitvami.

Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na DSS v LJ opr. št. Su 20/07-3 z dne 18.5.2007

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov opr. št. Su 20/06-3 z dne 1.12.2006

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na DSS v LJ opr.št. Su 4/2014 z dne 30.6.2014 s spremembami in dopolnitvami

Akt o pisarniškem poslovanju Strokovne službe za brezplačno pravno pomoč opr. št. Su 20/04-3 z dne 8.7.2004 s spremembami in dopolnitvami

Akt o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela na DSS v LJ opr. št. Su 20/08-3 z dne 30.07.2008

Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanju višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov na DSS v LJ opr. št. Su 20/08-3 z dne 6.11.2008

Navodilo o prijavi nastopa dopusta opr. št. Su 100/2014 z dne 12.9.2014

Pravilnik o poslovnem času, delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev na DSS v Lj opr. št. Su 200/2014 z dne 7.10.2014 s spremembami in dopolnitvami

Akt o merilih za pričakovani obseg dela strokovnih sodelavcev in merilih za delovno uspešnost strokovnih sodelavcev iz naslova povečanega obsega dela na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani opr. št. Su 20/10-3 z dne 1.2.2010

Navodilo o uporabi službenih mobilnih telefonov opr. št. Su 20/07-3 z dne 2.7.2007

Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov opr. št. Su 20/09-3 z dne 31.8.2009

Pravilnik o uporabi službenega osebnega vozila in uporabi osebnih vozil za službene namene opr. št. Su 20/05-3 z dne 12.9.2005

Pravilnik o opravljanju varnostne službe v sodni stavbi Okrajnega sodišča v Brežicah in Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Oddelek v Brežicah opr. št. Su 020102/2007 z dne 23.1.2007

Navodilo o blagajniškem poslovanju za sodne takse Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani opr. št. Su 20/09-3 z dne 7.9.2009

Navodilo za poenotenje oblike sodnih odločb in ostalih sodnih pisanj opr. št. Su 20/10-3 z dne 29.3.2010

Navodilo o določitvi kriterijev za odmero letnega dopusta javnim uslužbencev opr. Su 20/12-3 z dne 2.3.2012

Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na DSS v Lj opr. št. Su 20/2014-3 z dne 24.2.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Letno poročilo o poslovanju sodišča za leto 2014

Letni program dela za leto 2016, 29.10.2015


Delovno sodišče v Mariboru

Republika Slovenija  

Delovno sodišče v Mariboru    

Glavni trg 17, 2000 Maribor                                                                                                                                       

Tel.:   (02) 23 50 850

Faks: (02) 23 50 857                                                                                                                              

Predsednik  sodišča: /

Začasni predsednik : Urban Tručl, okrožni sodnik

Direktorica sodišča: Darja Žavcer Röthlisberger

Vodja urada predsednika: Irena Valentan

 

Urad predsednika:

tel.:   (02) 23 50 850     

faks: (02) 23 50 857

 

Odgovorna oseba za posredovanje informacij za medije po ZMmed-A:


začasni predsednik sodišča, okrožni  sodnik Urban Tručl

 tel: (02) 23-50-850

 

 

 

 

Poslovni čas sodišča:

od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00

petek: od 8.00 do 15.00

 

Na delovna dneva 24. in 31. decembra je poslovni čas sodišča od 8. do 13. ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9. do 12. ure.

 

 

Uradne ure za nevabljene stranke:

ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00

sreda: 14.00 do 16.30

 

 Informacije glede oprostitve plačila sodnih taks

- Navodila za izpolnjevanje priloge k predlogu za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodne takse

- Obrazec Priloga k predlogu za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodne takse

 

 


 

 Hišni red Delovnega sodišča v Mariboru

 

Poslovanje s strankami

Stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe lahko pridejo na sodišče nepovabljene zaradi informacij v zvezi s postopkom, vpogleda v spis, zaradi zahtev za izdajo prepisov ali fotokopij sodnih odločb, zaradi izdaje uradnih potrdil ipd. samo med uradnimi urami (70. člen Sodnega reda). Strankam in drugim osebam sodišče po telefonu ne daje nikakršnih informacij o stanju zadeve oziroma informacij v zvezi s postopkom. Sodniki sprejemajo le vabljene stranke in druge osebe. Sodnik samostojno odloča, kdaj in katere nevabljene stranke in druge osebe bo sprejel izven naroka ali glavne obravnave (71. člen Sodnega reda).

V nujnih primerih mora sodnik ali vpisničar oziroma druga uradna oseba sodišča zagotoviti podatke in opravila iz prejšnjega odstavka v okviru poslovnega časa sodišča tudi zunaj uradnih ur (70. člen Sodnega reda).

Strankam, njihovim pooblaščencem ali drugim osebam sodišče po telefonu praviloma ne daje podatkov o stanju zadev oziroma podatkov v zvezi s postopkom. Sodnik ali vpisničar oziroma druga uradna oseba sodišča lahko osebam iz prejšnjega odstavka posreduje po telefonu tiste podatke, ki so nujni za uspešno izvedbo postopka. Pred  posredovanjem podatkov lahko na primeren način preveri istovetnost stranke, pooblaščenca oziroma druge osebe (72. člen Sodnega reda).

Podatke o stanju zadeve, kot izhajajo iz vpisnika, daje strankam, njihovim pooblaščencem in drugim upravičenim osebam vpisničar ustreznega vpisnika v sodni pisarni v času uradnih ur. V nujnih primerih mora vpisničar dati podatke iz prejšnjega odstavka v okviru poslovnega časa sodišča tudi zunaj uradnih ur (73. člen Sodnega reda).

 

Navodila za osebe, ki se na sodiščih zadružujejo samo občasno stranke in obiskovalci:

Stranke in obiskovalci

Ob vstopu v prostore sodišč varnostnik preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa in po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca.

Varnostnik ne sme dovoliti vstopa osebam, ki so neprimerno oblečene. O tem mora varnostnik takoj obvestiti sodnika/sodnico ali službo, ki je to osebo vabila, sodnik/sodnica ali služba pa odloči ali bo tej osebi dovolil/a vstop.

V času uradnih ur varnostnik stranko napoti v prostor , kamor je vabljena, oziroma v prostor, kjer so uradne ure.

Tudi v času uradnih ur stranke in obiskovalci praviloma nimajo vstopa v pisarno predsednika sodišča, direktorice sodišča, sodnika/sodnice ali drugega zaposlenega, če nimajo pisnega vabila ali obisk ni bil predhodno dogovorjen, kar  varnostnik preveri pri posamezni osebi. V času uradnih ur lahko obiskovalci vstopajo v prostore sodne stavbe tudi, če nimajo pisnega vabila.

Izven uradnih ur strankam in obiskovalcem brez vabil oziroma predhodno preverjenih dogovorov ni dovoljen vstop v prostore sodišč. V tem primeru mora varnostnik obiskovalca seznaniti s poslovnim časom  sodišča oziroma uradnimi urami ter o možnosti, da se pisno obrne na sodišče.

Strankam in obiskovalcem ni dovoljeno vnašanje nevarnih predmetov in orožja v prostore sodišč. V primeru, da varnostnik pri stranki ali obiskovalcu odkrije nevaren predmet mu le tega odvzame pred vstopom v prostore sodišč.

Prav tako ni dovoljeno vizualno ali zvočno snemanje prostorov in razprav, brez predhodnega dovoljenja predsednika posameznega sodišča.

 

 

Opozorilo v zvezi z snemanjem dohodnih klicev:

 

Spoštovani,

sporočamo vam, da na Delovnem sodišču v Mariboru snemamo vse dodhodne klice, ki prispejo na stacionarno telefonsko številko  sodišča (02) 23 50 850.

Predmet snemanja je vsebina komunikacije med klicateljem in zaposlenim na sodišču, ki prevzame dohodni klic, poleg tega se zabeleži telefonska številka klicočega.

Snemanje telefonskih klicev je eden izmed tehnično.varnostnih ukrepov za povečanje varnsoti na slovenskih sodiščih in se izvaja skladno z veljano zakonodajo. Rok hrambe  podatkov o klicih je 7 dne, po izteku tega roka se podatki samodejno izbrišejo.

 

Transakcijski račun sodišča: 01100-6370501514

Transakcijski račun sodišča-depozit (pologi za izdelavo izvedeniškega mnenja):01100-6960501589


Transakcijski račun za sodne takse: 01100-8450084611
(razen št. računa je potrebno navesti še rubriko "referenca")
Primer reference, ki jo mora stranka navesti pri plačilu sodne takse v zadevi Pd 15/2015
- na sedežu sodišča -00 50156-7110006-0001515
- na oddeleku v Murski Soboti -00 50156-7110006-1001515
- na oddeleku v Slovenj Gradcu -00 50156-7110006-2001515
- na oddeleku na Ptuju -00 50156-7110006-3001515

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična številka: 5851009000
Davčna številka: 88569276
 • Navodilo o oddaji javnih naročil male vrednosti , Su 160006/2013 z dne 14.6.2013
 • Program alternatrivnega reševanja sporov pri Delovnem sodišču v Mariboru, Su 010105/2010 z dne 5.5.2010
 • Program alternatrivnega reševanja sporov pri Delovnem sodišču v Mariboru, Su 010105/2010 z dne 15.12.2010
 • Etična načela za mediatorje na seznamu Delovnega sodišča v Mariboru, Su 010105/2010 z dne 20.5.2010
 • Seznam mediatorjev pri Delovnem sodišču v Mariboru, Su 010105/2010 z dne 20.5.2010
 • Navodilo o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Delovnem sodišču v Mariboru, Su 200200/2010 z dne 1.3.2010
 • Akt o uničenju pečatov Delovnega sodišča v Mariboru, Su 200200/2009 z dne 23.9.2009
 • Ocena tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar na delovnih mestih za izjavo o varnosti z oceno tveganja za Delovno sodišče v Mariboru, revizija z dne 14.8.2009, revizija 10.7.2014
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnega osebja na Delovnem sodišču v Mariboru, Su 200200/2008 z dne 21.11.2008
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanje višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov na Delovnem sodišču v Mariboru, Su 160001/2008 z dne 5.11.2008
 • Akt o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sekretaja Delovnega sodišča v Mariboru, Su 200100/2008 z dne 15.9.2008
 • Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Delovnega sodišča v Mariboru, Su 011700/2016 z dne 25.8.2016 s spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Delovnem sodišču v Mariboru, Su 200100/2008 z dne 16.5.2008
 • Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov, Su 200100/2008 z dne 1.4.2008
 • Register tveganj Delovnega sodišča v Mariboru, Su 200100/2008 z dne 15.1.2008
 • Akt o pisarniškem poslovnaju strokovne službe za BPP, Su 200200/2007 z dne 24.4.2007
 • Navodila za poenotenje sodnih pisanj, Su 230100/2007 z dne 20.4.2007
 • Hišni red , Su 200100/2013 z dne 12.11.2013
 • Navodilo o uporabi službenih mobilnih telefonov, Su 200100/2006 z dne 11.12.2006
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, Su 200100/2006 z dne 27.11.2006
 • Navodilo o koriščenju strokovne knjižnice Delovnega sodišča v Mariboru, Su 200100/2005 z dne 6.12.2005
 • Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja financ in računovodstva za Delovno sodišče v Mariboru, Su 200100/2005 z dne 27.10.2005
 • Navodilo o prijavi nastopa dopusta, Su 010201/2005 z dne 18.5.2005
 • Navodilo o službenih potovanjih, Su 010201/2005  z dne 4.1.2005
 • Načrt integritete za Delovno sodišče v Maribru, Su 160006/2011 z dne 31.5.2011
 •  Ocena ogroženosti Delovnega sodišča v Mariboru, Su 200200/2007 z dne 5.9.2007 s spremembo 30.11.2009
 • Hišni red -sprememba, Su 200100/2014 z dne  23.4.2014
 • Navodilo o nakupu in hrambi ter popisu strokovne literature ter o nakupu revij in časopisov na Delovnem sodišču v Mariboru, Su 810/2015 z dne 17.9.2015
 • Prijava letnih dopustov ter drugih odsotnosti, Su 811/2015 z dne 17. 9. 2015


Okrožno sodišče v Celju

Osnovne kontaktne informacije:


Okrožno sodišče v Celju

Prešernova 22, 3000 Celje

tel.: 03/42 75 100

faks: 03/42 75 173

e-pošta: urad.ozce@sodisce.si

 

Predsednica: Petra Giacomelli, okrožna sodnica svétnica

Podpredsednik: Darko Belak, okrožni sodnik svétnik

Direktorica sodišča: Ksenija Ručigaj

 

Uradni osebi po ZDIJZ:

Petra Giacomelli, predsednica sodišča, okrožna sodnica svétnica

Ksenija Ručigaj, direktorica sodišča

 

Odgovorni osebi za posredovanje informacij za medije po ZMed-A:

Petra Giacomelli, predsednica sodišča, okrožna sodnica svétnica

Ksenija Ručigaj, direktorica sodišča

                                   

Poslovni čas sodišča:

od ponedeljka do četrtka: od 8:00 do 16:00 ure

petek: od 8:00 do 15:00 ure

 

Uradne ure za nevabljene stranke:

ponedeljek, sreda, petek: od 9:00 do 12:00 ure

sreda: od 14:00 do 16:30 ure

 

Izvleček Hišnega reda:

NAVODILA ZA OSEBE, KI SE NA SODIŠČIH ZADRŽUJEJO SAMO OBČASNO (STRANKE IN OBISKOVALCI)


Stranke in obiskovalci lahko v glavno sodno stavbo vstopajo skozi glavni vhoda sodne stavbe (spredaj Prešernove ulice 22, Celje). Zadnji vhod, skozi katerega je tudi možen vstop v glavno sodno stavbo (vhodiz parkirišča - dvorišča), je zaprt in ni namenjen obiskovalcem. Vstop skozi zadnji vhod je namenjen uslužbencem sodišča in ga je možno odpirati le s kartico za kontrolo pristopa. Nadzor nad strankami in obiskovalci sodne stavbe ter kontrolo dostopa izvaja varnostnik – receptor, ki pri glavnem vhodu izvaja fizično varovanje.

Stranke in obiskovalci lahko v sodno stavbo vstopajo tudi skozi stopnišče na naslovu Trg celjskih knezov 10, Celje, vendar le tisti, ki urejajo zadeve v stečajni pisarni, na oddelku za družinsko sodstvo ali v finančno - računovodski službi. Dostop je strankam in obiskovalcem omogočen le v času uradnih ur, vrata na stopnišču pa so ves čas zaprta, odpirajo jih lahko le zaposleni s pomočjo kartice za  kontrolo pristopa.  Obiskovalci morajo v času uradnih ur pozvoniti na zvonec, ki se nahaja na zunanji strani vrat, zaposleni jim vrata lahko odprejo preko sistema  za dostop. Ob vstopu na tej lokacij se izvaja kontrola in pregled, ki ga vrši varnostnik - receptor.

Na lokaciji Prešernova ulica 23a, Celje, kjer se nahajajo Gospodarski oddelek, Oddelek prekrškov in Sodni register se na vhodu izvaja kontrola in pregled strank ter obiskovalcev, prav tako pa se kontrola in pregled strank ter obiskovalce opravlja na lokaciji Ljubljanska 1a, Celje, kjer se nahajata Izvršilni oddelke in Nepravdni oddelke. 

V prostore sodišč med 7.00 in 16.00 uro (oziroma v času uradnih ur do 16.30 ure) lahko vstopajo:

- zaposleni sodišč,

- sodniki porotniki,

- policisti in zaposleni Zaporov Celje, če opravljajo privedbe,

- predstavniki Ministrstva za pravosodje,

- sodniški pripravniki,

- odvetniki, odvetniški kandidati, odvetniški pripravniki,

- pooblaščene osebe za prevzem oziroma dvig pošte,

- obiskovalci oziroma stranke, ki imajo pisno vabilo oziroma je preko sodnika ali zaposlenega sodišča ugotovljeno, da je sprejem dovoljen (preveri varnostnik),

- nevabljene stranke (le v času uradnih ur),

- osebe, ki so  zainteresirane za prisotnost na glavnih obravnavah, vendar je le-tem vstop dovoljen   šele 15 minut pred pričetkom obravnave, poleg tega morajo varnostniku pokazati veljaven osebni dokument in opravit pregled. V kolikor oceni, da je to potrebno, lahko varnostnik zahteva izročitev osebnega dokumenta, po zaključku obravnave pa le-tega vrne lastniku. 

Ob vstopu v prostore sodišč varnostnik preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa, po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca.   

Ob vstopu v stavbo mora varnostnik preveriti, kdo so osebe, ki želijo vstopiti v prostore sodišč. 

Varnostnik ne sme dovoliti vstopa osebam, ki so neprimerno oblečene (npr . kratke hlače, trenirka). O tem mora varnostnik takoj obvestiti sodnika/sodnico ali službo, ki je to osebo vabila, sodnik/sodnica ali služba pa odloči ali bo tej osebi dovolil/a vstop. 

V času uradnih ur varnostnik stranko napoti v prostor , kamor  je vabljena, oziroma v prostor, kjer so uradne ure. 

Tudi v času uradnih ur stranke in obiskovalci praviloma nimajo vstopa v pisarno predsednika sodišča, direktorice sodišča, sodnika/sodnice ali drugega zaposlenega, če nimajo pisnega vabila ali obisk ni bil predhodno dogovorjen, kar  varnostnik preveri pri posamezni osebi. V času uradnih ur oddelkov   lahko obiskovalci vstopajo v prostore sodne stavbe tudi, če nimajo pisnega vabila. 

Izven uradnih ur strankam in obiskovalcem brez vabil oziroma predhodno preverjenih dogovorov ni dovoljen  vstop v prostore sodišč. V tem primeru mora varnostnik obiskovalca seznaniti s poslovnim časom  sodišča oziroma  uradnimi urami ter o možnosti, da se pisno obrne na sodišče. Varnostnik mora opraviti kontrolo strank in obiskovalcev (npr . identifikacijo,  pregled prtljage). 

V sodno stavbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, Policije in obrambnih sil ob privedbi oseb.

V nasprotnem primeru mora zgoraj omenjena oborožena uradna oseba, ki želi  vstopiti v prostore  sodne stavbe, orožje oddati v hrambo varnostniku. Varnostnik hrani oddano orožje v posebnem sefu za hrambo orožja, ki se nahaja pri glavnem vhodu v sodno stavbo.

Strankam in obiskovalcem ni dovoljeno vnašanje nevarnih predmetov in orožja v prostore sodišč. V primeru, da varnostnik pri stranki ali obiskovalcu odkrije nevaren predmet mu le tega odvzame pred vstopom v prostore sodišč. 

Stranke in obiskovalci morajo pred vhodom v prostore sodišč izklopiti mobilne naprave. Prav tako ni dovoljeno vizualno ali zvočno snemanje prostorov in razprav, brez predhodnega dovoljenja predsednika posameznega sodišča. 

Uradne ure Okrožnega sodišča v Celju so: 

- sodne pisarne za nevabljene stranke,

-  ponedeljek, sreda in petek od 09.00 do 12.00 ure

-  v sredo tudi od 14.00 do 16.30 ure

- vložišče,

- od ponedeljka do četrtka od 08.00 do 16.00 ure

- v petek od 08.00 do 15.00 ure

 

- sodni register,

- ponedeljek, sreda in petek od 09.00 do 12.00 ure

- v ponedeljek in sredo tudi od 14.00 do 16.00 ure

 
Transakcijski račun sodišča - sodne takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov (vse takse, razen kazenskih):
SI56 0110 0845 0084 805

Transakcijski račun sodišča - sodne takse kazenskega postopka in stroški kazenskega postopka:
SI56 0110 0845 0011 473

Transakcijski račun sodišča – denarne kazni za kazniva dejanja fizičnih in pravnih oseb:
SI56 0110 0845 0010 503

Transakcijski račun sodišča - sodni pologi – predujmi, varščine:
SI56 0110 0696 0421 564

Transakcijski račun - druge globe, denarne kazni in odvzete premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska:
SI56 0110 0845 0012 055

Primer izpolnjevanja obrazca UPN:
Če taksni zavezanec plačilo sodne takse opravi z nakazilom na prehodni (pod)račun tega sodišča, določen za plačevanje sodnih taks, v obrazcu univerzalnega plačilnega naloga (obrazec UPN) navede podatke:
Koda namena plačila : GOVT ,
Namen plačila : sodna taksa , opr.št. ,
SWIFT/BIC koda banke prejemnika: BSLJSI2X
IBAN prejemnika : SI56 0110 0845 0084 805
Referenca : SI00 XX-XXXXXXXX (sklic po navodilu iz dopisa za plačilo sodnih taks)
Ime in naslov prejemnika:
Okrožno sodišče v Celju
Prešernova ulica 22
SI-3000 Celje

Plačila sodnih taks na bankah v tujini se vršijo preko Banke Slovenije:
Banka: Banka Slovenije
Naslov banke: Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X
Naziv računa: Okrožno sodišče v Celju, Sodne takse, prav. in fiz. o.
IBAN: SI56 0110 0845 0084 805


Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>
Matična številka sodišča: 5024161000
Davčna številka sodišča : 44824106

Seznam internih aktov:

1. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sodnega osebja Okrožnega sodišča v Celju  (velja od 21.7.2008, s spremembami);

2. Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov (skupen akt Okrožnega sodišča v Celju, Okrajnega   sodišča v Celju in Višjega sodišča v Celju – velja od 15.12.2007);

3. Hišni red (skupen akt Okrožnega sodišča v Celju, Okrajnega sodišča v Celju in Višjega sodišča v Celju, velja od 10.9.2007, s spremembami);

4. Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev (velja od 1.1.2016)

5. Pravilnik o postopku zaposlitve javnega uslužbenca in postopku ob prekinitvi delovnega razmerja (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja – velja od 15.5.2007), s spremembo, ki velja od 15.3.2008;

6. Pravilnik o uporabi službenih avtomobilov in privatnih avtomobilov v službene namene (akt Okrožnega sodišča v Celju - velja od 15.04.2007, sprememba št. 1 – akt velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja –sprememba velja od 1.5.2007);

7. Pravilnik o uporabi računalniške opreme (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja – velja od 1.4.2007);

8. Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Celju (velja od 5.5.2008);

9. Pravilnik o poslovanju na področju brezplačne pravne pomoči (akt velja od 1.1.2007);

10. Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja financ in računovodstva za Okrožno sodišče v Celju in za okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja (uporablja se od 1.1.2005, zadnja sprememba oz. dopolnitev z veljavnostjo 7.1.2007);

11. Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 11.9.2017, uporablja se od 14.9.2017

12. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 10.11.2006);

13. Pravilnik o osnovnih sredstvih in drobnem inventarju (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 01.06.2006), s spremembo, ki velja od 3.5.2010;

14. Pravilnik o opravljanju nujnih procesnih dejanj na območju Okrožnega sodišča v Celju (velja od 23.4.2008);

15. Pravilnik o merilih za določitev letnih dopustov in drugih odsotnosti javnim uslužbencem Okrožnega sodišča v Celju in njegovih organizacijskih enot (velja od 9.3.2012) in čistopis veljaven od 1.1.2015;

16. Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju (velja od 2.6.2011) in Dopolnitev pravilnika o izobraževanju (velja od 19.1.2015) in načrt izobraževanj za leto 2015, 2016, 2017, 2018 in (velja od 1.1.2019);

17. Pravilnik o merilih za najmanjši pričakovani obseg dela strokovnih sodelavcev in sodniških pomočnikov na Okrožnem sodišču v Celju (velja od 16.7.2010);

18. Pravilnik o prepovedi uživanja alkohola, drog, drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc ter odreditvi, ugotavljanju in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in prisotnosti drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc na Višjem sodišču v Celju in Okrožnem sodišču v Celju ter njegovih organizacijskih enotah (velja od 19.10.2016)

19. Navodilo o blagajniškem poslovanju za sodne takse Okrožnega sodišča v Celju in za okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja (velja od 1.10.2008);

20. Navodilo za pripravo predloga za večje vrednotenje izjemno zahtevnih zadev (velja od 16.7.2010)

21. Navodilo o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Okrožnem sodišču v Celju in njegovih organizacijskih enotah (velja od 1.1.2016)

22. Register tveganj Okrožnega sodišča v Celju in njegovih organizacijskih enot - s posodobitvami (prva verzija z dne 31.1.2008)

 

 


Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Celju in njegovih organizacijskih enot za leto 2015

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Celju in njegovih organizacijskih enot za leto 2016

 


Okrožno sodišče v Kopru

Okrožno sodišče v Kopru

Ferrarska 9
6000 Koper

tel.: (05) 66 83 000
faks: (05) 63 95 247 - stranke obveščamo, da faks trenutno ne dela
e-pošta: urad.ozkp@sodisce.si

Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

 

Predsednica: mag. Samanta Nusdorfer, okrožna sodnica

Urad predsednice: (05) 66 83 300

Direktor sodišča: Milan Repovž

Odgovorna oseba za posredovanje informacij za medije:
Predsednica sodišča mag. Samanta Nusdorfer

Uradna oseba po ZDIJZ
Direktor sodišča Milan Repovž

Poslovni čas sodišča:
od ponedeljka do četrtka: od 08:00 do 16:00
petek: od 8:00 do 15.00

Uradne ure za nevabljene stranke:
ponedeljek, sreda in petek: od 09:00 do 12:00
sreda: od 14:00 do 16:30

Uradne ure za stranke v sodnem registru:
ponedeljek, sreda in petek: od 09:00 do 12:00
ponedeljek in sreda: od 14:00 do 16:00

e-pošta  sodnega registra:  srg.ozkp@sodisce.si

Uradne ure blagajne:

ponedeljek    od 8.30 do 12.15 in do 13.00 do 16.00

torek             od 8.30 do 12.15 in do 13.00 do 16.00

sreda             od 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 16.30

četrtek           od 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 16.00

petek              od 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 15.00

 

 Uradne ure sprejemne pisarne:

ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 16.00

sreda od 08.00 do 16.30

petek od 8.00 do 15.00

 


Dostop v sodno stavbo za stranke:

Izvleček iz hišnega reda

Dopolnitev hišnega reda - Koronavirus

Protokol št. 1 - vstop in gibanje v sodnih stavbah sodišč sodnega okrožja Koper za stranke in pogodbene partnerje

 Izvleček protokola št. 1 - sprememba 2.6.2020

Izvleček protokola št. 1  - sprememba 21.9.2020

 

Seznam prisotnih oseb na sodišču - OBVESTILO

Obvestilo

 

 
Transakcijski račun Okrožnega sodišča v Kopru:
SI56011006370421683

Račun sodnih taks za fizične in pravne osebe ter zasebnike:
Naziv: Okrožno sodišče v Kopru
Številka TRR: SI56011008450083350

Račun sodnih taks za nakazilo iz tujine:
SI56011008450083350
SWIFT CO: BSLJSI2X
Banka Slovenije, Ljubljana

Transakcijski račun za prehodne pologe-predujme:
Naziv: Okrožno sodišče v Kopru
Številka TRR: SI56011006950421640

Transakcijski račun za redne depozite - varščine:
Naziv: Okrožno sodišče v Kopru
Številka TRR: SI56011006960421661

Transakcijski račun za denarne kazni:
Naziv: Okrožno sodišče v Kopru
Številka TRR: SI56011008450015644

Transakcijski račun za povprečnine in stroške postopka:
Naziv: Okrožno sodišče v Kopru
Številka TRR: SI56011008450014771

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>
Matična številka sodišča: 5022541
Davčna številka sodišča: 72430133

 

- Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja finančno računovodske službe na Okrožnem sodišču v Kopru, opr.št. Su 160003/2013-2389, z dne 25.11.2013, z vsemi spremembami in dopolnitvami

- Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, opr. št. Su 160003/2006, z dne 6.12.2006, z vsemi spremembami in dopolnitvami

- Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov, opr. št. Su 160001/2008, z dne 15.4.2008, z vsemi spremembami in dopolnitvami

- Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje in presnemavanje posnetih pogovorov, opr. št. Su 160003/2008, z dne 4.1.2008

- Pravilnik o poslovanju službe za Brezplačno pravno pomoč (SBPP), opr. št. Su 160003/2012, z dne 27.12.2012, z vsemi spremembami in dopolnitvami

- Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 160003/2011, z dne 19.9.2011, z vsemi spremembami in dopolnitvami

- Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Okrožnem sodišču Koper in okrajnih sodiščih v Ilirski Bistrici, Kopru, Piranu, Postojni in Sežani, opr. št. Su 160003/2010, z dne 15.3.2010

- Pravilnik o uporabi in ravnanju z računalniki in računalniško opremo zaposlenih na Okrožnem sodišču v Kopru in Okrajnih sodiščih Koper, Ilirska Bistrica, Sežana, Postojna in Piran, z dne 1.9.2009

- Pravilnik o ravnanju z računalniško opremo, opr. št. Su 160003/10, z dne 2.11.2010, z vsemi spremembami in dopolnitvami

- Navodila o blagajniškem poslovanju za sodne takse Okrožnega sodišča v Kopru  in za okrajna sodišča Sodnega okrožja Koper, opr. št. Su 200100/2009, z dne 7.1.2009

- Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa, opr. št. Su 16003/2013, z dne 29.7.2013, z vsemi spremembami in dopolnitvami

- Navodila o načinu in pogojih uporabe službenih in lastnih vozil za službene namene ter potnih nalogih in povračilu stroškov, opr. št. Su 160003/2009, z dne 6.4.2009, z vsemi spremembami in dopolnitvami

- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Kopru ter organizacijskih enot, opr. št. Su 011701/2011, z dne 30.9.2011, z vsemi spremembami in dopolnitvami

- Navodila o izplačevanju dodatka za usposobljenost sodnikov in sodnega osebja za vodenje dvojezičnih postopkov, opr. št. Su 31/97, z dne 3.11.97, z vsemi spremembami in dopolnitvami

- Navodilo za izvajanje postopka medijacij na Okrožnem sodišču v Kopru in okrajnih sodiščih Ilirska Bistrica, Koper, Piran, Postojna in Sežana, opr. št. Su 020515/2010, z dne 15.6.2010

- Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovnega gradiva na Okrožnem sodišču v Kopru ter na vseh okrajnih sodiščih. opr. št. Su 050900/2013-2000, z dne 10.7.2013

- Hišni red, opr. št. Su 040100/2013-2307, z dne 13.11.2013

- Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu, opr.št. Su 167/2015-2, z dne 3.7.2015

- Pravilnik o prepovedi uporabe alkohola ali drugih prepovedanih psihoaktivnih snovi na delovnem mestu in o postopku ugotavljanja njihove prisotnosti, opr.št. Su 167/2015-3, z dne 10.7.2015

- Navodilo za izvajanje ukrepov v primeru kriznih razmer pandemije novega virusa gripe na Okrožnem sodišču v Kopru, opr. št. Su 160003/2009, z dne 29.9.2009

- Požarni red, opr. št. Su 040200/13-28, z dne december 2012

- Pravilnik o odmeri letnega dopusta sodnemu osebju, opr. št. Su 160003/2010, z dne 18.2.2010

- Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča v Kopru in okrajnih sodišč, opr. št. Su 040200/2011, z dne 5.9.2011

- Merila za ugotavljanje doseganja obsega dela višjih pravosodnih svetovalcev Okrožnega sodišča v Kopru, opr. št. Su 010101/2014-72, z dne 24.4.2014, z vsemi spremembami in dopolnitvami

- Merila za ugotavljanje doseganja pričakovanega obsega dela višjih pravosodnih svetovalcev okrajnih sodišč, opr. št. Su 69/2015-26, z dne 10.11.2015

- Časovni standardi tipičnih procesnih opravil za sodno osebje, opr. št. Su 010101/2014-72, z dne 12.3.2014

- Navodilo za obračun dežurnih služb, opr. št. Su 1/2015, z dne 20.1.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami

- Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in Merilih za vrednotenje povečanega obsega dela javnih uslužbencev na Okrajnem sodišču v Kopru na področju izvršbe, opr.št. Su 010801/2012, z dne 23.2.2012

- Pravilnik o osebni varovalni opremi, opr.št. Su 167/2015-6, z dne 11.12.2015

- Izjava o varnosti z oceno tveganja, opr.št. 32/13, z dne 24.10.2003, s spremembami

- Register tveganj, opr. št. Su 125/2015-2, z dne 22.6.2015

- Načrt integritete, opr. št. Su 200101/2011, z dne 31.5.2011

- Navodila za izterjavo denarnih kazni, premoženjske koristi, sodnih taks in stroškov postopka v Sloveniji, opr. št. Su 86/2014-28, z dne 7.10.2014

 Okrožno sodišče v Novi Gorici

Okrožno sodišče v Novi Gorici
Kidričeva 14
5000 Nova Gorica

telefonska centrala: (05) 335 16 70
faks: (05) 335 16 97
urad predsednika: (05) 335 16 72
el. naslov:

Opozorilo:  Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

Predsednik sodišča:
Višji sodnik Goran Klavora

Podpredsednik sodišča: Višji sodnik Marjan Stopar

Direktor sodišča, pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja, predstavnik za odnose z mediji: Samo Turel
el. naslov:
tel. številka: (05) 335 16 75

vodja urada predsednika: Tatjana Klančič


Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:
ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure
sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14:00 do16:30 ure

Uradne ure za stranke v sodnem registru:

ponedeljek, sreda, petek: od 09:00 do 12:00 ure
v ponedeljek in sredo tudi: od 14:00 do 16:00 ure

Uradne ure vložišča:
od ponedeljka do četrtka: od 08:00 do 16:00 ure
v petek: od 08:00 do 15:00 ure

Oddelki sodišča:

Kazensko preiskovalni oddelek:

Vodja oddelka:  Višja sodnica Darinka Kogoj

telefon: (05) 3351 670

faks: (05) 3351 697

kazenski.ozng@sodisce.si

preiskava.ozng@sodisce.si

Družinski oddelek:

Vodja oddelka: Višji sodnik Igor Mozetič

telefon: (05) 3351 670

faks: (05) 3351 841

pravda.ozng@sodisce.si


Gospodarski oddelek:

Vodja oddelka: Okrožna sodnica svetnica Gloria Slavi Velikonja

telefon: (05) 3351 670

gospodarski.ozng@sodisce.si

stecaji.ozng@sodisce.si

srg.ozng@sodisce.si


Služba za BPP:

referent: Dušan Ličar

telefon: (05) 3351 811

faks: (05) 3351 697Služba za alternativno reševanje sporov:

vodja službe Matejka Lozej:

telefon: (05) 3351 839

faks: (05) 3351 697

mediacije.ozng@sodisce.si

Finančno-računovodska služba:

Vodja: Barbara Šavle

telefon: (05) 3351 674

faks: (05) 3351 697

frs.ozng@sodisce.si
Transkcijski račun sodnih taks TRR
Naziv: Okrožno sodišče v Novi Gorici
Številka: SI 56 011008450083544
sklic: SI 11 42218-7110006 ali sklic, ki je naveden na pozivu za plačilo sodne takse
koda namena: GOVT

Transakcijski račun za denarne kazni za kazniva dejanja:
Naziv: Okrožno sodišče Nova Gorica
Številka: 01100-8450033589

Transakcijski račun za prehodne pologe-predujmi:
Naziv: Okrožno sodišče Nova Gorica
Številka: 01100-6950422125

Transakcijski račun za redne depozite:
Naziv: Okrožno sodišče Nova Gorica
Številka: 01100-6960422146

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična številka sodišča: 5023211

Davčna številka sodišča: 33069239

2016

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Novi Gorici za leto 2015, opr št. Su 88/2016 z dne 26.2.2016

Letni program dela Okrožnega sodišča v Novi Gorici za leto 2016, opr. št. Su 761/2015 z dne 27.11.2015

 

2017

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Novi Gorici za leto 2016, opr. št. Su 51/2017 z dne 22.2.2017

Letni program dela Okrožnega sodišča v Novi Gorici za leto 2017, opr. št. Su 716/2016 z dne 30.11.2016

 

2018

Letno poočilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Novi Gorici za leto 2017, opr. št. Su 74/2018 z dne 15.2.2018

Letni prigram dela Okrožnega sodišča v Novi Gorici za leto 2018, opr. št. Su 668/2017 z dne 30.11.2017

 

2019

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Novi Gorici za leto 2018, opr. št. Su 38/2019 z dne 21.2.2019

Letni program dela Okrožnega sodišča v Novi Gorici za leto 2019, opr. št. Su 700/2018 z dne 30.11.2018


Okrožno sodišče v Kranju

Okrožno sodišče v Kranju

Zoisova ulica 2

4000 Kranj

tel.: 04/27 11 200 (Centrala)

fax: 04/27 11 203 (Urad predsednice)

e-pošta: urad.ozkr@sodisce.si

 

Predsednica: Janja Roblek, okrožna sodnica svetnica

Urad predsednice: 04/27 11 202

Podpredsednica sodišča: Špela Jakopič, okrožna sodnica svetnica

Vodja službe za sodno upravo in zadeve skupnega pomena: Maja Rugelj

Uradna oseba po ZDIJZ: mag. Elizabeta Orešnik 

 

Na podlagi 60. in  61. člena Zakona o sodiščih (Ur. l. RS št. 94/2007, s sprem. in dopol.), Navodil NIJZ ter dodatnih navodil specialistke medicine dela in športa za Okrožno sodišče v Kranju ter Navodil predsednika Vrhovnega sodišča RS Su 407/2020 z dne 28. 5. 2020 zaradi omejevanja in obvladovanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in Protokola o poslovanju Okrožnega in Okrajnega sodišča v Kranju ter okrajnih sodišč na Jesenicah, v Radovljici in v Škofji Loki so stranke sodišč dolžne spoštovati naslednje ključne določbe protokola:


1.VHOD V SODNO STAVBO ZA VABLJENE STRANKE IN STRANKE V NUJNIH ZADEVAH :

Vstop v sodno stavbo je dovoljen le zdravim osebam; osebam, ki kažejo akutne znake bolezni dihal, vstop ni dovoljen.
Vse stranke oz. udeleženci v postopkih (v nadaljevanju: stranke) vstopajo skozi glavni vhod.
Vhodna vrata ob uporabi rokavic odpira izključno varnostnik.
Stranke v sodno stavbo same ne vstopajo temveč počakajo pred sodno stavbo.
Stranke v sodno stavbo vstopijo na poziv pristojne sodne osebe ali varnostnika.
Stranke v stavbo vstopajo na poziv posamično v razmaku najmanj 1,5 metra.
Varnostnik ima ves poslovni čas čez usta in nos nameščeno zaščitno masko.
Stranke, ki vstopajo v sodno stavbo morajo imeti ob vstopu in ves čas zadrževanja v
sodni stavbi čez usta in nos nameščene zaščitne maske.
Stranke so si zaščitne maske dolžne priskrbeti same.
Ob vstopu si stranke razkužijo roke.
Stranko se lahko povpraša po njenem zdravstvenem stanju glede simptomov, povezanih s Koronavirusom.
Stranki, ki kaže znake okužbe, se ne dovoli vstopa, o navedenem se takoj seznani sodnika, za nevabljene stranke pa Urad predsednice sodišča.
Varnostnik ali pristojna sodna oseba stranke napoti neposredno v razpravno dvorano oziroma vpisnik, kjer se bo izvedlo procesno dejanje oziroma vpogled v spis ali poizvedbe ali izdaja potrdila oziroma plačilo sodne takse.
Stranke, ki med izvajanjem procesnih dejanj (le če je to nujno za izvedbo glavne obravnave ali naroka) čakajo na hodniku, morajo spoštovati varnostno razdaljo najmanj 1,5 metra. Čakati morajo na hodniku pred razpravno dvorano.
Gibanje po sodni stavbi, razen udeležbe na glavni obravnavi ali opravila na vpisniku ali blagajni, ni dovoljeno.
Takoj po zaključku obravnave ali naroka ali po opravljenem opravilu na vpisniku so stranke dolžne takoj zapustiti sodno stavbo.
Stranke v nujnih zadevah (priporne zadeve) v sodno stavbo vstopajo v skladu z navodili sodnika.
Ob vstopu si stranke v nujnih zadevah obvezno nadenejo zaščitne maske in razkužijo roke.
Pristojna sodna oseba ali varnostnik stranko v nujni zadevi povpraša po njenem zdravstvenem stanju glede simptomov, povezanih s Koronavirusom, o čemer seznani sodnika.
Pristojna sodna oseba poskrbi, da se strankam v nujnih zadevah, ki izjemoma nimajo zaščitne opreme, ali je ta že na pogled neprimerne kvalitete, to zagotovi in jih opozori na pravilno nameščanje.

2. OBRAVNAVE / ZASLIŠANJA:
V razpravni dvorani so vsi dolžni uporabljati zaščitno masko, za razkuževanje rok je nameščeno razkužilno sredstvo.
V razpravni dvorani mora biti zagotovljena razdalja najmanj 1,5 metra med udeleženci.
Morebitno odstranitev zaščitne maske ob zagotovljeni varnostni razdalji najmanj 1,5 metra lahko izjemoma dovoli le sodnik.

3. NEVABLJENE STRANKE – POTRDILA IN DOKAZILA :
Nevabljene stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe smejo vstopati v sodno stavbo le v času uradnih ur.
Nevabljene stranke imajo dostop le do vložišča sodišča, kamor morajo oddati vse vloge do blagajne sodišča, kjer lahko plačajo sodno takso in če so priče v sodnih postopkih tudi izplačane potne stroške ter do vpisnikov, kjer lahko vpogledajo v spise, če so v teku sodni postopki ali pridobijo potrdilo, le če je nujno.
Stranke listine in dokazila lahko prevzamejo na vpisniku izjemoma, sicer pa na vložišču sodišča. Listine in dokazila se strankam praviloma pošilja po pošti na dom.
Stranke vloge vlagajo po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno.
Za komunikacijo s sodišči nevabljene stranke uporabljajo elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur, ki so objavljeni na spletni strani sodišča.

4. VHOD V SODNO STAVBO – NEVABLJENE STRANKE – VPOGLED V SPIS IN PODATKI O ZADEVI :
Nevabljene stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki želijo podatke v zvezi s postopkom ali vpogled v sodni spis, zaradi ustrezne organizacije dela in zagotavljanja varnosti in zdravja njih samih pozivamo, da se predhodno najavijo preko objavljenih uradnih elektronskih naslovov in telefonskih številk v času uradnih ur.
Vpogled v spis se omogoči na vpisniku ali v drugem za to namenjenem prostoru pod nadzorom pristojne sodne osebe.
O času vpogleda v spis odloči pristojna sodna oseba in o tem obvesti varnostno službo.

Poslovanje po napisanem protokolu poteka od 1. 6. 2020 dalje do preklica.

 

Poslovni čas sodišča:

od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00

petek: od 8.00 do 15.00

 

Uradne ure za nevabljene stranke:

ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00

sreda: od 14.00 do 16.30

 

Uradne ure za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami:

ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 12.00

ponedeljek in sreda od 14.00 do 16.00 ure

Hišni red

NAČIN DOSTOPA V SODNO STAVBO
(IZVLEČEK IZ  HIŠNEGA REDA)

Zaposleni (javni uslužbenci in sodniki), sodniki porotniki, obiskovalci, stranke (vključno z državnimi tožilci, pravobranilci, odvetniki, stečajni upravitelji, cenilci, izvedenci, tolmači, izvršitelji), predstavniki medijev in druge osebe vstopajo v sodno zgradbo skozi glavni vhod sodne zgradbe. 

Stranke in drugi obiskovalci se morajo pri vstopu v sodno zgradbo javiti pri varnostno-receptorski službi. Varnostnik oz. receptor preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja, kdo vstopa, po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca.

Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v sodno zgradbo samo v času pred začetkom javne glavne obravnave ali naroka, pri čemer preveri resničnost strankinih navedb o sami obravnavi.

Če ob vstopu v zgradbo stranka nima vabila, ali kakega drugega pisanja, lahko varnostnik zahteva, da se izkaže z osebnim dokumentom.

Stranke in drugi obiskovalci sodne zgradbe morajo vstopiti skozi detektorska vrata, pri čemer morajo predhodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine v kaseto ob detektorskih vratih.  Če oseba kljub temu povzroči  zvočni  ali svetlobni signal, varnostnik pozove osebo, naj mu pokaže zaznani predmet. Če mu oseba tega predmeta ne pokaže, ter zaznanega predmeta ne izroči, ji varnostnik ne dovoli vstopa v sodno zgradbo.
V primeru posebne nevarnosti za vnos orožja in drugih nevarnih sredstev v sodno zgradbo, varnostnik uporablja ročni detektor za pregled oseb. V primeru suma neupravičenega vnosa orožja in drugih nevarnih sredstev v sodno zgradbo, povzročenega s signalom detektorja, ravna varnostnik tako, kot je opisano v prejšnjem odstavku.

Stranke in drugi obiskovalci s prtljago morajo pred vstopom skozi detektorska vrata prtljago odložiti na trak pred rentgensko napravo  in dovoliti njen pregled. Če prtljaga vsebuje predmete, ki jih ni mogoče identificirati, mora na poziv varnostnika stranka prtljago odpreti  in pokazati, za kakšne predmete gre. Varnostnik ne dovoli vstopa osebi, ki ne dovoli  pregleda prtljage.

V primeru gneče na vhodu v sodno zgradbo  ali v primeru okvare rentgenske naprave za pregled prtljage, lahko varnostniki opravljajo klasičen pregled prtljage, pri katerem vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, potegne predmete iz nje, varnostnik pa jo pri tem usmerja  za potrebe izvedbe pregleda z ustnimi navodili.

Po končanem varnostnem postopku  se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka ob vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos  v sodno zgradbo ni dovoljen (ostri predmeti, kot npr. škarje,  nož,..), ki bi se lahko uporabili za napad ali za  samo poškodovanje. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v železni blagajni v prostoru za varnostnike in se osebi vrnejo ob izstopu iz zgradbe.

Osebam, ki kažejo vidne znake alkoholiziranosti ali se neprimerno obnašajo in otrokom, ki niso v spremstvu staršev, praviloma vstop v sodno zgradbo ni dovoljen. Če ima takšna oseba vabilo, se varnostno-receptorska služba o nadaljnjem postopanju posvetuje s sodnikom oz. drugo pristojno osebo, h kateremu je ta stranka vabljena.

Dostop do sodnikov v sodniške kabinete, do predsednice sodišča in vodje službe za sodno upravo in zadeve skupnega pomena brez prehodne najave in odobritve ni dovoljen.

V sodno zgradbo ni dovoljen dostop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, organom  za notranje zadeve in obrambnim silam ob privedbi oseb (32. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št. 87/2016). Vstop v sodno zgradbo se lahko dovoli tudi oboroženim osebam družbe za zasebno varovanje, ko opravljajo naloge varovanja v skladu s pogodbo.

Stranke in drugi obiskovalci morajo pred vhodom v sodno zgradbo izklopiti mobilne naprave.

Odvetnikom, tožilcem, državnim pravobranilcem in notarjem se komunikacijske oz. druge naprave, ki omogočajo slikovno in zvočno snemanje ali prenos podatkov, po končanem varnostnem postopku vrnejo.

Predsednik sodišča lahko na predlog razpravljajočega sodnika iz razloga varovanja poteka glavne obravnave, varovanja zasebnosti udeležencev postopka oz. iz drugih opravičenih razlogov izda pisno odredbo,s katero v konkretni zadevi tudi tem osebam, ki so opremljene z napravami za snemanje, fotografiranje ali prenos podatkov, prepove ali omeji vstop v sodno stavbo.

Predsednik sodišča lahko na predlog razpravljajočega sodnika iz razloga varovanja poteka glavne obravnave, varovanja zasebnosti udeležencev postopka oziroma iz drugih opravičenih razlogov, izda pisno odredbo, s katero v konkretni zadevi vsem udeležencem ali le nekaterim odredi, da mobilne telefone in druge naprave s katerimi je možno zvočno ali slikovno snemanje, fotografiranje ali prenos podatkov, pustijo v železni blagajni pri varnostni službi in se jim ti predmeti ob odhodu iz sodne stavbe vrnejo.

Prav tako ni dovoljeno vizualno ali zvočno snemanje prostorov znotraj sodne stavbe brez predhodnega dovoljenja vodje službe za sodno upravo in zadeve skupnega pomena.
 

Organigram Okrožnega sodišča v Kranju
01100 - 8450085872 Sodne takse
01100 - 6370421780 Okrožno sodišče v Kranju - osnovni račun
01100 - 6000021363 Predujmi
01100 - 6960421758 Varščine
01100 - 8450019039 Denarne kazni za kazniva dejanja fizičnih in pravnih oseb
01100 - 8450019136 Druge globe, denarne kazni in odvzem premoženske koristi
01100 - 6000021266 Bpp in mediacije
01100 - 8450175209 Povprečnine oz. sodne takse kazenskega postopka in stroški kazenskega postopka

BIC koda za nakazila iz tujine:

BIC/SWIFT BSLJSI2X SI56 (številka ustreznega računa)


Matična številka sodišča: 5022614000

Davčna številka sodišča: 34926089

 SEZNAM INTERNIH AKTOV: 

SEZNAM INTERNIH AKTOV - JULIJ 2020


 


SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV: 

SEZNAM STRATEŠKIH DOKUMENTOV - JULIJ 2020

 

Letno poročilo o poslovanju sodišča za leto 2019

 

 


Okrožno sodišče v Krškem

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM

Cesta krških žrtev 12

8270  KRŠKO

telefon: (07) 48 81 700

telefaks: (07) 49 22 972

 

Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje !

 

Predsednik sodišča: Gojmir Pešec

Podpredsednica sodišča: Branka Drozg

Direktorica sodišča: Ana Despot

Vodja urada predsednika: Sonja Kragl

 

Urad predsednika:

telefon: (07) 48 81 710

telefaks: (07) 48 81 768

elek.pošta: urad.ozkk@sodisce.si

 

Odgovorna oseba za posredovanje informacij  za  medije po ZMed-A in ZDIJZ

Predsednik sodšča: Gojmir Pešec, okrožni sodnik svetnik

telefon: (07) 48 81 710

elek.pošta: urad.ozkk@sodisce.si

 

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

ponedeljek                 od 9.00 ure do 12.00 ure

sreda:                          od 9.00 ure do 12.00 ure in od 14.00 ure do 16.30 ure

petek                            od 9.00 do 12.00 ure

 

Uradne ure za stranke v sodnem registru:

od ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 ure do 12.00 ure

v ponedeljak in sredo tudi : od 14.00 ure do 16.00 ure

 

Poslovni čas sodišča je od ponedeljka do četrtka od 8.00 ure do 16.00 ure, v petek od 8.00 do 15.00 ure.

 

UKREPI ZA PREHOD ZA REDNO IZVAJANJE SODNE OBLASTI NA OKROŽNEM SODIŠČU V KRŠKEM

IN OKRAJNIH SODIŠČIH V KRŠKEM, BREŽICAH IN SEVNICI  - OBVESTILO IN ODREDBA

 

 

 

Hišni red

Hišni red določa med drugim način dostopa obiskovalcev v sodno zgradbo in izkazovanje z osebnim dokumentom, zaradi varnostnih razlogov (1.čl. Hišnega reda)

 

Varnostniki opravljajo kontrolo (14.čl. Hišnega reda) nad neupravičenim vnosom orožja in drugih nevarnih sredstev v prostore sodne stavbe z uporabo rentgena za pregled prtljage in detektorjev za odkrivanje kovin. Vsi obiskovalci, stranke ter udeleženci v postopkih vstopajo v sodno stavbo skozi detektorska vrata pri glavnem vhodu v sodno stavbo, pri čemer morajo predhodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine, ki jih imajo na sebi,  v kaseto,  ki se nahaja na mizici poleg detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem kovin in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal. Oseba mora vso prtljago (kovček, torbo ipd.) odložiti v rentgen za pregled prtljage, ki jo mora pregledati usposobljeni varnostnik

V primeru suma neupravičenega vnosa orožja in drugih nevarnih sredstev v sodno stavbo, povzročenega z zvočnim in svetlobnim signalom detektorskih vrat oz. zaznanega ob pregledu prtljage, varnostnik pozove osebo, da pokaže predmet, ki je signal povzročil. Osebi, ki na poziv varnostne službe ne pokaže zaznanega predmeta, varnostnik ne dovoli vstopa v sodno stavbo.

V primeru gneče na vhodu v sodno zgradbo ali v primeru okvare rentgena za pregled prtljage,  detektorskih vrat in ročnega detektorja kovin, morajo varnostniki opraviti klasičen pregled prtljage in oblačil, pri čemer vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, jih izvleče iz nje ipd. in sama pokaže,  kaj se nahaja po žepih njenega  oblačila.

Po končanem varnostnem pregledu se vstopajoči osebi vrne vse predmete in prtljago, ki jo je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen. Te predmete se ob vstopu deponira v omari v prostoru za varnostnika in se osebi vrne ob izstopu iz sodne zgradbe.

V sodno stavbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (15.čl. Hišnega reda). V primeru, da želi oseba neupravičeno vnesti v sodno stavbo orožje ali druge nevarno sredstvo in le tega noče oddati, ji varnostna služba ne dovoli vstopa v sodno stavbo. Predmeti, ki se  po zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije (16.čl. Hišnega reda).

Ob vstopu v zgradbo varnostnik preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa, po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca.  O tem vodi varnostnik posebno evidenco. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v nadstropje in sobo, kamor je namenjena na podlagi vabila ali pisanja sodišča (21.čl. Hišnega reda).

Če ob vstopu v zgradbo v času uradnih ur stranka nima vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, mora varnostnik zahtevati, da se izkaže z osebnim dokumentom in jo napotiti v nadstropje in sobo, v katero je namenjena in v katero sme vstopiti.  Strankam, ki nimajo izkazanega vabila ali njihov prihod ni potrjen s strani sodnika oz. delavca sodišča in  želijo v prostore sodišča izven uradnih ur, varnostna služba ne dovoli vstopa v sodno stavbo, razen če gre za zagotavljanje javnosti na glavnih obravnavah in vstopa v sprejemno pisarno (22.čl. Hišnega reda).

Stranki, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, dovoli varnostnik vstop v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave (22.čl. Hišnega reda).

Osebam, ki kažejo znake alkoholiziranosti ali so neprimerno oblečene ali se neprimerno obnašajo in otrokom, ki niso v spremstvu staršev, praviloma vstop v sodne prostore ni dovoljen. Če ima takšna oseba vabilo, se varnostna služba o nadaljnjem postopanju posvetuje s sodnikom oziroma drugo pristojno osebo, h kateri je ta stranka vabljena (22.čl. Hišnega reda).

 
TRR OKROŽNEGA SODIŠČA V KRŠKEMTransakcijski račun sodišča: SI56 01100-6370422362

Račun za sodne takse od pravnih, fizičnih oseb in zasebnikov:

SI56 01100-8450088588-sklic 11 42234-7110006-*

Transakcijski račun za povprečnine, stroški kazenskega postopka:
Naziv: Okrožno sodišče v Krškem
številka: SI05-01100-8450088782-sklic 11 42234-7120095-*

Transakcijski račun za globe, denarne kazni in odvzete premoženjske koristi:
Naziv: Okrožno sodišče v Krškem
številka: SI56 01100-8450162890-sklic 11 42234-7120036-*

Transakcijski račun za denarne kazni za kazniva dejanja in druge gospodarske postopke:
Naziv: Okrožno sodišče v Krškem
številka: SI56 01100-8450088685-sklic 11 42234-7120001-*


Transakcijski račun za redne depozite-varščine:
Naziv: OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM
Številka: SI56 0110 0696 0422 340 sklic 00-7021*

* - OSEMMESTNA ŠTEVILKA, KI JE NAMENJENA OPR. ŠT. ZADEVE


Transakcijski račun za prehodne pologe-predujmi:
Naziv: Okrožno sodišče v Krškem
številka: 01100-6950422319

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>
Matična številka: 5877946
Davčna številka: 72372133

                                                                INTERNI AKTI SODIŠČA

 

 • Pravilnik o pogojih in načinu uporabe službenih vozil;
 • Pravilnik o opravljanju varnostne službe v sodni stavbi Okrožnega in Okrajnega sodišča v Krškem;
 • Navodilo sodnikom in sodnemu osebju o ravnanju v primeru prejema bombnih groženj;
 • Navodilo varnostnikom, telefonistu in upravniku sodne stavbe o ravnanju v primeru bombnih groženj;
 • Hišni red, Su 1577/2016 z dne 12. 9. 2016
 • ocena ogroženosti;
 • Pravilnik o notranji organizaciji Okrožnega sodišča v Krškem in organizacijskih enot - Okrajnega sodišča v Krškem, Brežicah in Sevnici
 • Požarni red za sodno stavbo Okrožnega in Okrajnega sodišča v Krškem in načrt evakuacije;
 • Pravilnik o varstvu pri delu s spremembami;
 • Pravilnik o amortizaciji in revalorizaciji s spremembami;
 • Navodilo za zagotavljanje javnosti dela Okrožnega sodišča v Krškem;
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanju višine dela plače iz naslova delovne uspešnosti sodnega osebja s spremembami;
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest s spremembami;
 • Pravilnik o izobraževanju delavcev;
 • Pravilnik o določitvi drobnega inventarja;
 • Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov na Okrožnem sodišču v Krškem in organizacijskih enotah s spremembami
 • Pravilnik o uporabi računalniške opreme;
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Krškem
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov s spremembami;
 • Pravilnik o finančno računovodskem poslovanju Okrožnega sodišča v Krškem
 • Pravilnik za nadurno delo
 • Pravilnik o kriterijih za odmero letnega dopusta in drugih odsotnosti javnih uslužbencev
 • Pravilnik o ugotavljanju alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc
 • Načrt integritete
 • Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj, Su 980/2017  z dne 25. 5. 2017
 • Navodilo o hrambi računovodske dokumentacije
 • Pravilnik o povračilu stroškov na delo in z dela
 • Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij
 • Navodilo o oddaji tako imenovanih. evidenčnih naročil
 • Register tveganj
 • Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugim oblikam psihosocialnih tveganj na delovnem mestu
 • Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in uradnikov v nazive
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev, Su 1465/2016, dne 18. 8. 2016in su 1465/2016 z dne 3.1.2017
 • Navodilo o stroških reprezentance, Su 1708/2016 z dne 26. 9. 2016
 • Navodilo o blagajniškem poslovanju zasodne takse, Su  Rac 1440/2018

 Letno poročilo o poslovanju sodišča 2017

Letno poročilo o poslovanju sodišča 2018

Letno poročilo o poslovanju sodišča 2019


Okrožno sodišče v Ljubljani

KONTAKTI ZA ČAS ZMANJŠEVANJA TVEGANJA IN ŠIRJENJA OKUŽBE Z BOLEZNIJO COVID-19

Stranke, njihove pooblaščence in druge osebe obveščamo, da za komunikacijo s sodiščem  v času uradnih ur uporabljajo spodaj navedene telefonske številke in elektronske naslove, ter da se za obisk sodišča (npr. vpogled v spis, izdaja dovolilnic, BPP, ...) predhodno najavijo na spodaj navedene kontakte. 

 

Kontakti organizacijskih enot ljubljanskega okrožja:

Preiskovalni oddelek (Kpr zadeve)

01/366 45 13

preiskava.ozlj@sodisce.si

Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

 

Kazenski in specializirani oddelek (K in XK zadeve)

01/366 44 08

kazenski.ozlj@sodisce.si

Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

 

Pravdni oddelek (P zadeve)

01/366 46 21

pravda.ozlj@sodisce.si

Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

 

Oddelek za družinsko sodstvo (IV P, N ali Z zadeve)

01/200 59 29 in 01/200 59 34

druzinsko.ozlj@sodisce.si

Slovenska cesta 41, Ljubljana.

 

Stečajni oddelek (St zadeve)

01/ 366 47 80

stecaji.ozlj@sodisce.si

Pražakova ulica 4, Ljubljana

 

Oddelek za gospodarsko sodstvo (Pg zadeve)

01/366 47 24

gospodarski.ozlj@sodisce.si

Pražakova ulica 4, Ljubljana

 

Sodni register (Srg zadeve)

01/366 46 56

srg.ozlj@sodisce.si

Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

 

Služba za podporo oškodovancem

030 714 306

oskodovanci.ozlj@sodisce.si

Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

 

Služba za alternativno reševanje sporov

01/300 18 97 ali 041 740 681

mediacije.ozlj@sodisce.si

Miklošičeva ulica 28, Ljubljana

 

Služba za brezplačno pravno pomoč (BPP)

01/366 86 70

bpp.ozlj@sodisce.si

Dunajska cesta 22, Ljubljana

 

Mednarodne overitve (I R, II R, Pom-i, Pl, Pom)

01/366 45 11 in 01/366 44 50

mojca.horvatic@sodisce.si

eoveritve.ozlj@sodisce.si

Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

 

Sprejemna pisarna

01/366 45 17

Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

 

Urad predsednika

01/366 44 00

urad.ozlj@sodisce.si

Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

 

Okrajno sodišče v Grosupljem

01/788 83 000

urad.ojgro@sodisce.si

Adamičeva 6, Grosuplje

 

Okrajno sodišče na Vrhniki

01/757 39 20

urad.ojvrh@sodisce.si

Cankarjev trg 8, Vrhnika

 

Okrajno sodišče v Litiji

01/896 39 00

urad.ojlit@sodisce.si

Jerebova 6, Litija

 

Okrajno sodišče v Trbovljah

03/566 78 00

urad.ojtrb@sodisce.si

Trg revolucije 11, Trbovlje

 

Okrajno sodišče v Kočevju

01/893 93 10

urad.ojkoc@sodisce.si

Ljubljanska 26, Kočevje

 

Okrajno sodišče v Domžalah

01/721 12 15

urad.ojdom@sodisce.si

Ljubljanska cesta 76, Domžale

 

Okrajno sodišče v Cerknici

01/709 05 00

urad.ojcer@sodisce.si

Cesta 4. maja 23, Cerknica

 

Okrajno sodišče v Kamniku

01/839 66 00

urad.ojkam@sodisce.si

Glavni trg 22, Kamnik

 

 


Okrožno sodišče v Ljubljani
Tavčarjeva 9, Ljubljana

Tel.:  (01) 366 44 44  Dohodni in odhodni klici se snemajo. Zloraba je kazniva.
Faks: (01) 366 45 18
E-pošta:

Opozorilo: Objekta na Tavčarjevi 9 in Miklošičevi 7 in 7a sta pod videonadzorom.
 

Uradne ure vložišča:

ponedeljek do četrtek  od 8. do 16. ure
petek od 8. do 15. ure

Tel.: (01) 366 44 44

 


 

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke (vpisniki):
ponedeljek in petek: od 9. do 12. ure
sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30 ure

Tel.: (01) 366 44 44

 

Uradne ure za stranke v sodnem registru:

ponedeljek: od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure
sreda:
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure
petek:
od 9. do 12. ure.

Tel.: (01) 366 46 53, (01) 366 46 54

Na delovna dneva 24. in 31. decembra so uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi s sodnim registrom od 9. do 12. ure.

 

Uradna oseba po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ): Beti Potparić

E-pošta:

Predstavnica za odnose z javnostmi: Mateja Jazbec

E-pošta:

Tel.: (01) 366 4443   Mob.: 051 612 819

Ostale kontaktne informacije najdete tudi v rubriki "notranje organizacijske enote". 

 
Številka računa za plačilo sodnih taks za fizične osebe, pravne osebe in zasebnike:

Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana, št. TRR: 01100-8450084126

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Davčna številka: 67294308
Matična številka: 5022762

Pravilnik o izobraževanju, opr. št Su 16/ 2011 z dne 19. 12. 2011 z vsemi spremembami in dopolnitvami;

Pravilnik o opravljanju dežurne preiskovalne službe na območju Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 16. 12. 2005 z vsemi spremembami in dopolnitvami ;

Navodilo o poslovanju strokovne službe za brezplačno pravno pomoč, opr. št. Su 25-4/07 z dne 9. 7. 2007 z vsemi spremembami in dopolnitvami ;

Požarni red; opr. št. PR-9-1486ZZ/07-2, maj 2008 z vsemi spremembami in dopolnitvami ;

Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Ljubljani, opr. št. Su 18/07 z dne 22. 6. 2007 z vsemi spremembami in dopolnitvami ;

Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, opr. št. Su 18/2008 z dne 17. 11. 2006 z vsemi spremembami in dopolnitvami;

Hišni red, opr. št. Su 18/05/12 z dne 13. 12. 2005 z vsemi spremembami in dopolnitvami ;

Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje ali presnemavanje posnetih pogovorov z dne 12. 7. 2007 z vsemi spremembami in dopolnitvami;

Navodilo o postopkih in ukrepih za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu, opr. št. Su 18/2010 z dne 11. 2. 2010;

Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št Su 56/ 2011 z dne 29. 8. 2011 z vsemi spremembami in dopolnitvami;

Pravilnik o finančnem in računovodskem poslovanju, opr. št. Su 36/2008 z dne 18. 8. 2008 z vsemi spremembami in dopolnitvami;

Navodilo o poslovanju strokovne službe za brezplačno pravno pomoč, opr. št Su 25-4/03 z dne 28. 10. 2003 z vsemi spremembami in dopolnitvami;

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Su 17/ 070 z dne 8. 12. 2010 z vsemi spremembami in dopolnitvami;

Program alternativnega reševanja sporov pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, opr. št. Su 46/2010-1 z dne 17. 5. 2010;

Navodilo za izvajanje postopkov mediacij v civilnih, gospodarskih in družinskih zadevah, opr. št. Su 46/2010-2 z dne 17. 5. 2010;

Navodilo o uporabi predalčnikov pri varnostni službi sodišča opr. št. su 31/2009 z dne 12. 10. 2009 z vsemi spremembami in dopolnitvami.

Navodila za uporabo predalčnikov na lokaciji Slovenska cesta 41


Letno poročilo Okrožnega sodišča v Ljubljani za leto 2019

Letno poročilo Okrožnega sodišča v Ljubljani za leto 2018

Letno poročilo Okrožnega sodišča v Ljubljani za leto 2017

Letno poročilo Okrožnega sodišča v Ljubljani za leto 2016

Letno poročilo Okrožnega sodišča v Ljubljani za leto 2015

Letno poročilo Okrožnega sodišča v Ljubljani za leto 2014

Letno poročilo Okrožnega sodišča v Ljubljani za leto 2013

KAZENSKI ODDELEK - prenova poslovnega procesa - idejna zasnova 1

Oblikovanje sklica za plačilo sodne takse in drugih dajatev na Okrožnem sodišču v Ljubljani


Okrožno sodišče v Novem mestu

Okrožno sodišče v Novem mestu
Jerebova 2, Novo mesto
8000 Novo mesto
tel.:  (07) 33 81 100
faks: (07) 33 81 142

 

 

Predsednica: Tatjana Plut, okrožna sodnica
Podpredsednica: Valerija Ivanetič Karlič, okrožna sodnica
Direktorica: Cvetka Vrhovnik
Vodja urada: Katja Slak

 

Urad predsednice:

tel.:  (07) 33 81 179
faks: (07) 33 81 144
e-naslov:

Predstavnik sodišča za odnose z javnostmi :

Tatjana Plut

tel. 07/33-81-179

e-naslov:

 

tel.: 07/33-81-179

e-naslov:

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:
ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure
sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14:00 do 16:30 ure

Uradne ure za stranke v sodnem registru:

ponedeljek, sreda, petek: od 09:00 do 12:00
v ponedeljek in sredo tudi: od 14:00 do 16:00

Na delovna dneva 24. in 31. decembra je poslovni čas vseh sodišč od
8:00 do 13.00 ure,
uradne ure za nevabljene stranke in poslovanje v zvezi z javnimi knjigami
pa so do 9:00 do 12:00 ure.

 

Okrožno sodišče v Novem mestu ima v svojem okrožju naslednja okrajna sodišča:

- Okrajno sodišče v Novem mestu
- Okrajno sodišče v Trebnjem
- Okrajno sodišče v Črnomlju

Hišni red

Hišni red v sodni zgradbi določa postopke v zvezi z ugotavljanjem identitete obiskovalcev, njihovo kontrolo ter morebitne omejitve navzočnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. člen Sodnega reda).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (34. člen Sodnega reda). Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave. V skladu s hišnim redom varnostnik preveri identiteto vseh nevabljenih strank z vpogledom osebnega dokumenta, ki ga mora nato stranki vrniti. Brez izrecnega dovoljenja predsednice sodišča, direktorice sodišča ali posameznega sodnika ne dovoli vstopa stranki, na katero je bil opozorjen. Enako velja za osebe, ki nočejo potrditi svoje identitete ter v drugih primerih, ko varnostnik oceni, da bi vstop osebe lahko ogrozil varnost ljudi in premoženja.

Stranke in drugi obiskovalci (vstopajoče osebe) vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin (t.i. detektorska vrata), pri čemer morajo prehodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg posameznih detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem za kovino in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal.

Vstopajoča oseba s prtljago mora pred vstopom skozi detektorska vrata prtljago odložiti na trak pred rentgensko napravo za pregled prtljage in dovoliti njen pregled. Oseba, ki ji rentgenolog pregleda prtljago na rentgenski napravi za pregled prtljage in ta vsebuje predmete, ki jih ni mogoče identificirati, mora na poziv rentgenologa prtljago odpreti in pokazati, za kakšne predmete gre. Varnostnik lahko prepreči vstop osebi, ki ne dovoli pregleda prtljage.

V primeru gneče na vhodu v sodno zgradbo ali v primeru okvare rentgenske naprave za pregled prtljage lahko varnostniki opravljajo klasičen pregled prtljage, pri katerem vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, potegne predmete iz nje ipd., varnostnik pa jo pri tem za potrebe pregleda usmerja z ustnimi navodili.

Po končanem varnostnem pregledu se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen in na katere je vstopajoča oseba opozorjena z navodilom, izobešenim na hodniku vhoda v sodno zgradbo. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v železni ognjevarni blagajni v prostoru za varnostnike in se osebi vrnejo ob izstopu iz sodne zgradbe. Predmeti, ki se po Zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije.

 
1. Račun sodišča: SI56 0110 0637 0422 265
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
Koda namena plačila: GOVT

PODATKI ZA IZDAJO E-RAČUNA:

Transakcijski račun št.: SI56 0110 0637 0422 265, odprt pri Banki Slovenije

BIC ali SWIFT koda UJPLSI2DICL

2. Račun sodne takse – od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov: SI56 0110 0845 0085 678
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
Koda namena plačila: GOVT

3. Račun za prehodne pologe – predujme: SI56 0110 0695 0422 222
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
Koda namena plačila: GOVT

4. Račun za redne pologe, depozite – varščine: SI56 0110 0696 0422 243
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
Koda namena plačila: GOVT

5. Račun za denarne kazni: SI56 0110 0845 0035 529
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
Koda namena plačila: GOVT

6. Račun povprečnine kazenskega postopka: SI56 0110 0845 0085 581
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
Koda namena plačila: GOVT
Pri vseh plačilih je sklic obvezen, razviden je iz poziva za plačilo oziroma druge listine, ki je podlaga za nakazilo. V kolikor z listinami ne razpolagate, sklic preverite pri pristojni osebi sodišča.

Plačila v tujini se vršijo preko Banke Slovenija.
Banka: Banka Slovenija
Naslov banke: Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>Davčna številka: 27842398
Matična številka: 5023319000


- Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 20100/2010 z dne 16.4.2010, sprembemba z dne 15. 11.2013

-Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja finačno računovodske službe pri Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 20100/2004 z dne 7.12.2004, sprememba z dne 1.2.2005,

- Pravilnik o opravljanju varnostne službe v sodni stavbi Okrožnega in Okrajnega sodišča v Novem mestu, opr. št. Su 2001/2004 z dne 10.5.2004,navodilo z dne 18.2.2009

-Pravilnik o varstvu pri delu, opr. št. Su 20100/2001 z dne 22.2.2001,sprememba z dne 2.9.2002

- Pravilnik o izobraževanju delavcev Okrožneg sodišča v Novem mestu, Okrajnega sodišča v Novem mestu, Okrajnega sodišča v Črnomlju in Okrajnega sodišča v Trebnjem, opr. št. Su 1-01/96 z dne 31.1.1997

-Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 011701/2013 z dne 30.1.2013

-Akt o notranji organizaciji na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 0110701/2008 z dne 22.7.2008

- Pravilnik o uporabi službenega osebnega vozila, uporabi osebnih vozil za službene namene ter povračilu potnih stroškov  za službena potovanja, opr. št. Su 200100/2008 z dne 6.2. 2008, sprememba z dne 22.1.2009

- Merila za določitev trajanja in pogojih odmere letnega dopusta za sodno osebje na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 210301/2011 z dne 19.1.2011

- Pravilnik o uporabi računalniške opreme, opr. št. Su 040200/2009 z dne 2.4.2009

-Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Novem mestu in Okrajnih sodiščih v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem opr. št. Su 200100/2007  z dne 7.5.2007

-Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov  opr. št. Su 200100/2007 z dne 26.4.2007, sprememba z dne 22.10.2008,z dne 25.8.2009, 23.7.2012

- Akt o pisarniškem poslovanju strokovne službe za brezplačno pravno pomoč opr. št. Su 200100/2007 z dne 31.1.2007

-Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov , opr. št. Su 200100/2006 z dne 1.9.2006

- Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na sodiščih sodnega okrožja Novega mesta, opr. št. Su 20100/2013- LIT z dne 24.9.2013

-  Navodilo za upravljanje s tveganji na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 200100/2008 z dne 16.12.2008, d  opolnitev  registra tveganj z dne 1.10.2013

- Hišni red, Su 200100/2013 z dne 5.11.2013

- Sklep o ureditvi posameznih vsebin, povezanih z delovnim časom, Su 20100/2009 z dne 12.5.2009

- Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov, Su 20100/2008 z dne 28.2.2008.

-Navodilo za izvajanje postopka mediacije na Okrožnem sodišču v Novem mestu, na Okrajnem sodišču v Novem mestu, na Okrajnem sodišču v Črnomlju in na Okrajnem sodišču v Trebnjem Su 20100/2013 z dne 20.5.2013

-Pravilnik poslovanja sodniških pripravnikov s sodnimi spisi, Su 010103/2012 z dne 19.11.2012

- Dogovor o organiziranju dežurne službe na področju prekrškov na območju Okrožnega sodišča v Novem mestu, Su 010105/2008 z dne 25.3.2008, aneks k dogovoru Su 0101501/2008 z dne 23.6.2008 , navodilo z dne 4.11.2008

- Pravilnik o postopku in ukrepih za varovanje zaposlenih pred nasiljem, spolnim in drugim nadlegovanjem, trpinčenjem in drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu Su 071/2015 z dne 29. 5. 2015.

- Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc in o ugotavljanju prisotnosti prepovedanih substanc, Su 071/2015 z dne 26. 8. 2015.

 - Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj na Okrožnem sodišču v Novem mestu in o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj iz pristojnosti okrajnih sodišč na sodnem okrožju Novo mesto Su 221/2019 z dne 8.4.2019

- Pravilnik o merilih za ugotavljanje doseganja pričakovanega obsega dela za strokovne sodelavce Su 110/220 z dne 27. 1. 2020


-Ocena ogroženosti Okrožnega in Okrajnega sodišča v Novem mestu, opr. št. Su 040200/2012

- Program alternativnega reševanja sporov na Okrožnem sodišču v Novem mestu, na Okrajnem sodišču v  Novem mestu, Okrajnem sodišču v Črnomlju in na Okrajnem sodišču v Trebnjem Su 20100/2013 z dne 17.5.2013

- Navodilo o zaščiti prijaviteljev nezakonitih ali neetičnih ravnanj Su 01106/2015  z dne 29. 5. 2015.

 

 


Okrožno sodišče v Mariboru

 

 

Okrožno sodišče v Mariboru

Sodna ulica 14

2503  Maribor

tel.: 02 / 23 47 100       (centrala)

Fax:  02 / 23 47 306      (urad predsednice)

e-pošta: urad.ozmb@sodisce.si

Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje.


Predsednica :             Alenka Zadravec, višja sodnica

Podpredsednik:         Slavko Gazvoda, višji sodnik

Urad predsednice:    02/ 23 47 100
 

Direktorica  sodišča:  Marjana Gumzej

Tel.: 02/ 23 47 100

Fax: 02/ 23 47 306 (Urad predsednice)

 

Uradna oseba po ZDIJZ:  Alenka Zadravec, višja sodnica

 

 


Poslovni čas sodišča:

od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00 ure

v petek: od 8.00 do 15.00 ure

Na delovna dneva 24. in 31. decembra je poslovni čas sodišča od 8. do 13. ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9. do 12 .ure.

 

Uradne ure  za nevabljene stranke:

ponedeljek, sreda in petek: od 09.00 do 12.00 ure

sreda: od 14.00 do 16.30 ure

 

Uradne ure za stranke v sodnem registru:
ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure
v ponedeljek in sredo tudi od 14. do 16.00 ure

Tel.:02 23 47 100

 

Poslovni čas vložišča za sprejem pošiljk in pisanj, ki jih stranke vlagajo neposredno:

od ponedeljka do četrtka od 8. do 16. ure, v petek od 8. do 15. ure.

Tel.: 02 23 47 100

 

Fax številke oddelkov sodišča:

Urad predsednice fax: 02 23 47 306

Pravdni in družinski oddelek fax: 02 23 47 305

Preiskovalni oddelek fax: 02 23 47 238

Kazenski in specializiran oddelek fax: 02 23 47 103

Gospodarski oddelek in stečajna pisarna fax: 02 23 47 397

Sodni register fax: 02 23 47 351

 

 

Hišni red

Hišni red v sodni zgradbi določa med drugim, kdaj in kako se morajo obiskovalci izkazati z osebnim dokumentom, in postopek v zvezi s kontrolo obiskovalcev ter pravila o morebitnih omejitvah navzočnosti javnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95  z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, organom za notranje zadeve in obrambnim silam ob privedbi oseb (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95  z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

Ob vstopu v zgradbo varnostnik - vratar preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v nadstropje in sobo, kamor je vabljena oziroma na zahtevo stranke v javno knjigo - zemljiško knjigo ali sodni register, v vložišče ali pisarne sodnih oddelkov (14. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011) .

Če ob vstopu v zgradbo stranka nima vabila ali kakega drugega pisanja sodišča, varnostnik zahteva, da se izkaže z osebnim dokumentom. O tem vodi varnostnik posebno evidenco. Varnostnik vodi tudi evidenco začasno odvzetih predmetov. Po potrebi in kadar se mu zdi primerno lahko varnostnik odredi kontrolo obiskovalcev. Obiskovalca povabi v poseben prostor, kjer pregleda njegove osebne stvari, ki jih ta nosi s seboj. Pri taki kontroli mora biti obvezno prisoten vodja tehnično vzdrževalne službe ali direktor sodišča, o pregledu pa se pripravi zapisnik (15. in 16. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011) .

Dostop do sodnikov, v sodniške kabinete, do predsednikov sodišč brez poprejšnje najave ni dovoljen. Sodnik komunicira s strankami samo na narokih in glavnih obravnavah. V primeru, da stranka hoče vstopiti v sodniški kabinet brez privolitve, varnostnik stranko odstrani, o tem obvesti sodnika in zahteva od stranke, da zapusti prostore sodišča (17. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011)

 

 

 
Številka računa za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike : 01100-8450088103
Če taksni zavezanec plačilo sodne takse opravi z nakazilom na prehodni podračun tega sodišča, določen za plačevanje  sodnih taks, v obrazcu univerzalnega plačilnega naloga ( obrazec UPN) navede podatke :
Koda namena plačila : GOVT ,
Namen plačila : sodna taksa , opr.št. ,
SWIFT (BIC koda banke prejemnika) : BSLJSI2X
IBAN prejemnika : SI56 0110 0845 0088 103
Referenca :  SI00 XX-XXXXXXXX ( sklic po šifrantu iz navodila za plačilo sodnih taks )*
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Mariboru , Sodna ul.14, 2503 Maribor

Če referenco določi sodišče ( računalniško podprt vpisnik ) po modelu 11 in je zapisana na plačilnem nalogu za plačilo sodne takse , je obvezna uporaba te reference.


Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Davčna številka sodišča: 25450662
Matična številka sodišča: 5023025

Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj z dne 10.4.2019, SU 280/2019

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o uporabi predalčnikov na Okrožnem sodišču v Mariboru, Višjem sodišču v Mariboru in Okrajnem sodišču v Mariboru  z dne 27.3.2018

Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj na Okrožnem sodišču v Mariboru, Su  410/2016-1, z dne 22. 9. 2016

Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času na Okrožnem sodišču v Mariboru in njegovih organizacijskih enotah, Su273/2016, z dne 31. 5. 2016;

Načrt integritete za Okrožno sodišče v Mariboru in njegove organizacijske enote, Okrajno sodišče v Mariboru, Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, Okrajno sodišče v Lenartu, Su 200100/2011 z dne 24. 5. 2011 s spremembami in dopolnitvami;

Pravilnik o uporabi predalčnikov na Okrožnem sodišču v Mariboru, Višjem sodišču v Mariboru in Okrajnem sodišču v Mariboru, Su 200100/2014, z dne 3. 9. 2014;

Pravilnik o kriterijih za odmero rednih letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču v Mariboru z njegovimi organizacijskimi enotami, Su 2103/2013, z dne 19.3. 2013;

Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, Su 483/2016, z dne 9. 11. 2016;

Hišni red , Su 200100/2011, z dne 10. 10. 2011;

Ocena ogroženosti, Su 200100/2011, z dne 30. 8. 2011;

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sodnega osebja Okrožnega sodišča v Mariboru, Su 011701/2010, z dne 1.1.2011, s spremembami in dopolnitvami;

Program alternativnega  reševanja sporov pri Okrožnem sodišču v Mariboru, Su 011600/2010-57,  z dne 9.6.2010, s spremembami in dopolnitvami;

Navodilo o postopkih in ukrepih zaposlenih pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu, Su 160003/2010, z dne 4. 3. 2010;

Navodila za postopanje z vloženimi nadzorstvenimi pritožbami ,  Su 160003/2010, z dne 5. 1. 2010;

Register tveganj , Su 203/2015, z dne 15. 9. 2015;

Požarni red , Su 200100/2008, z dne 20. 11. 2008;

Dogovor o organiziranju dežurne službe na področju prekrškov na območju Okrožnega sodišča v Mariboru, Su 160003/2008, z dne 7. 4. 2008;

Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Mariboru , Su 200100/2008, z dne 25. 3. 2008;

Navodilo o pisarniškem poslovanju strokovne službe za BPP, Su 200100/2007-32, z dne 8. 1. 2007;

Pravilnik o uporabi računalniške opreme, Su 200100/2007, z dne 12. 6. 2007;

Navodilo za postopanje v primeru požara in morebitnih groženj z eksplozivnimi sredstvi, Su 040200/2006, z dne 30. 3. 2006;

Pravilnik o varovanju tajnih podatkov, Su 200100/2005, z dne 18.04.2005, zadnja sprememba 9. 3. 2007;

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, Su 200100/2005, z dne 11.04.2005;

Pravilnik o finančnem in računovodskem poslovanju, Su 200100/2003, z dne 5. 12. 2003;

Izjavo o varnosti pri delu z oceno tveganja, Su 200100/2001, z dne 22.11.2001;

 


 


 


Letni programi dela sodišča:

 

 

 

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2020, z dne 30.11.2019;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Orgnaizacijsih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišač v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu az leto 2019, z dne 30. 11. 2018;

 Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2018, z dne 30.11.2017;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2017, z dne 30.11.2016;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2016, z dne 30.11.2015;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2015, Su 260/2014/2014, z dne 27.11.2014;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2014, Su 070301/2013. z dne 26. 6. 2013;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2013, Su 070301/2012. z dne 29. 6. 2012;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2012, Su 070301/2011. z dne 29. 11. 2011;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru za leto 2011, Su 070301/2010-427, z dne 24. 6. 2010;

 

 

Letna poročila o poslovanju sodišča:

 

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu v letu 2019, Su 101/2020, z dne 18.2.2020;

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu v letu 2018, Su 44/2019, z dne 27. 2. 2019

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu v letu 2017, Su 127/2018, z dne 22.2.2018

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu  v  letu 2016, Su 56/2017, z dne 24. 2. 2017;

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu  v  letu 2015, Su 61/2016, z dne 25. 2. 2016;

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu  v  letu 2014, Su 68/2015, z dne 25. 2. 2015;

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu  v  letu 2013, Su 070301/2014-111, z dne 19. 2. 2014

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu  v  letu 2012, Su 070301/2013-79, z dne 13. 2. 2013

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2011, Su 070301/2012, z dne 15.2.2012;

Letno poročilo o poslovanju sodišča v letu 2010, Su 070301/2011-5, z dne 21. 1. 2011;

Letno poročilo o poslovanju sodišča v letu 2009, Su 070301/2010, z dne 21. 1. 2010;


 


Okrožno sodišče v Murski Soboti

OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI
Slomškova ul. 21,
9000 Murska Sobota


(02) 535 29 00  (NC)
(02) 535 29 45  (Faks - urad)
elektronski naslov:

 

Spletna stran: www.sodisce.si/okroms/

 

Predsednik sodišča
okrožni sodnik svétnik
Branko PALATIN
 
Podpredsednik sodišča
okrožni sodnik svétnik
Franc GRANFOL

Direktorica sodišča
Martina RECEK


Urad Okrožnega sodišča v Murski Soboti
Vodja urada: Valerija TURK
tel.: (02) 535 29 04

Poslovni čas sodišča je od ponedeljka do četrtka od 8. do 16. ure, v petek od 8. do 15. ure.

Na delovna dneva 24. in 31. decembra je poslovni čas sodišča od 8. do 13. ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9. do 12 .ure.

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:
ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure
sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14:00 do16:30 ure

Uradne ure za stranke v sodnem registru:

ponedeljek, sreda in petek : od 09:00 do 12:00 ure
v ponedeljek in sredo pa tudi: od 14:00 do 16:00 ure

Uradne ure vložišča:
ponedeljek in sreda: od 08:00 do 16:30 ure

torek in četrtek: od 08:00 do 16:00 ure

petek: od 08:00 do 15:00 ure

Odgovorna oseba za posredovanje informacij za medije  in uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:

  Branko Palatin, predsednik sodišča

  

NAČIN DOSTOPA OBISKOVALCEV V SODNO  ZGRADBO (delni hišni red)


15. člen  Ob vstopu v zgradbo varnostnik preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja, kdo vstopa, po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v prostor, kamor je vabljena oziroma namenjena (v javno knjigo – zemljiško knjigo ali sodni register, v vložišče, v pisarne sodnih oddelkov ali v prostore OGU).

Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v zgradbo samo v času trajanja obravnave, pri čemer preveri resničnost strankinih navedb o sami obravnavi.

Če ob vstopu v zgradbo stranka nima vabila ali kakega drugega pisanja sodišča oz. OGU, lahko varnostnik zahteva, da se izkaže z osebnim dokumentom.

16. člen Varnostnik na podlagi 50. člena ZZASV-1 prepreči vstop na sodišče stranki, ki predstavlja dodatno varnostno tveganje v naslednjih primerih:

-če ne soglaša s površinskim pregledom ,
-če pri površinskem pregledu najde nevarne predmete,
-če nasprotuje ugotavljanju njene istovetnosti ali istovetnosti ni mogoče ugotoviti,
-če ne upošteva reda na varovanem območju ali javnega reda ali
-če je to potrebno zaradi preprečitve neposrednega ogrožanja ljudi in premoženja na varovanem območju.

Ukrep varnostnik izvede na podlagi lastne zaznave ali na podlagi odredbe predsednika sodišča.

17. člen V zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, organov za notranje zadeve in obrambnim silam, ko so te osebe na službeni dolžnosti.

18. člen Stranke in drugi obiskovalci vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin (t.i. detektorska vrata), pri čemer morajo predhodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem za kovino in sicer toliko časa, dokler ne odkrije vira, ki je sprožil navedeni signal.

19. člen Vstopajoča oseba s prtljago mora pred vstopom skozi detektorska vrata prtljago odložiti na trak pred rentgensko napravo za pregled prtljage in dovoliti njen pregled. Usposobljen varnostnik za upravljanje z rentgensko napravo pregleda prtljago na rentgenski napravi in če ta vsebuje predmete, ki jih ni mogoče identificirati, mora na zahtevo varnostnika prtljago odpreti in pokazati za kakšne predmete gre. Varnostnik prepreči vstop osebi, ki ne dovoli pregleda prtljage.

20. člen V primeru gneče na vhodu v zgradbo ali v primeru okvare rentgenske naprave za pregled prtljage lahko varnostniki opravljajo tudi klasičen pregled prtljage, pri katerem vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, potegne predmete iz nje, varnostnik pa jo pri tem za potrebe izvedbe pregleda usmerja z ustnimi navodili.

21. člen Po končanem varnostnem postopku se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen. V sodišče ni dovoljeno vnašati ostrih predmetov (npr. nož, škarje,...), ki bi se lahko uporabili za napad ali samopoškodovanje, predmete kaznivega dejanja ali prekrška, fotoaparata, kamere ter drugih predmetov ali snovi, ki jih na podlagi zakona ali reda na varovanem območju ni dovoljeno imeti v posesti. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v železni ognjevarni blagajni v prostoru za varnostnike in se osebi vrnejo ob izstopu iz zgradbe. Predmeti, ki se v skladu z zakonom štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije.

22. člen Dostop do sodnikov v sodniške kabinete, do predsednika sodišča in direktorice sodišča, brez predhodne najave in odobritve ni dovoljen.

V primerih, da stranka hoče vstopiti v navedene prostore brez odobritve, varnostnik stranko odstrani, o tem obvesti sodnika, predsednika oz. direktorico sodišča in zahteva od stranke, da zapusti prostore sodišča.
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI - TRANSAKCIJSKI RAČUNI

1. Račun sodišča: SI56 0110 0637 0422 071
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Koda namena plačila: GOVT

2. Račun za sodne takse za pravne in fizične osebe ter zasebnike (razen za takse v postopkih o prekršku): SI56 0110 0845 0086 551
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Koda namena plačila: GOVT

3. Račun za prehodne pologe - predujmi in varščine za izvršitelje: SI56 0110 0695 0422 028
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Koda namena plačila: ADVA

4. Račun za redne depozite - varščine: SI56 0110 0696 4004 550
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Koda namena plačila: GDSV

5. Račun za denarne kazni: SI56 0110 0845 0030 776
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Koda namena plačila: GOVT

6. Račun za druge denarne kazni: SI56 0110 0845 0030 873
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Koda namena plačila: GOVT

7. Račun za stroške kazenskega postopka in povprečnine: SI56 0110 0845 0031 358
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Koda namena plačila: GOVT

Plačila na bankah v tujini se vršijo preko Banke Slovenije na ustrezni račun:
Banka: Banka Slovenije
Naslov banke: Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota

Pri vseh plačilih je sklic obvezen, razviden je iz poziva za plačilo oziroma druge listine, ki je podlaga za nakazilo. V kolikor z listinami ne razpolagate, ga preverite pri pristojni osebi sodišča.
Oblikovanje sklicne številke najdete na
http://www.sodisce.si/mma_bin.php?static_id=20110405133547


8. Račun za sodne takse - kazenski postopki: SI56 0110 0845 0177 246
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Koda namena plačila: GOVT

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Davčna številka: SI12433861
Matična številka: 5023149000

 

NOTRANJI INTERNI AKTI

 

- Pravilnik o notranji organizaciji Okrožnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 011700/2010 z dne 24. 11. 2010

- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2010 z dne 05. 08. 2010, z naknadnimi spremembami in dopolnitvami

- Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja finančno računovodske službe v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2005 z dne 16. 02. 2005

- Pravilnik o kriterijih za odmero rednih letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču v Murski Soboti ter Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 210300/2010 z dne 15. 03. 2010 ter Su 210300/2011 z dne 16. 02. 2011

- Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj na Okrožnem sodišču v Murski Soboti, št. Su 29/2020 z dne 7. 1.2020

- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije, opr. št. Su 494/2018 z dne 22.6. 2018 spremembami in dopolnitvami z dne 13.6.2019

- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, opr. št. Su 200100/2008 z dne 26. 11. 2008, sprememba z dne 28. 10. 2010, z dne 04. 09. 2012 in dne 10. 1. 2014

- Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov, opr. št. Su 200100/2008 z dne 27. 03. 2008, spremembe 04. 09. 2012

- Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2007 z dne 24. 07. 2010

- Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanja višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov Okrožnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2008 z dne 05. 11. 2008

- Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2008 z dne 11. 11. 2008

- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc, opr. št. Su 200100/2013 z dne 21. 01. 2013

- Pravilnik o službenih potovanjih in o uporabi službenih vozil v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2011 z dne 09. 05. 2011

- Akt o pisarniškem poslovanju strokovne službe za brezplačno pravno pomoč, opr. št. Su 230109/2009 z dne 01. 07. 2009

- Akt o izobraževanju sodnega osebja, opr. št. Su 200100/2005 z dne 28. 04. 2005

- Dogovor o izvajanju programa alternativnega reševanja sporov, opr. št. Su 020503/2010 z dne 05. 05. 2010

- Program alternativnega reševanja sporov v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 020503/2010 z dne 15. 06. 2010

- Navodilo za izvajanje postopka mediacije v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, v Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 020503/2010 z dne 15. 06. 2010

- Navodilo o priznavanju in izplačevanju položajnih dodatkov namestnikom vodij notranjih organizacijskih enot v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 060202/2011 z dne 31. 08. 2011

- Navodilo o javnih naročilih, katerih vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz I. odstavka 21. člena ZJN-3,  št. Su 112/2017 z dne 30.1.2017 s spremembami z dne 20.11.2019

- Navodilo za vračilo sodnih taks, opr. št. Su 160003/2011 z dne 04. 05. 2011

- Navodilo o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2013 z dne 01. 10. 2013

- Načrt promocije zdravja na delovnem mestu za Okrožno sodišče v Murski Soboti in Okrajna sodišča v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 230113/2013 z dne 28. 05. 2013

- Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 127/2020 z dne 28. 01. 2020

- Pravila poslovanja sodniških pripravnikov s sodnimi spisi, opr. št. Su 010103/2008 z dne 14. 11. 2008

- Merila za ugotavljanje pričakovanega obsega dela višjih pravosodnih svetovalcev, pravosodnih svetnikov in svetovalcev v pravosodju, opr. št. Su 010804/2011 z dne 17. 02. 2011

- Izjava o varnosti z oceno tveganja (revizija izjave), št. REV-02/12, december 2012 z Navodilom o osebni varovalni opremi, opr. št. Su 200100/2015 z dne 09. 05. 2015

- Navodilo - ogrožanje s strani tretje osebe z dne 23. 6. 2015

- Hišni red, opr. št. Su 200100/2013 z dne 04. 11. 2013

- Register tveganj, opr. št. Su 245/2015 z dne 10. 7. 2015

 

- Navodilo o oblikovanju referenčnih številk za plačila sodnih taks, stroškov kazenskega postopka, denarnih kazni, predujmov, varščin za izvršitelje ter varščin in kupnin za dražbe, opr. št. Su 160003/2011 z dne 30. 03. 2011

 

- Pravilnik o ukrepih za varovanje zaposlenih pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem in pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, št. Su 884/2016 z dne 29.11.2016 in sprememba z dne 22.6.2018

- Navodila o poslovanju pri odreditvi in izterjavi stroškov postopka, glob, denarnih kazni, odvzete premoženjske koristi in sodnih taks, št. Su 819/2019 z dne 4.11.2019

- Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev na Okrožnem sodišču v Murski Soboti in okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in  Ljutomeru, št. Su 649/2018 z dne 29.8.2018

- Navodilo o blagajniškem poslovanju za sodne takse in izplačilu pričnin z dne 19.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

STRATEŠKI AKTI

 

 - Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2011 z dne 25. 08. 2011

- Načrt integritete Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 071002/2011 z dne 30. 05. 2011, sprememba september 2013

- Program zaščite prijaviteljev protipravnih in neetičnih ravnanj, opr. št. Su 441/2015 z dne 4. 6. 2015

- Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Murski Soboti za leto 2019

 

 

 

 


Okrožno sodišče na Ptuju

KONTAKTI ZA ČAS ZMANJŠEVANJA TVEGANJA IN ŠIRJENJA OKUŽBE Z BOLEZNIJO COVID-19

Stranke, njihove pooblaščence in druge osebe obveščamo, da za komunikacijo s sodiščem  v času uradnih ur uporabljajo spodaj navedene telefonske številke in elektronske naslove, ter da se za obisk sodišča (npr. vpogled v spis, izdaja dovolilnic, BPP, ...) predhodno najavijo na spodaj navedene kontakte.

 

 

Kazenski in preiskovalni oddelek

Tel.: 02 748 08 51

E-pošta: kazenski.ozpt@sodisce.si

 

Pravdni in gospodarski oddelek

Tel.: 02 748 08 28

E-pošta: pravda.ozpt@sodisce.si

 

Družinski oddelek

Tel.: 02 748 08 28

E-pošta: druzinsko.ozpt@sodisce.si

 

Služba za alternativno reševanje sporov

Tel.: 02 748 08 00

E-pošta: mediacije.ozpt@sodisce.si

 

Služba za brezplačno pravno pomoć

Tel.: 02 748 08 14

E-pošta: bpp.ozpt@sodisce.si

 

Sodni register 

Tel.: 02 748 08 27

E-pošta: srg.ozpt@sodisce.si

 

Skupna kadrovska služba

Tel.: 02 748 08 23

E-pošta: valerija.munda@sodisce.si

 

Skupna finančno računovodska služba

Tel.: 02 748 08 25

E-pošta: frs.ozpt@sodisce.si

 

 


 

OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU ,
Krempljeva ul. 7                                                
2250  Ptuj


tel.: (02) 748 08 00
faks: (02) 748 08 10
e-pošta: urad.ozpt@sodisce.si

 

Obvestilo:

Stranke sodišča obveščamo, da na sodišču snemamo vse dohodne
telefonske klice, ki prispejo na glavno dohodno stacionarno telefonsko
številko sodišča 02 748 08 00


Opozorilo: Objekt na Krempljevi ulici 7 je pod videonadzorom!

 

Predsednik : Andrej Žmauc, višji sodnik
Podpredsednik: Aleksander Turk, okrožni sodnik
Nadomešča po pooblastilu predsednika sodišča: Biserka Rojic, višja sodnica
Direktorica: Anica Korošec

Vodja urada: Bojana Frčec
tel: (02) 748 08 21
e-pošta: urad.ozpt@sodisce.si

Predstavnik sodišča za odnose z javnostmi: Andrej Žmauc, višji sodnik
tel: (02) 748 08 21
e-pošta: urad.ozpt@sodisce.si

Anica Korošec - po pooblastilu
tel: (02) 748 08 21
e-pošta: urad.ozpt@sodisce.si

Uradna oseba po ZDIJZ: Anica Korošec

E-pošta: urad.ozpt@sodisce.si

Poslovni čas sodišča:

od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 16.00 ure
petek od 8.00 do 15.00 ure


Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00 ure
sreda: 14.00 do 16.30 ure
 

Uradne ure za stranke v sodnem registru:

ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00 ure
ponedeljek in sreda: 14.00 do 16.00 ure


Uradne ure vložišča:

ponedeljek in sredo: od 8.00 do 16.30 ure
torek in četrtek: od  8.00 do 16.00 ure
petek: od  8.00 do 15.00 ure
Številke TRR Okrožnega sodišča na Ptuju:

Transakcijski račun sodišča:
- Naziv računa: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7,Ptuj
Št.računa: 01100-6370422459

Podračun za plačilo predujmov,str.kaz.postopka in varščin:
- Naziv podračuna: Okrožno sodišče na Ptuju-Prehodni sodni pologi
Št.podračuna: 01100-6950422416

Podračun za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike:
- Naziv podračuna:Okrožno sodišče na Ptuju-Sodne takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov
-Št.podračuna: 01100-8450087909 (sklic- glej navodilo za plačilo sodnih taks)

Podračun za plačilo sodnih taks v kazenskih postopkih in stroškov kazenskih postopkov:
-Naziv podračuna: Okrožno sodišče na Ptuju-Povprečnine oz. sodne takse v kazenskih postopkih in stroškov kazenskih postopkov
-Št.podračuna: 01100-8450158428

Podračun za plačilo denarnih kazni v kazenskem postopku:
-Naziv podračuna: Okrožno sodišče na Ptuju – Denarne kazni
-Št.podračuna: 01100-8450040088

Podračun za plačilo povprečnin v kazenskem postopku:
-Naziv podračuna: Okrožno sodišče na Ptuju-Povprečnine kaz. postopka
-Št.podračuna: 01100-8450087812

Plačila na bankah v tujini se vršijo preko Banke Slovenije:
Naziv banke: Banka Slovenije
Naslov banke: Slovenska cesta 35,1505 Ljubljana
SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X
Naziv računa: Okrožno sodišče na Ptuju
IBAN: SI56……….. (št.računa)

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>
DAVČNA ŠTEVILKA: 91674824
MATIČNA ŠTEVILKA: 5881528
 • Pravilnik o izobraževanju delavcev, opr. št. Su 1-12/97, z dne 6.5.1997;

 • Pravilnik o uporabi službenih avtomobilov, opr. št. Su 200101/2010, z dne 25.10.2010;

 • Pravilnik o določitvi delovne opreme namenjene sodnikom, opr. št. Su 200101/2008, z dne 6.11.2008;

 • Načrt integritete, opr. št. Su 230104/2011, z dne 2.6.2011 in opr. št. Su 137/2014, z dne 3.6.2014;

 • Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov, opr. št. Su 200101/2008, z dne 28.3.2008;

 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, opr. št. Su 200100/2006, z dne 18.9.2006; opr. št. Su 200100/2007, z dne 12.3.2007; opr. št Su 200101/2008, z dne 24.9.2008; opr. št. Su 200101/2009, z dne 15.7.2009 in Su 200101/2013, z dne 15.11.2013;
   

 • Pravila poslovanja sodniških pripravnikov s sodnimi spisi, opr. št. Su 010103/2007, z dne 2.10.2007;
   
 • Register tveganj, opr. št. Su 200101/2011, z dne 24.8.2011, opr. št. Su 200101/2013, z dne 23.10 2013; opr.št. Su 665/2015, z dne 30.6.2015;
 • Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, opr. št. Su 200100/2007, z dne 5.2.2007;

 • Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 200100/2006, z dne 29.11.2006, opr. št. Su 200100/2007, z dne 23.1.2007; opr. št. Su 200101/2009, z dne 26.03.2009 in z dne 31.8.2009; opr. št. Su 146/2015, z dne 28.1.2015;

 • Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja skupne finančno-računovodske službe pri Okrožnem sodišču na Ptuju, opr. št. Su 060200/2006, z dne 5.4.2006;

 • Navodilo o nagradi in povračilu stroškov sodnikom porotnikom, opr. št. Su 200101/2007, z dne 24.4.2007;

 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču na Ptuju, opr. št. Su 200101/2008, z dne 8.4.2008;

 • Pravilnik o opravljanju nujnih procesnih dejanj na območju Okrožnega sodišča na Ptuju, opr. št. Su 200101/2008, z dne 23.4.2008, z dne 6.10.2008 in z dne 27.10.2008, opr. št.  Su 200101/2009, z dne 30.11.2009; opr. št. Su 200101/2010, z dne 28.12.2010; opr. št. Su 200101/2011, z dne 7.1.2011 in 20.1.2011; opr. št. Su 511/2014, z dne 20.10.2014 in Su 44/2016, z dne 7.1.2016; opr. št.  Su 334/2019, z dne 11.4.2019

 • Navodilo o stroških reprezentance, opr. št. Su 200101/2007, z dne 27.3.2007;

 • Požarni red, opr. št. Su 200101/2008, z dne 8.10.2008; 

 • Pravilnik in navodila o postopku mediacije pri Okrožnem sodišču na Ptuju, Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu, opr. št. Su 020503/2010, z dne 15.8.2010 in opr. št. Su 020503/2013, z dne 1.10.2013;
   

 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanju višine dela plače iz naslova delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrožnem sodišču na Ptuju, opr. št. Su 200101/2008, z dne 3.6.2008, Spremembe akta Su 200101/2010, z dne 29.1.2010;
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrožnem sodišču na Ptuju, opr. št. Su 200101/2008, z dne 6.11.2008, Sprememba akta Su 200101/2008, z dne 11.11.2008;
 • Pravilnik o kriterijih za odmero letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču na Ptuju z njegovimi organizacijskimi enotami: Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu, opr. št. Su 200101/2010, z dne 23.3.2010, opr. št. Su 200101/2011 z dne 17.2.2011 in Su 219/2014, z dne 5.5.2014
 • Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, opr. št. Su 011701/2010, z dne 12.12.2010,  opr. št. Su 011701/2011, z dne 3.6.2011, opr. št. Su 011701/2012, u dne 2.8.2012, opr. št. Su 011701/2013, z dne 22.3.2013,z dne 5.4.2013, z dne 21.6.2013, z dne 5.7.2013, z dne 10.7.2013, in z dne 11.10.2013; opr. št. Su 287/2014, z dne 9.5.2014, z dne 3.7.2014, z dne 5.8.2014, opr. št. Su 711/2015, z dne 27.7.2015, z dne 13.8.2015 in z dne 22.12.2015;

 • Pravilnik o določitvi ocene javnim uslužbencem, opr. št. Su 200101/2011, z dne 17.2.2011; Su 200101/2014, z dne 20.2.2014

 • Izjava o varnosti z oceno tveganja, december 2010;

 • Pravilnik o ravnanju z računalniško opremo, opr. št. Su 200101/2010, z dne 17.11.2010, sprememba akta, opr. št. Su 200101/2011, z dne 21.2.2011;

 • Pravilnik o sprejemanju in izvrševanju inovacijskih predlogov, opr. št. Su 160003/2010, z dne 22.11.2010;
 • Časovni standardi za tipična procesna opravila na Okrožnem sodišču na Ptuju, opr. št. Su 200101/2011, z dne 17.1.2011; Su 200101/2011, z dne 31.8.2011; Su 200101/2012, z dne 21.12.2012;
   

 • Pravilnik o dežurstvu sodniških pripravnikov v Sprejemni pisarni Okrožnega sodišča na Ptuju, opr. št. Su 160003/2010, z dne 22.11.2010.
   
 • Navodilo za uporabo predalčnikov na sodiščih Sodnega okrožja Ptuj, opr. št. Su 200101/2012, z dne 15.05.2012;
   
 • Program alternativnega reševanja sporov pri Okrožnem sodišču na Ptuju, Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu, opr. št. Su 020503/2010, z dne 15.06.2010, opr. št. Su 020503/2012, z dne 26.01.2012;
   
 • Stroškovnik o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, opr. št. Su 200101/1013, z dne 19.04.2013;
   
 • Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in merilih za vrednotenje povečanega obsega dela sodnega osebja Okrajnega sodišča na Ptuju in na Okrajnem sodišču v Ormožu, ki sta organizacijski enoti Okrožnega sodišča na Ptuju, opr. št. Su 010501/2013, z dne 26.8.2013;
 • Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovnega gradiva, opr. št. 200101/2013,  z dne 22.10.2013;
   
 • Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela, opr. št. Su 200101/2012, z dne 5.7.2012 in z dne 1.8.2012;
   
 • Pravilnik o ugotavljanju alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc, opr. št. Su 200101/2013, z dne 9.9.2013;
   
 • Načrt promocije zdravja na delovnem mestu, opr. št. Su 200101/2013, z dne 20. 8.2013;
   
 • Sklep o uvedbi video nadzora, opr.št. Su 040200/2013, z dne 15.11.2013;
   
 • Pravilnik o ukrepih za varovanje zaposlenih pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem in pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj, opr.št. Su 282/2014, z dne 13.05.2014;
   
 • Hišni red, opr. št. Su 200101/2011, z dne 11.3.2011;
   
 • Hišni red, opr. št. Su 674/2014, z dne 22.10.2014;
   
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času na Okrožnem sodišču na Ptuju in njegovih organizacijskih enotah, Su 668/2014, z dne 24.10.2014 in 17.11.2014;
   
 • Navodilo o oddaji t.i. evidenčnih naročil, opr. št. Su 899/2014, z dne 23.12.2014;
   
 • Pravila o dodeljevanju zadev sodnikom, opr. št. 289/2015, z dne 6.3.2015;
   
 • Pravilnik o uporabi računalniške opreme; opr. št.Su 648/2015, z dne 11.08.2015;
   
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, opr.št.Su 109/2016, z dne 11.02.2016;
   
 • Akt o prenehanju veljavnosti stroškovnika o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, opr št. Su 571/2016, z dne 06.05.2016;
   
 • Spremembe pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanja višine plače iz nalsova delovne uspešnosti sodnega osebja na okrožnem sodišču na Ptuju; Opr. št. 640/2016, z dne 24.05.2016;
   
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o snemanju telefonskih pogovorov; Opr.št. Su 728/2016, z dne 17.06.2016;

   
 • Navodilo o oddaji t.i. evidenčnih naročil, Su 899/2014, z dne 7.7.2016;
   
 • Spremembe pravilnika in navodil o postopku mediacije pri Okrožnem sodišču na Ptuju, Su 020503/2010, z dne 24.3.2010;
    
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi službenih avtomobilov, Su 193/2016, z dne 8.7.2016;
   
 • Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča na Ptuju in organizacijskih enot: Okrajnega sodišča na Ptuju in Okrajnega sodišča v Ormožu, Su 906/2016, z dne 20.10.2016;
   
 • Akt o spremembah in doponitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 28.11.2016;
   
 • Pravilnik o finančno računovodskem poslovanju na Okrožnem sodišču na Ptuju, Su 1314/2016, z dne 24.11.2016;

   
 • Pravila o dodeljevanju zadev sodnikom, Su 1363/2016, z dne 14.12.2016
   
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času na Okrožnem sodišču na Ptuju in njegovih organizacijskih enotah, Su 668/2014, z dne 4.1.2017;
   
 • Načrt izobraževanja sodnikov in načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev, Su 114/2017, z dne 23.1.2017;
   
 • Sklep o spremembah sklepa o uvedbi videonadzora, Su 392/2017, z dne 2.3.2017;
   
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 7.4.2017;
   
 • Pravilnik o spremembi pravilnika o ukrepih za varovanje zaposlenih pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem in pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, Su 282/2014, z dne 29.5.2017;
   
 • Spremembe pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanja višine dela plače iz naslova delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrožnem sodišču na Ptuju, Su 1185/2017, z dne 14.11.2017;
   
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 20.11.2017;
   
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 08.01.2018;
   
 • Pravilnik o spremembi pravilnika o dežurstvu sodniških pripravnikov v sprejemni pisarni Okrožnega sodišča na Ptuju, Su 45/2018, z dne 11.1.2018;
   
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 7.2.2018;
   
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 13.2.2018;
   
 • Načrt izobraževanja sodnikov in načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopoljevanja javnih oslužbencev v letu 2018, Su 129/2018, z dne 12.2.2018
   
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 21.2.2018;
   
 • Spremembe pravilnika o kriterijih za odmero letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih oslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču na Ptuju in njegovimi organizacijskimi enotami, Su 279/2018, z dne 9.3.2018
   
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, Su 146/2015, z dne 29.3.2018;
   
 • Akt o prenehanju veljavnosti pravilnika o določitvi delovne opreme namenjene sodnikom, Su 361/2018, z dne 29.3.2018
   
 • Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov, Su 528/2018, z dne 23.5.2018
   
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 7.6.2018
   
 • Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča na Ptuju in organizacijskih enot: Okrajnega sodišča na Ptuju in Okrajnega sodišča v Ormožu, Su 906/2016, z dne 8.8.2018,
   
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 20.9.2018,
   
 • Dopolnitev registra tveganj, Su 655/2015, z dne 21.12.2018;
   
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 15.01.2019;
   
 • Izjava o varnosti; Su 229/2019, z dne 18.3.2019;
   
 • Katalog - zbirke osebnih podatkov Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 305/2019, z dne 3.4.2019
   
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 23.04.2019;
   
 • Načrt izobraževanja sodnikov in načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v letu 2019, Su 104/2019, z dne 30.05.2019;
   
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 12.06.2019;
   
 • Pravilnik o spremembi pravilnika o opravljanju nujnih procesnih dejanj na območju Okrožnega sodišča na Ptuju, Su 334/2019, z dne 22.8.2019;
   
 • Navodilo za rokovanje z zvočno-slikovnimi posnetki zaslišanj mladoletnih oškodovancev in prič ter uporabo sobe za zaslišanja, Su 800/2019, z dne 15.10.2019;
   
 • Pravilnik o spremembi pravilnika o uporabi službenih avtomobilov, Su 193/2019, z dne 16.10.2019;
   
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 28.10.2019;
   
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 19.11.2019;
   
 • Načrt izobraževanja sodnikov in načrt izobraževanja in izpopolnjevanja javnih oslužbencev v letu 2020, Su 23/2020, z dne 10.1.2020;
   
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času na Okrožnem sodišču na Ptuju in njegovih organizacijskih enotah, Su 668/2014, z dne 10.1.2020;
   
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 17.02.2020;
   
 • Spremembe pravilnika o kriterijih za odmero letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih oslužbencev zaposlenih na Okrožnem sodišču na Ptuju, z njegovimi organizacijskimi enotami: Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu Su št. 200101/2010, z dne 23.3.2010, Su št. 200101/2011, z dne 17.2.2011, Su št. 2019/2014, z dne 5.5.2014 in Su št. 279/2018, z dne 9.3.2018, Su št. 279/2018, z dne 6.3.2020;
   
 • Obvestilo: Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) – PROTOKOL 1, Su 197/2020 z dne 04.05.2020;
  Dopolnitev obvestila: Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) – PROTOKOL 1 - dopolnitev, Su 197/2020, z dne 05.05.2020;
   
 • Spremembe hišnega reda, opr. št. Su 652/2020, z dne 21.09.2020;
 • Popravek hišnega reda, opr. št. 652/2020, z dne 25.09.2020;
   
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 09.10.2020;
   
 • Pravilnik o opravljanju dela na domu, Su 733/2020, z dne 14.10.2020;
   
 • Pravilnik o spremembah pravilnika o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, Su 146/2015, z dne 23.10.2020;
   

 

 


 

 


Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu,
Kidričeva 1
2380 Slovenj Gradec


telefon:     02 88 46 800
faks:          02 88 46 910
E-naslov:   info-vlozisce.ozsg@sodisce.si

Urad predsednika sodišča:
urad.ozsg@sodisce.si

Sprejemna pisarna:
info-vlozisce.ozsg@sodisce.si

 

Opozorilo v zvezi s snemanjem dohodnih klicev:

Spoštovani,

sporočamo vam, da na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu snemamo vse dohodne klice, ki prispejo na stacionarno telefonsko številko telefonske centrale sodišča 02 88 46 800.
Snemanje telefonskih klicev je eden izmed tehnično-varnostnih ukrepov za povečanje varnosti na slovenskih sodiščih in se izvaja skladno z veljavno zakonodajo. Rok hrambe podatkov o klicih je 7 dni, starejši zapisi se samodejno izbrišejo.


Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:
ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure
v sredo
pa tudi od 14. do 16.30 ure


Uradne ure v sodnem registru:
v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure
v ponedeljek in sredo
pa tudi od 14. do 16. ure


Uradne ure vložišča:
v ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 16.00 ure
v sredo: od 8.00 do 16.30 ure
v petek: od 8.00 do 15.00 ure

Uradne ure blagajne sodnih taks:
v ponedeljek: od 8.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00 ure
v sredo: od 8.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.30 ure
v petek: od 8.00 do 12.00 ure

 
izvleček Hišnega reda

Dopolnitev Hišnega reda (COVID-19)

 
Transakcijski račun: 01100-6370422556

Številke transakcijskih računov za stranke
Podračuni enotnega zakladniškega računa za Okrožno in Okrajno
sodišče v Slovenj Gradcu:
- 01100-6950422513 – predujmi
- 01100-6960422534 – redni sodni pologi, varščine
- 01100-8450029127 – denarne kazni
- 01100-8450029224 – povprečnine, stroški kazenskega postopka, odvzete premoženjske koristi

Račun za plačilo sodnih taks:


- 01100-8450087521 - Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu - sodne takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>
Matična številka: 5881536
Davčna številka: 55955495

 

 Seznam internih aktov

 


1. Hišni red (10.2.2015)
2. Pravilnik o izobraževanju delavcev Okrožnega in Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu, opr.št. Su 28/1996-3 z dne 10.10.1996
3. Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja finančno računovodske službe na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, opr.št. Su 18/1999-1 z dne 27.12.1999
4. Pravilnik o amortizaciji in revalorizacij, opr.št. Su 18/1999-2 z dne 27.12.1999
5. Pravilnik o določitvi drobnega inventarja,  opr.št. Su 18/1999-3 z dne 27.12.1999
6. Izjava o varnosti in ocena tveganja (februar 2002, revizija III - avgust 2012)
7. Pravilnik o dodeljevanju in uporabi mobilnih telefonov, opr.št. Su 200100/2004-5 z dne  27.12.2004; s spremembami in dopolnitvami
8. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, opr.št. Su 200100/2006-1 z dne 12.12.2006 s spremembami
9. Pravilnik o poslovanju brezplačne pravne pomoči, opr.št. Su 200100/2007-1 z dne 10.1.2007, s spremembami in dopolnitvami
10. Pravilnik o uporabi službenih avtomobilov in privatnih avtomobilov v službene namene, opr.št. Su 200100/2007-3 z dne 29.5.2007
11. Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje ali presnemavanje posnetih pogovorov, opr.št. Su 200100/2007-6 z dne 28.11.2007
12. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanju višine dela plače iz naslova delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, opr.št. Su 200100/2008-2 z dne 26.2.2008, s spremembami in dopolnitvami
13. Požarni red, opr.št. Su 200100/2012-3 z dne 3. 3. 2008 - revizija I, maj 2012
14. Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj, opr.št. Su 200100/2008-4 z dne 13.5.2008, s spremembami in dopolnitvami
15. Akt o merilih za ugotavljanje doseganja pričakovanega obsega dela sodnikov (27. 08. 2014)
16. Pravilnik o merilih in postopkih za obravnavanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, opr.št. Su 200100/2009-1 z dne 1.10.2009
17. Navodilo za izvajanje postopka mediacije na Okrožnem in na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu, opr.št. Su 200100/2010-1 z dne 12. 3. 2010
18. Navodilo o blagajniškem poslovanju za sodne takse in izplačilo pričnin za Okrožno in Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, opr.št. Su 200100/2010-2 z dne 31.3.2010
19. Navodilo z uporabo sistema evidence prisotnosti, opr.št. Su 200100/2010-3 z dne 11. 11. 2010
20. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu in njeni organizacijski enoti - prečiščeno besedilo(1.11.2015).
21. Pravilnik o merilih za določitev letnih dopustov in drugih odsotnosti javnim uslužbencem Okrožnega in Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu, opr.št. Su 200100/2010-5 z dne 28. 12. 2010, s spremembami in dopolnitvami
22. Pravilnik o ravnanju z računalniško opremo, opr.št. Su 200100/2011-1 z dne 3. 2. 2011
23. Ocena ogroženosti Okrožnega in Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu, opr.št. Su 200100/2011-2 z dne 18. 4. 2011
24. Načrt integritete, opr.št. Su 200100/2011-3 z dne 22. 4. 2011
25. Navodilo za izvajanje povračil stroškov postopka, denarnih kazni, plačil sodnih taks, opr.št. Su 200100/2011-4 z dne 15. 7. 2011
26. Register tveganj, opr.št. Su 200100/2011-5 z dne 16. 8. 2011
27. Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu ter odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc na Okrožnem in Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu, opr.št. Su 200100/2012-1 z dne 19. 4. 2012
28. Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnih mestih na Okrožnem in Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu, opr.št. Su 200100/2012-1 z dne 19. 4. 2012
29.  Navodilo o nakupu in hrambi ter popisu strokovne literature ter o nakupu revij in časopisov, opr.št. Su 200100/2013-1 z dne 29. 8. 2013
30. Navodilo o določitvi višine priznanih stroškov, ki se izplačujejo iz proračuna sodišča ter postopku izplačil po uvedbi poslovanja z eRačunom za stroške nastale v okviru sodnih postopkov  (14.9.2015)
 


Seznam strateških in programskih dokumentov

1. Posebni programi - dodatni kadrovski viri za Okrožno in Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu

2. Letni program dela za leto 2019

3. Letni program dela za leto 2020

4. Letno poročilo o poslovanju sodišča za leto 2019


Okrajno sodišče v Celju

Okrajno sodišče v Celju
Prešernova 22
3000 Celje
Tel.:   (03) 427 51 00
Faks: (03) 427 53 53

e-pošta:urad.ojce@sodisce.si

Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!


Predsednica sodišča: Polona Kidrič, okrajna sodnica
Urad predsednice    : 03/427 52 00

Uradni osebi po ZDIJZ:

Petra Giacomelli, predsednica Okrožnega sodišča Celje,  okrožna sodnica svétnica

Ksenija Ručigaj, direktorica Okrožnega sodišča Celje;

 

Odgovorni osebi za posredovanje informacij za medije po ZMed-A:

Petra Giacomelli, predsednica Okrožnega sodišča Celje, okrožna sodnica svétnica

Ksenija Ručigaj, direktorica Okrožnega  sodišča Celje


 
Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:
ponedeljek, sreda  in petek: od 09:00 do 12:00 ure
sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14:00 do16:30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

ponedeljek, sreda in petek : od 09:00 do 12:00 ure
v ponedeljek in sredo tudi: od 14:00 do 16:00 ure

Uradne ure vložišča:
od ponedeljka do četrtka : od 08:00 do 16:00 ure

petek:                                      od 08.00 do 15.00 ure
 

Izvleček Hišnega reda:

NAVODILA ZA OSEBE, KI SE NA SODIŠČIH ZADRŽUJEJO SAMO OBČASNO (STRANKE IN OBISKOVALCI)


Stranke in obiskovalci lahko v glavno sodno stavbo vstopajo skozi glavni vhoda sodne stavbe (spredaj Prešernove ulice 22, Celje). Zadnji vhod, skozi katerega je tudi možen vstop v glavno sodno stavbo (vhodiz parkirišča - dvorišča), je zaprt in ni namenjen obiskovalcem. Vstop skozi zadnji vhod je namenjen uslužbencem sodišča in ga je možno odpirati le s kartico za kontrolo pristopa. Nadzor nad strankami in obiskovalci sodne stavbe ter kontrolo dostopa izvaja varnostnik – receptor, ki pri glavnem vhodu izvaja fizično varovanje.

Stranke in obiskovalci lahko v sodno stavbo vstopajo tudi skozi stopnišče na naslovu Trg celjskih knezov 10, Celje, vendar le tisti, ki urejajo zadeve v stečajni pisarni, na oddelku za družinsko sodstvo ali v finančno - računovodski službi. Dostop je strankam in obiskovalcem omogočen le v času uradnih ur, vrata na stopnišču pa so ves čas zaprta, odpirajo jih lahko le zaposleni s pomočjo kartice za  kontrolo pristopa.  Obiskovalci morajo v času uradnih ur pozvoniti na zvonec, ki se nahaja na zunanji strani vrat, zaposleni jim vrata lahko odprejo preko sistema  za dostop. Ob vstopu na tej lokacij se izvaja kontrola in pregled, ki ga vrši varnostnik - receptor.

Na lokaciji Prešernova ulica 23a, Celje, kjer se nahajajo Gospodarski oddelek, Oddelek prekrškov in Sodni register , se na vhodu izvaja kontrola in pregled strank ter obiskovalcev, prav tako pa se kontrola in pregled strank ter obiskovalcev opravlja na lokaciji Ljubljanska 1a, Celje, kjer se nahajata Izvršilni oddelek in Nepravdni oddelek. 

V prostore sodišč med 7.00 in 16.00 uro (oziroma v času uradnih ur do 16.30 ure) lahko vstopajo:

- zaposleni sodišč,

- sodniki porotniki,

- policisti in zaposleni Zaporov Celje, če opravljajo privedbe,

- predstavniki Ministrstva za pravosodje,

- sodniški pripravniki,

- odvetniki, odvetniški kandidati, odvetniški pripravniki,

- pooblaščene osebe za prevzem oziroma dvig pošte,

- obiskovalci oziroma stranke, ki imajo pisno vabilo oziroma je preko sodnika ali zaposlenega sodišča ugotovljeno, da je sprejem dovoljen (preveri varnostnik),

- nevabljene stranke (le v času uradnih ur),

- osebe, ki so  zainteresirane za prisotnost na glavnih obravnavah, vendar je le-tem vstop dovoljen   šele 15 minut pred pričetkom obravnave, poleg tega morajo varnostniku pokazati veljaven osebni dokument in opravit pregled. V kolikor oceni, da je to potrebno, lahko varnostnik zahteva izročitev osebnega dokumenta, po zaključku obravnave pa le-tega vrne lastniku. 

Ob vstopu v prostore sodišč varnostnik preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa, po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca.   

Ob vstopu v stavbo mora varnostnik preveriti, kdo so osebe, ki želijo vstopiti v prostore sodišč. 

Varnostnik ne sme dovoliti vstopa osebam, ki so neprimerno oblečene (npr . kratke hlače, trenirka). O tem mora varnostnik takoj obvestiti sodnika/sodnico ali službo, ki je to osebo vabila, sodnik/sodnica ali služba pa odloči ali bo tej osebi dovolil/a vstop. 

V času uradnih ur varnostnik stranko napoti v prostor , kamor  je vabljena, oziroma v prostor, kjer so uradne ure. 

Tudi v času uradnih ur stranke in obiskovalci praviloma nimajo vstopa v pisarno predsednika sodišča, direktorice sodišča, sodnika/sodnice ali drugega zaposlenega, če nimajo pisnega vabila ali obisk ni bil predhodno dogovorjen, kar  varnostnik preveri pri posamezni osebi. V času uradnih ur oddelkov   lahko obiskovalci vstopajo v prostore sodne stavbe tudi, če nimajo pisnega vabila. 

Izven uradnih ur strankam in obiskovalcem brez vabil oziroma predhodno preverjenih dogovorov ni dovoljen  vstop v prostore sodišč. V tem primeru mora varnostnik obiskovalca seznaniti s poslovnim časom  sodišča oziroma  uradnimi urami ter o možnosti, da se pisno obrne na sodišče. Varnostnik mora opraviti kontrolo strank in obiskovalcev (npr . identifikacijo,  pregled prtljage). 

V sodno stavbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, Policije in obrambnih sil ob privedbi oseb.

V nasprotnem primeru mora zgoraj omenjena oborožena uradna oseba, ki želi  vstopiti v prostore  sodne stavbe, orožje oddati v hrambo varnostniku. Varnostnik hrani oddano orožje v posebnem sefu za hrambo orožja, ki se nahaja pri glavnem vhodu v sodno stavbo.

Strankam in obiskovalcem ni dovoljeno vnašanje nevarnih predmetov in orožja v prostore sodišč. V primeru, da varnostnik pri stranki ali obiskovalcu odkrije nevaren predmet mu le tega odvzame pred vstopom v prostore sodišč. 

Stranke in obiskovalci morajo pred vhodom v prostore sodišč izklopiti mobilne naprave. Prav tako ni dovoljeno vizualno ali zvočno snemanje prostorov in razprav, brez predhodnega dovoljenja predsednika posameznega sodišča.
Transakcijski račun – pologi:

01100-6960022409


Denarne kazni za kazniva dejanja fizičnih in pravnih oseb: 01100-8450010503


Sodne takse kazenskega postopka in stroški kazenskega postopka: 01100-8450011473


Druge globe, denarne kazni in odvzete premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska 01100-8450012055


Transakcijski račun za plačilo sodnih taks za pravne osebe, fizične osebe in zasebnike: 01100-8450084805


Transakcijski račun za plačilo sodnih taks za fizične in pravne osebe za zadeve prekrškov: 01100-8459568495

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>Matična številka: 5024161001
Davčna številka: 44824106


 1. Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sodnega osebja Okrajnega sodišča v Celju (velja od 1.8.2008);
 2. Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov (skupen akt Okrožnega sodišča v Celju, Okrajnega sodišča v Celju in    Višjega sodišča v Celju (velja od 15. 12. 2007);
 3. Hišni red (skupen akt Okrožnega sodišča v Celju, Okrajnega sodišča v Celju in Višjega sodišča v Celju (velja od 10.09.2007);
 4. Pravilnik  o poslovnem času, uradnih urah in dleovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela na Višjem sodišču v Celju in Okrožnem sodišču v Celju ter njegovih organizacijskih enotah (velja od 1.1.2016)
 5. Pravilnik o postopku zaposlitve javnega uslužbenca in postopku ob prekinitvi delovnega razmerja (akt , ki velja za   Okrožno sodišče in vsak okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja - velja od 15. 5. 2007); s spremembo, ki velja od 15.3.2008;
 6. Pravilnik o uporabi službenih avtomobilov in privatnih avtomobilov v službene namene (akt Okrožnega sodišča v Celju -  velja od 15. 4. 2007, sprememba št. 1 - akt velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja - sprememba velja od 01. 05. 2007);
 7. Pravilnik o uporabi računalniške opreme (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega   sodnega okrožja - velja od 01. 04. 2007);
 8. Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Celju (velja od 01.06.2007);
 9. Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja financ in računovodstva za Okrožno sodišče v Celju in za okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja (uporablja se od 01.01.2005, zadnja sprememba oz. dopolnitev z veljavnostjo 07.01.2007);
 10. Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, ki velja od 30.11.2006, uporablja se od 01.01.2007, sprememba št. 1-velja od 01.01.2007);
 11. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 10.11.2006);
 12. Pravilnik o osnovnih sredstvih in drobnem inventarju (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 01.06.2006);
 13. Pravilnik o merilih za določitev letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Celju in njegovih organizacijskih enot , (velja od 1.1.2015) in Dopolnitev  cit. Pravilnika z dne 22.2.2017in z dne 2.3.2017;
 14. Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju (velja od 2.6.2011) in Dopolnitev Pravilnika o izobraževanju (velja od 10.1.2015);
 15. Pravilnik o opravljanju nujnih procesnih dejanj na območju Okrožnega sodišča v Celju;(velja od 23.4.2008);
 16. Spremenjen Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti, meril za vrednotenje povezačnega obsega dela in določenju višine dela plače iz naslova delovne uspešnosti in povečanega obsega dela sodnega osebja na Okrajnem sodišču v Celju. (16.3.2012).
 17. Pravilnik o poslovanju na področju brezplačne pravne pomoči (akt velja od 1.1.2007);
 18. Navodilo o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Okrožnem sodišču v Celju in njegovih NOE (velja od 1.1.2016);

 


 1.  Program alternativnega reševanja sporov pri Okrajnem sodišču v Celju;

Okrajno sodišče v Kranju

Okrajno sodišče v Kranju

Zoisova 2

4000 Kranj

 

Tel.:  (04) 27 11 200

Faks: (04) 27 11 302

e-pošta: urad.ojkr@sodisce.si

 

Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

 

Predsednica sodišča: Mateja Jereb, okrajna sodnica

 

Vodja urada predsednice: Francka Balanč, pravosodna sodelavka

 

Urad predsednice:

Tel.: (04) 27 11 301

Faks: (04) 27 11 302

 

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

ponedeljek in petek: od 9. do 12. ure

sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30 ure

 

Uradne ure zemljiške knjige:

- ponedeljk: od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure

- sreda: od 9. do 12. ure  in od 14. do 16. ure

- petek: od 9. do 12. ure

 

Uradne ure vložišča:

od ponedeljka do petka: od 8. do 16. ure

 

 

HIŠNI RED

 

Hišni red v sodni zgradbi določa postopke v zvezi z ugotavljanjem identitete obiskovalcev, njihovo kontrolo ter morebitne omejitve navzočnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. člen Sodnega reda).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (34. člen Sodnega reda). Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave. V skladu  s hišnim redom varnostnik preveri identiteto vseh nevabljenih strank z vpogledom osebnega dokumenta, ki ga mora nato stranki vrniti. Brez izrednega dovoljenja predsednikov, sekretarjev sodišča ali upravnika sodne zgradbe ne dovoli vstopa stranki, na katero je bil opozorjen. Enako velja za osebe, ki nočejo potrditi svoje identitete ter v drugih primerih, ko varnostnik oceni, da bi vstop osebe lahko ogrozil varnost ljudi in premoženja.

Stranke in drugi obiskovalci (vstopajoče osebe) vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin (t.i. detektorska vrata), pri čemer morajo predhodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg posameznih detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem za kovino in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal.

Vstopajoča oseba s prtljago mora pred vstopom skozi detektorska vrata prtljago odložiti na trak pred rentgensko napravo za pregled prtljage in dovoliti njen pregled. Oseba, ki ji rentgenolog pregleda prtljago na rentgenski napravi za pregled prtljage in ta vsebuje predmete, ki jih ni mogoče identificirati, mora na poziv rentgenologa prtljago odpreti in pokazati, za kakšne predmete gre. Varnostnik lahko prepreči vstop osebi, ki ne dovoli pregleda prtljage, na kar so vstopajoči opozorjeni z obvestilom nameščenim pred detektorskimi vrati.

V primeru gneče na vhodu v sodno zgradbo ali v primeru okvare rentgenske naprave za pregled prtljage lahko varnostniki opravljajo klasičen pregled prtljage, pri katerem vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, potegne predmete iz nje ipd., varnostnik pa jo pri tem za potrebe pregleda usmerja z ustnimi navodili.

Po končanem varnostnem pregledu se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen in na katere je vstopajoča oseba opozorjena z navodilom, izobešenim na hodniku vhoda v sodno zgradbo. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v železni ognjevarni blagajni v prostoru za varnostnike in se osebi vrnejo ob izstopu iz sodne zgradbe. Predmeti, ki se po Zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije.

 

 
ŠTEVILKE RAČUNOV:

Transakcijski račun sodišča:

OKROŽNO SODIŠČE KRANJ
Zoisova št. 2
4000 KRANJ
01100-6370421780

Sodne takse za pravne in fizične osebe ter zasebnike (brez prekrškovnih zadev)
Koda namena: GOVT
Namen/rok plačila: opis zadeve, ki se plačuje, in rok plačila
BIC banke prejemnika: BSLJSI2X
IBAN: SI5601100-8450085872
Referenca: SI11 42170-7110006 (le v primeru, ko sodno takso plačujete pred uvedbo postopka)

Referenca/sklic je obvezen in je razviden iz poziva za plačilo oziroma druge listine, ki je podlaga za plačilo. Če z listinami ne razpolagate, ga preverite pri pristojni osebi sodišča.

Nakazila iz tujine (tudi za sodne takse), se vršijo preko Banke Slovenije:

BANKA SLOVENIJE
Slovenska cesta 35
1505 Ljubljana
SWIFT/BIC koda BSLJSI2X
Za: OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU
Plačilo: navesti namen nakazila iz poziva za plačilo
Št. računa za razporeditev priliva:
IBAN: SI5601100..... (navesti drugi del računa, ki je naveden na pozivu za plačilo)


Plačila po pozivu
Pri vseh nakazilih po pozivu sodišča dosledno upoštevajte navedene številke transakcijskih računov (navedene so tudi v nadaljevanju) in sklic na številko. Kot že navedeno, je sklic razviden iz poziva za plačilo oziroma druge listine, ki je podlaga za plačilo. S tem se boste izognili neprijetnostim ob ugotavljanju pravočasnosti poravnave obveznosti.

Številke transakcijskih računov brez prekrškovnih zadev:

01100-6000021363 Predujmi, varščine izvršiteljev
01100-6960421758 Varščine
01100-8450175209 Stroški kazenskega postopka, odvzeta premoženjska korist
01100-8450019039 Denarne kazni
01100-8450019136 Redovne denarne kazni

Številke transakcijskih računov za prekrškovne zadeve:

01100-8450074523 – (PR vpisnik) globe
01100-8450074911 – (PR vpisnik) povprečnina, stroški postopka
01100-8450096251 - (EDPS) posebni stroški
01100-8450158234 – (EDST vpisnik) sodne takse

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


davčna številka: 34926089

matična številka: 5022614002

Seznam internih aktov - 2015


Seznam strateških in programskih dokumentov - 2015


Okrajno sodišče na Jesenicah

Okrajno sodišče na Jesenicah
Cesta maršala Tita 37
4270 Jesenice

 

tel.:  (04) 58 13 300


fax:  (04) 58 13 330 (urad, ZK, prekrškovna pisarna)

         (04) 58 13 357 (izvršilna, kazenska in civilna pisarna)

 
Opozorilo:  Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!


Predsednica sodišča: Milena Bohinc, okrožna sodnica svetnica

Vodja urada predsednice: Ljubinka Vlaisavljević
tel.:  (04) 58 13 326
e-pošta: urad.ojjes@sodisce.si

 

Poslovni čas sodišča:

od ponedeljka do četrtka: od 8. do 16. ure,

petek: od 8. do 15. ure.

 

Uradne ure blagajne:

ponedeljek:    od 9.00 do 12.00 in do 14.00 do 16.00 ure,

torek:             od 9.00 do 12.00 ure,

sreda:            od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.30 ure,

četrtek:          od 9.00 do 12.00 ure,

petek:             od 9.00 do 12.00 ure.

 

Uradne ure sprejemne pisarne:

vsak dan od 8.00 do 16.00 oziroma v petek do 15.00 ure.

 

Uradne ure za nevabljene stranke:

ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure,

sreda: od 14. do 16.30 ure.

 

Uradne ure za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami:

ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure,

ponedeljek in sreda od 14. do 16. ure.

 

 

Navodila za stranke:

 

Poslovanje s strankami

Stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe lahko pridejo na sodišče nepovabljene zaradi informacij v zvezi s postopkom, vpogleda v spis ali javno knjigo, zaradi zahtev za izdajo prepisov ali fotokopij sodnih odločb, zaradi izdaje uradnih potrdil ipd. samo med uradnimi urami (70. člen Sodnega reda). Strankam in drugim osebam sodišče po telefonu ne daje nikakršnih informacij o stanju zadeve oziroma informacij v zvezi s postopkom. Sodniki sprejemajo le vabljene stranke in druge osebe. Sodnik samostojno odloča, kdaj in katere nevabljene stranke in druge osebe bo sprejel izven naroka ali glavne obravnave (71. člen Sodnega reda).

V nujnih primerih mora sodnik ali vpisničar oziroma druga uradna oseba sodišča zagotoviti podatke in opravila iz prejšnjega odstavka v okviru poslovnega časa sodišča tudi zunaj uradnih ur (70. člen Sodnega reda).

Strankam, njihovim pooblaščencem ali drugim osebam sodišče po telefonu praviloma ne daje podatkov o stanju zadev oziroma podatkov v zvezi s postopkom. Sodnik ali vpisničar oziroma druga uradna oseba sodišča lahko osebam iz prejšnjega odstavka posreduje po telefonu tiste podatke, ki so nujni za uspešno izvedbo postopka. Pred posredovanjem podatkov lahko na primeren način preveri istovetnost stranke, pooblaščenca oziroma druge osebe (72. člen Sodnega reda).

Podatke o stanju zadeve, kot izhajajo iz vpisnika, daje strankam, njihovim pooblaščencem in drugim upravičenim osebam vpisničar ustreznega vpisnika v sodni pisarni v času uradnih ur. V nujnih primerih mora vpisničar dati podatke iz prejšnjega odstavka v okviru poslovnega časa sodišča tudi zunaj uradnih ur (73. člen Sodnega reda).

 

Javnost sojenja

V skladu s 24. členom Ustave Republike Slovenije so sodne obravnave javne. To pomeni, da se jih lahko udeleži kdorkoli. Izjeme lahko določajo zakoni.

Zakon o kazenskem postopku določa, da smejo biti na glavni obravnavi navzoče polnoletne osebe, ki pa ne smejo imeti pri sebi orožja ali nevarnega orodja. Predsednik senata mora skrbeti za red v sodni dvorani in za dostojanstvo sodišča. V ta namen lahko navzoče opozori na dostojno obnašanje in jih pozove, naj ne ovirajo delo sodišča, lahko pa odredi tudi njihovo osebno preiskavo. Če se z ukrepi, ki jih določa zakon, ne more zagotoviti neoviran potek glavne obravnave, lahko senat odredi, da se odstranijo z zasedanja vsi, ki so kot poslušalci navzoči na glavni obravnavi. Od začetka zasedanja pa do konca glavne obravnave sme senat izključiti javnost vse ali dela glavne obravnave, če je to potrebno za varovanje tajnosti, varstva javnega reda, morale, varstva osebnega ali družinskega življenja obtoženca ali oškodovanca ali koristi mladoletnika ali če bi po mnenju senata javnost škodovala interesom pravičnosti. Kadar se sodi mladoletniku, se javnost vselej izključi.

Zakon o pravdnem postopku določa, da smejo biti na glavni obravnavi navzoče polnoletne osebe, ki pa ne smejo imeti pri sebi orožja ali nevarnega orodja. Senat lahko izključi javnost vse glavne obravnave ali njenega dela, če to zahtevajo koristi uradne, poslovne ali osebne skrivnosti, koristi javnega reda ali razlogi morale. Senat lahko izključi javnost tudi, če se z ukrepi za vzdrževanje reda ne more zagotoviti neoviranega poteka obravnave.

 

Hišni red

Hišni red v sodni zgradbi določa postopke v zvezi z ugotavljanjem identitete obiskovalcev, njihovo kontrolo ter morebitne omejitve navzočnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. člen Sodnega reda).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (34. člen Sodnega reda). Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave. V skladu s hišnim redom varnostnik preveri identiteto vseh nevabljenih strank z vpogledom osebnega dokumenta, ki ga mora nato stranki vrniti. Brez izrecnega dovoljenja predsednice ne dovoli vstopa stranki, na katero je bil opozorjen. Enako velja za osebe, ki nočejo potrditi svoje identitete ter v drugih primerih, ko varnostnik oceni, da bi vstop osebe lahko ogrozil varnost ljudi in premoženja.

Stranke in drugi obiskovalci (vstopajoče osebe) vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin (t.i. detektorska vrata). Če oseba povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo opozoriti oziroma pregledati z ročnim detektorjem za kovino in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal.

Po končanem varnostnem pregledu se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen in na katere je vstopajoča oseba opozorjena z navodilom, izobešenim na hodniku vhoda v sodno zgradbo. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v železni ognjevarni blagajni in se osebi vrnejo ob izstopu iz sodne zgradbe. Predmeti, ki se po Zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije.

 


 
Transakcijski račun sodišča:
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU
Zoisova št. 2
4000 Kranj
01100-6370421780

Sodne takse za pravne in fizične osebe ter zasebnike (razen za prekrškovni organ):

Koda namena: GOVT
Namen/rok plačila: opis zadeve, ki se plačuje in rok plačila
BIC banke prejemnika: BSLJSI2X
IBAN: SI5601100-8450085872
referenca: SI11 42170-7110006

Sklic je obvezen in je razviden iz poziva za plačilo oziroma druge listine, ki je podlaga za plačilo. V kolikor z listinami ne razpolagate, ga preverite pri pristojni osebi sodišča.

Nakazila iz tujine (tudi za sodne takse), se vršijo preko Banke Slovenije:
BANKA SLOVENIJE
Slovenska cesta 35
1505 Ljubljana
SWIFT/BIC koda BSLJSI2X
Za: OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU
Plačilo: navesti namen nakazila iz poziva za plačilo
Št. računa za razporeditev priliva:
IBAN: SI5601100.........(navesti drugi del računa, ki je naveden na pozivu za plačilo)

Pomembno:
Pri vseh nakazilih po pozivu sodišča, dosledno upoštevajte navedene številke transakcijskih računov in sklic na številko. S tem se boste izognili neprijetnostim ob ugotavljanju pravočasnosti poravnave obveznosti.

TRR za predujme
(P, N, D, I, In, Ig,VL, INS, R, Z, Pom, Pl, Dn.št., K)
01100-6000021363, sklic na št. 00 1022-99 (z navedbo opr. št. zadeve)

TRR za varščine, kavcije (I, In, Ig, VL, K, Kpd)
01100-6960421758, sklic na št. 00 1022-99 (z navedbo opr. št. zadeve)

TRR za denarne kazni, za kazniva dejanja in druge gospodarske prestopke
01100-8450019039, sklic na št. 00 1022-99 (z navedbo opr. št. zadeve)


TRR za druge globe, denarne kazni in odvzem premoženske koristi
01100-8450019136, sklic na št. 00 1022-99 (z navedbo opr. št. zadeve)


TRR za povprečnine oz. sodne takse kazenskega postopka in stroški kazenskega postopka
01100-8450175209. sklic na št. 00 1022-99 (z navedbo opr. št. zadeve)


TRR za prekrške:


01100-8450074426
PR: globa, redovna globa
ZSV: globa, redovna globa

01100-8450074135
PR: povprečnina, stroški sodišča, stroški prekrškovnega organa,
odvzem premoženjske koristi, stroški privoda priče,
ZSV: povprečnina, stroški sodišča, stroški prekrškovnega organa,
odvzem premoženjske koristi, stroški privoda priče

01100-6000014864
PR: varščine

01100-8450085290
PR: globe za prekrške po občinskih odlokih

01100-8450096154
PRUZ: globe

01100-8450095863
EDPS: posebni stroški sodišča

01100-8450158040
PR, PRUZ, EPVD: sodne takse

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>
Matična številka: 5022614001
Davčna številka: 34926089 - nismo zavezanec za DDV

SEZNAM INTERNIH AKTOV

Seznam internih aktov

 

 


SEZNAM STRATEŠKIH DOKUMENTOV

Seznam strateških dokumentov


Okrajno sodišče v Radovljici

OKRAJNO SODIŠČE V RADOVLJICI
Gorenjska cesta 15
4240 Radovljica


Tel.: 04/ 533 55 00
Fax: 04/ 533 55 05 in 04/ 533 55 55

e-pošta:


Opozorilo:
Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!


Predsednica sodišča: Mojca Mlakar, okrajna sodnica - svetnica

 

Poslovni čas sodišča:

od ponedeljka do četrtka: od 8:00 do 16:00 ure

petek: od 8:00 do 15:00 ure

 

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

ponedeljek in petek: od 9.00 do 12.00 ure

sreda: od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.30 ure

 

Uradne ure za stranke v zemljiški knjigi:

ponedeljek, sreda, petek:: od 9.00 do 12.00 ure

ponedeljek in sreda tudi: od 14.00 do 16.00 ure

 

Uradne ure vložišča in blagajne:

ponedeljek, torek, četrtek: od 8:00 do 16:00 ure

sreda: od 8:00 do 16:30 ure

petek: od 8:00 do 15:00 ure

 

Hišni red

Hišni red v sodni zgradbi določa postopke v zvezi z ugotavljanjem identitete obiskovalcev, njihovo kontrolo ter morebitne omejitve navzočnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. člen Sodnega reda).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (34. člen Sodnega reda). Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave. V skladu s hišnim redom varnostnik preveri identiteto vseh nevabljenih strank z vpogledom osebnega dokumenta, ki ga mora nato stranki vrniti. Brez izrecnega dovoljenja predsednice, ne dovoli vstopa stranki, na katero je bil opozorjen. Enako velja za osebe, ki nočejo potrditi svoje identitete ter v drugih primerih, ko varnostnik oceni, da bi vstop osebe lahko ogrozil varnost ljudi in premoženja.

Stranke in drugi obiskovalci (vstopajoče osebe) vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin (t.i. detektorska vrata), če oseba povzroči zvočni ali svetlobni signal, jo mora varnostnik opozoriti oz. vstopajočo osebo pregledati z ročnim detektorjem za kovino in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal.

Po končanem varnostnem pregledu se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen in na katere je vstopajoča oseba opozorjena z navodilom, izobešenim na hodniku vhoda v sodno zgradbo. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v posebni omari pri varnostniku in se osebi vrnejo ob izstopu iz sodne zgradbe. Predmeti, ki se po Zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije. 

 

 
Transakcijski račun sodišča:

OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU
Zoisova št. 2
4000 Kranj
d.š. 34926089 - nismo zavezanec za DDV
01100-6370421780

Sodne takse za pravne in fizične osebe ter zasebnike (razen za prekrškovne organ):
01100-8450085872

Sklic je obvezen in je razviden iz poziva za plačilo oziroma druge listine, ki je podlaga za plačilo. V kolikor z listinami ne razpolagate, ga preverite pri pristojni osebi sodišča.

Nakazila iz tujine (tudi za sodne takse), se vršijo preko Banke Slovenije:

BANKA SLOVENIJE
Slovenska cesta 35
1505 Ljubljana
SWIFT/BIC koda BSLJSI2X
Za: OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU
Plačilo: navesti namen nakazila iz poziva za plačilo
Št. računa za razporeditev priliva:
IBAN: SI5601100.........(navesti drugi del računa, ki je naveden na pozivu za plačilo)

Pomembno:
Pri vseh nakazilih po pozivu sodišča, dosledno upoštevajte navedene številke transakcijskih računov in sklic na številko. S tem se boste izognili neprijetnostim ob ugotavljanju pravočasnosti poravnave obveznosti.

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Davčna številka: 34926089 - nismo zavezanec za DDV
Matična številka: 5022614003

Seznam internih aktov

Stroškovnik o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja na Okrajnem sodišču v Radovljici (9. 12. 2013)

 


Seznam strateških in programskih dokumentov

 

 

 

 

 


Okrajno sodišče v Škofji Loki

Okrajno sodišče v Škofji Loki
Partizanska cesta 1A
4220  Škofja Loka


tel.  (04)  50 636 00  (centrala)
fax številka urada:  (04)  50 636 20

Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!
     

Odgovorna oseba za omogočanje posredovanja informacij za medije in

uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:

Predsednica sodišča:  Nada Prosen, okrajna sodnica  


Predsednica sodišča: Nada Prosen, okrajna sodnica

Vodja urada predsednice: Janka Košir

tel.: (04) 50 636 02

elektronski naslov: 

 

Uradne ure za nevabljene  stranke:

ponedeljek, sreda in petek od 9:00 do 12:00 ure

v sredo  tudi od 14:00 do 16:30 ure

 

Uradne ure zemljiške knjige:

ponedeljek, sreda in petek  od 9.00 do 12.00 ure

v ponedeljek in v sredo tudi  od 14.00 do 16.00 ure

 

Uradne ure vložišča:

ponedeljek od 7.30 do 16.00 ure

torek, četrtek od 7.30 do 15.30 ure

sreda od 7.30 do 16.30 ure

petek od 7.30 do 15.00 ure

 

 

Hišni red

Hišni red v sodni zgradbi določa postopke v zvezi z ugotavljanjem identitete obiskovalcev, njihovo kontrolo ter morebitne omejitve navzočnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. člen Sodnega reda).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (34. člen Sodnega reda). Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave. V skladu s hišnim redom varnostnik preveri identiteto vseh nevabljenih strank z vpogledom osebnega dokumenta, ki ga mora nato stranki vrniti. Brez izrecnega dovoljenja predsednice ne dovoli vstopa stranki, na katero je bil opozorjen. Enako velja za osebe, ki nočejo potrditi svoje identitete ter v drugih primerih, ko varnostnik oceni, da bi vstop osebe lahko ogrozil varnost ljudi in premoženja.

Stranke in drugi obiskovalci (vstopajoče osebe) vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin (t.i. detektorska vrata). Če oseba povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo opozoriti oziroma pregledati z ročnim detektorjem za kovino in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal.

Po končanem varnostnem pregledu se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen in na katere je vstopajoča oseba opozorjena z navodilom, izobešenim na hodniku vhoda v sodno zgradbo. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v železni ognjevarni blagajni in se osebi vrnejo ob izstopu iz sodne zgradbe. Predmeti, ki se po Zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije.

 

 
Transakcijski račun sodišča:

OKROŽNO SODIŠĆE V KRANJU
Zoisova št. 2
4000 Kranj
d.š. 34926089 - nismo zavezanec za DDV
01100-6370421780Sodne takse za pravne in fizične osebe ter zasebnike (razen za prekrškovne organe);

01100-8450085872

Sklic je obvezen in je razviden iz poziva za plačilo oziroma druge listine, ki je podlaga za plačilo. V kolikor z listinami ne razpolagate, ga preverite pri pristojni osebi sodišča.


Nakazila iz tujine (tudi za sodne takse), se vršijo preko Banke Slovenije:

BANKA SLOVENIJE
Slovenska cesta 35
1505 Ljubljana
SWIFT/BIC koda BSLJSI2X
Za: OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU
Plačilo: navesti namen nakazila iz poziva za plačlo
Št. računa za razporeditev priliva:
IBAN: SI5601100......(navesti drugi del računa, ki je naveden na pozivu za plačilo)


Pomembno
Pri vseh nakazilih po pozivu sodišča, dosledno upoštevajte navedene številke transakcijskih računov in sklc na številko. S tem se boste izognili neprijetnostim ob ugotavljanju pravočasnosti poravnave obveznosti.

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>Davčna številka: 34926089
Matična številka: 5022614004

Seznam internih aktov


Seznam strateških in programskih dokumentov


Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah

Okrajno sodišče v
Šmarju pri Jelšah

Aškerčev trg 11

tel.: 03/818 32 50

faks.: 03/ 818 32 89

e-pošta: urad.ojsmj@sodisce.si

 

Predsednica: Barbara Zavolovšek, okrajna sodnica

Uradni osebi po ZDIJZ:

Petra Giacomelli, predsednica Okrožnega sodišča v Celju, okrožna sodnica svétnica

Ksenija Ručigaj, direktorica Okrožnega sodišča v Celju

Odgovorni osebi za posredovanje informacij za medije po ZMed-A:

Petra Giacomelli, predsednica Okrožnega sodišča v Celju, okrožna sodnica svétnica

Ksenija Ručigaj, direktorica Okrožnega sodišča v Celju

 

Vodja urada: Mateja Hercl

Urad predsednice: 03/ 818 32 53

 

Poslovni čas sodišča:

od ponedeljka do  četrtka od 8. do 16. ure

petek od 8. do 15. ure

 

Uradne ure za nevabljene stranke:

ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure

sreda: od 14. do 16.30 ure

 

Uradne ure zemljiške knjige:

v  ponedeljek, sredo in  petek od 9. do 12. ure

v ponedeljek in sredo pa tudi  od 14. do 16. ure

 

Poslovni čas in uradne ure na delovna dneva 24. in 31. decembra:

V skladu z 51a. členom Sodnega reda je na delovna dneva 24. in 31. decembra poslovni čas vseh sodišč od 8. do 13. ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9. do 12. ure.

 

Hišni red

Hišni red v sodni zgradbi določa postopke v zvezi z ugotavljanjem identitete obiskovalcev, njihovo kontrolo ter morebitne omejitve navzočnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. člen Sodnega reda).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (34. člen Sodnega reda). Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave. V skladu s hišnim redom varnostnik preveri identiteto vseh nevabljenih strank z vpogledom osebnega dokumenta, ki ga mora nato stranki vrniti. Brez izrecnega dovoljenja predsednikov, sekretarjev sodišča ali upravnika sodne zgradbe ne dovoli vstopa stranki, na katero je bil opozorjen. Enako velja za osebe, ki nočejo potrditi svoje identitete ter v drugih primerih, ko varnostnik oceni, da bi vstop osebe lahko ogrozil varnost ljudi in premoženja.

Stranke in drugi obiskovalci (vstopajoče osebe) vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin (t.i. detektorska vrata), pri čemer morajo prehodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg posameznih detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem za kovino in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal.

Vstopajoča oseba s prtljago mora pred vstopom skozi detektorska vrata prtljago odložiti na trak pred rentgensko napravo za pregled prtljage in dovoliti njen pregled. Oseba, ki ji rentgenolog pregleda prtljago na rentgenski napravi za pregled prtljage in ta vsebuje predmete, ki jih ni mogoče identificirati, mora na poziv rentgenologa prtljago odpreti in pokazati, za kakšne predmete gre. Varnostnik lahko prepreči vstop osebi, ki ne dovoli pregleda prtljage, na kar so vstopajoči opozorjeni z obvestilom, nameščenim pred detektorskimi vrati.

V primeru gneče na vhodu v sodno zgradbo ali v primeru okvare rentgenske naprave za pregled prtljage lahko varnostniki opravljajo klasičen pregled prtljage, pri katerem vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, potegne predmete iz nje ipd., varnostnik pa jo pri tem za potrebe pregleda usmerja z ustnimi navodili.

Po končanem varnostnem pregledu se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen in na katere je vstopajoča oseba opozorjena z navodilom, izobešenim na hodniku vhoda v sodno zgradbo. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v železni ognjevarni blagajni v prostoru za varnostnike in se osebi vrnejo ob izstopu iz sodne zgradbe. Predmeti, ki se po Zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije. 
Transakcijski račun - denarne kazni v kazenskih zadevah:
SI56 01100-8450010503

Transakcijski račun sodišča - povprečnine oz. sodne takse kazenskega postopka, stroški kazenskega postopka:
SI56 01100-8450011473

Druge globe, denarne kazni, odvzem premoženjske koristi:
SI56 01100-8450012055

Primer izpolnjevanja obrazca UPN:
Če taksni zavezanec plačilo sodne takse opravi z nakazilom na prehodni (pod)račun tega sodišča, določen za plačevanje sodnih taks, v obrazcu univerzalnega plačilnega naloga (obrazec UPN) navede podatke:
Koda namena plačila : GOVT ,
Namen plačila : sodna taksa , opr.št. ,
SWIFT/BIC koda banke prejemnika: BSLJSI2X
IBAN prejemnika : SI56 0110 0845 0084 805
Referenca : SI00 XX-XXXXXXXX (sklic po navodilu iz dopisa za plačilo sodnih taks)
Ime in naslov prejemnika:
Okrožno sodišče v Celju
Prešernova ulica 22
SI-3000 Celje

Plačila sodnih taks na bankah v tujini se vršijo preko Banke Slovenije:
Banka: Banka Slovenije
Naslov banke: Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X
Naziv računa: Okrožno sodišče v Celju, Sodne takse, prav. in fiz. o.
IBAN: SI56 0110 0845 0084 805

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


matična številka: 5024161005
davčna številka: 44824106

Seznam internih aktov:

 

1. Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest sodnega osebja Okrožnega sodišča v Celju (velja od 1.8.2008);

2. Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov (skupen akt Okrožnega sodišča v Celju, Okrajnega sodišča v Celju in Višjega sodišča v Celju (velja od 10.9.2007);

3. Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z delja javnih uslužbencev (velja od 1.1.2016);

4. Pravilnik o postopku zaposlitve javnega uslužbenca in postopku ob prekinitvi delovnega razmerja (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja (velja od 15.5.2007), s spremembo, ki velja od 15.3.2008;

5. Pravilnik o uporabi službenih avtomobilov in privatnih avtomobilov v službene namene (akt Okrožnega sodišča v Celju - velja od 15.4.2007, sprememba št. 1 - akt velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja - sprememba velja od 1.5.2007;

6. Pravilnik o uporabi računalniške opreme (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja - velja od 1.4.2007);

7. Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Celju (velja od 5.5.2008);

8. Pravilnik o poslovanju na področju brezplačne pravne pomoči (akt velja od 1.1.2007);

9. Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja financ in računovodstva za Okrožno sodišče v Celju in za okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja (uporaba se od 1.1.2005, zadnja sprememba oz. dopolnitev z veljavnostjo 7.1.2007);

10. Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 30.11.2006, uporablja se od 1.1.2007, sprememba št. 1 - velja od 1.1.2007);

11. Pravilnih o zavarovanju osebnih podatkov (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 10.11.2006);

12. Pravilnik o osnovnih sredstvih in drobnem inventarju (akt,  ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 1.6.2006);

13. Pravilnik o opravljanju nujni procesnih dejanj na območju Okrožnega sodišča v Celju (velja od 23.4.2008);

14. Pravilnik o merilih za določitev letnih dopustov in drugih odsotnosti javnim uslužbencem Okrožnega sodišča v Celju in njegovih organizacijskih enot (velja od 9.3.2012) in čistopis veljaven od 1.1.2015;

15. Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju (velja od 2.6.2011) in Dopolnitev pravilnika o izobraževanju in načrt izobraževanj za leto 2015 (velja od 10.2.2015);

16. Pravilnik o merilih za najmanjši pričakovani obseg dela strokovnih sodelavcev in sodniških pomočnikov na Okrožnem sodišču v Celju (velja od 16.7.2010);

17. Navodilo za pripravo predloga za večje vrednotenje izjemno zahtevnih zadev (velja od 16.7.2010),

18. Navodilo o blagajniškem poslovanju za sodne takse Okrožnega sodišča v Celju in za okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja (velja od 1.10.2008);

19. Registev tveganj Okrožnega sdišča v Celju s posodobitvami;

20. Navodilo o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Okrožnem sodišču v Celju in njegovih organizacijskih enotah (velja od 1.1.2016);Okrajno sodišče v Krškem

Okrajno sodišče v  Krškem
Cesta krških žrtev 12
8270 Krško


tel.: (07) 48 81 700
Urad predsednika: (07) 48 81 720
Faks: (07) 48 81 769
e-naslov: urad.ojkk@sodisce.si

Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!


Predsednik :
Bojan Trampuš
Predsednika nadomešča (po letnem razporedu dela) : Milena Ahačič Pirc

Vodja urada: Nevenka Resnik

 

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

ponedeljek od 9.00 ure do 12.00 ure

sreda: od 9.00 ure do 12.00 ure in od 14.00 ure do 16.30 ure

petek: od 9.00 ure do 12.00 ure


Uradne ure za stranke v zemljiški knjigi:

v ponedeljek, sredo in petek: od 9.00 ure do 12.00 ure

v ponedeljek in sredo pa tudi od 14.00 ure do 16.00 ure


Poslovni čas sodišča je od ponedeljka do četrtka od 8.00 ure do 16.00 ure, v petek od 8.00 do 15.00 ure.

 

Na delovna dneva 24. in 31. decembra je poslovni čas sodišča od 8.00 ure do 13.00 ure. Uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9.00 ure do 12.00 ure.Po pooblastilu predsednika Okrožnega sodišča v Krškem informacije javnega značaja za Okrajno sodišče v Krškem posreduje predsednik okrajnega sodišča Bojan Trampuš.Sodne pisarne :

Kazenska in zapuščinska pisarna, soba 012:
Cesta krških žrtev 12, Krško
tel.: (07) 48 81 743

Civilna in nepravdna pisarna, soba 015
Cesta krških žrtev 12, Krško
tel.: (07) 48 81 720

Izvršilna pisarna
, soba  017
Cesta krških žrtev 12, Krško
tel.: (07) 48 81 706

Zemljiška knjiga, soba 115
Cesta krških žrtev 12, Krško
tel.:(07) 48 81 708
Vodja zemljiške knjige: BRANKA GERŠAK

 

Hišni red - na naslovu CKŽ 12, Krško

Hišni red določa med drugim način dostopa obiskovalcev v sodno zgradbo in izkazovanje z osebnim dokumentom, zaradi varnostnih razlogov (1.čl. Hišnega reda). 

Varnostniki opravljajo kontrolo (14.čl. Hišnega reda) nad neupravičenim vnosom orožja in drugih nevarnih sredstev v prostore sodne stavbe z uporabo rentgena za pregled prtljage in detektorjev za odkrivanje kovin. Vsi obiskovalci, stranke ter udeleženci v postopkih vstopajo v sodno stavbo skozi detektorska vrata pri glavnem vhodu v sodno stavbo, pri čemer morajo predhodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine, ki jih imajo na sebi,  v kaseto,  ki se nahaja na mizici poleg detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem kovin in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal. Oseba mora vso prtljago (kovček, torbo ipd.) odložiti v rentgen za pregled prtljage, ki jo mora pregledati usposobljeni varnostnik.

V primeru suma neupravičenega vnosa orožja in drugih nevarnih sredstev v sodno stavbo, povzročenega z zvočnim in svetlobnim signalom detektorskih vrat oz. zaznanega ob pregledu prtljage, varnostnik pozove osebo, da pokaže predmet, ki je signal povzročil. Osebi, ki na poziv varnostne službe ne pokaže zaznanega predmeta, varnostnik ne dovoli vstopa v sodno stavbo.

V primeru gneče na vhodu v sodno zgradbo ali v primeru okvare rentgena za pregled prtljage,  detektorskih vrat in ročnega detektorja kovin, morajo varnostniki opraviti klasičen pregled prtljage in oblačil, pri čemer vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, jih izvleče iz nje ipd. in sama pokaže,  kaj se nahaja po žepih njenega  oblačila.

Po končanem varnostnem pregledu se vstopajoči osebi vrne vse predmete in prtljago, ki jo je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen. Te predmete se ob vstopu deponira v omari v prostoru za varnostnika in se osebi vrne ob izstopu iz sodne zgradbe.

V sodno stavbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (15.čl. Hišnega reda). V primeru, da želi oseba neupravičeno vnesti v sodno stavbo orožje ali druge nevarno sredstvo in le tega noče oddati, ji varnostna služba ne dovoli vstopa v sodno stavbo. Predmeti, ki se  po zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije (16.čl. Hišnega reda).

Ob vstopu v zgradbo varnostnik preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa, po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca.  O tem vodi varnostnik posebno evidenco. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v nadstropje in sobo, kamor je namenjena na podlagi vabila ali pisanja sodišča (21.čl. Hišnega reda).

Če ob vstopu v zgradbo v času uradnih ur stranka nima vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, mora varnostnik zahtevati, da se izkaže z osebnim dokumentom in jo napotiti v nadstropje in sobo, v katero je namenjena in v katero sme vstopiti.  Strankam, ki nimajo izkazanega vabila ali njihov prihod ni potrjen s strani sodnika oz. delavca sodišča in  želijo v prostore sodišča izven uradnih ur, varnostna služba ne dovoli vstopa v sodno stavbo, razen če gre za zagotavljanje javnosti na glavnih obravnavah in vstopa v sprejemno pisarno (22.čl. Hišnega reda).

Stranki, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, dovoli varnostnik vstop v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave (22.čl. Hišnega reda).

Osebam, ki kažejo znake alkoholiziranosti ali so neprimerno oblečene ali se neprimerno obnašajo in otrokom, ki niso v spremstvu staršev, praviloma vstop v sodne prostore ni dovoljen. Če ima takšna oseba vabilo, se varnostna služba o nadaljnjem postopanju posvetuje s sodnikom oziroma drugo pristojno osebo, h kateri je ta stranka vabljena (22.čl. Hišnega reda).Na lokaciji Šoferska 1,  8270 Krško

Pisarna za prekrške
vpisničarka: Zdenka Kurtovič
tel. 49 04 110
fax  49 04 113

 

HIŠNI RED - Pisarna za prekrške, Šoferska ulica 1, Krško

Hišni red določa med drugim način dostopa obiskovalcev v prostore Pisarne za prekrške in izkazovanje z osebnim dokumentom zaradi varnostnih razlogov (1. čl. Hišnega reda).

Varnostnik opravlja kontrolo nad neupravičenim vnosom orožja in drugih nevarnih sredstev v prostore Pisarne za prekrške z uporabo ročnega detektorja za odkrivanje kovin. Vsi obiskovalci in stranke ter udeleženci v postopkih vstopajo v prostore Pisarne za prekrške skozi vhodna vrata v pritličju, pri čemer morajo predhodno odložiti kovinske predmete na za to določeno mesto. V primeru suma neupravičenega vnosa orožja in drugih nevarnih sredstev v prostore Pisarne za prekrške, povzročenega z zvočnim in svetlobnim signalom ročnega detektorja, varnostnik pozove osebo, da pokaže predmet, ki je signal povzročil. Osebi, ki na poziv varnostnika ne pokaže zaznanega predmeta, varnostnik ne dovoli vstopa v prostore Pisarne za prekrške. V primeru gneče na vhodu v prostore Pisarne za prekrške ali v primeru okvare ročnega detektorja kovin, mora varnostnik opraviti klasičen pregled prtljage in oblačil, pri čemer vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, jih izvleče iz nje ipd. in sama pokaže, kaj se nahaja po žepih njenega oblačila. V primeru, da želi oseba neupravičeno vnesti v sodno stavbo orožje ali druge nevarno sredstvo in le tega noče oddati, ji varnostna služba ne dovoli vstopa v sodno stavbo. Predmeti, ki se po zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije (12. čl. Hišnega reda).

Varnostnik je dolžan predsednika okrajnega sodišča in direktorico okrožnega sodišča sproti obveščati o varnostnih dogodkih, ki jih zazna pri svojem delu.

V sodno stavbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (16. čl. Hišnega reda).

Ob vstopu v zgradbo stranka oz. obiskovalec pozvoni na zvonec, na katerega se ji oglasi delavka, ter ji pove, ime in priimek, ter h komu je namenjena oz. v kolikor ima vabilo pove, v kateri zadevi je vabljena. Delavka nato preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa, po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca. Delavka s pomočjo gumba za odpiranje vrat stranko spusti v prostore pisarne za prekrške in jo napoti v sobo kamor je namenjena na podlagi vabila ali pisanja sodišča. (20. čl. Hišnega reda).

Če ob vstopu v zgradbo, v času uradnih ur, stranka nima vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, mora delavka zahtevati, da se izkaže z osebnim dokumentom in jo napotiti v sobo, v katero je namenjena in v katero sme vstopiti. O tem vodi delavka posebno evidenco. Strankam, ki nimajo izkazanega vabila ali njihov prihod ni potrjen s strani sodnika oz. delavca sodišča in želijo v prostore sodišča izven uradnih ur, delavka ne dovoli vstopa v prostore Pisarne za prekrške, razen če gre za zagotavljanje javnosti na glavnih obravnavah. Stranki, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, dovoli delavka vstop v prostore Pisarne za prekrške samo v času trajanja obravnave. Osebam, ki kažejo znake alkoholiziranosti ali so neprimerno oblečene ali se neprimerno obnašajo in otrokom, ki niso v spremstvu staršev, praviloma vstop v sodne prostore ni dovoljen. Če ima takšna oseba vabilo, se delavka o nadaljnjem postopanju posvetuje s sodnikom oziroma drugo pristojno osebo, h kateri je ta stranka vabljena. (21. čl. Hišnega reda).
Številke TRR sodišča:

Račun za sodne takse od pravnih, fizičnih oseb in zasebnikov:
01100-8450088588 - sklic 11 42234-7110006-*


Transakcijski račun za povprečnine oz. sodne takse ter stroške kazenskega postopka:
številka: 01100-8450088782 - sklic 11 42234-7120095-*


Transakcijski račun za globe, denarne kazni in odvzete premoženjske koristi:
številka: 01100-8450162890-sklic 11 42234-7120036-*


Transakcijski račun za sodne depozite, varščine, kupnine:
Številka: 0110 0696 0422 340 sklic 00-** in *


* - OSEMMESTNA ŠTEVILKA, KI JE NAMENJENA OPR. ŠT. ZADEVE
** - oznaka vpisnika


Transakcijski račun za prehodne pologe - predujmi:
številka: 01100-6950422319Številke TRR sodišča - za prekrškovne zadeve:

011006960611975 - varščina
011008450021949 - povprečnine
011008450072486 - povprečnine PR
011008450072680 - globe PR
011008450098385 - globe PRuz
011008450098482 - pos. stroški
011008450160756 - sodne takse

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična številka: 5877946
Davčna številka: 72372133

                                                 INTERNI AKTI SODIŠČA

 

 • Pravilnik o pogojih in načinu uporabe službenih vozil;

 • Pravilnik o opravljanju varnostne službe v sodni stavbi Okrožnega in Okrajnega sodišča v Krškem;

 • Navodilo sodnikom in sodnemu osebju o ravnanju v primeru prejema bombnih groženj;

 • Navodilo varnostnikom, telefonistu in upravniku sodne stavbe o ravnanju v primeru bombnih groženj;

 • Hišni red, Su 1577/2016 z dne 12. 9. 2016

 • ocena ogroženosti;

 • Pravilnik o notranji organizaciji Okrožnega sodišča v Krškem in organizacijskih enot - Okrajnega sodišča v Krškem, Brežicah in Sevnici

 • Požarni red za sodno stavbo Okrožnega in Okrajnega sodišča v Krškem in načrt evakuacije;

 • Pravilnik o varstvu pri delu s spremembami;

 • Pravilnik o amortizaciji in revalorizaciji s spremembami;

 • Navodilo za zagotavljanje javnosti dela Okrožnega sodišča v Krškem;

 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanju višine dela plače iz naslova delovne uspešnosti sodnega osebja s spremembami;

 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest s spremembami;

 • Pravilnik o izobraževanju delavcev;

 • Pravilnik o določitvi drobnega inventarja;

 • Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov na Okrožnem sodišču v Krškem in organizacijskih enotah

 • Pravilnik o uporabi računalniške opreme;

 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Krškem

 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov s spremembami;

 • Pravilnik o finančno računovodskem poslovanju Okrožnega sodišča v Krškem

 • Pravilnik za nadurno delo

 • Pravilnik o kriterijih za odmero letnega dopusta in drugih odsotnosti javnih uslužbencev

 • Pravilnik o ugotavljanju alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc

 • Načrt integritete

 • Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj, Su 980/2017  z dne 25. 5. 2017

 • Navodilo o hrambi računovodske dokumentacije

 • Pravilnik o povračilu stroškov na delo in z dela

 • Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij

 • Navodilo o oddaji tako imenovanih. evidenčnih naročil

 • Register tveganj

 • Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugim oblikam psihosocialnih tveganj na delovnem mestu

 • Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in uradnikov v nazive

 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev, s spremembami

 • Navodilo o stroških reprezentance, Su 1708/2016 z dne 26. 9. 2016Okrajno sodišče v Brežicah

Okrajno sodišče v Brežicah
Cesta prvih borcev 48
8250 Brežice

tel.:  (07) 49 94 900
faks:
(07) 49 94 915
e-naslov: vlozisce.ojbre@sodisce.si

Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

 

Predsednik sodišča: Almir Kurspahić

Predsednika nadomešča (po letnem razporedu dela) sodnica Danijela Knez Molan

Vodja urada: Mojca Kerin

 

Urad predsednika:

telefon: 07 49 949 02

telefaks: 07 49 949 25

elektronska pošta: urad.ojbre@sodisce.si

 
Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:
ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure
sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14:00 do16:30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

ponedeljek, sreda in petek: od 09:00 do 12:00 ure
v ponedeljek in sredo tudi: od 14:00 do 16:00 ure

Poslovni čas sodišča:
od ponedeljka do petka: od 08:00 do 16:00 ure
v petek: od 8:00 do 15:00 ure

 

 

 

 

HIŠNI RED

 

Hišni red med drugim, zaradi varnostnih razlogov, določa način dostopa obiskovalcev v sodno zgradbo in izkazovanje z osebnim dokumentom (1. člen).

Varnostniki opravljajo kontrolo (13. člen Hišnega reda) nad neupravičenim vnosom orožja in drugih nevarnih sredstev v prostore sodne stavbe z uporabo rentgena za pregled prtljage in detektorjev za odkrivanje kovin.

Vsi obiskovalci, stranke ter udeleženci v postopkih vstopajo v sodno stavbo skozi detektorska vrata pri glavnem vhodu v sodno stavbo, pri čemer morajo predhodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine, ki jih imajo na sebi, v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem kovin in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal. Oseba mora vso prtljago (kovček, torbo ipd.) odložiti v rentgen za pregled prtljage, ki jo mora pregledati usposobljeni varnostnik.

 

Varnostniki pregledajo prtljago vseh oseb, ki vstopajo v sodno stavbo, razen zaposlenih, zaposlenih na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem, policiji, pooblaščenim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora ob privedbi oseb ali drugih dejanjih v zvezi s postopki pred sodiščem, sodnim pripravnikom, ki opravljajo obvezno ali izbirno usposabljanje na sodišču ali tožilstvu, oziroma pooblaščenim delavcem Pošte Slovenija – prostor vložišča.

 

Varnostniki ne opravijo pregleda prtljage odvetnikom, odvetniškim kandidatom ter odvetniškim pripravnikom, ki pa se morajo pred vstopom v sodno stavbo, v primeru, da jih varnostnik ne pozna, identificirati z odvetniško izkaznico oziroma drugim dokumentom, s katerim nedvomno izkažejo svojo funkcijo.

 

V primeru suma neupravičenega vnosa orožja in drugih nevarnih sredstev v sodno stavbo, povzročenega z zvočnim in svetlobnim signalom detektorskih vrat oz. zaznanega ob pregledu prtljage, varnostnik pozove osebo, da pokaže predmet, ki je signal povzročil.

Osebi, ki na poziv varnostne službe ne pokaže zaznanega predmeta, varnostnik ne dovoli vstopa v sodno stavbo.

V primeru gneče na vhodu v sodno zgradbo ali v primeru okvare rentgena za pregled prtljage, detektorskih vrat in ročnega detektorja kovin, morajo varnostniki opraviti klasičen pregled prtljage in oblačil, pri čemer vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, jih izvleče iz nje ipd. in sama pokaže, kaj se nahaja po žepih njenega oblačila.

Po končanem varnostnem pregledu se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen in na katere je vstopajoča oseba opozorjena z navodilom, izobešenim na hodniku vhoda v sodno zgradbo. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v železni ognjevarni omari v prostoru ob varnostniku in se osebi vrnejo ob izstopu iz sodne zgradbe.

Vsi, ki so varnostno pregledani na glavnem vhodu, so dolžni v skladu z izdanimi navodili pustiti GSM aparate, prenosne, tablične računalnike in druge naprave za slikovno, zvočno ali slikovno-zvočno snemanje v predalčnikih v pritličju ob varnostni službi. Odvetnikom, tožilcem in predstavnikom medijev, ki so se akreditirali je dovoljen vnos prej navedenih aparatov, pri čemer so dolžni spoštovati pravila o neuporabi teh aparatov na glavnih obravnavah in zaslišanjih.

V primeru varnostnih incidentov varnostniki na podlagi odredbe predsednice sodišča oz. vodje Zunanjega oddelka v Brežicah Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani ali direktorice sodišča pregledajo prtljago vseh oseb, ki vstopajo v sodno zgradbo.

V sodno stavbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (15. člen Hišnega reda), razen uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, policije in obrambnih sil ob privedbi oseb. V nasprotnem primeru mora oborožena oseba navedena v prvem odstavku tega člena, ki želi vstopiti v prostore sodne stavbe, orožje oddati v hrambo varnostni službi. O oddaji orožja izda varnostna služba posebno potrdilo. Varnostna služba hrani oddano orožje v sefu. V primeru, da želi oseba neupravičeno vnesti v sodno stavbo orožje ali druge nevarno sredstvo in le tega noče oddati, ji varnostna služba ne dovoli vstopa v sodno stavbo. Predmeti, ki se po Zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije. (16. člen Hišnega reda).

Ob vstopu v zgradbo varnostnik preveri, na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa, po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca. O tem vodi varnostnik posebno evidenco. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v nadstropje in sobo, kamor je namenjena na podlagi vabila ali pisanja sodišča (18. člen Hišnega reda).

Če ob vstopu v zgradbo v času uradnih ur stranka nima vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, mora varnostnik zahtevati, da se izkaže z osebnim dokumentom in jo napotiti v nadstropje in sobo, v katero je namenjena in v katero sme vstopiti. O tem vodi varnostnik posebno evidenco. Strankam, ki nimajo izkazanega vabila ali njihov prihod ni potrjen s strani sodnika oz. delavca sodišča in želijo v prostore sodišča izven uradnih ur, varnostna služba ne dovoli vstopa v sodno stavbo, razen če gre za zagotavljanje javnosti na glavnih obravnavah in vstopa v sprejemno pisarno. Stranki, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, dovoli varnostnik vstop v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave. Osebam, ki kažejo znake alkoholiziranosti ali so neprimerno oblečene ali se neprimerno obnašajo in otrokom, ki niso v spremstvu staršev, praviloma vstop v sodne prostore ni dovoljen. Če ima takšna oseba vabilo, se varnostna služba o nadaljnjem postopanju posvetuje s sodnikom oziroma drugo pristojno osebo, h kateri je ta stranka vabljena. (19. člen Hišnega reda).

Dostop do sodnikov v sodniške kabinete ni dovoljen, razen v primeru, ko sodnik dovoli vstop v sodniški kabinet (20. člen Hišnega reda)

V sodni zgradbi niso dovoljena slikovna, zvočna ali slikovno-zvočna snemanja, razen v primerih določenih z zakonom oz. sodnim redom. Strankam ni dovoljena uporaba mobitelov (21. člen hišnega reda).
Številke TRR sodišča:

Račun za sodne takse od pravnih, fizičnih oseb in zasebnikov:
01100-8450088588 - sklic 11 42234-7110006-*

Transakcijski račun za povprečnine oz. sodne takse ter stroške kazenskega postopka:
številka: 01100-8450088782 - sklic 11 42234-7120095-*


Transakcijski račun za globe, denarne kazni in odvzete premoženjske koristi:
številka: 01100-8450162890-sklic 11 42234-7120036-*


Transakcijski račun za sodne depozite, varščine, kupnine:
Številka: 0110 0696 0422 340 sklic 00-** in *


* - OSEMMESTNA ŠTEVILKA, KI JE NAMENJENA OPR. ŠT. ZADEVE
** - oznaka vpisnika


Transakcijski račun za prehodne pologe - predujmi:
številka: 01100-6950422319Številke TRR sodišča - za prekrškovne zadeve:

011006960611975 - varščina
011008450021949 - povprečnine
011008450072486 - povprečnine PR
011008450072680 - globe PR
011008450098385 - globe PRuz
011008450098482 - pos. stroški
011008450160756 - sodne takse

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična številka: 5877946
Davčna številka: 72372133

 

 • Pravilnik o pogojih in načinu uporabe službenih vozil;
 • Pravilnik o opravljanju varnostne službe v sodni stavbi Okrajnega sodišča v Brežicah in Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Oddelek v Brežicah
 • Dodatno navodilo za uporabo rentgenske naprave
 • Hišni red
 • Pravilnik o notranji organizaciji Okrajnega  sodišča v Brežicah
 • Požarni red
 • Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje ali presnemavanje posnetih pogovorov
 • Register tveganj
 • Pravilnik o varstvu pri delu s spremembami;
 • Navodilo za zagotavljanje javnosti dela Okrajnem sodišču v Brežicah
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanju višine dela plače iz naslova delovne uspešnosti sodnega osebja s spremembami;
 • Navodila o načinu poslovanja s sodnimi izvedenci, cenilci in tolmači
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest s spremembami;
 • Pravilnik o izobraževanju delavcev;
 • Pravilnik o določitvi drobnega inventarja;
 • Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov na Okrožnem sodišču v Krškem in organizacijskih enotah
 • Pravilnik o uporabi računalniške opreme; Navodilo o oddaji naročil male vrednosti;
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Brežicah
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov s spremembami;
 • Pravilnik o finančno računovodskem poslovanju;
 • Pravilnik o kriterijih za odmero letnega dopusta in drugih odsotnosti javnih uslužbencev
 • Pravilnik o ugotavljanju alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc
 • Načrt integritete
 • Pravilnik o zagotavljanju opravljanja nujnih procesnih dejanj
 • Pravilnik o povračilu stroškov na delo in z dela
 • Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij
 • Načrt varovanja
 • Ocena ogroženosti
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev na OŽ Krško, OJ v  Brežicah, OJ v Krškem in OJ v Sevnici
 • Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj, Su 980/2017  z dne 25. 5. 2017

 


Program reševanja sodnih zaostankov za leto 2012: K, In, N, Su 071100/2012

Program reševanja izvršilnih zadev na Okrajnem sodišču v Brežicah, Su 071100/2013

 


Okrajno sodišče v Sevnici

 

Okrajno sodišče v Sevnici

Glavni trg 30,  8290 Sevnica

 tel.: (07) 81 63 840 

faks: (07) 81 63 850

 e-mail: Urad.Ojsev@sodisce.si

Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se kaznuje !


Predsednik sodišča: Matjaž Kučič

Predsednika nadomešča (po letnem razporedu dela) : Majda Mirt Brenko


Vodja urada: Sonja Drugovič
tel.: (07) 81 63 856Pisarne na sodišču:

Kazenska pisarna
tel.: (07) 81 63 840

Zapuščinska pisarna
tel. (07) 81 63 840


Pravdna in nepravdna pisarna
tel.: (07) 81 63 840

Izvršilna pisarna
tel.: (07) 81 63 840

Zemljiška knjiga
tel.: (07) 81 63 853
Vodja zemljiške knjige: Barbara Nikolič

Pisarna za prekrške

tel.: (07) 81 63 855

faks: 07 81 63 850

 

 

Poslovni čas:

od ponedeljka do četrtka od 8. do 16. ure, v petek od 8. do 15. ure,

 

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:
ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure
sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14:00 do16:30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

ponedeljek, sreda, petek : od 09:00 do 12:00 ure
ponedeljek in sreda tudi: od 14:00 do 16:00 ure

Uradne ure vložišča (sprememba 15.11.2016):

od ponedeljka do četrtka: od 08:00 do 16.00 ure

petek od 08:00 do 15:00 ure

 
Stranke sodišča  obveščamo, da je na podlagi 51. a čl. Sodnega reda poslovni čas sodišča na dan 24. in 31. december od 8.00 ure do 13.00 ure. Uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9.00 ure do 12.00 ure.

 

 

 

H I Š N I R E D

 

Hišni red določa med drugim način dostopa obiskovalcev v sodno zgradbo, izkazovanje z osebnim dokumentom, zaradi varnostnih razlogov (1. čl. Hišnega reda).

 

Varnostnik opravlja kontrolo (13. čl. Hišnega reda) nad neupravičenim vnosom orožja in drugih nevarnih sredstev v prostore sodne stavbe z uporabo detektorskih vrat in detektorja za odkrivanje kovin. Vsi obiskovalci, stranke ter udeleženci v postopkih vstopajo v sodno stavbo skozi detektorska vrata pri glavnem vhodu v sodno stavbo, pri čemer morajo predhodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine, ki jih imajo na sebi, v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem kovin in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal.

 

V primeru suma neupravičenega vnosa orožja in drugih nevarnih sredstev v sodno stavbo, povzročenega z zvočnim in svetlobnim signalom detektorskih vrat, varnostnik pozove osebo, da pokaže predmet, ki je signal povzročil. Osebi, ki na poziv varnostne službe ne pokaže zaznanega predmeta, varnostnik ne dovoli vstopa v sodno stavbo.

V primeru gneče na vhodu v sodno zgradbo ali v primeru okvare detektorskih vrat in detektorja za odkrivanje kovin, mora varnostnik opraviti klasičen pregled prtljage in oblačil, pri čemer vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, jih izvleče iz nje ipd. in sama pokaže, kaj se nahaja po žepih njenega oblačila.

Po končanem varnostnem pregledu se vstopajoči osebi vrne vse predmete in prtljago, ki jo je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen. Te predmete se ob vstopu deponira v omari v prostoru za varnostnika in se osebi vrne ob izstopu iz sodne zgradbe.

V sodno stavbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (14. čl. Hišnega reda). V primeru, da želi oseba neupravičeno vnesti v sodno stavbo orožje ali drugo nevarno sredstvo in le tega noče oddati, ji varnostna služba ne dovoli vstopa v sodno stavbo. Predmeti, ki se po zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije (15. čl. Hišnega reda).

Ob vstopu v zgradbo varnostnik preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa, po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca. O tem vodi varnostnik posebno evidenco. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v nadstropje in sobo, kamor je namenjena na podlagi vabila ali pisanja sodišča (18. čl. Hišnega reda).

Če ob vstopu v zgradbo v času uradnih ur stranka nima vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, mora varnostnik zahtevati, da se izkaže z osebnim dokumentom in jo napotiti v nadstropje in sobo, v katero je namenjena in v katero sme vstopiti. Strankam, ki nimajo izkazanega vabila ali njihov prihod ni potrjen s strani sodnika oziroma delavca sodišča in želijo v prostore sodišča izven uradnih ur, varnostna služba ne dovoli vstopa v sodno stavbo, razen če gre za zagotavljanje javnosti na glavnih obravnavah in vstopa v sprejemno pisarno (19. čl. Hišnega reda).

Stranki, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, dovoli varnostnik vstop v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave (19. čl. Hišnega reda).

Osebam, ki kažejo znake alkoholiziranosti ali so neprimerno oblečene ali se neprimerno obnašajo in otrokom, ki niso v spremstvu staršev, praviloma vstop v sodne prostore ni dovoljen. Če ima takšna oseba vabilo, se varnostna služba o nadaljnjem postopanju posvetuje s sodnikom oziroma drugo pristojno osebo, h kateri je ta stranka vabljena (19. čl. Hišnega reda).

 

 

 In še ena zanimivost o našem sodišču:

 

 

STAVBA OKRAJNEGA SODIŠČA V SEVNICI  -  zgodovinski okvir

Nastanek stavbe, v kateri domuje Okrajno sodišče v Sevnici v starem mestnem jedru, je zavit v sivino preteklosti. Predhodnica sedanje stavbe, ki stoji kot ena redkih samostojno v severnem trškem nizu, je verjetno stala že najmanj v 18. stoletju. Obstoj stanovanjske hiše, tedaj najbrž nizkopritlične, je kartografsko izpričan na situacijskem načrtu porečja Save iz leta 1807 in mapi Franciscejskega katastra iz leta 1825. Iz slednjega je razvidno, da je bil tloris hiše v obliki zrcalne črke L, na dvorišču za njo sta samostojno stali leseni gospodarski poslopji, za njima pa je bila vrtna parcela. Na podlagi vpisov v rojstni knjigi Župnije Sevnica je hiša v drugi četrtini 19. stoletja služila trgovski dejavnosti. Domnevno pred sredino 19. stoletja je postala last veleposestnika Jožefa Smrekarja. Ko je avstrijska oblast leta 1849 reorganizirala sodstvo z ustanovitvijo okrožnih in okrajnih sodišč, je Sevnici kot pomembnemu obrtno-trgovskemu središču pripadlo mesto okrajnega sodišča. Sevniški sodni okraj je ob ustanovitvi obsegal občine Blanca, Zabukovje, Sevnica-trg, Brestanica-trg, Anže, Gorica, Stolovnik, Raztez, Armeško, Brezje in Senovo. Okrajno sodišče je svoje prostore dobilo v obravnavani stavbi, ki jo je vzelo v dolgoročni najem od Jožefa Smrekarja.

 

Na binkoštno nedeljo 4. junija 1854 je Sevnico prizadel zadnji velik požar, ki je uničil večino trškega stavbnega fonda. V njem je pogorela tudi stavba okrajnega sodišča. Današnja štiriosna enonadstropna stavba je rezultat do- in prezidave po tem dogodku. Od leta 1863 dalje je bil lastnik stavbe s poslopjem sodnih zaporov in vrtno parcelo gradbeni inženir, veleposestnik in pomemben sevniški družbeno-politični delavec Anton Smrekar. Domnevno v sedemdesetih letih 19. stoletja je bil na dvoriščni strani ob zahodni stranici parcele pravokotno na stavbo sodišča prizidan nadstropen podolgovat objekt z zapornimi celicami in stanovanjem sodnega uradnika.

 

Med letoma 1892 in 1899 je bila stavba znova dozidana. Na vzhodnem delu njene severne stranice (ob prečni ulici) je bil pravokotno nanjo prizidan nadstropen dvoosni trakt z dvokapno streho, katerega sleme je nižje od slemena stavbe. Najbrž je iz tega časa tudi visok kamnit zid, ki s severne in vzhodne strani obdaja vrtno parcelo. Leta 1932 je stavba, vse dotlej v zasebni lasti, prišla po zaslugi zavzetega sevniškega župana Ernesta Kruleja iz rok Smrekarjevih dedičev v last Trške občine Sevnica. Med obema vojnama sta v pritličju stavbe domovali v najemu obrtni dejavnosti – delavnica ključavničarja in mehanika Henrika Šmuka in salon modistinje Hedvike Kozinc. Z začetkom druge svetovne vojne je bilo sevniško okrajno sodišče ukinjeno. Namesto njega je bila postavljena podružnica sodišča Brežice v Sevnici. Od konca vojne je v stavbi do leta 1952 uradoval Krajevni ljudski odbor Sevnica. Leta 1952 je bilo v Sevnici znova ustanovljeno okrajno sodišče, s poslovanjem pa je začelo 1. junija 1953.

 

Od zunanjih sprememb stavbe v letih po drugi svetovni vojni velja omeniti dve. Leta 1956 je vhod v stavbo dobil dvoramno stopnišče, krito z enokapnim nadstreškom, ki sloni na dveh kamnitih stebrih. V umetnostnem pogledu zanimiv nadstrešek je delo učenca ali učenke arhitekta Jožeta Plečnika. Oblikovno zelo podoben nadstrešek se nahaja na spomeniku NOB pred Dolenjo vasjo v Selški dolini. Ker je tamkajšnji načrt po Plečnikovem naročilu izdelala njegova učenka Vladimira Bratuž, bi lahko nadstrešek, ki poudarja vhod v stavbo sevniškega sodišča, pripisali njenemu avtorstvu. Na izgled pročelja stavbe pa je nedolgo zatem vplival naslednji gradbeni poseg. Leta 1959 je Občina Sevnica začela s pripravami za asfaltacijo Glavnega trga. Pri tem so poglobili tudi zahodni (zgornji) del trga (do 1 m), ki je imel dotlej višji nivo tal. S poglobitvijo cestišča so vse trške hiše na tem delu dobile dodatne stopnice. Občutno spremembo je doživela stavba okrajnega sodišča. Levo in desno od dvoramnega stopnišča je dobila po vsej dolžini pročelja betonska podesta z betonskimi stebrički, ki se zaključujeta z enoramnimi stopnicami. Takšen zgled je stavba ohranila vse do današnjih dni.

 

Za konec še zanimivost: v stavbi okrajnega sodišča se je (predstojniku okrajnega sodišča) rodil Fran Mayer (1866–1940), zaslužni narodni delavec, odvetnik in župan v Šoštanju ter častni meščan Šoštanja.

Sevnica, 13. oktober 2017

Oskar Zoran Zelič

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Transakcijski račun za plačilo sodnih taks za pravne osebe in fizične osebe ter zasebnike:
SI56 0110 0845 0088 588, sklicna št.: 11-42234-7110006*

Transakcijski račun za prehodne pologe - predujme:
SI56 0110 0695 0422 319, sklicna št.:
00 5290 - opravilna številka - izvršilne zadeve
00 5061 - opravilna števila - pravdne zadeve
00 5118 - opravilna številka - nepravdne zadeve

Transakcijski račun za redne depozite - varščine, kupnine:
SI56 0110 0696 0422 340, sklicna št.:
00 5290 - opravilna številka - izvršilne zadeve
00 5061 - opravilna števila - pravdne zadeve
00 5118 - opravilna številka - nepravdne zadeve


Povprečnine oz. sodne takse kazenskega postopka in stroški kazenskega postopka:
01100-8450088782 sklic 11-42234-7120095-*
Denarne kazni za kazniva dejanja fizičnih in pravnih oseb:
01100-8450088685 sklic 11-42234-7120001-*
Druge globe, denarne kazni in odvzem premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska:
01100-8450162890 sklic 11-42234-7120036-*

Številke TRR sodišča - za prekrškovne zadeve:
011006960611975 - varščina
011008450021949 - povprečnine
011008450072486 - povprečnine PR
011008450072680 - globe PR
011008450098385 - globe PRuz
011008450098482 - pos. stroški
011008450160756 - sodne takse

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


5877946003, 72372133

 

  Pravilnik o izobraževanju delavcev

  Pravilnik o pogojih in načinu uporabe službenih vozil

  Pravilnik o varstvu pri delu s spremembami

  Pravilnik o notranji organizaciji Okrajnega sodišča v Sevnici

  Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev

  Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanju višine dela plače iz naslova delovne uspešnosti sodnega osebja s spremembami

  Navodilo za zagotavljanje varnosti na Okrajnem sodišču v Sevnici

  Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov s spremembami

  Navodilo o oddaji naročil male vrednosti

  Navodilo o načinu poslovanja Okrajnega sodišča v Sevnici v zvezi s predujmi

  Pravilnik o merilih in postopkih za odločanje in varovanje tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Sevnici

  Ocena ogroženosti Okrajnega sodišča v Sevnici

  Požarni red na Okrajnem sodišču v Sevnici

  Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje ali presnemavanje posnetih pogovorov

  Register tveganj

  Pravilnik o uporabi mobilnih telefonov

  Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanju višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov na Okrajnem sodišču v Sevnici

  Hišni red

  Pravilnik o odmeri letnega dopusta javnih uslužbencev

  Sprememba Pravilnika o uporabi službenih mobilnih telefonov na Okrožnem sodišču v Krškem, Okrajno sodišče v Krškem, Okrajno sodišče v Brežicah in Okrajno sodišče v Sevnici

  Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev na Okrožnem sodišču v Krškem in Okrajnih sodiščih v Brežicah, Krškem in Sevnici

  Sprememba Pravilnika o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev na Okrožnem sodišlu v Krškem in Okrajnih sodiščih v Brežicah, Krškem in Sevnici (3.1.2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Program zmanjševanja zaostankov na Okrajnem sodišču v Sevnici


Okrajno sodišče v Ljubljani

OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI
Naslov:
Miklošičeva 10,  1000 Ljubljana
tel.: (01) 474 76 00
faks: (01) 474 77 05

 

Predsednica sodišča:  Nataša Kosec - višja sodnica

 

Podpredsednica sodišča: Karmen Špringer  - okrožna sodnica

Podpredsednica sodišča: Maja Šuštar - okrajna sodnica

 

 

Direktorica sodišča: Veronika Voglar KrušnikPooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja:

Veronika Voglar Krušnik, direktorica sodišča

Enotni stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja

 

Odgovorna oseba za posredovanje informacij za medije:

Igor Đukić

tel.: (01) 474 76 00

e-naslov: urad.ojlj@sodisce.si

 

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

ponedeljek in petek: od 9.00 do 12.00 ure

sreda: od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do16.30 ure

 

Uradne ure zemljiške knjige:

Ponedeljek in sreda: od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.00 ure

Petek: od 9.00 do 12.00 ure

 

Uradne ure vložišča na Miklošičevi 12:

ponedeljek, torek, sreda in četrtek: od 8.00 do 16.00 ure

petek: od 8.00 do 15.00 ure

Blagajna je zaprta med 12.30 in 13.00 uro.

 

Poslovni čas in uradne ure na delovna dneva 24. in 31. decembra:

V skladu z 50. členom Sodnega reda je na delovna dneva 24. in 31. decembra poslovni čas vseh sodišč od 8. do 13. ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9. do 12. ure.
Sodne takse pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov:
SI56 0110 0845 0169 389

Centralni oddelek za verodostojno listino:
SI56 0110 0845 0100 810

Predujmi in varščine za izvršitelje:
SI56 0110 0600 0035 719

Redni pologi:
SI56 0110 0600 0035 816

Denarne kazni:
SI56 0110 0845 0169 583

Druge denarne kazni:
SI56 0110 0845 0169 486

Denarne kazni za kazniva dejanja:
SI56 0110 0845 0178 604

Oddelek za prekrške:
SI56 0110 0845 0056 578 (globe)
SI56 0110 0845 0162 114 (sodne takse in drugi stroški državnih organov
na podlagi Zakona o prekrških)

Plačila iz tujine:
SWIFT: BSLJSI2X

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Davčna št. 66807107

Matična št. 2399121000

Seznam internih aktov:

 • Pravilnik o opravljanju nujnih procesnih dejanj na Okrajnem sodišču v Ljubljani (31.1.2015)
 • Dogovor o organizaciji dežurne službe na področju prekrškov na območju Okrožnega sodišča v Ljubljani (20.2.2015)
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov ter uporabi računalniške opreme
 • Postopkovnik posredovanja informacij strankam, Su 18/2013 (02.04.2013)
 • Izvleček taksne tarife iz Zakona o sodnih taksah
 • Pravilnik o notranji organizaciji sodišča z dne 31. 12. 2004 z nadaljnjimi spremembami;
 • Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, Uradni list, RS št. 8/2001
 • Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti sodnega osebja Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 2. 3. 1998 z nadaljnjimi spremembami;
 • Akt o sistemizaciji Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 22. 12. 2004 z nadaljnjimi spremembami;
 • Hišni red Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki se nanaša na stavbo, v kateri zaposleni dela in se giblje;
 • Navodilo za izvajanje plačila sodne takse v gotovini ali s plačilnimi karticami, Su 18/2008 z dne 30. 9. 2008;
 • Navodilo o uporabi službenih mobilnih telefonov Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 24. 2. 2007 z nadaljnjimi spremembami;
 • Navodilo o opravljanju dežurne službe oddelka za prekrške Okrajnega sodišča v Ljubljani, Su 18/2008 z dne 28. 3. 2008;
 • Navodilo o poslovanju sodišča v zvezi s sodnimi izvedenci, Su 23/2005 z dne 12. 1. 2005;
 • Ocena ogroženosti z dne 10. 9. 2007;
 • Pravilnik o določitvi varnostnih standardov poslovanja sodišč, z dne 19.4.2007
 • Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev sodišč ljubljanskega okrožja z dne 9. 5. 2007;
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v državni upravi, Uradni list RS št. 41/1994 z nadaljnjimi spremembami;
 • Pravilnik o požarnem redu, Uradni list RS št. 39/1997 z nadaljnjimi spremembami;
 • Pravilnik o strokovnem izpitu za imenovanje v naziv, Uradni listi RS št. 63/2003 z nadaljnjimi spremembami;
 • Pravilnik o usposabljanju pripravnikov, Uradni list RS št. 63/2003 z nadaljnjimi spremembami;
 • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 12. 3. 2007;
 • Pravilnik o varstvu pri delu z dne 18. 4. 1997 z nadaljnjimi spremembami;
 • Pravilnik o varstvu tajnih podatkov Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 13. 6. 1997;
 • Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, Uradni list RS, št. 89/1999 z nadaljnjimi spremembami;
 • Navodilo o poslovanju sodišča v zvezi  sodnimi izvedenci, Su 23/2005 z dne 12.1.2005
 • Navodilo za ravnanje v primeru suma psihofizične nesposobnosti delavca za delo, Su 18/2009 z dne 23. 11. 2009
 • Pravilnik o opravljanju nujnih procesnih dejanj na Okrajnem sodišču v Ljubljani, Su 18/2009 z dne 23. 12. 2009
 • Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti, Su 18/2010 z dne 22. 12. 2011;
 • Pravilnik o finančnem in računovodskem poslovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani, Su 18/2010 z dne 23. 12. 2010;
 • Pravilnik o postopku in pogojih za vpogle v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje ali presnemavanje posnetih pogovorov na telefonskih centralah Okrajnega sodišča v Ljubljani, Su 18/2007 z dne 30. 11. 2007;
 • Program alternativnega reševanja sporov pri Okrajnem sodišču v Ljubljani, Su 46/2010 z dne 15. 6. 2010;
 • Aneks št. 1 k Programu alternativnega reševanja sporov pri Okrajnem sodišču v Ljubljani, Su 46/2011 z dne 1. 6. 2011;
 • Navodilo za izvedbo postopka v primeru pritožbe v mediacijskem postopku, Su 46/2010 z dne 15. 6. 2010;
 • Standardi za uvrstitev in izbris s seznama mediatorjev pri Okrajnem sodišču v Ljubljani, Su 46/2010 z dne 15. 6. 2010;
 • Etična načela za mediatorje v sodnim postopkom pridruženi mediaciji na Okrajnem sodišču v Ljubljani, Su 46/2010 z dne 31. 5. 2010;
 • Navodila za predstavnike medijev pri vstopanju na sodišče, Su 18/2011 z dne 21. 6. 2011;
 • Navodilo za uporabo predalčnikov pri varnostni službi sodišča, Su 34/2011 z dne 25. 8. 2011.

 

 


 

Seznam strateških in programskih dokumentov:

Letno poročilo o poslovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani za leto 2019

 Letno poročilo o poslovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani za leto 2018

Letno poročilo o poslovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani za leto 2017 

Letno poročilo o poslovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani za leto 2016


Okrajno sodišče v DomžalahOkrajno sodišče v Domžalah
Ljubljanska cesta 76
1230 Domžale

tel.: (01) 721 23 22, (01) 721 12 15

e-naslov:  urad.ojdom@sodisce.si

Predsednica: Anita Janjoš

Urad predsednice: (01) 721 57 41
faks: (01) 724 14 36

 

Uradna oseba po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ):

Anita Janjoš, predsednica sodišča

E-pošta:

 

 


Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

ponedeljek: od 9. do 12. ure
sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30 ure
petek: od 9. do 12. ure

Uradne ure za stranke v zemljiški knjigi:
ponedeljek:
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure
sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure
petek: od 9. do 12. ure

Uradne ure vložišča:
ponedeljek, torek in četrtek:
od 08:00 do 16:00 ure
sreda: od 08:00 do 16:30 ure
petek: od 08:00 do 15:00 ure

Na delovna dneva 24. in 31. decembra so uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi s javno knjigo od 9. do 12. ure.

 

Pisarne sodišča:

Civilna pisarna
tel.: (01) 72 12 322
Vodja vpisnikov: Božena Koželj

Kazenska pisarna
tel.: (01) 72 12 322
Vodja vpisnikov: Božena Koželj

Nepravdna in zapuščinska pisarna
tel.: (01) 72 12 322
Vodja vpisnikov: Marija Zakrajšek

Zemljiška knjiga
tel.: (01) 72 12 322
Vodja zemljiške knjige: Polonca Kerin
Vodja vpisnikov: Tjaša Zakošek

Pisarna za prekrške:

Vse prekrškovne zadeve Okrajnega sodišča v Domžalah se rešujejo na OKRAJNEM SODIŠČU V KAMNIKU.


IZVRŠILNI ODDELEK
Vodja Izvršilnega  oddelka: okrajna sodnica Kristina Petrič
tel.: (01) 72 12 322
Vodje vpisnikov:

tel.: (01) 72 12 322

Anita Pernič

Sonja Vračič

Lidija Repas

Sabina Rosulnik

 

HIŠNI RED : NAČIN DOSTOPA V SODNO ZGRADBO

Zaposleni in stranke vstopajo v zgradbo skozi glavni vhod, invalidom pa je vstop v zgradbo omogočen z dvigalom ravno tako skozi glavni vhod. Pri vstopu v zgradbo se morajo stranke javiti pri varnostniku, ki jih napoti v prostor, kamor so vabljene oziroma namenjene.

Stranko, ki je namenjena na javno glavno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v zgradbo samo v času trajanja obravnave, pri čemer preveri resničnost strankinih navedb o sami obravnavi. V primeru preklica glavne obravnave, oddelek sodišča o tem obvesti tudi varnostno službo.

Varnostnik preveri identiteto vseh nevabljenih strank z vpogledom v osebni dokument.

Varnostnik brez izrecnega dovoljenja predsednice sodišča oziroma vodje Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani, Zunanjega oddelka v Domžalah, ne dovoli vstopa stranki, na katero je bil predhodno opozorjen. Enako velja za osebe, ki se sumljivo obnašajo ali osebe, ki nočejo potrditi svoje identitete, ter v drugih primerih, ko varnostnik oceni, da bi vstop osebe lahko ogrozil varnost ljudi in premoženja.

V zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, organov za notranje zadeve in obrambnim silam ob privedbi oseb.

Stranke in drugi obiskovalci vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin – detektorska vrata, pri čemer morajo predhodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem za kovino in sicer toliko časa, dokler ne odkrije vira, ki je sprožil navedeni signal.

Varnostnik ima pravico, da pregleda prtljago vstopajoče osebe in lahko prepreči vstop osebi, ki ne dovoli pregleda prtljage. O tem so vstopajoči opozorjeni z obvestilom nameščenim pred detektorskimi vrati.

Po končanem varnostnem postopku se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen in na katere je vstopajoča oseba opozorjena z navodilom, izobešenim na hodniku vhoda v zgradbo. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v ognjevarni blagajni in se osebi vrnejo ob izstopu iz zgradbe. Predmeti, ki se po zakonu, ki ureja orožje, štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije.

 


TRR sodišča:
SI56-01100-6370421877

TRR za sodne takse za pravne osebe in fizične osebe ter zasebnike:
SI56-01100-8450084126

TRR za vse denarne kazni po ZPP:
SI56-01100-8450001094

TRR za vse redovne kazni po ZIZ:
SI56-01100-8450001094

TRR za začasno založena sredstva po ZPP in ZIZ:
SI56-01100-6370421877

TRR - varščine in javne dražbe:
SI56-01100-6960421855

TRR - predujmi:
SI56-01100-6950421834

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


MATIČNA ŠT.: 5022762001
DAVČNA ŠT.: 67294308

 

 1. 1. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest sodnega osebja Okrajnega sodišča v Domžalah Su:/, z dne 1.12.1998, zadnja sprememba: Su: 20-200100/2008-139 z dne 3.7.2008

 2. Pravilnik o notranji organizaciji Okrajnega sodišča v Domžalah, Su 200100/2005-8 z dne 10.1.2005

 3. Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti sodnega osebja Okrajnega sodišča v Domžalah Su: 20/2005 z dne 2.12.2005, Sprememba Su: 20/200100/2008-190 z dne 26.8.2008

 4. Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Domžalah, Su 2-200100/2008-58 z dne 7.3.2008

 5. Navodilo o poslovanju pri izterjavi stroškov postopka, denarnih kazni, povprečnin, odvzete premoženjske koristi in denarnih kazni po procesnih zakonih (redovnih kazni), Su: 200100/2005 z dne 7.4.2005

 6. Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na Okrajnem sodišču v Domžalah, Su 20-200100/2008-112 z dne 26.05.2008

 7. Pravilnik o varstvu pri delu, Su 20/2005 z dne 15.9.2005

 8. Pravilnik o uporabi mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije, Su 20-200100/08-79 z dne 7.3.2008

 9. Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, Su 18/2006 z dne 17.11.2006

 10. Varnostna priporočila z dne 23.5.2007

 11. Kodeks ravnanja javnih uslužbencev z dne 29.03.2007

 12. Navodilo v zvezi s postopkom predložitve nujne pritožbe v kazenskih zadevah dežurnemu senatu Višjega sodišča v Ljubljani, Su 16-160001/2008-32 z dne 06.02.2008

 13. Navodilo o poslovanju z nadzorstvenimi pritožbami, Su 28-2/2007 z dne 4.12.2007

 14. Navodilo o poslovanju pri izterjavi stroškov postopka, denarnih kazni, povprečnin, odvzete premoženjske koristi in denarnih kazni po procesnih zakonih (redovnih kazni), Su 20-200100/2005-71 z dne 7.4.2005

 15. Hišni red, Su 20-200100/2009-66 z dne 15.5.2009Okrajno sodišče v Grosupljem

Okrajno sodišče v Grosupljem

Adamičeva cesta 6

1290 Grosuplje

 

Telefon: (01) 7888 300

Telefax: (01) 7888 304

e-naslov: urad.ojgro@sodisce.si

 

Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje.

 

Predsednica: Daša Pogorevc Filipič

Sodnica pooblaščena za nadomeščanje: Stanislava Avbelj

 

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja (ZDIJZ):

predsednica sodišča Daša Pogorevc Filipič

e-naslov: urad.ojgro@sodisce.si


Katalog informacij javnega znacaja

Enotni stroškovnik o posredovanju informacij javnega značaja

 

Urad predsednice:

 Vodja urada: Andreja Bregar Žnidaršič

Tel.: 01/7888 300

Faks: 01/7888 304

 

SODNE PISARNE:

Izvršilna pisarna

tel: (01) 788 8300

Elektronski naslov:  izvrsba.ojgro@sodisce.si

 

Pravdna pisarna

tel: (01) 788 8300

 

Zemljiška knjiga

tel: (01) 788 8300

 

Prekrškovna in kazenska pisarna Okrajnega sodišča v Grosupljem posluje na Okrajnem sodišču v Kočevju

Tel: (01) 8939 310

 

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure

sreda: od 09:00 do 12:00 ure in od 14:00 do 16:30 ure

 

Uradne ure zemljiške knjige:

v ponedeljek, sredo, petek: od 9:00 do 12:00 ure
v ponedeljek in sredo tudi: od 14:00 do 16:00 ure.

 

 

Uradne ure vložišča:

v ponedeljek, torek, sreda in četrtek: od 08:00 do 16:00 ure

petek: od 08:00 do 15:00 ure

 
Transakcijski račun: 01100-6370421877
Transakcijski račun za plačilo sodnih taks za fizične in pravne osebe:
01100-8450084126 sklic št. 99

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična številka: 5022762002
Davčna številka: 67294308 (nismo davčni zavezanci)

1. Akt o merilih za ugotavljanje uspešnosti sodnega osebja, št. Su 18/2009 z dne 21.1.2009

2. Pravilnik o dodeljevanju in uporabi mobilnih telefonov z dne 16.5.2008, št. Su 040904/09

3. Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov z dne 17.11.2006, št. SU 18/2006

4. Hišni red z dne 22.9.2009 in Spremembe in dopolnitve hišnega reda z dne 11.12.2009

5. Požarni red -december  2009, št. HSE/PR/34-094/09

6. Revizija Izjave o varnosti z oceno tveganja iz aprila 2011, št. HSE/OT/41-016/11

7. Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev sodišč  ljubljanskega okrožja z dne 9.5.2007

8. Pravilnik o finančnem in računovodskem poslovanju Okrožnega sodišča v Ljubljani, Okrajnega sodišča v Cerknici,

    Okrajnega sodišča v Domžalah, Okrajnega sodišča v Litiji, Okrajnega sodišča v Ljubljani, Okrajnega sodišča v Trbovljah,

    Okrajnega sodišča na Vrhniki, Okrajnega sodišča v Grosupljem z dne 18.8.2008

9. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 8.12.2010, št.

    Su 17/2010

10. Ocena požarne ogroženosti  z dne 26.10.2011

11. Navodilo o izvajanju ukrepov v primeru kriznih razmer pandemije novega virusa gripe na Okrajnem sodišču v

       Grosupljem in načrt pripravljenosti z dne 18.9.2009

12. Navodilo in program za izvajanje mediacij na Okrajnem sodišču v Grosupljem

13. Register tveganj, št. Su 2001/2010 - 101 z dne 19.10.2010.

14. Načrt varovanja, št. Su 56/2011 z dne 21.11.2011

15.  Enotni stroškovnik glede posredovanja informacij javnega značaja z dne 8.5.2016StrokškovnikOkrajno sodišče v Kamniku

Okrajno sodišče v Kamniku

Glavni trg 22,  1241 Kamnik


Tel.:   (01) 839 66 00   Dohodni telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!
Faks: (01) 839 66 10

E-pošta: urad.ojkam@sodisce.siPredsednica sodišča: Stanislava Avbelj, okrožna sodnica

Namestnica predsednice: Barbara Kodela Kolar, okrajna sodnica

 

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja (ZDIJZ):  predsednica sodišča Stanislava Avbelj

E-pošta: urad.ojkam@sodisce.si


 

 

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

ponedeljek in petek: od 9. do 12. ure

sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30 ure

Tel.: (01) 839 66 00

 

Uradne ure v zemljiški knjigi:

v ponedeljek, sredo in petek: od 9. do 12.00 ure

v ponedeljek in sredo tudi od 14. do 16.00 ure

Tel.: (01) 839 66 00

 

Uradne ure vložišča:

ponedeljek  do četrtek: od 8. do 16.00 ure

petek: od 8. do 15. ure

Tel.: (01) 839 66 00

 

Pisarne sodišča:

Civilna pisarna
Tel.:   (01) 839 66 00 
Faks: (01) 839 66 10


Kazenska pisarna
Tel.:   (01) 839 66 00 
Faks: (01) 839 66 10


Vse kazenske   zadeve Okrajnega sodišča v Domžalah se rešujejo na OKRAJNEM SODIŠČU V KAMNIKU.Nepravdna in zapuščinska pisarna
Tel.:   (01) 839 66 00  
Faks: (01) 839 66 10

Zemljiška knjiga
Tel.:   (01) 839 66 00  
Faks: (01) 839 66 10

Izvršilna pisarna
Tel.:   (01) 839 66 00  
Faks: (01) 839 66 10

Elektronski naslov:  info-izvrsba.ojkam@sodisce.si

 

Prekrškovna pisarna

Tel.:   (01) 839 66 00  
Faks: (01) 839 66 10

Vse prekrškovne  zadeve Okrajnega sodišča v Domžalah se rešujejo na OKRAJNEM SODIŠČU V KAMNIKU.

 
Številka računa za plačilo sodnih taks za fizične, pravne osebe in zasebnike:
Okrajno sodišče v Kamniku, Glavni trg 22, 1241 Kamnik, št. TRR: 01100-8450084126

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>
Davčna št:67294308
Matična številka: 5022762003

Seznam internih aktov:

Hišni red z dne 30.10.2009  opr.št.: Su 20/2009

 NAČIN DOSTOPA V SODNO ZGRADBO

Stranke oziroma obiskovalci ter vsi zaposleni vstopajo v zgradbo skozi glavni vhod  (iz Glavnega trga).

Pomožni vhod iz dvorišča sodne zgradbe in policijsko postajo je namenjen za dostop zaposlenim, dostavi za potrebe sodišča, prisilne privedbe v poslovnem času,  privedbe v času dežurstva v prekrškovnih zadevah ter za dostop invalidnih oseb.  Stranski vhod je praviloma zaprt, uporablja se le po potrebi v zvezi z vzdrževanjem sodne zgradbe.


Stranke in drugi obiskovalci vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin (tako imenovana detektorska vrata) pri čemer morajo predhodno odložiti vse predmete, ki vsebujejo kovine,  na mizico, ki se nahaja poleg detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem za kovino in sicer toliko časa dokler ne odkrije vira, ki je sprožil navedeni signal.

Varnostnik ima pravico, da pregleda prtljago vstopajoče osebe in lahko prepreči vstop osebi, ki ne dovoli pregleda prtljage o tem so vstopajoči opozorjeni z obvestilom nameščenim pred detektorskimi vrati.

Po končanem varnostnem postopku se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen in na katere je vstopajoča oseba opozorjena z navodilom, izobešenim na hodniku vhoda v zgradbo. Ti predmeti se pred vstopom hranijo pri varnostniku in se osebi vrnejo ob izstopu iz zgradbe. Predmeti, ki se po zakonu, ki ureja orožje, šteje za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije.

Po vstopu osebe v sodno zgradbo mora varnostnik opozoriti na prepoved uporabe mobilnih telefonov ter izklop le teh.

Stranki, ki je namenjena na obravnavo varnostnik preveri vsebino vabila, pri obiskovalcu, ki je namenjen na obravnavo kot javnosti pa varnostnik preveri resničnost njegovih navedb s tem, da se mu dovoli prisotnost v zgradbi le za čas trajanja obravnave oziroma naroka.  in jo pravilno usmeri.

Varnostnik  je vse osebe, ki prihajajo v sodno zgradbo dolžan pravilno usmeriti oziroma jim da določena pojasnila v zvezi z lokacijo pisarn, kamor so namenjene.

Za osebo, ki je namenjena k sodniku brez vabila,  telefonično preveri ali bo sodnik to osebo sprejel.

V primeru, da oseba vstopi na sodišče v času, ko ni uradnih ur in pri tem navaja, da je z določeno uradno osebo na sodišču dogovorjena, mora varnostnik to telefonsko predhodno preveriti.

Varnostnik brez izrecnega dovoljenja predsednice sodišča ne dovoli vstopa stranki, na katero je bil predhodno opozorjen. Enako velja za osebe, ki se sumljivo obnašajo ali osebe, ki nočejo potrditi svoje identitete  ter v drugih primerih, ko varnostnik oceni, da bi vstop osebe lahko ogrozil varnost ljudi in premoženja.

V zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, organov za notranje zadeve in obrambnim silam ob privedbi oseb.

  

Ocena ogroženosti z dne 20.12.2013 opr.št.: Su 20/2013

Merila za ugotavljanje delovne uspešnosti sodnega osebja z dne  11.6.2008 opr.št. Su 20/2008

Register tveganj z dne 28.9.2010 opr.št. Su 20/2010

Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje in presnemavanje posnetih pogovorov z dne 8.4.2008 opr.št. Su 20/2008-4

Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Kamniku z dne 28.4.2008 Su 20/2008-6

Navodila o izvajanju ukrepov v primeru kriznih razmer pandemije novega virusa gripe na Okrajnem sodišču v Kamniku in načrt pripravljenosti z dne 11.9.2009 opr.št. : Su 20/2009

Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov z dne 5.8.2008 opr.št.: Su 20/2008-8

Navodilo za uporabo predalčnikov pri varnostni službi sodišča z dne 16.7.2012 oprtšt. Su 20/2012

 

 Okrajno sodišče v Kočevju

OKRAJNO SODIŠČE V KOČEVJU                                   
Ljubljanska 26, Kočevje
1330 Kočevje

tel.:  (01) 893 93 10                                                
faks:  (01) 895 45 97

P
redsednik sodišča: Blaž Volf
Namestnik predsednika sodišča: Roman Poklač

Vodja urada predsednika: Marjeta Golob

Uradna oseba po ZDIJZ: Blaž Volf

 

 

Opozorilo:  Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!


Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:
ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure
sreda:  od 9.00 do 12:00 ure  in od 14:00 do16:30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

od ponedeljek, sreda in petek: od 09:00 do 12:00 ure
ponedeljek in sredo tudi: od 14:00 do 16:00 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni - vložišče
ponedeljek,  torek in četrtek: od 08:00 do 16:00 ure

sreda: od 8:00 do 16:30 ure

petek:  od 8:00 do 15:00 ure

 

Na delovna dneva 24. in 31. decembra so uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi javnimi knjigami - zemljiška knjiga  od 9. do 12. ure.sodne pisarne:

 • Urad predsednika                        
  tel.:   (01) 893-93-11                          
  faks:  (01) 895-45-97
 • Pisarna  pravdnih in izvršilnih zadev:    
  tel.: (01) 893-93-12   

 

 • Pisarna kazenskih zadev:

   tel.. (01) 893-93-13                                                

 • Pisarna  nepravdnih in zapuščinskih zadev:
  tel.. (01) 893-93-13                                                    
 • Pisarna za sprejem, odpravo pisanj  in blagajna za plačilo sodnih taks:
  tel.:  (01) 893-93-18                         
  tel.:  (01) 893-93-27 
 • Pisarna v zadevah o prekrških v Ribnici, Šeškova ulica 14, 1310 Ribnica:                      
  tel.:   (01) 837-30-23
  faks: (01) 837-30-24
 • Javna knjiga:                                                           
   
  Pisarna zemljiške knjige:                                            
  tel.: (01) 893-93-22                                               

  Vodja zemljiške knjige: Zlata Mihelič

  tel.: (01) 893-93-21
 • MEDIACIJSKA PISARNA
 •  vodja vpisnika Bernarda Južnič Plot

             tel.: (01) 893-93-12

 

 • PISARNA ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV  NA OKROŽNEM SODIŠČU V LJUBLJANI

             Tel.; (01) 30001850 (centrala)

             Faks: (01) 3001 881

             E-pošta:mediacije.ozlj@sodisce.si

         
Št. transakcijskega računa sodišča: 01100-6370421877


ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA SODNIH TAKS:


Za fizične osebe: 01100-8450084126 sklic št.: 99


ŠTEVILKA RAČUNA ZA PLAČILO SODNIH TAKS IZ TUJINE:

SWIFT KODA: BSLJSI2X

Za pravne osebe: SI56011008450084029

Za fizične osebe in zasebnike: SI56011008450084126

TRANSAKCIJSKI RAČUN ZA DENARNE KAZNI, STROŠKI, PREDUJMI:
št.: 01100-6950421834


TRANSAKCIJSKI RAČUN ZA REDNE DEPOZITE, VARŠČINE, KUPNINE, LICITACIJE:
št. 01100-6960421855

TRANSAKCIJSKI RAČUN ZA POVRAČILA REDOVNIH OZ. POSTOPKOVNIH DENARNIH KAZNI IZREČENE PO ZKP, ZPP, ZIZ, ZFPPIPP, ZSUN, ZOPOKD, ZOPNI:
št.: SI56 0110 0845 0001 191.

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična št.: 5022762/008
Davčna št.: 67294308
Davčni zavezanec: NE

INTERNI AKTI OKRAJNEGA SODIŠČA V KOČEVJU

 

 • Hišni red Su 200100/2001 z dne 13. 11. 2001;
 • Pravilnik o uporabi mobilnih telefonov in  storitvah mobilne telefonije Su 040904/2008 z dne 5. 3. 2008;
 • Ocena ogroženosti Okrajnega sodišča v Kočevju Su 160001/2013, z dne 10.12.2013;
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanju višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov na Okrajnem sodišču v Kočevju Su 200100/2008-172  z dne  3. 11. 2008;
 • Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in  merilih  za vrednotenje povečanega obsega dela sodnega osebja na Okrajnem sodišču v Kočevju Su 200100/2008 z dne 26. 5. 2008;
 • Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnih snemanj ter poslušanje, prepisov, ali presnemavanje posnetih pogovorov z dne 1. 12. 20007 Okrajnega sodišča v Kočevju Su 200100/2007-671;
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov Su 200100/2008-96 z dne  20. 2. 2008;
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Kočevju Su 200100/2008 z dne 28. 5. 2008;
 • Navodilo za izvajanje postopkov mediacije pri Okrajnem sodišču v Kočevju v civilnih zadevah  opr. št. Su 010105/2010 z dne 1. 6. 2010;
 • Register tveganj  Okrožnega sodišča v Ljubljani Su 3/2016 z dne 28. 1. 2016, Sprememba in dopolnitve  registra tveganj Su 3/2016 z dne 9. 8. 2016;

        

 

 


Program alternativnega reševanja sporov pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Su 46/2017  (7.12. 2017)

 


Okrajno sodišče v Cerknici

Okrajno sodišče v Cerknici
Cesta 4. maja 23
1380 Cerknica


tel.: 01/ 70-90-500
Urad predsednika: 01/70-90-503
faks: (01) 70-90-501
e-naslov:

Opozorilo:  Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

                    Objekt je pod videonadzorom.

Predsednca:  Brigita Kovač Felc
Urad predsednice: 01/70 90 503  

Uradna oseba po ZDIJZ: Brigita Kovač Felc  

Poslovni čas sodišča:

od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00

petek: od 8.00 do 15.00

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:
ponedeljek in petek: od 9. do 12. ure
sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do16.30 ure

Uradne ure za stranke v zemljiški knjigi:

 ponedeljek, sreda in petek: od 9..do 12. ure
v ponedeljek in sredo tudi: od 14. do 16. ure

Uradne ure vložišča:
od ponedeljka do četrtka: od 8. do 16. ure
v petek: od 8. do 15. ure

 

Sodne pisarne:

 • Urad predsednice:

            tel.: (01) 70-90-503

            faks.: (01) 70-90-501

 

 • Pisarna pravdnih in zapuščinskih zadev:

             tel.: (01) 70-90-500

 • Pisarna kazenskih in nepravdnih zadev:

             tel.: (01) 70-90-500

 • Pisarna izvršilnih zadev:

             tel.: (01) 70-90-500

 • Pisarna za prekrške:

             tel.: (01) 70-90-500

 • Pisarna zemljiške knjige:

             tel.: (01) 70-90-500
             vodja zemljiške knjige: Mirjam Kotnik

 

 • Mediacijska pisarna:

             tel.: (01) 70-90-500

 
Transakcijski račun sodišča: 0110 0637 0421 877
Transakcijski račun za plačilo sodnih taks:
01100-8450084126

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Davčna številka: 67294308
Matična številka: 5022762005
Davčni zavezanec: ne

- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. Su 29-S/2013-4, z dne 29. 3. 2013 ter spremembe;

- Izjava o varnosti z oceno tveganja, maj 2013; Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja, junij 2014;

- Požarni red št. PR-9-1312-1ZZ/06-2008, junij 2008;

- Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti sodnega osebja z dne 1. 9. 2000, opr. št. Su 61/99; Akt o spremembah in dopolnitvah akta o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti sodnega osebja opr. št. Su 2001/2009 z dne 10. 12. 2009;

 - Hišni red opr. št. Su 2001/2013, z dne 22. 10. 2013;

- Pravilnik o dodeljevanju in uporabi mobilnih telefonov, opr. št. Su 040904/2007, z dne 1.3.2007; 

- Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje ali presnemavanje posnetih pogovorov, opr. št. Su 040904/2008, z dne 14. 12. 2007;

- Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, opr. št. Su 2001/2008 z dne 27. 11. 2006 in spremembe;

- Pravilnik o uporabi službenih vozil, opr. št. Su 29/2012-5 z dne 29. 1. 2013;

- Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času, opr. št. Su 29/2012-2 z dne 15. 5. 2012;

- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc, opr. št. Su 29/2012-1 z dne 14. 2. 2012;

- Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Ljubljani in okrajnih sodiščih ljubljanskega sodnega okrožja, opr. št. Su 78/2012 z dne 10. 7. 2012;

- Splošna navodila za vse zaposlene na Okrajnem sodišču v Cerknici št. Su 2001/2009 z dne 2. 2. 2009;

 - Program alternativnega reševanja sporov pri Okrajnem sodišču v Cerknici, opr. št. Su 011010/2010 z dne 11. 6. 2010;

- Navodilo za izvajanje postopka mediacij v civilnih zadevah, opr. št. Su 011010/2010 z dne 11. 6. 2010;


 

- Ocena ogroženosti Okrajnega sodišča v Cerknici, opr. št. Su 200100/2013, z dne 17. 12. 2013;

- Register tveganj, opr. št. Su 200100/2011 z dne 28. 11. 2011;


Okrajno sodišče v Trbovljah

Naslov: Trg revolucije 11
1420 Trbovlje
Tel.: 03/ 56 67 800
Faks: 03/ 56 67 826
www.sodisce.si/okratr

Začasna predsednica: Alis Brečko, okrajna sodnica svetnica

 

Urad predsednika:
Tel.:03/ 56 67 800

Faks: 03/ 56 67 826
Vodja: Janja Omahne

Uradna oseba po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ):

Alis Brečko, začasna predsednica okrajnega sodišča

E-pošta:

 

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure

sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14:00 do16:30 ureUradne ure zemljiške knjige:

ponedeljek: od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure
sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure
petek: od 9. do 12. ure.

Na delovna dneva 24. in 31. decembra so uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z zemljiško knjigo od 9. do 12. ure.


 

Uradne ure sprejemne pisarne:

ponedeljek, torek, sreda, četrtek: od 08:00 do 16:00 ure

petek: od 08:00 do 15:00 ure

 

 
Transakcjski račun: 01100-6370421877
Trans. račun za plačilo sodnih taks za fizične in pravne osebe:
01100-8450084126 sklic št. 99
Transakcijski račun: 01100-8450161241
Trans. račun za plačilo sodnih taks v prekrškovnih zadevah

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Davčna številka: 67294308 (nismo davčni zavezanec)
Matična številka: 5022762006
 •  Seznam internih aktov

-  Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti sodnega osebja, opr.št. Su 77/99, z dne 23.2.1999, dopolnitev akta z dne 1.7.1999 in Akt o spremembah in dopolnitvah akta o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti sodnega osebja, opr.št. Su 18/00-3, zdne 10.7.2000

- Pravilnik o o dodeljevanju in uporabi mobilnih telefonov z dne 30.3.2007, opr.št. Su 200100/2007

- Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje ali presnemavanje posnetih pogovorov z dne 14.12.2007

- Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov z dne 17.12.2007

- Hišni red z dne 21.12.2006 in Aneks št.1/07 k Hišnemu redu z dne 16.1.2007

- Dogovor o uporabi prostorov Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani in Okrajnega sodišča v Trbovljah na Trgu revolucije 11 v Trbovljah z dne 16.1.2007

- Požarni red - december 2007, Program teoretičnega in praktičnega usposabljanja ter preizkušanja znanja iz varnosti in zdravja pri delu za osebe odgovorne za gašenje začetnih požarov in evakuacije ter požarne varnosti št.84/2008

- Revizija Izjave o varnosti z oceno tveganja iz decembra 2007, Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja št. 25/09

- Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev sodišč ljubljanskega okrožja z dne 9.5.2007

- Pravilnik o finančnem in računovodskem poslovanju Okrožnega sodišča v Ljubljani, Okrajnega sodišča v Cerknici, Okrajnega sodišča v Domžalah, Okrajnega sodišča v Grosupljem, Okrajnega sodišča v Kamniku, Okrajnega sodišča v Kočevju, Okrajnega sodišča v Litiji, Okrajnega sodišča v Ljubljani, Okrajnega sodišča v Trbovljah in Okajnega sodišča na Vrhniki z dne 18.8.2008

- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest sodnega osebja Okrajnega sodišča v Trbovljah z dne 2.7.2008 ter aneksi in spremembe k pravilniku z dne 2.3.2009, 2.4.2009 in 18.6.2009

- Sporazum o uporabi stvarnega premoženja z dne 24.4.2009

- Ocena požarne ogroženosti, maj 2009

- Navodila o izvajanju ukrepov v primeru kriznih razmer pandemije novega virusa gripe na Okrajnem sodišču v Trbovljah in načrt pripravljenosti z dne 18.9.2009

- Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanju višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov na Okrajnem sodišču v Trbovljah z dne 7.11.2008 in Spremembe pravilnika z dne 6.11.2009

- Navodilo za izvajanje mediacij na Okrajnem sodišču v Trbovljah


 

 

         

                

 

 


 • Seznam strateških in programskih dokumentov:

- Program odprave zaostanka v Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah z dne 15.11.2002

- Program zmanjševanja sodnih zaostankov v letih od 2006 -2010 z dne 24.1.2006, opr.št. Su 071100/2005

- Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in merilih za vrednotenje povečanega obsega dela sodnega osebja na Okrajnem sodišču v Trbovljah za področje izvršbe z dne 9.1.2009

- Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in merilih za vrednotenje povečanega obsega dela sodnega osebja na Okrajnem sodišču v Trbovljah za področje izvršbe z dne 30.12.2009

- Načrt dejavnosti MP v primeru naravne in druge nesreče


Okrajno sodišče na Vrhniki

Okrajno sodišče na Vrhniki
Cankarjev trg 8
1360 Vrhnika

telefon: (01) 757 39 20
faks: (01) 757 39 26

e-naslov:

urad.ojvrh@sodisce.si

 


Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!
 

Predsednica: mag. Staša Ana Kanduč Valant

Sodnica, pooblaščena za nadomeščanje: Karina Konec

 

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij  javnega značaja (ZDIJZ)

predsednica sodišča mag. Staša Ana Kanduč Valant

e-naslov: urad.ojvrh@sodisce.si

 

 

Urad predsednice:

Tel.: 01/ 757 3920

Fax: 01/ 757 3926SODNE PISARNE:

Kazenska pisarna

kazenski.ojvrh@sodisce.si

Tel.: 01/ 757 3920

Izvršilna pisarna

izvrsba.ojvrh@sodisce.si

Tel.: 01/ 757 3920

Pravdna pisarna

pravda.ojvrh@sodisce.si

Tel.: 01/ 757 3920

Nepravdna pisarna

nepravda.ojvrh@sodisce.si

Tel.: 01/757 3920

Zapuščinska pisarna

zapuscine.ojvrh@sodisce.si

Tel: 01/757 3920

 Zemljiška knjiga

urad.ojvrh@sodisce.si

Tel.: 01/ 757 3920

Prekrškovna pisarna Okrajnega sodišča na Vrhniki posluje na Okrajnem sodišču v Cerknici

Tel.: 01/709 0503

 

 

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:
ponedeljek in petek: od 09.00 do 12.00 ure
sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.30 ure

Uradne ure za stranke v zemljiški knjigi:

ponedeljek: od 09.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.00 ure
sreda: od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.00 ure

petek: od 9.00 do 12.00 ure

 


Uradne ure vložišča:
od ponedeljka do četrtka:: od 08.00 do 16.00 ure
petek:: od 08.00 do 15.00 ure
TRR sodišča: SI56 0110 0637 0421 877, koda namena plačila GOVT
TRR za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike (razen sodnih taks v postopkih o prekršku): SI56 0110 0845 0084 126, koda namena plačila GOVT
TRR za denarne kazni in redovne denarne kazni: SI56 0110 0845 0001 094, koda namena plačila GOVT,
TRR za redne depozite - predujmi in varščine za izvršitelje: SI56 0110 0695 0421 834, koda namena plačila ADVA
TRR za redne pologe - kupnine v izvršilnih postopkih ter varščine v izvršilnih postopkih: SI56 0110 0696 0421 855, koda namena plačila GDSV

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična št. 5022762007
Davčna št. 67294308

 

Pravilnik o finančnem in računovodskem poslovanju Okrožnega sodišča v Ljubljani, Okrajnega sodišča v Cerknici, Okrajnega sodišča v Domžalah, Okrajnega sodišča v Grosupljem, Okrajnega sodišča v Kamniku, Okrajnega sodišča v Kočevju, Okrajnega sodišča v Litiji, Okrajnega sodišča v Ljubljani, Okrajnega sodišča v Trbovljah in Okrajnega sodišča na Vrhniki z dne 28. 8. 2008

Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti z dne 15. 7. 2005

Pravilnik o uporabi obrazcev in vodenju evidenc v postopku oddajanja javnih naročil z dne 16. 4. 2007

Pravilnik o notranji organizaciji Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 9. 12. 2010 in sprememba z dne 21. 3. 2011 in spremembami z dne 28. 1. 2015

Izjava o varnosti z dne 3. 6. 2014

Požarni red iz dec. 2013

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 8. 12. 2010 s spremembami

Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti sodnega osebja z dne 16. 1. 2008

Pravilnik o dodeljevanju in uporabi mobilnih telefonov z dne 29. 1. 2008

Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanju višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov na Okrajnem sodišču na Vrhniki z dne 4. 11. 2008

Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev sodišč ljubljanskega okrožja z dne 9. 5. 2007

Navodilo o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju sodnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 16. 1. 2009 s spremembo z dne 19. 5. 2009

Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje ali presnemavanje posnetih pogovorov z dne 14. 12. 2007

Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov z dne 16. 5. 2008 s spremembo z dne 22. 4. 2010

Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času z dne 15. 5. 2015 in spremembe z dne 1. 11. 2016

Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc z dne 14. 2. 2012

Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Ljubljani in okrajnih sodiščih ljubljanskega sodnega okrožja z dne 10. 7. 2012

Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela z dne 13. 6. 2012

Program alternativnega reševanja sporov pri Okrajnem sodišču na Vrhniki z dne 31. 5. 2010

Pravilnik o uporabi sredstev za reprezentanco z dne 25. 10. 2016

 

Hišni red z dne 28. 4. 2017

Navodilo za poslovanje blagajn za sodno takso na Okrožnem sodišču v Ljubljani z dne 13. 7. 2017
 


 

 

 

 Okrajno sodišče v Litiji

Okrajno sodišče v Litiji

Jerebova 6

1270 Litija

 

telefon: (01) 896 3900

faks: (01) 896 3910

Dohodni tel. klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

http://www.sodisce.si

E-pošta: urad.ojlit@sodisce.si

 

Predsednica sodišča: Mojca Kanc

Namestnik: Blaž Godec

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja (ZDIJZ): Mojca Kanc, predsednica sodišča

 

Urad predsednice:

telefon: (01) 896 3900

faks: (01) 896 3910

Vodja urada: Ana Hribar

elektronski naslov: urad.ojlit@sodisce.si

 

Uradne ure v sodnih pisarnih za nevabljene stranke:

ponedeljek in petek: od 9,00 do 12,00 ure

sreda: od 9,00 do 12,00 ure in od 14,00 do 16,30 ure

 Na delovna dneva 24. in 31. decembra: od 9,00 do 12,00 ure

 

Uradne ure v zemljiški knjigi:

ponedeljka, sreda,  petek: od 9,00 do 12,00 ure

ponedeljek in sreda:    tudi od 14,00 do 16,00 ure

 Na delovna dneva 24. in 31. decembra: od 9,00 do 12,00 ure

 

Uradne ure vložišča in blagajne

Od ponedeljka - četrtka: 8,00 do 16,00 ure

Petek: 8,00 do 15,00 ure

 Na delovna dneva 24. in 31. decembra: od 9,00 do 12,00 ure

 

Mediacijska pisarna

Kontaktna oseba: Ana Hribar

Tel. št.: 01/896 3901

 

 

 
Transakcijski račun sodišča: 01100-6370421877

Transakcijski račun za sodne takse za pravne in fizične osebe ter zasebnike:
01100-8450084126

TRR za denarne in redovne kazni (ZIZ) ter kazni po ZPP: 0100-8450001094
TRR za začasno založena stredstva po ZPP in ZIZ: 01100-6370421877
TRR za varščine in javne dražbe: 01100-6960421855
TRR - predujmi: 01100-6950421834

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>Matična št.: 5022762009
Davčna št.: 67294308

Seznam internih aktov:

 • Hišni red z dne 6. 4. 2009
 • Ocena ogroženosti Su 200100/2010 z dne 1. 1. 2010
 • Požarni red, marec 2010
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanju višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov na Okrajnem sodišču v Litiji Su 200100/2008 z dne 10.11.2008
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrajnem sodišču v Litiji su 200100/2009 z dne 28. 1. 2009
 • Pravilnik Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Su 18/2006 z dne 17. 1. 2006 (tudi za okrajna sodišča ljubljanskega okrožja)
 • Katalog zbirk osebnih podatkov Okrajneg sodišča v Litiji, november 2006
 • Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev sodišč Ljubljanskea okrožja, št. Su 201000/2007 z dne 9. 5. 2007
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Ljubljani ibn okrajnih sodiščih ljubljanskega sodnega okrožja, št. Su 78/2012  z dne 10. 7 .2012
 • Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnih snemanja ter poslušanje, prepisovanje ali presnemavanje posnetih pogovorov, št. 200100/2007, z dne 15. 12. 2007
 • Program alternativnega reševanja sporov, št. Su 200100/2010 z dne 28. 5. 2010
 • Register tveganj, št. Su 20100/2010 z dne 1. 10. 2010
 • Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc, št. Su 29/2012-1, z dne 14. 2. 2012
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času (skupen za ljubljansko okrožje), št. Su 29/2012-2, z dne 3. 4. 2012
 • Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela, št. Su 29/2012-3 z dne 13. 6. 2012 s spremembami
 • Navodilo za uporabo predalčnikov pri varnostni službi OJ Litija, št. Su 31/2012 z dne 22. 6. 2012 in sklep o določitvi višine odškodnine zamenjave ključavnice iz izdelave novih ključev
 • Pravilnik o uporabi službenih vozil, št. Su 29/2012-5 z dne 29. 1. 2013
 • Merila Sodnega sveta za kakovost dela sodnikov  za oceno sodniške službe - 20131203102935
 • Sprememba Akta o sistemizaciji delovnih mest, december 2013

 Okrajno sodišče v Novem mestu

Okrajno sodišče v Novem mestu
Jerebova 2, Novo mesto

8000 Novo mesto
tel.: (07) 33 81 100

faks: (07) 33 81 143

 

Predsednica sodišča: Andreja Beg

Namestnica predsednice sodišča: mag. Romana Rački Strmole

Vodja urada: Nataša Kastelic Fifolt


Urad predsednice: (07) 33 81 195
Elektronski naslov:

 

 Izvršilni oddelek:

Ljubljanska cesta 26, Novo mesto

tel. (07) 3381 010

faks: (07) 3381 020

elektronski naslov:

 
Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:
ponedeljek: od 09:00 do 12:00 ure
sreda: od 09:00 do 12:00 ure in od 14:00 do 16:30 ure
petek: od 09:00 do 12:00 ure

Uradne ure za stranke v zemljiški knjigi:
ponedeljek, sreda, petek: od 09:00 do 12:00 ure
ponedeljek in sreda tudi: od 14:00 do 16:00 ure.


Na delovna dneva 24. in 31. decembra je poslovni čas vseh sodišč od
8:00 do 13.00 ure,
uradne ure za nevabljene stranke in poslovanje v zvezi z javnimi knjigami
pa so od 9:00 do 12:00 ure.

Hišni red

Hišni red v sodni zgradbi določa postopke v zvezi z ugotavljanjem identitete obiskovalcev, njihovo kontrolo ter morebitne omejitve navzočnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. člen Sodnega reda).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (34. člen Sodnega reda). Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave. V skladu s hišnim redom varnostnik preveri identiteto vseh nevabljenih strank z vpogledom osebnega dokumenta, ki ga mora nato stranki vrniti. Brez izrecnega dovoljenja predsednice sodišča, direktorice sodišča ali posameznega sodnika ne dovoli vstopa stranki, na katero je bil opozorjen. Enako velja za osebe, ki nočejo potrditi svoje identitete ter v drugih primerih, ko varnostnik oceni, da bi vstop osebe lahko ogrozil varnost ljudi in premoženja.

Stranke in drugi obiskovalci (vstopajoče osebe) vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin (t.i. detektorska vrata), pri čemer morajo prehodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg posameznih detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem za kovino in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal.

Vstopajoča oseba s prtljago mora pred vstopom skozi detektorska vrata prtljago odložiti na trak pred rentgensko napravo za pregled prtljage in dovoliti njen pregled. Oseba, ki ji rentgenolog pregleda prtljago na rentgenski napravi za pregled prtljage in ta vsebuje predmete, ki jih ni mogoče identificirati, mora na poziv rentgenologa prtljago odpreti in pokazati, za kakšne predmete gre. Varnostnik lahko prepreči vstop osebi, ki ne dovoli pregleda prtljage.

V primeru gneče na vhodu v sodno zgradbo ali v primeru okvare rentgenske naprave za pregled prtljage lahko varnostniki opravljajo klasičen pregled prtljage, pri katerem vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, potegne predmete iz nje ipd., varnostnik pa jo pri tem za potrebe pregleda usmerja z ustnimi navodili.

Po končanem varnostnem pregledu se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen in na katere je vstopajoča oseba opozorjena z navodilom, izobešenim na hodniku vhoda v sodno zgradbo. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v železni ognjevarni blagajni v prostoru za varnostnike in se osebi vrnejo ob izstopu iz sodne zgradbe. Predmeti, ki se po Zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije. 

 

 
1. Račun sodne takse – od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov: SI56 0110 0845 0085 678
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
Koda namena plačila: GOVT

2. Račun za prehodne pologe – predujme: SI56 0110 0695 0422 222
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
Koda namena plačila: GOVT

3. Račun za redne pologe, depozite – varščine: SI56 0110 0696 0422 243
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
Koda namena plačila: GOVT

4. Račun za denarne kazni: SI56 0110 0845 0035 529
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
Koda namena plačila: GOVT

5. Račun povprečnine kazenskega postopka: SI56 0110 0845 0085 581
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
Koda namena plačila: GOVT

6. Račun v zadevah prekrškov – povprečnine oz. sodne takse in drugi stroški državnih organov na podlagi Zakona o prekrških: SI56 0110 0845 0159 398
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
Koda namena plačila: GOVT

7. Račun v zadevah prekrškov – PR/globe: SI56 0110 0845 0071 225
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
Koda namena plačila: GOVT

8. Račun v zadevah prekrškov – PRuz/globe: SI56 0110 0845 0095 572
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
Koda namena plačila: GOVT

9. Račun v zadevah prekrškov – PR/stroški: SI56 0110 0845 0071 419
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
Koda namena plačila: GOVT

Pri vseh plačilih je sklic obvezen, razviden je iz poziva za plačilo oziroma druge listine, ki je podlaga za nakazilo. V kolikor z listinami ne razpolagate, sklic preverite pri pristojni osebi sodišča.

Plačila v tujini se vršijo preko Banke Slovenija.
Banka: Banka Slovenija
Naslov banke: Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>Matična številka: 5023319004
Davčna številka: 27842398

 

- Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 20100/2010 z dne 16. 4. 2010, sprememba z dne 15. 11. 2013

- Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja finančno računovodske službe pri Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 20100/2004 z dne 7. 12. 2004, sprememba z dne 1. 2. 2005

- Pravilnik o opravljanju varnostne službe v sodni stavbi Okrožnega in Okrajnega sodišča v Novem mestu, opr. št. Su 2001/2004 z dne 10. 5. 2004, navodilo z dne 18. 2. 2009

- Pravilnik o varstvu pri delu, opr. št. Su 20100/2001 z dne 22. 2. 2001,sprememba z dne 2. 9. 2002

- Pravilnik o izobraževanju delavcev Okrožnega sodišča v Novem mestu, Okrajnega sodišča v Novem mestu, Okrajnega sodišča v Črnomlju in Okrajnega sodišča v Trebnjem, opr. št. Su 1-01/96 z dne 31. 1. 1997

- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 011701/2013 z dne 30. 1. 2013, sprememba Pravilnika opr. št. 031/2014 z dne 2. 4. 2014, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev na Okrožnem sodišču v Novem mestu Su 98/2018 z dne 30. 1. 2018

-Akt o notranji organizaciji na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 0110701/2008 z dne 22. 7. 2008

- Pravilnik o uporabi službenega osebnega vozila, uporabi osebnih vozil za službene namene ter povračilu potnih stroškov za službena potovanja, opr. št. Su 200100/2008 z dne 6. 2. 2008, sprememba z dne 22.1.2009

- Merila za določitev trajanja letnega dopusta in pogojih odmere letnega dopusta za sodno osebje na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 210301/2011 z dne 19. 1. 2011, sprememba Su 03110/2014 z dne 18. 2. 2014

- Pravilnik o uporabi računalniške opreme, opr. št. Su 040200/2009 z dne 2. 4. 2009

- Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Novem mestu in Okrajnih sodiščih v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem opr. št. Su 200100/2007 z dne 7. 5. 2007

- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 200100/2007 z dne 26. 4. 2007, sprememba z dne 22. 10. 2008, z dne 25. 8. 2009, 23. 7. 2012

- Akt o pisarniškem poslovanju strokovne službe za brezplačno pravno pomoč, opr. št. Su 200100/2007 z dne 31. 1. 2007

- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, opr. št. Su 200100/2006 z dne 1. 9. 2006, dopolnitev pravilnika opr. št. Su 200100/2013 z dne 3. 12. 2013, spremembe in dopolnitve pravilnika opr. št. Su 146/2019 z dne 15. 3. 2019

- Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na sodiščih sodnega okrožja Novega mesta, opr. št. Su 20100/2013- LIT z dne 24. 9. 2013

- Navodilo za upravljanje s tveganji na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 200100/2008 z dne 16. 12. 2008, dopolnitev registra tveganj z dne 1. 10. 2013, dopolnitev registra tveganj opr. št. Su 01106/2015 z dne 11. 6. 2015

- Hišni red, opr. št. Su 200100/2013 z dne 5. 11. 2013

- Sklep o ureditvi posameznih vsebin, povezanih z delovnim časom, Su 20100/2009 z dne 12. 5. 2009

- Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov, opr. št. Su 200100/2008 z dne 28. 2. 2008

- Navodilo za izvajanje postopka mediacije na Okrožnem sodišču v Novem mestu, na Okrajnem sodišču v Novem mestu, na Okrajnem sodišču v Črnomlju in na Okrajnem sodišču v Trebnjem, opr. št. Su 200100/2013 z dne 20. 5. 2013

- Pravilnik poslovanja sodniških pripravnikov s sodnimi spisi, opr. št. Su 010103/2012 z dne 19. 11. 2012

- Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj na Okrožnem sodišču v Novem mestu in o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj iz pristojnosti okrajnih sodišč na sodnem okrožju Novo mesto, opr. št. Su 072/2015 z dne 29. 5. 2015; sprememba pravilnika Su 072/2016 z dne 14.11.2016, sprememba pravilnika opr. št. Su 157/2017 z dne 3. 10. 2017

- Pravilnik o postopku in ukrepih za varovanje zaposlenih pred nasiljem, spolnim in drugim nadlegovanjem, trpinčenjem in drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, opr. št. Su 071/2015 z dne 29. 5. 2015

- Pravilnik o prepovedi dela od vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc in o ugotavljanju prisotnosti prepovedanih substanc, opr. št. Su 071/2015 z dne 26. 8. 2015

- Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela na sodiščih sodnega okrožja Novo mesto, opr. št. Su 144/2017 z dne 22. 8. 2017


 

 

 

 


- Ocena ogroženosti Okrožnega in Okrajnega sodišča v Novem mestu, opr. št. Su 040200/2012

- Program alternativnega reševanja sporov na Okrožnem sodišču v Novem mestu, na Okrajnem sodišču v  Novem mestu, Okrajnem sodišču v Črnomlju in na Okrajnem sodišču v Trebnjem Su 20100/2013 z dne 17.5.2013

 

 

 

 

 

 


Okrajno sodišče v Črnomlju

 

Okrajno sodišče v Črnomlju

Trg svobode 1

8340 Črnomelj

tel.: 07 306 14 70

faks: 07 306 14 86

 

Predsednica sodišča: Erika Vrščaj Spudić, okrajna sodnica-svetnica

Vodja urada: Brigita Mušič

Urad predsednice: (07) 30 61 472

elektronski naslov: urad.ojcrn@sodisce.si

 

 
Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:
ponedeljek: od 09:00 do 12:00 ure
sreda: od 09:00 do 12:00 ure in od 14:00 do 16:30 ure
petek: od 09:00 do 12:00 ure

Uradne ure za stranke v zemljiški knjigi:
ponedeljek in sreda: od 09:00 do 12:00 ure in od 14.00 do 16.00
petek: od 09:00 do 12:00 ure

Pisarna za prekrške:

elektronski naslov:  prekrski.ojcrn@sodisce.si


Na delovna dneva 24. in 31. decembra je poslovni čas vseh sodišč od 8:00 do 13.00 ure, uradne ure za nevabljene stranke in poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9:00 do 12:00 ure.

 

HIŠNI RED

Hišni red v sodni zgradbi določa postopke v zvezi z ugotavljanjem identitete obiskovalcev, njihovo kontrolo ter morebitne omejitve navzočnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. člen Sodnega reda).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (34. člen Sodnega reda). Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave. V skladu s hišnim redom varnostnik preveri identiteto vseh nevabljenih strank z vpogledom osebnega dokumenta, ki ga mora nato stranki vrniti. Brez izrecnega dovoljenja predsednice sodišča, direktorice sodišča ali posameznega sodnika ne dovoli vstopa stranki, na katero je bil opozorjen. Enako velja za osebe, ki nočejo potrditi svoje identitete ter v drugih primerih, ko varnostnik oceni, da bi vstop osebe lahko ogrozil varnost ljudi in premoženja.

Stranke in drugi obiskovalci (vstopajoče osebe) vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin (t.i. detektorska vrata), pri čemer morajo prehodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg posameznih detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem za kovino in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal.

Vstopajoča oseba s prtljago mora pred vstopom skozi detektorska vrata prtljago odložiti na trak pred rentgensko napravo za pregled prtljage in dovoliti njen pregled. Oseba, ki ji rentgenolog pregleda prtljago na rentgenski napravi za pregled prtljage in ta vsebuje predmete, ki jih ni mogoče identificirati, mora na poziv rentgenologa prtljago odpreti in pokazati, za kakšne predmete gre. Varnostnik lahko prepreči vstop osebi, ki ne dovoli pregleda prtljage.

V primeru gneče na vhodu v sodno zgradbo ali v primeru okvare rentgenske naprave za pregled prtljage lahko varnostniki opravljajo klasičen pregled prtljage, pri katerem vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, potegne predmete iz nje ipd., varnostnik pa jo pri tem za potrebe pregleda usmerja z ustnimi navodili.

Po končanem varnostnem pregledu se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen in na katere je vstopajoča oseba opozorjena z navodilom, izobešenim na hodniku vhoda v sodno zgradbo. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v železni ognjevarni blagajni v prostoru za varnostnike in se osebi vrnejo ob izstopu iz sodne zgradbe. Predmeti, ki se po Zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije.


 
1. Račun sodne takse – od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov: SI56 0110 0845 0085 678
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
Koda namena plačila: GOVT

2. Račun za prehodne pologe – predujme: SI56 0110 0695 0422 222
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
Koda namena plačila: GOVT

3. Račun za redne pologe, depozite – varščine: SI56 0110 0696 0422 243
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
Koda namena plačila: GOVT

4. Račun za denarne kazni: SI56 0110 0845 0035 529
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
Koda namena plačila: GOVT

5. Račun povprečnine kazenskega postopka: SI56 0110 0845 0085 581
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
Koda namena plačila: GOVT

6. Račun v zadevah prekrškov – povprečnine oz. sodne takse in drugi stroški državnih organov na podlagi zakona o prekrških: SI56 0110 0845 0159 204
Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Črnomlju, Trg svobode 1, 8340 Črnomelj
Koda namena plačila: GOVT

7. Račun v zadevah prekrškov – PR/globe: SI56 0110 0845 0071 613
Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Črnomlju, Trg svobode 1, 8340 Črnomelj
Koda namena plačila: GOVT

8. Račun v zadevah prekrškov – PR/stroški: SI56 0110 0845 0071 807
Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Črnomlju, Trg svobode 1, 8340 Črnomelj
Koda namena plačila: GOVT

9. Račun v zadevah prekrškov – Pruz/globe: SI56 0110 0845 0095 378
Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Črnomlju, Trg svobode 1, 8340 Črnomelj
Koda namena plačila: GOVT


10. Račun v zadevah prekrškov – druge denarne kazni-občinskih odlokov:
SI56 0110 0845 0037 857
Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Črnomlju, Trg svobode 1, 8340 Črnomelj
Koda namena plačila: GOVT


Pri vseh plačilih je sklic obvezen, razviden je iz poziva za plačilo oziroma druge listine, ki je podlaga za nakazilo. V kolikor z listinami ne razpolagate, sklic preverite pri pristojni osebi sodišča.

Plačila v tujini se vršijo preko Banke Slovenija.
Banka: Banka Slovenija
Naslov banke: Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Davčna številka: 27842398
Matična številka: 5023319002

Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 20100/2010 z dne 16.4.2010, sprememba pravilnika, opr.št. Su 200100/2013 z dne 15.11.2013.

Pravilnik o  izobraževanju delavcev Okrožnega sodišča v Novem mestu, Okrajnega sodišča v Novem mestu, Okrajnega sodišča v Črnomlju in Okrajnega sodišča v Trebnjem, št. Su 1-01/1996 z dne 31.1.1997.

Akt o spremembi Akta o sistemizaciji delovnih mest sodnega osebja Okrajnega sodišča v Črnomlju z dne 5.4.2004, z dne 30.12.2004 in Sprememba Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sodnega osebja na Okrajnem sodišču v Črnomlju z dne 30.12.2008. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev na Okrožnem sodišču v Novem mestu z dne 2.4.2014. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev na Okrožnem sodišču v Novem mestu z dne 1.9.2014, Su 031/2014.

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, št. Su 200100/2006 z dne 1.9.2006. Dopolnitev Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov, opr. št. Su 200100/2013, z dne 3.12.2013.

Pravilnik o uporabi službenega osebnega vozila, uporabi osebnih vozil za službene namene ter o povračilu potnih stroškov za službeno potovanje z dne 6.2.2008 št. Su 200100/2008, sprememba z dne 22.1.2009. 

Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov, št. Su 200100/2007 z dne 26.4.2007, s spremembami z dne 22.10.2008, 25.8.2009 in 23.7.2012.

Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Novem mestu in Okrajnih sodiščih v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem, št. Su 2100100/2007 z dne 7.5.2007.

Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov, št. Su 200100/2008-103, z dne 28.2.2008.

Pravilnik o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in določanju višine plačila iz naslova povečanega obsega dela za sodno osebje na Okrožnem sodišču v Novem mestu, Okrajnem sodišču v Novem mestu, Okrajnem sodišču v Črnomlju in Okrajnem sodišču v Trebnjem, št. Su 200100/2009-153, z dne 15.6.2009.

Pravilnik o uporabi računalniške opreme, št. Su 040200/2009 z dne 2.4.2009.

Merila za določitev trajanja letnega dopusta in pogojih odmere letnega dopusta za sodno osebje  Okrožnem sodišču v Novem mestu št. Su 210301/2011 z dne 19.1.2011.

Pravilnik poslovanja sodniških pripravnikov s sodnimi spisi, št. Su 010103/2012, z dne 19.11.2012.

Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na sodiščih sodnega okrožja Novo mesto, št. Su 20100/2013-LIT z dne 24.9.2013.

Navodilo za upravljanje s tveganji na sodiščih sodnega  okrožja Novo mesto, Su 200100/2008 z dne 16.12.2008, dopolnitev registra tveganj z dne 1.10.2013.

Navodilo za izvajanje postopka mediacije na Okrožnem sodišču v Novem mestu, na Okrajnem sodišču v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem, št. Su 200100/2013 z dne 20.5.2013.

Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc in ugotavljanju prisotnosti prepovedanih substanc  na Okrožnem sodišču v Novem mestu, Okrajnem sodišču v Novem mestu, Trebnjem in Črnomlju, št. Su 071/2015, z dne 26.8.2015.

Sprememba pravilnika o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj na Okrožnem sodišču v Novem mestu in  o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj iz pristojnosti Okrajnih sodišč  na sodnem okrožju Novo mesto, z dne 3.10.2017, št. Su 157/2017.


Program alternativnega reševanja sporov na Okrožnem sodišču v Novem mestu, na Okrajnem sodišču v  Novem mestu, Okrajnem sodišču v Črnomlju in na Okrajnem sodišču v Trebnjem Su 20100/2013 z dne 17.5.2013

 


Okrajno sodišče v Trebnjem

Okrajno sodišče v Trebnjem
Gubčeva cesta 9
8210 Trebnje
Telefon: 07/ 346 26 00
Faks: 07/ 346 26 22
E-pošta: urad.ojtre@sodisce.si

Predsednica: Tadeja Predanič
Namestnica predsednice: Eva Grein

Urad predsednice:
Vodja urada: Majda Težak
Telefon: 07/ 346 26 10
Faks: 07/ 346 26 22
E-pošta: urad.ojtre@sodisce.si

Uradna oseba po ZDIJZ: Tadeja Predanič

Izvršilna pisarna, Gubčeva cesta 9, Trebnje
Telefon:  07/ 346 26 00
Faks: 07/ 346 26 22
Sodniški pomočnici: Matejka Šunta in Slavka Grm

Zemljiška knjiga, Gubčeva cesta 19, Trebnje, I. nadstropje
Telefon: 07/ 346 26 23
Faks: 07/ 348 33 48
Vodja zemljiške knjige: Vanja Jarc

Uradne ure za stranke v zemljiški knjigi:
ponedeljek: od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00
sreda: od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00
petek: od 9.00 do 12.00


Uradne ure za nevabljene stranke v sodnih pisarnah:
ponedeljek: od 9.00 do 12.00
sreda: od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.30
petek: od 9.00 do 12.00

Poslovni čas sodišča:
od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00
petek: od 8.00 do 15.00

Na delovna dneva 24. in 31. decembra je poslovni čas vseh sodišč od 8. do 13. ure, uradne ure za nevabljene stranke in poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9. do 12. ure.

 

HIŠNI RED:

Hišni red v sodni zgradbi določa postopke v zvezi z ugotavljanjem identitete obiskovalcev, njihovo kontrolo ter morebitne omejitve navzočnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. člen Sodnega reda).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (34. člen Sodnega reda). Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave. V skladu s hišnim redom varnostnik preveri identiteto vseh nevabljenih strank z vpogledom osebnega dokumenta, ki ga mora nato stranki vrniti. Brez izrecnega dovoljenja predsednice sodišča, direktorice sodišča ali posameznega sodnika ne dovoli vstopa stranki, na katero je bil opozorjen. Enako velja za osebe, ki nočejo potrditi svoje identitete ter v drugih primerih, ko varnostnik oceni, da bi vstop osebe lahko ogrozil varnost ljudi in premoženja.

Stranke in drugi obiskovalci (vstopajoče osebe) vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin (t.i. detektorska vrata), pri čemer morajo prehodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg posameznih detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem za kovino in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal.

Vstopajoča oseba s prtljago mora pred vstopom skozi detektorska vrata prtljago odložiti na trak pred rentgensko napravo za pregled prtljage in dovoliti njen pregled. Oseba, ki ji rentgenolog pregleda prtljago na rentgenski napravi za pregled prtljage in ta vsebuje predmete, ki jih ni mogoče identificirati, mora na poziv rentgenologa prtljago odpreti in pokazati, za kakšne predmete gre. Varnostnik lahko prepreči vstop osebi, ki ne dovoli pregleda prtljage.

V primeru gneče na vhodu v sodno zgradbo ali v primeru okvare rentgenske naprave za pregled prtljage lahko varnostniki opravljajo klasičen pregled prtljage, pri katerem vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, potegne predmete iz nje ipd., varnostnik pa jo pri tem za potrebe pregleda usmerja z ustnimi navodili.

Po končanem varnostnem pregledu se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen in na katere je vstopajoča oseba opozorjena z navodilom, izobešenim na hodniku vhoda v sodno zgradbo. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v železni ognjevarni blagajni v prostoru za varnostnike in se osebi vrnejo ob izstopu iz sodne zgradbe. Predmeti, ki se po Zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije.

 
1. Račun sodne takse – od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov: SI56 0110 0845 0085 678
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
Koda namena plačila: GOVT

2. Račun za prehodne pologe – predujme: SI56 0110 0695 0422 222
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
Koda namena plačila: GOVT

3. Račun za redne pologe, depozite – varščine: SI56 0110 0696 0422 243
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
Koda namena plačila: GOVT

4. Račun za denarne kazni: SI56 0110 0845 0035 529
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
Koda namena plačila: GOVT

5. Račun povprečnine kazenskega postopka: SI56 0110 0845 0085 581
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
Koda namena plačila: GOVT

6. Račun v zadevah prekrškov – povprečnine oz. sodne takse in drugi stroški državnih organov na podlagi zakona o prekrških: SI56 0110 0845 0159 592
Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Trebnjem, Gubčeva cesta 9, 8210 Trebnje
Koda namena plačila: GOVT

7. Račun v zadevah prekrškov – PR/globe: SI56 0110 0845 0070 934
Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Trebnjem, Gubčeva cesta 9, 8210 Trebnje
Koda namena plačila: GOVT

8. Račun v zadevah prekrškov – PR/stroški: SI56 0110 0845 0071 031
Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Trebnjem, Gubčeva cesta 9, 8210 Trebnje
Koda namena plačila: GOVT

9. Račun v zadevah prekrškov – Pruz/globe: SI56 0110 0845 0096 639
Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Trebnjem, Gubčeva cesta 9, 8210 Trebnje
Koda namena plačila: GOVT

Pri vseh plačilih je sklic obvezen, razviden je iz poziva za plačilo oziroma druge listine, ki je podlaga za nakazilo. V kolikor z listinami ne razpolagate, sklic preverite pri pristojni osebi sodišča.

Plačila v tujini se vršijo preko Banke Slovenija.
Banka: Banka Slovenija
Naslov banke: Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična številka sodišča: 5023319006
Davčna številka sodišča: 27842398
 • Pravilnik o opravljanju varnostne službe v sodni stavbi Okrajnega sodišča v Trebnjem, opr. št. Su 200100/2004
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, opr. št. Su 200100/2006, dopolnitev pravilnika opr. št. Su 200100/2013 z dne 3.12.2013, spremembe in dopolnitve pravilnika z dne 15.3.2019 opr. št. Su 146/2019
 • Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 200100/2007 z dne 26.4.2007; Spremembe z dne 22.10.2008, z dne 25.8.2009, z dne 23.7.2012
 • Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Novem mestu in Okrajnih sodiščih v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem opr. št. Su 200100/2007 z dne 7.5.2007
 • Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov, opr. št. Su 040200/2008 z dne 3.3.2008
 • Akt o notranji organizaciji na Okrajnem sodišču v Trebnjem, opr. št. Su 011701/2008
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanju višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov na Okrajnem sodišču v Trebnjem, opr. št. Su 200100/2008 z dne 22.10.2008
 • Navodilo za upravljanje s tveganji na sodiščih sodnega okrožja Novo mesto, opr. št. Su 200100/2008 z dne 16.12.2008 in dopolnitev registra tveganj z dne 1.10.2013, dopolnitev registra tveganj opr. št. Su 01106/2015 z dne 11.6.2015, dopolnitev registra tveganj opr. št. Su 01106/2016 z dne 29.4.2016; dopolnitev registra tveganj dne 4.1.2017; dopolnitev registra tveganj dne 12.12.2018 (Su 191/2018); dopolnitev registra tveganj dne 4.3.2020 (Su 188/2020)
 • Pravilni o uporabi službenega osebnega vozila za službene namene ter o povračilu potnih stroškov za službeno potovanje, opr. št. Su 200100/2008 z dne 22.1.2009
 • Merila za določitev trajanja in pogojih odmere letnega dopusta za sodno osebje na Okrajnem sodišču v Trebnjem, opr. št. Su 210301/2009 z dne 19.3.2009; Merila za določitev trajanja letnega dopusta in pogojih odmere letnega dopusta za sodno osebje na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 210301/2011 z dne 19.1.2011; opr. št. Su 03110/2014 z dne 18.2.2014
 • Pravilnik o uporabi računalniške opreme, opr. št. Su 040200/2009 z dne 2.4.2009
 • Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti, opr. št. Su 200100/2010 z dne 3.5.2010
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 011701/2010 z dne 20.4.2010; opr. št. Su 011701/2013 z dne 30.1.2013; sprememba Pravilnika opr. št. Su 031/2014 z dne 2.4.2014
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 011701/2011 z dne 15.6.2011, opr. št. Su 011701/2012 z dne 8.10.2012, opr. št. Su 011701/2013-34 z dne 14.1.2013, opr. št. Su 011701/2013 z dne 3.7.2013; opr. št. 98/2018 z dne 30.1.2018; opr. št. Su 8/2019 z dne 3.1.2019; opr. št. Su 8/2019 z dne 14.1.2019; opr. št. Su 8/2019 z dne 3.6.2019
 • Novi akti o sistemizaciji, opr. št. Su 011701/2010-186 z dne 28.4.2010
 • Sprememba kadrovskega načrta, opr. št. Su 011700/2010-328
 • Pravilnik o poslovanju sodniških pripravnikov s sodnimi spisi, opr. št. Su 010103/2012 z dne 19.11.2012
 • Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na sodiščih sodnega okrožja Novega mesta, opr. št. Su 20100/2013-LIT z dne 24.9.2013
 • Hišni red, opr. št. Su 200100/2013 z dne 5.11.2013
 • Navodilo za izvajanje postopka mediacije na Okrožnem sodišču v Novem mestu, na Okrajnem sodišču v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem, opr. št. Su 200100/2013 z dne 20.5.2013
 • Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj na Okrožnem sodišču v Novem mestu in o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj iz pristojnosti okrajnih sodišč na sodnem okrožju Novo mesto, opr. št. Su 072/2015 z dne 29.5.2015; sprememba pravilnika opr. št. Su 072/2016 z dne 14.11.2016; sprememba pravilnika opr. št. Su 157/2017 z dne 3.10.2017
 • Pravilnik o postopku in ukrepih za varovanje zaposlenih pred nasiljem, spolnim in drugim nadelovanjem, trpinčenjem in drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, opr. št. Su 071/2015 z dne 29.5.2015
 • Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc in o ugotavljanju prisotnosti prepovedanih substanc, opr. št. Su 071/2015 z dne 26.8.2015
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti inodsotnosti z dela na sodiščih sodnega okrožja Novo mesto, opr. št. Su 144/2017 z dne 22.8.2017

 


 

 1. Program alternativnega reševanja sporov na Okrožnem sodišču v Novem mestu, na Okrajnem sodišču v Novem mestu, Okrajnem sodišču v Črnomlju in na Okrajnem sodišču v Trebnjem, opr. št. Su 20100/2013 z dne 17.5.2013

Okrajno sodišče v Mariboru

OKRAJNO SODIŠČE V MARIBORU

Cafova ul. 1

2508 Maribor

tel: 02/234 71 00

faks: 02/234 68 73

e-pošta: urad.ojmb@sodisce.si

 

Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje.

Predsednik: Marjan PREMZL, okrajni sodnik svétnik

Urad predsednika: 02/234 7100

 

Uradna oseba po ZDIJZ: Alenka Zadravec, višja sodnica

 

Poslovni čas sodišča:

od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00 

petek: od 8.00 do 15.00

 

Uradne ure za poslovanje v zvezi z zemljiško knjigo:

ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00

ponedeljek in sreda: od 14.00 do 16.00

 

Uradne ure za nevabljene stranke:

ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00

sreda: od 14.00 do 16.30

Cenjene stranke obveščamo, da bo poslovanje zemljiške knjige za stranke od dne 03.06.2019 potekalo v 2. nadstropju Okrajnega sodišča v Mariboru, Cafova ulica 1, Maribor, pisarna 208.

 

Poslovni čas vložišča za sprejem pošiljk in pisanj, ki jih stranke vlagajo neposredno:

ponedeljek, torek, sreda, četrtek:  od 8:00 do 16:00

petek: od 8.00 do 15.00

 

 

Hišni red

 

Hišni red v sodni zgradbi določa med drugim, kdaj in kako se morajo obiskovalci izkazati z osebnim dokumentom, in postopek v zvezi s kontrolo obiskovalcev ter pravila o morebitnih omejitvah navzočnosti javnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95, z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, organom za notranje zadeve in obrambnim silam ob privedbi oseb (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95, z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

Ob vstopu v zgradbo varnostnik - vratar preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v nadstropje in sobo, kamor je vabljena oziroma na zahtevo stranke v javno knjigo - zemljiško knjigo ali sodni register, v vložišče ali pisarne sodnih oddelkov (14. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011) .

Če ob vstopu v zgradbo stranka nima vabila ali kakega drugega pisanja sodišča, varnostnik zahteva, da se izkaže z osebnim dokumentom. O tem vodi varnostnik posebno evidenco. Varnostnik vodi tudi evidenco začasno odvzetih predmetov. Po potrebi in kadar se mu zdi primerno lahko varnostnik odredi kontrolo obiskovalcev. Obiskovalca povabi v poseben prostor, kjer pregleda njegove osebne stvari, ki jih ta nosi s seboj. Pri taki kontroli mora biti obvezno prisoten vodja tehnično vzdrževalne službe ali direktor sodišča, o pregledu pa se pripravi zapisnik (15. in 16. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011) .

Dostop do sodnikov, v sodniške kabinete, do predsednikov sodišč brez poprejšnje najave ni dovoljen. Sodnik komunicira s strankami samo na narokih in glavnih obravnavah. V primeru, da stranka hoče vstopiti v sodniški kabinet brez privolitve, varnostnik stranko odstrani, o tem obvesti sodnika in zahteva od stranke, da zapusti prostore sodišča (17. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011)

 

 

 

 
ŠTEVILKE TRR SODIŠČ

Številka računa za plačilo sodnih taks za pravne osebe in fizične osebe ter zasebnike: 01100-8450088103
Če taksni zavezanec plačilo sodne takse opravi z nakazilom na prehodni podračun tega sodišča, določen za plačevanje sodnih taks, v obrazcu univerzalnega plačilnega naloga (obrazec UPN) navede podatke:
Koda namena plačila: GOVT,
Namen plačila: sodna taksa, opr. št.,
BIC banke prejemnika: BSLJSI2X
IBAN prejemnika: SI56 0110 0845 0088 103
Referenca: SI00 XX-XXXXXXXX (sklic po šifrantu iz navodila za plačilo sodnih taks)*
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna ul. 14, 2503 Maribor

*Dostop do navodila pod *seznam internih aktov*; če referenco določi sodišče (računalniško podprt vpisnik) po modelu 11 in je zapisana na plačilnem nalogu za plačilo sodne takse, je obvezna uporaba te reference.

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


MATIČNA IN DAVČNA ŠTEVILKA

Matična številka sodišča: 5023025
Davčna številka sodišča: 25450662

 

Seznam internih aktov

Načrt integritete za Okrožno sodišče v Mariboru in njegove organizacijske enote, Okrajno sodišče v Mariboru, Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, Okrajno sodišče v Lenartu, Su 200100/2011 z dne 24. 5. 2011 s spremembami in dopolnitvami;

Pravilnik o uporabi predalčnikov na Okrožnem sodišču v Mariboru, Višjem sodišču v Mariboru in Okrajnem sodišču v Mariboru, Su 200100/2014, z dne 3. 9. 2014;

Pravilnik o kriterijih za odmero rednih letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču v Mariboru z njegovimi organizacijskimi enotami, Su 2103/2013, z dne 19.3. 2013;

Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, Su 200100/2012, z dne 25. 7. 2012;

Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času na Okrožnem sodišču v Mariboru in njegovih organizacijskih enotah, Su 200100/2011, z dne 24.10.2011;

Hišni red , Su 200100/2011, z dne 10. 10. 2011;

Ocena ogroženosti, Su 200100/2011, z dne 30. 8. 2011;

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sodnega osebja Okrožnega sodišča v Mariboru, Su 011701/2010, z dne 1.1.2011, s spremembami in dopolnitvami;

Program alternativnega  reševanja sporov pri Okrožnem sodišču v Mariboru, Su 011600/2010-57,  z dne 9.6.2010, s spremembami in dopolnitvami;

Navodilo o postopkih in ukrepih zaposlenih pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu, Su 160003/2010, z dne 4. 3. 2010;

Navodila za postopanje z vloženimi nadzorstvenimi pritožbami ,  Su 160003/2010, z dne 5. 1. 2010;

Register tveganj , Su 203/2015, z dne 15. 9. 2015;

Požarni red , Su 200100/2008, z dne 20. 11. 2008;

Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj na Okrožnem sodišču v Mariboru, Su  200100/2008, z dne 23. 5. 2008, s spremembami in dopolnitvami;

Dogovor o organiziranju dežurne službe na področju prekrškov na območju Okrožnega sodišča v Mariboru, Su 160003/2008, z dne 7. 4. 2008;

Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Mariboru , Su 200100/2008, z dne 25. 3. 2008;

Navodilo o pisarniškem poslovanju strokovne službe za BPP, Su 200100/2007-32, z dne 8. 1. 2007;

Pravilnik o uporabi računalniške opreme, Su 200100/2007, z dne 12. 6. 2007;

Navodilo za postopanje v primeru požara in morebitnih groženj z eksplozivnimi sredstvi, Su 040200/2006, z dne 30. 3. 2006;

Pravilnik o varovanju tajnih podatkov, Su 200100/2005, z dne 18.04.2005, zadnja sprememba 9. 3. 2007;

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, Su 200100/2005, z dne 11.04.2005;

Pravilnik o finančnem in računovodskem poslovanju, Su 200100/2003, z dne 5. 12. 2003;

Izjavo o varnosti pri delu z oceno tveganja, Su 200100/2001, z dne 22.11.2001;


 


 


 


 

 

 


Letni programi dela sodišča:

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2016, z dne 30.11.2015;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2015, Su 260/2014/2014, z dne 27.11.2014;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2014, Su 070301/2013. z dne 26. 6. 2013;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2013, Su 070301/2012. z dne 29. 6. 2012;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2012, Su 070301/2011. z dne 29. 11. 2011;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru za leto 2011, Su 070301/2010-427, z dne 24. 6. 2010;


 

 

Letna poročila o poslovanju sodišča:

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu  v  letu 2014, Su 68/2015, z dne 25. 2. 2015;

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu  v  letu 2013, Su 070301/2014-111, z dne 19. 2. 2014

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu  v  letu 2012, Su 070301/2013-79, z dne 13. 2. 2013

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2011, Su 070301/2012, z dne 15.2.2012;

Letno poročilo o poslovanju sodišča v letu 2010, Su 070301/2011-5, z dne 21. 1. 2011;

Letno poročilo o poslovanju sodišča v letu 2009, Su 070301/2010, z dne 21. 1. 2010;


 


 


 


 


Okrajno sodišče v Lenartu

OKRAJNO SODIŠČE V LENARTU

Naslov: Jurovska cesta 15, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

Tel: 02/729 19 00

Faks: 02/729 19 03

Matična številka sodišča: 5023025, davčna številka sodišča 25450662

Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje.

 

Predsednica sodišča : Mateja Zarič Bukovnik, okrajna sodnica

 

Odgovorna oseba za omogočanje posredovanja informacij za medije in uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:

Predsednica  Okrožnega sodišča v Mariboru: Alenka Zadravec,  višja  sodnica

 

Urad predsednice

Tel.: 02/ 729 19 09

Faks: 02 729 19 03

Vodja: Majda Komperšak

elektronski naslov: urad.ojlet@sodisce.si

Poslovni čas sodišča je od ponedeljka do četrtka od 8.00  do 16.00 , v petek od 8.00 do 15.00 

Na delovna dneva 24. in 31. decembra je poslovni čas sodišča od 8.00  do 13.00, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami  so od 9.00  do 12.00.

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

ponedeljek, sreda in petek od 9.00  do 12.00

sreda od 14.00  do 16.30

 

Uradne ure v zemljiški knjigi:

ponedeljek, sredo in petek od 9.00  do 12.00

ponedeljek in sreda od 14.00  do 16.00

Uradne ure vložišča

Poslovni čas vložišča za sprejem pošiljk in pisanj, ki jih stranke vlagajo neposredno:

od ponedeljka do četrtka od 8. do 16. ure, v petek od 8. do 15. ure

 

 

Hišni red

Hišni red v sodni zgradbi določa med drugim, kdaj in kako se morajo obiskovalci izkazati z osebnim dokumentom, in postopek v zvezi s kontrolo obiskovalcev ter pravila o morebitnih omejitvah navzočnosti javnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95, z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, organom za notranje zadeve in obrambnim silam ob privedbi oseb (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95, z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

Ob vstopu v zgradbo varnostnik - vratar preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v nadstropje in sobo, kamor je vabljena oziroma na zahtevo stranke v javno knjigo - zemljiško knjigo ali sodni register, v vložišče ali pisarne sodnih oddelkov (14. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011) .

Če ob vstopu v zgradbo stranka nima vabila ali kakega drugega pisanja sodišča, varnostnik zahteva, da se izkaže z osebnim dokumentom. O tem vodi varnostnik posebno evidenco. Varnostnik vodi tudi evidenco začasno odvzetih predmetov. Po potrebi in kadar se mu zdi primerno lahko varnostnik odredi kontrolo obiskovalcev. Obiskovalca povabi v poseben prostor, kjer pregleda njegove osebne stvari, ki jih ta nosi s seboj. Pri taki kontroli mora biti obvezno prisoten vodja tehnično vzdrževalne službe ali direktor sodišča, o pregledu pa se pripravi zapisnik (15. in 16. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011) .

Dostop do sodnikov, v sodniške kabinete, do predsednikov sodišč brez poprejšnje najave ni dovoljen. Sodnik komunicira s strankami samo na narokih in glavnih obravnavah. V primeru, da stranka hoče vstopiti v sodniški kabinet brez privolitve, varnostnik stranko odstrani, o tem obvesti sodnika in zahteva od stranke, da zapusti prostore sodišča (17. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011)
Račun za sodne takse:

od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov: 01100-8450088103, sklic - glej navodilo za plačilo sodnih taks (dostop do navodila pod Seznam internih aktov - Okrožno sodišče v Mariboru)
Prehodni sodni pologi (predujmi, povprečnine, stroški kazenskega postopka): 01100-6950421931

Podračun sodnih taks v kazenskem postopku 0010 0845 0163 278 Okrožno sodišče v Mariboru, povprečnine in drugi stroški kazenskega postopka

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična številka: 5105358
Davčna številka: 25450662

Seznam internih aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest sodnega osebja Okrožnega sodišča v Mariboru in okrajnih sodišč v Mariboru, Slovenski Bistrici in Lenartu, SU 011701/2016 z dne 13. 1. 2016

Načrt integritete za Okrožno sodišče v Mariboru in njegove organizacijske enote, Okrajno sodišče v Mariboru, Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, Okrajno sodišče v Lenartu, Su 200100/2011 z dne 24. 5. 2011 s spremembami in dopolnitvami;

Pravilnik o uporabi predalčnikov na Okrožnem sodišču v Mariboru, Višjem sodišču v Mariboru in Okrajnem sodišču v Mariboru, Su 200100/2014, z dne 3. 9. 2014;

Pravilnik o kriterijih za odmero rednih letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču v Mariboru z njegovimi organizacijskimi enotami, Su 2103/2013, z dne 19.3. 2013;

Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, Su 200100/2012, z dne 25. 7. 2012;

Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času na Okrožnem sodišču v Mariboru in njegovih organizacijskih enotah, Su 200100/2011, z dne 24.10.2011;

Hišni red , Su 200100/2011, z dne 10. 10. 2011;

Ocena ogroženosti, Su 200100/2011, z dne 30. 8. 2011;

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sodnega osebja Okrožnega sodišča v Mariboru, Su 011701/2010, z dne 1.1.2011, s spremembami in dopolnitvami;

Program alternativnega  reševanja sporov pri Okrožnem sodišču v Mariboru, Su 011600/2010-57,  z dne 9.6.2010, s spremembami in dopolnitvami;

Navodilo o postopkih in ukrepih zaposlenih pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu, Su 160003/2010, z dne 4. 3. 2010;

Navodila za postopanje z vloženimi nadzorstvenimi pritožbami ,  Su 160003/2010, z dne 5. 1. 2010;

Register tveganj , Su 203/2015, z dne 15. 9. 2015;

Požarni red , Su 200100/2008, z dne 20. 11. 2008;

Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj na Okrožnem sodišču v Mariboru, Su  200100/2008, z dne 23. 5. 2008, s spremembami in dopolnitvami;

Dogovor o organiziranju dežurne službe na področju prekrškov na območju Okrožnega sodišča v Mariboru, Su 160003/2008, z dne 7. 4. 2008;

Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Mariboru , Su 200100/2008, z dne 25. 3. 2008;

Navodilo o pisarniškem poslovanju strokovne službe za BPP, Su 200100/2007-32, z dne 8. 1. 2007;

Pravilnik o uporabi računalniške opreme, Su 200100/2007, z dne 12. 6. 2007;

Navodilo za postopanje v primeru požara in morebitnih groženj z eksplozivnimi sredstvi, Su 040200/2006, z dne 30. 3. 2006;

Pravilnik o varovanju tajnih podatkov, Su 200100/2005, z dne 18.04.2005, zadnja sprememba 9. 3. 2007;

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, Su 200100/2005, z dne 11.04.2005;

Pravilnik o finančnem in računovodskem poslovanju, Su 200100/2003, z dne 5. 12. 2003;

Izjavo o varnosti pri delu z oceno tveganja, Su 200100/2001, z dne 22.11.2001;


 


 

 

 

 

 


Letni programi dela sodišča:

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2016, z dne 30. 11. 2015;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2015, SU 260/2014/2014 z dne 27. 11. 2014;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2014, Su 070301/2013,  z dne 26. 6. 2013;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2013, Su 070301/2012,  z dne 29. 6. 2012;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2012,  Su 070301/2011, z dne 29. 11. 2011;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru za leto 2011, SU 070301/2010-427, z dne 24. 6. 2010

Letna poročila o poslovanju sodišča:

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenskih Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu v letu 2014, Su 68/2015, z dne 25. 2. 2015;

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenskih Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu v letu 2013, Su 070301/2014-111, z dne 19. 2. 2014;

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenskih Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu v letu 2012,  Su 070301/2013-79, z dne 13. 2. 2013;

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenskih Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu v letu 2011, Su070301/2012, z dne 15. 2. 2012;

Letno poročilo o poslovanju sodišča v letu 2010, Su 070301/2011-5, z dne 21. 1. 2011;

Letno poročilo o poslovanju sodišča v letu 2009, Su 070301/2010, z dne 21. 1. 2010;


Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
Kolodvorska 10
2310 Slovenska Bistrica
tel.:  (02) 843 21 30
faks: (02) 843 21 38
e-pošta: urad.ojslb@sodisce.si
spletna stran: www.sodisce.si/okrasb/


Predsednica Okrožnega sodišča v Mariboru :  Alenka Zadravec, višja sodnica

Predsednica sodišča: Irena Mohorko Hernja, okrožna sodnica

Uradna oseba po ZDIJZ: Alenka ZADRAVEC, višja sodnica

 

Opozorilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje.

 

Poslovni čas sodišča: 

ponedeljek, torek, sreda, četrtek: od 8. do 16. ure

petek: od 8. do 15. ure.

  

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

ponedeljek in petek: od 9. do 12. ure

sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30 ure,

 

Uradne ure zemljiške knjige:

ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure

v ponedeljek in sredo tudi: od 14. do 16. ure.

 

Poslovni čas vložišča za sprejem pošiljk in pisanj, ki jih stranke vlagajo neposredno:

od ponedeljka do četrtka: od 8. do 16. ure

v petek: od 8. do 15. ure.

 

Poslovni čas in uradne ure na delovna dneva 24. in 31. decembra:

V skladu z 50. členom Sodnega reda je na delovna dneva 24. in 31. decembra poslovni čas vseh sodišč od 8. do 13. ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9. do 12. ure.

 

 

 

Hišni red

 

Hišni red v sodni zgradbi določa med drugim, kdaj in kako se morajo obiskovalci izkazati z osebnim dokumentom, in postopek v zvezi s kontrolo obiskovalcev ter pravila o morebitnih omejitvah navzočnosti javnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95, z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, organom za notranje zadeve in obrambnim silam ob privedbi oseb (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95, z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

Ob vstopu v zgradbo varnostnik - vratar preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v nadstropje in sobo, kamor je vabljena oziroma na zahtevo stranke v javno knjigo - zemljiško knjigo ali sodni register, v vložišče ali pisarne sodnih oddelkov (14. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011) .

Če ob vstopu v zgradbo stranka nima vabila ali kakega drugega pisanja sodišča, varnostnik zahteva, da se izkaže z osebnim dokumentom. O tem vodi varnostnik posebno evidenco. Varnostnik vodi tudi evidenco začasno odvzetih predmetov. Po potrebi in kadar se mu zdi primerno lahko varnostnik odredi kontrolo obiskovalcev. Obiskovalca povabi v poseben prostor, kjer pregleda njegove osebne stvari, ki jih ta nosi s seboj. Pri taki kontroli mora biti obvezno prisoten vodja tehnično vzdrževalne službe ali direktor sodišča, o pregledu pa se pripravi zapisnik (15. in 16. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011) .

Dostop do sodnikov, v sodniške kabinete, do predsednikov sodišč brez poprejšnje najave ni dovoljen. Sodnik komunicira s strankami samo na narokih in glavnih obravnavah. V primeru, da stranka hoče vstopiti v sodniški kabinet brez privolitve, varnostnik stranko odstrani, o tem obvesti sodnika in zahteva od stranke, da zapusti prostore sodišča (17. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011)

 

 

 

 

 
Številka računa za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike: 01100-8450088103.
Če taksni zavezanec plačilo sodne takse opravi z nakazilom na prehodni podračun tega sodišča, določen za plačevanje sodnih taks, v obrazcu univerzalnega plačilnega naloga (obrazec UPN) navede podatke:
Koda namena plačila: GOVT,
Namen plačila: sodna taksa, opr. št.,
BIC banke prejemnika: BSLJSI2X,
IBAN prejemnika: SI56 0110 0845 0088 103,
Referenca; SI00 XX-XXXXXXXX (sklic po šifrantu iz navodila za plačilo sodnih taks) *
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Mariboru (Sl.B.), Sodna ulica 14, 2503 Maribor.

*Dostop do navodila pod "seznam internih aktov - Okrožno sodišče v Mariboru"; če referenco določi sodišče (računalniško podprt vpisnik) po modelu 11 in je zapisana na plačilnem nalogu za plačilo sodne takse, je obvezna uporaba te reference.

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>Matična številka sodišča: 5023025

Davčna številka sodišča: 25450662 


 

Načrt integritete za Okrožno sodišče v Mariboru in njegove organizacijske enote, Okrajno sodišče v Mariboru, Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, Okrajno sodišče v Lenartu, Su 200100/2011 z dne 24. 5. 2011 s spremembami in dopolnitvami;

Pravilnik o uporabi predalčnikov na Okrožnem sodišču v Mariboru, Višjem sodišču v Mariboru in Okrajnem sodišču v Mariboru, Su 200100/2014, z dne 3. 9. 2014;

Pravilnik o kriterijih za odmero rednih letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču v Mariboru z njegovimi organizacijskimi enotami, Su 2103/2013, z dne 19.3. 2013;

Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, Su 200100/2012, z dne 25. 7. 2012;

Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času na Okrožnem sodišču v Mariboru in njegovih organizacijskih enotah, Su 200100/2011, z dne 24.10.2011;

Hišni red , Su 200100/2011, z dne 10. 10. 2011;

Ocena ogroženosti, Su 200100/2011, z dne 30. 8. 2011;

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sodnega osebja Okrožnega sodišča v Mariboru, Su 011701/2010, z dne 1.1.2011, s spremembami in dopolnitvami;

Program alternativnega  reševanja sporov pri Okrožnem sodišču v Mariboru, Su 011600/2010-57,  z dne 9.6.2010, s spremembami in dopolnitvami;

Navodilo o postopkih in ukrepih zaposlenih pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu, Su 160003/2010, z dne 4. 3. 2010;

Navodila za postopanje z vloženimi nadzorstvenimi pritožbami ,  Su 160003/2010, z dne 5. 1. 2010;

Register tveganj , Su 203/2015, z dne 15. 9. 2015;

Požarni red , Su 200100/2008, z dne 20. 11. 2008;

Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj na Okrožnem sodišču v Mariboru, Su  200100/2008, z dne 23. 5. 2008, s spremembami in dopolnitvami;

Dogovor o organiziranju dežurne službe na področju prekrškov na območju Okrožnega sodišča v Mariboru, Su 160003/2008, z dne 7. 4. 2008;

Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Mariboru , Su 200100/2008, z dne 25. 3. 2008;

Navodilo o pisarniškem poslovanju strokovne službe za BPP, Su 200100/2007-32, z dne 8. 1. 2007;

Pravilnik o uporabi računalniške opreme, Su 200100/2007, z dne 12. 6. 2007;

Navodilo za postopanje v primeru požara in morebitnih groženj z eksplozivnimi sredstvi, Su 040200/2006, z dne 30. 3. 2006;

Pravilnik o varovanju tajnih podatkov, Su 200100/2005, z dne 18.04.2005, zadnja sprememba 9. 3. 2007;

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, Su 200100/2005, z dne 11.04.2005;

Pravilnik o finančnem in računovodskem poslovanju, Su 200100/2003, z dne 5. 12. 2003;

Izjavo o varnosti pri delu z oceno tveganja, Su 200100/2001, z dne 22.11.2001;


 


 

 

 

Letni programi dela sodišča:

 

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2016, z dne 30.11.2015;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2015, Su 260/2014/2014, z dne 27.11.2014;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2014, Su 070301/2013. z dne 26. 6. 2013;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2013, Su 070301/2012. z dne 29. 6. 2012;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2012, Su 070301/2011. z dne 29. 11. 2011;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru za leto 2011, Su 070301/2010-427, z dne 24. 6. 2010;


 


 

Letna poročila o poslovanju sodišča:

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu  v  letu 2014, Su 68/2015, z dne 25. 2. 2015;

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu  v  letu 2013, Su 070301/2014-111, z dne 19. 2. 2014

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu  v  letu 2012, Su 070301/2013-79, z dne 13. 2. 2013

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2011, Su 070301/2012, z dne 15.2.2012;

Letno poročilo o poslovanju sodišča v letu 2010, Su 070301/2011-5, z dne 21. 1. 2011;

Letno poročilo o poslovanju sodišča v letu 2009, Su 070301/2010, z dne 21. 1. 2010;


Okrajno sodišče v Murski Soboti

Okrajno sodišče v Murski Soboti
Slomškova ul. 21,
9000 Murska Sobota

tel.: 02/ 535 25 00 
fax: 02/ 535 25 20 

e-pošta: urad.ojms@sodisce.si 

 

Predsednik sodišča: Stanislav Žižek, okrajni sodnik-svétnik

Namestnica predsednika: Natalija Lebar, okrajna sodnica-svétnica

Urad predsednika: 02/535 25 02

Vodja urada: Margareta Kocjan

Uradna oseba po ZDIJZ:  Stanislav ŽižekPoslovni čas sodišča: 

od ponedeljka do četrtka:  od 8.00 do 16.00 ure

petek:  od 8.00 do 15.00 ure

na delovna dneva:  24. in 31. decembra  od 8.00 do 13. 00 ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v  zvezi z javnimi knjigami pa so od 9.00 do 12.00 ure

Uradne ure za nevabljene stranke:

ponedeljek, sreda  in petek: od 09.00 do 12.00 ure
sreda tudi:  od 14.00 do 16.30 ure

Uradne ure za stranke v zemljiški knjigi:

ponedeljek, sreda in petek: od 09.00 do 12.00 ure
v ponedeljek in sredo tudi: od 14.00 do 16.00 ure

Uradne ure vložišča:

ponedeljek in sreda: od 8.00 do 16.30 ure

torek in četrtek: od 8.00 do 16.00 ure

petek: od 8.00 do 15.00 ure

 

 

 

NAČIN DOSTOPA OBISKOVALCEV V SODNE ZGRADBE ( DELNI HIŠNI RED)

 

15. člen Ob vstopu v zgradbo varnostnik preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja, kdo vstopa, po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v prostor, kamor je vabljena oziroma namenjena (v javno knjigo – zemljiško knjigo ali sodni register, v vložišče, v pisarne sodnih oddelkov ali v prostore OGU).

Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v zgradbo samo v času trajanja obravnave, pri čemer preveri resničnost strankinih navedb o sami obravnavi.

Če ob vstopu v zgradbo stranka nima vabila ali kakega drugega pisanja sodišča oz. OGU, lahko varnostnik zahteva, da se izkaže z osebnim dokumentom.

16. člen Varnostnik na podlagi 50. člena ZZASV-1 prepreči vstop na sodišče stranki, ki predstavlja dodatno varnostno tveganje v naslednjih primerih:

-če ne soglaša s površinskim pregledom ,

-če pri površinskem pregledu najde nevarne predmete,

-če nasprotuje ugotavljanju njene istovetnosti ali istovetnosti ni mogoče ugotoviti,

-če ne upošteva reda na varovanem območju ali javnega reda ali

-če je to potrebno zaradi preprečitve neposrednega ogrožanja ljudi in premoženja na varovanem območju.

Ukrep varnostnik izvede na podlagi lastne zaznave ali na podlagi odredbe predsednika sodišča.

17. člen V zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, organov za notranje zadeve in obrambnim silam, ko so te osebe na službeni dolžnosti.

18. člen Stranke in drugi obiskovalci vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin (t.i. detektorska vrata), pri čemer morajo predhodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem za kovino in sicer toliko časa, dokler ne odkrije vira, ki je sprožil navedeni signal.

19. člen Vstopajoča oseba s prtljago mora pred vstopom skozi detektorska vrata prtljago odložiti na trak pred rentgensko napravo za pregled prtljage in dovoliti njen pregled. Usposobljen varnostnik za upravljanje z rentgensko napravo pregleda prtljago na rentgenski napravi in če ta vsebuje predmete, ki jih ni mogoče identificirati, mora na zahtevo varnostnika prtljago odpreti in pokazati za kakšne predmete gre. Varnostnik prepreči vstop osebi, ki ne dovoli pregleda prtljage.

20. člen V primeru gneče na vhodu v zgradbo ali v primeru okvare rentgenske naprave za pregled prtljage lahko varnostniki opravljajo tudi klasičen pregled prtljage, pri katerem vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, potegne predmete iz nje, varnostnik pa jo pri tem za potrebe izvedbe pregleda usmerja z ustnimi navodili.

21. člen Po končanem varnostnem postopku se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen. V sodišče ni dovoljeno vnašati ostrih predmetov (npr. nož, škarje,...), ki bi se lahko uporabili za napad ali samopoškodovanje, predmete kaznivega dejanja ali prekrška, fotoaparata, kamere ter drugih predmetov ali snovi, ki jih na podlagi zakona ali reda na varovanem območju ni dovoljeno imeti v posesti. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v železni ognjevarni blagajni v prostoru za varnostnike in se osebi vrnejo ob izstopu iz zgradbe. Predmeti, ki se v skladu z zakonom štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije.

22. člen Dostop do sodnikov v sodniške kabinete, do predsednika sodišča in direktorice sodišča, brez predhodne najave in odobritve ni dovoljen.

V primerih, da stranka hoče vstopiti v navedene prostore brez odobritve, varnostnik stranko odstrani, o tem obvesti sodnika, predsednika oz. direktorico sodišča in zahteva od stranke, da zapusti prostore sodišča.
1. Račun sodišča: SI56 0110 0637 0422 071
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Koda namena plačila: GOVT

2. Račun za sodne takse za pravne in fizične osebe ter zasebnike (razen za prekrškovne organe): SI56 0110 0845 0086 551
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Koda namena plačila: GOVT

3. Račun za prehodne pologe - predujmi in varščine za izvršitelje: SI56 0110 0695 0422 028
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Koda namena plačila: ADVA

4. Račun za redne depozite - varščine: SI56 0110 0696 4004 550
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Koda namena plačila: GDSV

5. Račun za denarne kazni: SI56 0110 0845 0030 776
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Koda namena plačila: GOVT

6. Račun za druge denarne kazni: SI56 0110 0845 0030 873
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Koda namena plačila: GOVT

7. Račun za stroške kazenskega postopka in povprečnine: SI56 0110 0845 0031 358
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Koda namena plačila: GOVT

Transakcijski računi Okrajnega sodišča v Murski Soboti v postopku o prekršku

8. Račun za sodne takse - kazenski postopki: SI56 0110 0845 0177 246
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Koda namena plačila: GOVT

9. Račun za globe PR: SI56 0110 0845 0062 204
Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Koda namena plačila: GOVT

10. Račun za globe PRuz: SI56 0110 0845 0098 676
Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Koda namena plačila: GOVT

11. Račun za plačilo sodnih taks v postopkih o prekršku: SI56 0110 0845 0157 652
Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Koda namena plačila: GOVT

12. Račun za stroške postopka: SI56 0110 0845 0061 816
Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Koda namena plačila: GOVT

Plačila na bankah v tujini se vršijo preko Banke Slovenije na ustrezni račun:
Banka: Banka Slovenije
Naslov banke: Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X

Pri vseh plačilih je sklic obvezen, razviden je iz poziva za plačilo oziroma druge listine, ki je podlaga za nakazilo. V kolikor z listinami ne razpolagate ga preverite pri pristojni osebi sodišča.
Oblikovanje sklicne številke najdete na
http://www.sodisce.si/mma_bin.php?static_id=20110405133547

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>Davčna številka: SI12433861
Matična številka: 5023149002

- Navodilo o javnem naročanju  Su 200100/2013 z dne 12.9.2013

- Pravilnik o kriterijih za odmero rednih letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču v Murski Soboti ter Okrajnimi sodišči v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 210300/2010 z dne 15. 3. 2010 ter SU 210300/2011 z dne 16.2.2011

- Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj na Okrožnem sodišču v Murski Soboti, št. Su 490/2019 z dne 10. 6.2019

- Pravilnik o finančno računovodskem poslovanju na Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 622/2017 z dne 5.7.2017

- Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja finančno računovodske službe v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2005 z dne 16.2.2005

- Navodilo o poslovanju pri izterjavi stroškov postopka, denarnih kazni, povprečnin, odvzete premoženjske koristi in denarnih kazni po procesnih zakonih (redovnih kazni), opr. št. Su 200100/2004 z dne 7. 4. 2004

- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, opr. št. Su 200100/2008 z dne 26.11.2008, sprememba z dne 28.10.2010, sprememba 4.9.2012, sprememba 10.1.2014, sprememba Su 860/2017 z dne 11.10.2017

- Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov, opr. št. Su 200100/2008 z dne 27. 3. 2008, sprememba 4.9.2012

- Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanja višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov Okrajnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2008 z dne 6.11.2008

- Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrajnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2008 z dne 11.11.2008

- Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Murski Soboti opr. št. Su 200100/2007 z dne 24.7.2007

- Hišni red, opr. št. Su 200100/2013 z dne 4.11.2013

- Register tveganj, opr. št. Su 245/2015 z dne 10.7.2015 in z dne 10.7.2017

- Pravila poslovanja sodniških pripravnikov s sodnimi spisi, opr. št. 010103/2008 z dne 14.11.2008

-  Pravilnik o notranji organizaciji Okrajnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 011700/2010 z dne 24.11.2010

- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru , opr. št. Su 200100/2010 z dne 5. 8. 2010, sprememba 28. 9. 2010, sprememba 12.11.2010, 25.11.2010, 14.6.2011, 22.8.2011, 23.8.2011, 12.1.2012, 10.1.2013, 13.2.2013, 20.5.2013, 29.7.2013, 2.9.2013, 23.9.2013, 1.10.2013, 17.10.2013, 21.11.2013, 8.4.2014, 12.5.2014, 1.12.2014, 24.11.2015, 29.12.2015, 5.1.2016, 25.2.2016, 6.6.2016, 20.7.2016, 3.8.2016, 10.8.2016, 24.8.2016, 29.9.2016, 7.4.2017. 19.6.2017, 21.8.2017, 26.9.2017

- Akt o izobraževanju sodnega osebja, opr. št. Su 200100/2005 z dne 28.4.2005

- Navodilo za uporabo sistema evidence prisotnosti, opr. št. Su 040902/2005 z dne 28.12.2005, sprememba dne 3. 8. 2010

- Akti za izvajanje alternativnega reševanja sporov (citirati naziv programa, navodil, dogovora)-vse se nahaja na spletni strani Okrožnega sodišča pod rubriko mediacija

- Navodilo o oblikovanju referenčnih številk za plačila sodnih taks, stroškov kazenskega postopka, denarih kazni, predujmov, varščin za izvršitelje ter varščin in kupnin za dražbeopr. št. Su 160003/2011 z dne 30. 03. 2011

- Načrt izobraževanja, usosabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih  sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru Su 200100/2014 z dne 2.6.2014

- Pravilnik o službenih potovanih in o uporabi službenih vozil v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, Su 200100/2011 z dne 9.5.2011

- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc Su 200100/2013 z dne 21.1.2013

- Izjava o varnosti z oceno tveganje (revizija izjave), št. REV-02/12, december 2012 z Navodilom o osebni varovalni opremi Su 200100/2015 z dne 9.5.2015

- Navodilo o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru Su 200100/2013 z  dne 1.10.2013 

- Navodilo o priznavanju in izplačevanju položajnih dodatkov namestnikom vodij notranjih organizacijskih enot v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 060202/2011 z dne 31. 08. 2011 

- Navodilo za vračilo sodnih taks, opr. št. Su 160003/2011 z dne 04. 05. 2011

- Načrt promocije zdravja na delovnem mestu za Okrožno sodišče v Murski Soboti in Okrajna sodišča v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 230113/2013 z dne 28. 05. 2013

- Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 415/2018 z dne 30.3.2018

 - Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 508/2015 z dne 5. 6. 2015

- Navodilo - ogrožanje s strani tretje osebe z dne 23. 6. 2015

- Merila za ugotavljanje pričakovanega obsega dela višjih pravosodnih svetovalcev, pravosodnih svetnikov in svetovalcev v pravosodju, opr. št. Su 010804/2011 z dne 17. 02. 2011

- Navodilo o javnih naročilih, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odstavka 21. člena ZJN-3, opr. št. Su 112/2017 z dne 30.1.2017

- Dogovor o izvajanju programa alternativnega reševanja sporov, opr. št. Su 020503/2010 z dne 05. 05. 2010

- Program alternativnega reševanja sporov v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 020503/2010 z dne 15. 06. 2010

- Navodilo za izvajanje postopka mediacije v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, v Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 020503/2010 z dne 15. 06. 2010

 

- Navodila o poslovanju pri odreditvi in izterjavi stroškov postopka, glob, denarnih kazni, odvzete premoženjske koristi in sodnih taks, opr. št. Su 481/2018 z dne 4.6.2018
 


 

 

 

 

 


 

 • Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2011 z dne 25. 08. 2011
 • Načrt integritete Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 071002/2011 z dne 30. 05. 2011, sprememba september 2013
 • Program zaščite upraviteljev protipravnih in neetičnih ravnanj, opr. št. Su 441/2015 z dne 4. 6. 2015
 • Načrt integritete Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 071002/2011 z dne 30. 05. 2011, sprememba september 2013, sprememba maj 2014
 • Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 070301/2012 z dne 30. 11. 2012
 • Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2011 z dne 25. 08. 2011
 • Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 070301/2012 z dne 30. 11. 2012
 • Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 070301/2013 z dne 30. 11. 2013
 •  Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 542/2014 z dne 28. 10. 2014
 • Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 710/2015 z dne 28. 10. 2015
 • Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Murski Soboti (celotno okrožje) za leto 2012 - opr. št.: Su 073100/2014, z dne 15. 2. 2013
 • Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Murski Soboti (celotno okrožje) za leto 2013 - opr. št.: Su 073100/2014, z dne 26.2.2014
 • Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Murski Soboti (celotno okrožje) za leto 2014
 • Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Murski Soboti za leto 2017 (28.2.2018)

 


Okrajno sodišče v Gornji Radgoni

OKRAJNO SODIŠČE V GORNJI RADGONI
Kerenčičeva 3
9250 GORNJA RADGONA


tel. št.:
(02) 564 37 20
faks :   (02) 564 37 30
e-mail: urad.ojgor@sodisce.siOpozorilo:  Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!


Začasna predsednica sodišča: Marjeta Kralj, okrajna sodnica

Urad predsednika:
Majda Kozic

Poslovni čas sodišča je:

od  ponedeljka do četrtka: od 8.00-16.00 ure

v petek: od 8.00 ure do 15.00 ure

Na delovna dneva 24. in 31. decembra je poslovni čas sodišča od 8.00 do 13.00 ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so 9.00 do 12.00 ure.

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stanke so:

ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00 ure

v sredo pa  tudi: od 14.00 do 16.30 ure

Uradne ure v zemljiški knjigi so:

ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00 ure

v ponedeljek in sredo pa  tudi: od 14.00do 16.00 ure

Uradne ure vložišča (sprejemna pisarna):

ponedeljek in sreda: od 8.00do 16.30 ure

torek in četrtek: od 8.00 do 16.00 ure

petek: od 8.00 do 15.00 ure


Obveščamo vse stranke, da se je poslovanje enotnega oddelka za prekrške s 3. 6. 2019 preselilo z Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni na Okrajno sodišče v Ljutomer, in sicer na naslov:

OKRAJNO SODIŠČE V LJUTOMERU

Prešernova ulica 18

9240 Ljutomer

Stranke vljudno naprošamo, da od 3. 6. 2019 vse predloge iz pristojnosti prekrškovnih zadev, vso listinsko dokumentacijo, ki se nanaša na že vložene predloge in zahteve ter vso pošto vlagajo oz. pošiljajo na zgoraj navedeni naslov.

 

HIŠNI RED

Dostop obiskovalcev – strank na sodišču je možen v času uradih dni in ur posameznih uporabnikov stavbe, po predhodni ugotovitvi idenditete s strani osebe, ki opravlja varovanje. Varnostnik nadzoruje glavni vhod, kjer stranke vstopajo skozi detektorska vrata.

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen uradnim osebam  ob privedbah oseb.

Kdaj in kako se morajo obiskovalci izkazati z osebnim dokumentom, je določeno v načrtu varovanja in v skladu s pogodbo o izvajanju storitev fizičnega in tehničnega varovanja. 

V primeru, ko pristojna oseba, ki je določena za opravljanje varnosti sodne zgradbe, oz. sodna oseba do katere je prišla stranka  posumi, da ima stranka, ki je prišla na sodišče pri sebi nevarno orodje, orožje  pokliče varnostnika, da opravi postopek legitimacije, stranko se zaprosi za osebni dokument, podatke si zapiše, po potrebi ga pregleda z detektorjem za kovine, in ga pospremi do pisarne v katero je namenjen prav tako pa pospremi iz sodne zgradbe. 

Če oseba odkloni identifikacijo z osebnim dokumentom in se noče odstrani iz sodne zgradbe se pokliče ali Varnost Maribor d..d  na št.  02 300 00 50 ali Policijsko postajo.

 


 
OKRAJNO SODIŠČE V GORNJI RADGONI - TRANSAKCIJSKI RAČUNI

1. Račun sodišča: SI56 0110 0637 0422 071
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Koda namena plačila: GOVT

2. Račun za sodne takse za pravne in fizične osebe ter zasebnike (razen za prekrškovne organe): SI56 0110 0845 0086 551
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Koda namena plačila: GOVT

3. Račun za prehodne pologe - predujmi in varščine za izvršitelje: SI56 0110 0695 0422 028
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Koda namena plačila: ADVA

4. Račun za redne depozite - varščine: SI56 0110 0696 4004 550
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Koda namena plačila: GDSV

5. Račun za denarne kazni: SI56 0110 0845 0030 776
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Koda namena plačila: GOVT

6. Račun za druge denarne kazni: SI56 0110 0845 0030 873
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Koda namena plačila: GOVT

7. Račun za stroške kazenskega postopka in povprečnine: SI56 0110 0845 0031 358
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Koda namena plačila: GOVT

8. Račun za sodne takse - kazenski postopki: SI56 0110 0845 0177 246
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Koda namena plačila: GOVT

Transakcijski računi Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni v postopku o prekršku

9. Račun za globe PR: SI56 0110 0845 0062 592
Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, Kerenčičeva ulica 3, 9250 Gornja Radgona
Koda namena plačila: GOVT

10. Račun za globe PRuz: SI56 0110 0845 0099 064
Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, Kerenčičeva ulica 3, 9250 Gornja Radgona
Koda namena plačila: GOVT

11. Račun za plačilo sodnih taks v postopkih o prekršku: SI56 0110 0845 0157 749
Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, Kerenčičeva ulica 3, 9250 Gornja Radgona
Koda namena plačila: GOVT

12. Račun za stroške postopka: SI56 0110 0845 0062 980
Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, Kerenčičeva ulica 3, 9250 Gornja Radgona
Koda namena plačila: GOVT

Plačila na bankah v tujini se vršijo preko Banke Slovenije na ustrezni račun:
Banka: Banka Slovenije
Naslov banke: Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X

Pri vseh plačilih je sklic obvezen, razviden je iz poziva za plačilo oziroma druge listine, ki je podlaga za nakazilo. V kolikor z listinami ne razpolagate ga preverite pri pristojni osebi sodišča.
Oblikovanje sklicne številke najdete na
http://www.sodisce.si/mma_bin.php?static_id=20110405133547


Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>Davčna številka: SI 12433861
Matična številka: 5023149003

SEZNAM INTERNIH AKTOV

 - Pravilnik o kriterijih za odmero rednih letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču v Murski Soboti ter Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 210300/2010 z dne 15. 03. 2010 ter Su 210300/2011 z dne 16. 02. 2011 

- Pravilnik o opravljanju nujnih procesnih dejanj v postopku o prekršku na območju Okrožnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 010503/2008 z dne 11. 4. 2008 

- Pravilnik o uporabi, načinu dodelitve ter vodenju evidenc službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 200100/2012 z dne 21. 11. 2012 

- Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja finančno računovodske službe v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2005 z dne 16. 02. 2005 

- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, opr. št. Su 200100/2008 z dne 26. 11. 2008, sprememba z dne 28. 10. 2010 ter 04. 09. 2012  in 10. 1. 2014

- Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov, opr. št. Su 200100/2008 z dne 27. 03. 2008, spremembe 04. 09. 2012 

- Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanja višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni, opr. št. Su 200100/2008 z dne 05. 11. 2008 

- Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrajnem sodišču v Gornji Radgoni, opr. št. Su 200100/2008 z dne 11. 11. 2008 

- Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2007 z dne 24. 07. 2010 

- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2010 z dne 05. 08. 2010, z naknadnimi spremembami in dopolnitvami 

- Pravilnik o službenih potovanjih in o uporabi službenih vozil v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2011 z dne 09. 05. 2011 

- Akt o pisarniškem poslovanju strokovne službe za brezplačno pravno pomoč, opr. št. Su 230109/2009 z dne 01. 07. 2009 

- Pravilnik o notranji organizaciji Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni, opr. št. Su 011700/2010 z dne 24. 11. 2010 

- Akt o izobraževanju sodnega osebja, opr. št. Su 200100/2005 z dne 28. 04. 2005

- Dogovor o izvajanju programa alternativnega reševanja sporov, opr. št. Su 020503/2010 z dne 05. 05. 2010

- Program alternativnega reševanja sporov v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 020503/2010 z dne 15. 06. 2010

- Navodilo za izvajanje postopka mediacije v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, v Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 020503/2010 z dne 15. 06. 2010

- Navodilo o poslovanju pri izterjavi stroškov postopka, denarnih kazni, povprečnin, odvzete premoženjske koristi in denarnih kazni po procesnih zakonih, opr. št. Su 200100/2004 z dne 04. 04. 2004

- Navodilo za uporabo sistema evidence prisotnosti, opr. št. Su 040902/2005 z dne 28. 12. 2005, z naknadnimi spremembami in dopolnitvami

- Pravila poslovanja sodniških pripravnikov s sodnimi spisi, opr. št. Su 010103/2008 z dne 14. 11. 2008

- Hišni red, opr. št. Su 200100/2013 z dne 3.3.2008 s spremembami in dopolnitvami Su 308/2020 z dne 21.9.2020

- Požarni red, opr. št. Su 200100/2008 z dne 8. 12. 2008

- Navodilo o priznavanju in izplačevanju položajnih dodatkov namestnikom vodij notranjih organizacijskih enot v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 060202/2011 z dne 31. 08. 2011

- Navodilo za vračilo sodnih taks, opr. št. Su 160003/2011 z dne 04. 05. 2011

- Navodilo o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2013 z dne 01. 10. 2013

- Načrt promocije zdravja na delovnem mestu za Okrožno sodišče v Murski Soboti in Okrajna sodišča v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 230113/2013 z dne 28. 05. 2013

- Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2013 z dne 29. 03. 2013

- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc, opr. št. Su 200100/2013 z dne 21. 01. 2013

- Navodilo o javnem naročanju Su 200100/2013 z dne 24.9.2013 in sprememba opr. št. Su 200100/2014 z dne 10.6. 2014

- Izjava o varnosti z oceno tveganja (revizija izjave), št. REV-02/13, februar 2013 z Navodilom o osebni varovalni opremi, opr. št. Su 200100/2015 z dne 09. 05. 2015 

- Navodilo - ogrožanje s strani tretje osebe z dne 23. 6. 2015

- Navodilo o oblikovanju referenčnih številk za plačila sodnih taks, stroškov kazenskega postopka, denarnih kazni, predujmov, varščin za izvršitelje ter varščin in kupnin za dražbe, opr. št. Su 160003/2011 z dne 30. 03. 2011 (link na spletni strani)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  20110512091109navodilo o oblikovanju referenčnih številk za plačila sodnih taks, stroškov kazenskega postopka, denarnih kazni, predujmov, varščin za izvršitelje ter varščin in kupnin za dražbe  
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • - Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 508/2015 z dne 5. 6. 2015  
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   - Register tveganj, opr. št. Su 245/2015 z dne 10. 7. 2015

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  SEZNAM STRATEŠKIH DOKUMENTOV

  - Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2011 z dne 25. 09. 2011

  - Načrt integritete Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 071002/2011 z dne 30. 05. 2011, sprememba september 2013

  - Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 070301/2012 z dne 30. 11. 2012

  - Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 070301/2013 z dne 30. 11. 2013

  - Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 542/2014 z dne 28. 10. 2014

  -Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 710/2015 z dne 28. 10. 2015

  - Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Murski Soboti (celotno okrožje) za leto 2012 - opr. št.: Su 073100/2014, z dne 15. 2. 2013

   

  - Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Murski Soboti (celotno okrožje) za leto 2013 - opr. št.: Su 073100/2014, z dne 26.2.2014

   

  Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Murski Soboti (celotno okrožje) za leto 2014  

  20180228135950 Letno poročilo o poslovanju za leto 2017

   

   


   


  Okrajno sodišče v Lendavi

  OKRAJNO SODIŠČE V LENDAVI
  Glavna ulica 9
  9220 Lendava

  telefon:   (02) 577 3970
  faks.:       (02) 577 3987
  e-pošta:  urad.ojled@sodisce.si

   

  Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje.

   Predsednik sodišča:   Bojan BOČKOREC, okrajni sodnik
   
  Vodja urada:                  Tanja ROB

   

  Poslovni čas sodišča:

  od ponedeljka do četrtka:  od 8.00 do 16.00 ure

  petek:                                    od 8.00 do 15.00 ure

  Na delovna dneva 24. in 31. decembra je poslovni čas sodišča od 8.00 do 13.00 ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9.00 do 12.00 ure.

  Uradne ure za nevabljene stranke:

  ponedeljek in petek:  od 9.00 do 12.00 ure

  sreda:                           od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.30 ure

   
  Uradne ure za stranke v zemljiški knjigi:

  ponedeljek in sreda:  od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.00 ure

  petek:                            od 9.00 do 12.00 ure


  Uradne ure vložišča:

  ponedeljek in sreda:  od 8.00 do 16.30 ure

  torek in četrtek:            od 8.00 do 16.00 ure

  petek:                            od 8.00 do 15.00 ure

   

  POSLOVANJE S STRANKAMI

  Stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe lahko pridejo na sodišče nepovabljene zaradi informacij v zvezi s postopkom, vpogleda v spis ali javno knjigo, zaradi zahtev za izdajo prepisov ali fotokopij sodnih odločb, zaradi izdaje uradnih potrdil ipd. samo med uradnimi urami (70. člen Sodnega reda). Strankam in drugim osebam sodišče po telefonu ne daje nikakršnih informacij o stanju zadeve oziroma informacij v zvezi s postopkom. Sodniki sprejemajo le vabljene stranke in druge osebe. Sodnik samostojno odloča, kdaj in katere nevabljene stranke in druge osebe bo sprejel izven naroka ali glavne obravnave (71. člen Sodnega reda).

  V nujnih primerih mora sodnik ali vpisničar oziroma druga uradna oseba sodišča zagotoviti podatke in opravila iz prejšnjega odstavka v okviru poslovnega časa sodišča tudi zunaj uradnih ur (70. člen Sodnega reda).

  Strankam, njihovim pooblaščencem ali drugim osebam sodišče po telefonu praviloma ne daje podatkov o stanju zadev oziroma podatkov v zvezi s postopkom. Sodnik ali vpisničar oziroma druga uradna oseba sodišča lahko osebam iz prejšnjega odstavka posreduje po telefonu tiste podatke, ki so nujni za uspešno izvedbo postopka. Pred  posredovanjem podatkov lahko na primeren način preveri istovetnost stranke, pooblaščenca oziroma druge osebe (72. člen Sodnega reda).

  Podatke o stanju zadeve, kot izhajajo iz vpisnika, daje strankam, njihovim pooblaščencem in drugim upravičenim osebam vpisničar ustreznega vpisnika v sodni pisarni v času uradnih ur. V nujnih primerih mora vpisničar dati podatke iz prejšnjega odstavka v okviru poslovnega časa sodišča tudi zunaj uradnih ur (73. člen Sodnega reda).

   

  JAVNOST SOJENJA

  V skladu s 24. členom Ustave Republike Slovenije so sodne obravnave javne. To pomeni, da se jih lahko udeleži kdorkoli. Izjeme lahko določajo zakoni.

  Zakon o kazenskem postopku določa, da smejo biti na glavni obravnavi navzoče polnoletne osebe, ki pa ne smejo imeti pri sebi orožja ali nevarnega orodja. Predsednik senata mora skrbeti za red v sodni dvorani in za dostojanstvo sodišča. V ta namen lahko navzoče opozori na dostojno obnašanje in jih pozove, naj ne ovirajo delo sodišča, lahko pa odredi tudi njihovo osebno preiskavo. Če se z ukrepi, ki jih določa zakon, ne more zagotoviti neoviran potek glavne obravnave, lahko senat odredi, da se odstranijo z zasedanja vsi, ki so kot poslušalci navzoči na glavni obravnavi. Od začetka zasedanja pa do konca glavne obravnave sme senat izključiti javnost vse ali dela glavne obravnave, če je to potrebno za varovanje tajnosti, varstva javnega reda, morale, varstva osebnega ali družinskega življenja obtoženca ali oškodovanca ali koristi mladoletnika ali če bi po mnenju senata javnost škodovala interesom pravičnosti. Kadar se sodi mladoletniku, se javnost vselej izključi.

  Zakon o pravdnem postopku določa, da smejo biti na glavni obravnavi navzoče polnoletne osebe, ki pa ne smejo imeti pri sebi orožja ali nevarnega orodja. Senat lahko izključi javnost vse glavne obravnave ali njenega dela, če to zahtevajo koristi uradne, poslovne ali osebne skrivnosti, koristi javnega reda ali razlogi morale. Senat lahko izključi javnost tudi, če se z ukrepi za vzdrževanje reda ne  more zagotoviti neoviranega poteka obravnave.

   

  NAČIN DOSTOPA OBISKOVALCEV V SODNO  ZGRADBO (delni hišni red)


  15. člen  Ob vstopu v zgradbo varnostnik preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja, kdo vstopa, po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v prostor, kamor je vabljena oziroma namenjena (v javno knjigo – zemljiško knjigo ali sodni register, v vložišče, v pisarne sodnih oddelkov ali v prostore OGU).

  Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v zgradbo samo v času trajanja obravnave, pri čemer preveri resničnost strankinih navedb o sami obravnavi.

  Če ob vstopu v zgradbo stranka nima vabila ali kakega drugega pisanja sodišča oz. OGU, lahko varnostnik zahteva, da se izkaže z osebnim dokumentom.

  16. člen Varnostnik na podlagi 50. člena ZZASV-1 prepreči vstop na sodišče stranki, ki predstavlja dodatno varnostno tveganje v naslednjih primerih:

  -če ne soglaša s površinskim pregledom ,
  -če pri površinskem pregledu najde nevarne predmete,
  -če nasprotuje ugotavljanju njene istovetnosti ali istovetnosti ni mogoče ugotoviti,
  -če ne upošteva reda na varovanem območju ali javnega reda ali
  -če je to potrebno zaradi preprečitve neposrednega ogrožanja ljudi in premoženja na varovanem območju.

  Ukrep varnostnik izvede na podlagi lastne zaznave ali na podlagi odredbe predsednika sodišča.

  17. člen V zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, organov za notranje zadeve in obrambnim silam, ko so te osebe na službeni dolžnosti.

  18. člen Stranke in drugi obiskovalci vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin (t.i. detektorska vrata), pri čemer morajo predhodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem za kovino in sicer toliko časa, dokler ne odkrije vira, ki je sprožil navedeni signal.

  19. člen Vstopajoča oseba s prtljago mora pred vstopom skozi detektorska vrata prtljago odložiti na trak pred rentgensko napravo za pregled prtljage in dovoliti njen pregled. Usposobljen varnostnik za upravljanje z rentgensko napravo pregleda prtljago na rentgenski napravi in če ta vsebuje predmete, ki jih ni mogoče identificirati, mora na zahtevo varnostnika prtljago odpreti in pokazati za kakšne predmete gre. Varnostnik prepreči vstop osebi, ki ne dovoli pregleda prtljage.

  20. člen V primeru gneče na vhodu v zgradbo ali v primeru okvare rentgenske naprave za pregled prtljage lahko varnostniki opravljajo tudi klasičen pregled prtljage, pri katerem vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, potegne predmete iz nje, varnostnik pa jo pri tem za potrebe izvedbe pregleda usmerja z ustnimi navodili.

  21. člen Po končanem varnostnem postopku se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen. V sodišče ni dovoljeno vnašati ostrih predmetov (npr. nož, škarje,...), ki bi se lahko uporabili za napad ali samopoškodovanje, predmete kaznivega dejanja ali prekrška, fotoaparata, kamere ter drugih predmetov ali snovi, ki jih na podlagi zakona ali reda na varovanem območju ni dovoljeno imeti v posesti. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v železni ognjevarni blagajni v prostoru za varnostnike in se osebi vrnejo ob izstopu iz zgradbe. Predmeti, ki se v skladu z zakonom štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije.

  22. člen Dostop do sodnikov v sodniške kabinete, do predsednika sodišča in direktorice sodišča, brez predhodne najave in odobritve ni dovoljen.

  V primerih, da stranka hoče vstopiti v navedene prostore brez odobritve, varnostnik stranko odstrani, o tem obvesti sodnika, predsednika oz. direktorico sodišča in zahteva od stranke, da zapusti prostore sodišča.

   

      
  ŠTEVILKE RAČUNOV:

  1. Račun sodišča: SI56 0110 0637 0422 071
  Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
  Koda namena plačila: GOVT

  2. Račun za sodne takse za pravne in fizične osebe ter zasebnike (razen za prekrškovne organe): SI56 0110 0845 0086 551
  Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
  Koda namena plačila: GOVT

  3. Račun za prehodne pologe - predujmi in varščine za izvršitelje: SI56 0110 0695 0422 028
  Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
  Koda namena plačila: ADVA

  4. Račun za redne depozite - varščine: SI56 0110 0696 4004 550
  Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
  Koda namena plačila: GDSV

  5. Račun za denarne kazni: SI56 0110 0845 0030 776
  Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
  Koda namena plačila: GOVT

  6. Račun za druge denarne kazni: SI56 0110 0845 0030 873
  Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
  Koda namena plačila: GOVT

  7. Račun za stroške kazenskega postopka in povprečnine: SI56 0110 0845 0031 358
  Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
  Koda namena plačila: GOVT

  8. Račun za sodne takse - kazenski postopki: SI56 0110 0845 0177 246
  Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
  Koda namena plačila: GOVT


  Transakcijski računi Okrajnega sodišča v Lendavi v postopku o prekršku

  9. Račun za globe PR: SI56 0110 0845 0057 645
  Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Lendavi, Glavna ulica 9, 9220 Lendava
  Koda namena plačila: GOVT

  10. Račun za globe PRuz: SI56 0110 0845 0099 258
  Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Lendavi, Glavna ulica 9, 9220 Lendava
  Koda namena plačila: GOVT

  11. Račun za plačilo sodnih taks v postopkih o prekršku: SI56 0110 0845 0157 846
  Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Lendavi, Glavna ulica 9, 9220 Lendava
  Koda namena plačila: GOVT

  12. Račun za stroške postopka: SI56 0110 0845 0057 257
  Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Lendavi, Glavna ulica 9, 9220 Lendava
  Koda namena plačila: GOVT

  Plačila na bankah v tujini se vršijo preko Banke Slovenije na ustrezni račun:
  Banka: Banka Slovenije
  Naslov banke: Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
  SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X

  Pri vseh plačilih je sklic obvezen, razviden je iz poziva za plačilo oziroma druge listine, ki je podlaga za nakazilo. V kolikor z listinami ne razpolagate ga preverite pri pristojni osebi sodišča.
  Oblikovanje sklicne številke najdete na
  http://www.sodisce.si/mma_bin.php?static_id=20110405133547

  Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>  Davčna številka sodišča: 12433861
  Matična številka sodišča: 5023149004


  NOTRANJI INTERNI AKTI

  - Pravilnik o notranji organizaciji Okrožnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 011700/2010 z dne 24. 11. 2010

  - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2010 z dne 05. 08. 2010, z naknadnimi spremembami in dopolnitvami

  - Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja finančno računovodske službe v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2005 z dne 16. 02. 2005

  - Pravilnik o kriterijih za odmero rednih letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču v Murski Soboti ter Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 210300/2010 z dne 15. 03. 2010 ter Su 210300/2011 z dne 16. 02. 2011

  - Pravilnik o opravljanju nujnih procesnih dejanj na območju Okrožnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 010503/2008 z dne 05. 11. 2008, sprememba z dne 02. 12. 2009 (Odredba, opr. št. Su 010503/2009), dopolnitev z dne 13. 04. 2012 (Navodilo, opr. št. Su 010503/2012)

  - Pravilnik o uporabi, načinu dodelitve ter vodenju evidenc službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 200100/2012 z dne 21. 11. 2012

  - Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, opr. št. Su 200100/2008 z dne 26. 11. 2008, sprememba z dne 28. 10. 2010, z dne 04. 09. 2012 in dne 10. 1. 2014

  - Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov, opr. št. Su 200100/2008 z dne 27. 03. 2008, spremembe 04. 09. 2012

  - Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2007 z dne 24. 07. 2010

  - Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanja višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov Okrožnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2008 z dne 05. 11. 2008

  - Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2008 z dne 11. 11. 2008

  - Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc, opr. št. Su 200100/2013 z dne 21. 01. 2013

  - Pravilnik o službenih potovanjih in o uporabi službenih vozil v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2011 z dne 09. 05. 2011

  - Akt o pisarniškem poslovanju strokovne službe za brezplačno pravno pomoč, opr. št. Su 230109/2009 z dne 01. 07. 2009

  - Akt o izobraževanju sodnega osebja, opr. št. Su 200100/2005 z dne 28. 04. 2005

  - Dogovor o izvajanju programa alternativnega reševanja sporov, opr. št. Su 020503/2010 z dne 05. 05. 2010

  - Program alternativnega reševanja sporov v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 020503/2010 z dne 15. 06. 2010

  - Navodilo za izvajanje postopka mediacije v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, v Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 020503/2010 z dne 15. 06. 2010

  - Navodilo o priznavanju in izplačevanju položajnih dodatkov namestnikom vodij notranjih organizacijskih enot v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 060202/2011 z dne 31. 08. 2011

  - Navodilo o javnem naročanju opr. št. Su 200100/2013 z dne 24. 09. 2013 in sprememba opr. št. Su 200100/2014 z dne 10.6. 2014

  - Navodilo za vračilo sodnih taks, opr. št. Su 160003/2011 z dne 04. 05. 2011

  - Navodilo o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2013 z dne 01. 10. 2013

  - Načrt promocije zdravja na delovnem mestu za Okrožno sodišče v Murski Soboti in Okrajna sodišča v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 230113/2013 z dne 28. 05. 2013

  - Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2013 z dne 29. 03. 2013

  - Pravila poslovanja sodniških pripravnikov s sodnimi spisi, opr. št. Su 010103/2008 z dne 14. 11. 2008

  - Merila za ugotavljanje pričakovanega obsega dela višjih pravosodnih svetovalcev, pravosodnih svetnikov in svetovalcev v pravosodju, opr. št. Su 010804/2011 z dne 17. 02. 2011

  - Izjava o varnosti z oceno tveganja (revizija izjave), št. REV-02/12, december 2012 z Navodilom o osebni varovalni opremi, opr. št. Su 200100/2015 z dne 09. 05. 2015

  - Navodilo - ogrožanje s strani tretje osebe z dne 23. 6. 2015

  - Hišni red z dne 15. 4. 2008

  - Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 508/2015 z dne 5. 6. 2015

  - Register tveganj, opr. št. Su 245/2015 z dne 10. 7. 2015

  - Navodilo o oblikovanju referenčnih številk za plačila sodnih taks, stroškov kazenskega postopka, denarnih kazni, predujmov, varščin za izvršitelje ter varščin in kupnin za dražbe, opr. št. Su 160003/2011 z dne 30. 03. 2011

  - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbenec na Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 466/2018 z dne 14. 4. 2020

   

   

   

   


  STRATEŠKI AKTI

  - Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2011 z dne 25. 08. 2011

  - Načrt integritete Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 071002/2011 z dne 30. 05. 2011, sprememba september 2013

  - Program zaščite prijaviteljev protipravnih in neetičnih ravnanj, opr. št. Su 441/2015 z dne 4. 6. 2015

  - Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 070301/2012 z dne 30. 11. 2012

  - Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 070301/2013 z dne 30. 11. 2013

  - Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 542/2014 z dne 28. 10. 2014

  - Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 710/2015 z dne 28. 10. 2015

  - Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Murski Soboti (celotno okrožje) za leto 2012 - opr. št.: Su 073100/2014, z dne 15. 2. 2013

  - Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Murski Soboti (celotno okrožje) za leto 2013 - opr. št.: Su 073100/2014, z dne 26.2.2014

  - Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Murski Soboti (celotno okrožje) za leto 2014

   


   


   

   

   

   

   

   

   

   


  Okrajno sodišče v Ljutomeru

  OKRAJNO SODIŠČE V LJUTOMERU

  Naslov:  Prešernova ul. 18
                  9240 Ljutomer

  Tel.:        (02) 584 49 60
  Faks:      (02) 584 49 77

  www.sodisce.si/okralm/

  Predsednik sodišča:  Oton Nemec, okrožni sodnik-svétnik

  Urad predsednika:  
  Vodja urada:  Klavdija Zadravec

  Tel.št.:              (02) 584 49 60

  e-mail: 

   

  Oddelek za prekrške:

  tel. št.: (02) 58 44 980

  fax št.: (02) 58 44 988

   

   

  Poslovni čas sodišča je:

  od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00 ure

  v petek: od 8.00 do 15.00 ure

  Na delovna dneva 24. in 31. decembra  je poslovni čas sodišča od 8.00 do 13.00 ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9.00 do 12.00 ure.

  Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke so:

  ponedeljek, sredo  in petek:  od 9.00 do 12.00 ure

  v sredo pa tudi : od 14.00 do 16.30 ure

  Uradne ure v zemljiški knjigi so:

  ponedeljek, sredo in petek: od 9.00 do 12.00 ure

  v ponedeljek in sredo pa tudi: od 14.00 do 16.00 ure

  Uradne ure vložišča (sprejemne pisarne):

  ponedeljek in sreda:  od 8.00 do 16.30 ure 

  torek in četrtek: od 8.00 do 16.00 ure

  petek: od 8.00 do 15.00 ure

   

  Poslovanje s strankami

  Stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe lahko pridejo na sodišče nepovabljene zaradi informacij v zvezi s postopkom, vpogleda v spis ali javno knjigo, zaradi zahtev za izdajo prepisov ali fotokopij sodnih odločb, zaradi izdaje uradnih potrdil ipd. samo med uradnimi urami (70. člen Sodnega reda). Strankam in drugim osebam sodišče po telefonu ne daje nikakršnih informacij o stanju zadeve oziroma informacij v zvezi s postopkom. Sodniki sprejemajo le vabljene stranke in druge osebe. Sodnik samostojno odloča, kdaj in katere nevabljene stranke in druge osebe bo sprejel izven naroka ali glavne obravnave (71. člen Sodnega reda).

  V nujnih primerih mora sodnik ali vpisničar oziroma druga uradna oseba sodišča zagotoviti podatke in opravila iz prejšnjega odstavka v okviru poslovnega časa sodišča tudi zunaj uradnih ur (70. člen Sodnega reda).

  Strankam, njihovim pooblaščencem ali drugim osebam sodišče po telefonu praviloma ne daje podatkov o stanju zadev oziroma podatkov v zvezi s postopkom. Sodnik ali vpisničar oziroma druga uradna oseba sodišča lahko osebam iz prejšnjega odstavka posreduje po telefonu tiste podatke, ki so nujni za uspešno izvedbo postopka. Pred  posredovanjem podatkov lahko na primeren način preveri istovetnost stranke, pooblaščenca oziroma druge osebe (72. člen Sodnega reda).

  Podatke o stanju zadeve, kot izhajajo iz vpisnika, daje strankam, njihovim pooblaščencem in drugim upravičenim osebam vpisničar ustreznega vpisnika v sodni pisarni v času uradnih ur. V nujnih primerih mora vpisničar dati podatke iz prejšnjega odstavka v okviru poslovnega časa sodišča tudi zunaj uradnih ur (73. člen Sodnega reda).

  Javnost sojenja

  V skladu s 24. členom Ustave Republike Slovenije so sodne obravnave javne. To pomeni, da se jih lahko udeleži kdorkoli. Izjeme lahko določajo zakoni.

  Zakon o kazenskem postopku določa, da smejo biti na glavni obravnavi navzoče polnoletne osebe, ki pa ne smejo imeti pri sebi orožja ali nevarnega orodja. Predsednik senata mora skrbeti za red v sodni dvorani in za dostojanstvo sodišča. V ta namen lahko navzoče opozori na dostojno obnašanje in jih pozove, naj ne ovirajo delo sodišča, lahko pa odredi tudi njihovo osebno preiskavo. Če se z ukrepi, ki jih določa zakon, ne more zagotoviti neoviran potek glavne obravnave, lahko senat odredi, da se odstranijo z zasedanja vsi, ki so kot poslušalci navzoči na glavni obravnavi. Od začetka zasedanja pa do konca glavne obravnave sme senat izključiti javnost vse ali dela glavne obravnave, če je to potrebno za varovanje tajnosti, varstva javnega reda, morale, varstva osebnega ali družinskega življenja obtoženca ali oškodovanca ali koristi mladoletnika ali če bi po mnenju senata javnost škodovala interesom pravičnosti. Kadar se sodi mladoletniku, se javnost vselej izključi.

  Zakon o pravdnem postopku določa, da smejo biti na glavni obravnavi navzoče polnoletne osebe, ki pa ne smejo imeti pri sebi orožja ali nevarnega orodja. Senat lahko izključi javnost vse glavne obravnave ali njenega dela, če to zahtevajo koristi uradne, poslovne ali osebne skrivnosti, koristi javnega reda ali razlogi morale. Senat lahko izključi javnost tudi, če se z ukrepi za vzdrževanje reda ne  more zagotoviti neoviranega poteka obravnave.

  Hišni red

  Dostop obiskovalcev - strank je zagotovljen v času uradnih dni in uradnih ur posameznih uporabnikov stavbe, po predhodni ugotovitvi identitete s strani osebe, ki opravlja varovanje. Varnostnik nadzoruje glavni in edini vhod, kjer stranke vstopajo skozi detektorska vrata.

  V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebah zavodov za prestajanje kazni in organom za notranje zadeve ob privedbi oseb.
  OKRAJNO SODIŠČE V LJUTOMERU - TRANSAKCIJSKI RAČUNI

  1. Račun sodišča: SI56 0110 0637 0422 071
  Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
  Koda namena plačila: GOVT

  2. Račun za sodne takse za pravne in fizične osebe ter zasebnike (razen za prekrškovne organe): SI56 0110 0845 0086 551
  Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
  Koda namena plačila: GOVT

  3. Račun za prehodne pologe - predujmi in varščine za izvršitelje: SI56 0110 0695 0422 028
  Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
  Koda namena plačila: ADVA

  4. Račun za redne depozite - varščine: SI56 0110 0696 4004 550
  Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
  Koda namena plačila: GDSV

  5. Račun za denarne kazni: SI56 0110 0845 0030 776
  Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
  Koda namena plačila: GOVT

  6. Račun za druge denarne kazni: SI56 0110 0845 0030 873
  Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
  Koda namena plačila: GOVT

  7. Račun za stroške kazenskega postopka in povprečnine: SI56 0110 0845 0031 358
  Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
  Koda namena plačila: GOVT

  8. Račun za sodne takse - kazenski postopki: SI56 0110 0845 0177 246
  Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
  Koda namena plačila: GOVT


  Transakcijski računi Okrajnega sodišča v Ljutomeru v postopku o prekršku

  9. Račun za globe PR: SI56 0110 0845 0058 227
  Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Ljutomeru, Prešernova ulica 18, 9240 Ljutomer
  Koda namena plačila: GOVT

  10. Račun za globe PRuz: SI56 0110 0845 0098 870
  Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Ljutomeru, Prešernova ulica 18, 9240 Ljutomer
  Koda namena plačila: GOVT

  11. Račun za plačilo sodnih taks v postopkih o prekršku: SI56 0110 0845 0157 943
  Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Ljutomeru, Prešernova ulica 18, 9240 Ljutomer
  Koda namena plačila: GOVT

  12. Račun za stroške postopka: SI56 0110 0845 0057 839
  Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Ljutomeru, Prešernova ulica 18, 9240 Ljutomer
  Koda namena plačila: GOVT

  Plačila na bankah v tujini se vršijo preko Banke Slovenije na ustrezni račun:
  Banka: Banka Slovenije
  Naslov banke: Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
  SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X


  Pri vseh plačilih je sklic obvezen, razviden je iz poziva za plačilo oziroma druge listine, ki je podlaga za nakazilo. V kolikor z listinami ne razpolagate ga preverite pri pristojni osebi sodišča.

  Oblikovanje sklicne številke najdete na
  http://www.sodisce.si/mma_bin.php?static_id=20110405133547

  Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


  Matična številka: 5023149001
  Davčna številka: 12433861
  ID za DDV: SI12433861

   

  Seznam internih aktov Okrajnega sodišča v Ljutomeru

   

  • Pravilnik o notranji organizaciji Okrajnega sodišča v Ljutomeru, opr. št. Su 011700/2010 z dne 24. 11. 2010
  • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2010 z dne 05. 08. 2010, z naknadnimi spremembami in dopolnitvami
  • Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja finančno računovodske službe v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2005 z dne 16. 02. 2005
  • Pravilnik o kriterijih za odmero rednih letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču v Murski Soboti ter Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 210300/2010 z dne 15. 03. 2010 ter Su 210300/2011 z dne 16. 02. 2011
  • Pravilnik o opravljanju nujnih procesnih dejanj v postopku o prekrških na območju Okrožnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 010503/2008 z dne 11.4.2008, sprememba z dne 02.12.2009 (Odredba, opr. št. Su 010503/2009), dopolnitev z dne 13.04.2012 (Navodilo, opr. št. Su 010503/2012)
  • Pravilnik o uporabi, načinu dodelitve ter vodenju evidenc službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 200100/2012 z dne 21. 11. 2012
  • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, opr. št. Su 200100/2008 z dne 26. 11. 2008, sprememba z dne 28. 10. 2010, z dne 04. 09. 2012 ter z dne 10.1.2014
  • Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov, opr. št. Su 200100/2008 z dne 27. 03. 2008, spremembe 04. 09. 2012
  • Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na Okrajnega sodišča v Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2007 z dne 27. 08. 2007
  • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanja višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov Okrajnega sodišča v Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2008 z dne 05. 11. 2008
  • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrajnem sodišču v Ljutomeru,  opr. št. Su 200100/2008 z dne 11. 11. 2008
  • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, Su 200100/2018 z dne 8.12.2008, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov, Su 200100/2010 z dne 28.10.2012, z dne 4.9.2012 in z dne 10.1.2014
  • Pravila poslovanja sodniških pripravnikov s sodnimi spisi, opr. št. Su 010103/2008 z dne 14. 11. 2008
  • Hišni red , opr. št. Su 200100/2009 z dne 11.9.2009
  • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2010 z dne 05. 08. 2010, z naknadnimi spremembami in dopolnitvami
  • Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc, opr. št. Su 200100/2013 z dne 21. 01. 2013
  • Pravilnik o službenih potovanjih in o uporabi službenih vozil v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2011 z dne 09. 05. 2011
  • Akt o pisarniškem poslovanju strokovne službe za brezplačno pravno pomoč Okrožnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 230109/2009 z dne 1.7.2009, katerega delno uporablja tudi Okrajno sodišče v Ljutomeru
  • Akt o izobraževanju sodnega osebja, opr. št. Su 200100/2005 z dne 28. 04. 2005
  • Dogovor o izvajanju programa alternativnega reševanja sporov, opr. št. Su 020503/2010 z dne 05. 05. 2010
  • Program alternativnega reševanja sporov v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 020503/2010 z dne 15. 06. 2010
  • Navodilo za izvajanje postopka mediacije v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, v Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 020503/2010 z dne 15. 06. 2010
  • Navodilo o poslovanju pri izterjavi stroškov postopka, denarnih kazni, povprečnin, odvzete premoženjske koristi in denarnih kazni po procesnih zakonih, opr. št. Su 200100/2004 z dne 04. 04. 2004
  • Navodilo o priznavanju in izplačevanju položajnih dodatkov namestnikom vodij notranjih organizacijskih enot v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 060202/2011 z dne 31. 08. 2011
  • Sporazum o uporabi stvarnega premoženja, Su 210100/2012 z dne 16.7.2012
  • Merila za ugotavljanje pričakovanega obsega dela višjih pravosodnih svetovalcev, pravosodnih svetnikov in svetovalcev v pravosodju, opr. št. Su 010804/2011 z dne 17. 02. 2011
  • Navodilo o javnem naročanju, opr. št. Su 200100/2013 z dne 24. 09. 2013 in spremembami opr. št. Su 200100/2014 z dne 10.6.2014
  • Navodilo za vračilo sodnih taks, opr. št. Su 160003/2011 z dne 04. 05. 2011
  • Navodilo o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2013 z dne 01. 10. 2013
  • Načrt promocije zdravja na delovnem mestu za Okrožno sodišče v Murski Soboti in Okrajna sodišča v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 230113/2013 z dne 28. 05. 2013, obvestilo z dne 23.6.2015 in navodilo o ogrožanju s strani tretje osebe prav tako z dne 23.6.2015
  • Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2013 z dne 29. 03. 2013
  • Izjava o varnosti z oceno tveganja (revizija izjave), št. REV-02/12, december 2012 ter Navodilo o osebni varovalni opremi, opr. št. Su 200100/2013 z dne 09. 05. 2013
  • Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o osebni varovalni opremi, Su 200100/2015 z dne 9.4.2015
  • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev na Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 508/2015 z dne 5.6.2015
  • Register tveganj Okrajnega sodišča v Ljutomeru, opr. št. Su 245/2015 z dne 10.7.2015

   


  Seznam strateških in programskih dokumentov Okrajnega sodišča v Ljutomeru 

   

  • Ocena ogroženosti Okrajnega sodišča v Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2011 z dne 16.9.2011
  • Načrt integritete Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 071002/2011 z dne 30.05.2011, sprememba september 2013
  • Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 070301/2012 z dne 30.11.2012
  • Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 070301/2013 z dne 30. 11. 2013
  • Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 542/2014 z dne 28. 10. 2014
  • Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 710/2015 z dne 28. 10. 2015

  Okrajno sodišče na Ptuju

  OKRAJNO SODIŠČE NA PTUJU ,
  ki je organizacijska enota Okrožnega sodišča na Ptuju
  Vodnikova ul. 2                                                
  2250  Ptuj

  Tel.: (02) 748 08 00
  Urad predsednika: (02) 787 90 14
  Faks: (02) 787 90 13
  Elektronski naslov: urad.ojpt@sodisce.si

  Stranke sodišča obveščamo, da na sodišču snemamo vse dohodne
  telefonske klice, ki prispejo na glavno dohodno stacionarno telefonsko
  številko sodišča (02) 748 08 00.

  Predsednik : Beno Janžekovič, okrožni sodnik svétnik

  Sodnica, ki nadomešča predsednika: Marija Krajnc, okrajna sodnica svétnica


  Vodja urada: Dušanka Vršič
  Tel.: (02) 787 90 14
  Elektronski naslov: urad.ojpt@sodisce.si

  Predstavnik sodišča za odnose z javnostmi: Beno Janžekovič, okrožni sodnik svétnik
  Tel.: (02) 787 90 14
  Elektronski naslov: urad.ojpt@sodisce.si

  Uradna oseba po ZDIJZ: Beno Janžekovič, okrožni sodnik svétnik

  E-pošta: Urad.ojpt@sodisce.si

   

  Poslovni čas sodišča:

  od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 16.00 ure
  petek od 8.00 do 15.00 ure


  Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:


  ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00 ure
  sreda: 14.00 do 16.30 ure
   

  Uradne ure za stranke zemljiške knjige:

  ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00 ure
  ponedeljek in sreda: 14.00 do 16.00 ure


  Uradne ure vložišča:

  od 11.2.2016 dalje skupno vložišče na lokaciji Okrožnega sodišča na Ptuju, Krempljeva ul. 7, Ptuj
  ponedeljek in sredo: od 8.00 do 16.30 ure
  torek in četrtek: od  8.00 do 16.00 ure
  petek: od  8.00 do 15.00 ure
  1. Transakcijski račun sodišča:
  SI56 01100-6370422459
  Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj
  Koda namena plačila: GOVT

  2. Podračun za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike:
  SI56 01100-8450087909
  Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj
  Koda namena plačila: GOVT

  3. Podračun za prehodne sodne pologe - predujmi,stroški kazenskega postopka in varščine za izvršitelje:
  SI56 01100-6950422416
  Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj
  Koda namena plačila: ADVA

  4. Podračun za plačilo denarnih kazni v kazenskih postopkih:
  SI56 01100-8450040088
  Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj
  Koda namena plačila: GOVT

  5. Podračun za plačilo sodnih taks v kazenskih postopkih in stroškov kazenskih postopkov:
  SI56 01100-8450158428
  Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj
  Koda namena plačila: GOVT

  6. Podračun za plačilo povprečnin v kazenskih postopkih:
  SI56 01100-8450087812
  Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj
  Koda namena plačila: GOVT

  Plačila na bankah v tujini se vršijo preko Banke Slovenije:

  7. Naziv banke: Banka Slovenije
  Naslov banke: Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
  SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X
  Naziv računa: Okrožno sodišče na Ptuju
  IBAN: SI56........(št. računa)

  Številke TRR - področje Prekrškov:

  8. Podračun za plačilo glob:
  SI56 01100-8450061331
  Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 2, 2250 Ptuj
  Koda namena plačila: GOVT

  9. Podračun za posebne stroške:
  SI56 01100-8450061428
  Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 2, 2250 Ptuj
  Koda namena plačila: GOVT

  10. Podračun za plačilo glob v PRUZ zadevah:
  SI56 01100-8450093341
  Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 2, 2250 Ptuj
  Koda namena plačila: GOVT

  11. Podračun za plačilo ostalih stroškov:
  SI56 01100-8450093535
  Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 2, 2250 Ptuj
  Koda namena plačila: GOVT

  12. Podračun za plačilo sodnih taks:
  SI56 01100-8450158525
  Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 2, 2250 Ptuj
  Koda namena plačila: GOVT

  Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>  Davčna številka: 91674824
  Matična številka: 5881528001
  • Pravilnik o izobraževanju delavcev, opr. št. Su 1-12/97, z dne 6.5.1997;
    
  • Pravilnik o uporabi službenih avtomobilov, opr. št. Su 200101/2010, z dne 25.10.2010;
    
  • Pravilnik o določitvi delovne opreme namenjene sodnikom, opr. št. Su 200101/2008, z dne 6.11.2008;
    
  • Načrt integritete, opr. št. Su 230104/2011, z dne 2.6.2011 in opr. št. Su 137/2014, z dne 3.6.2014;
  • Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov, opr. št. Su 200101/2008, z dne 28.3.2008;

  • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, opr. št. Su 200100/2006, z dne 18.9.2006; opr. št. Su 200100/2007, z dne 12.3.2007; opr. št Su 200101/2008, z dne 24.9.2008; opr. št. Su 200101/2009, z dne 15.7.2009 in Su 200101/2013, z dne 15.11.2013;
    

  • Pravila poslovanja sodniških pripravnikov s sodnimi spisi, opr. št. Su 010103/2007, z dne 2.10.2007;
    
  • Register tveganj, opr. št. Su 200101/2011, z dne 24.8.2011, opr. št. Su 200101/2013, z dne 23.10 2013; opr.št. Su 665/2015, z dne 30.6.2015;
  • Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, opr. št. Su 200100/2007, z dne 5.2.2007;

  • Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 200100/2006, z dne 29.11.2006, opr. št. Su 200100/2007, z dne 23.1.2007; opr. št. Su 200101/2009, z dne 26.03.2009 in z dne 31.8.2009; opr. št. Su 146/2015, z dne 28.1.2015;

  • Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja skupne finančno-računovodske službe pri Okrožnem sodišču na Ptuju, opr. št. Su 060200/2006, z dne 5.4.2006;

  • Navodilo o nagradi in povračilu stroškov sodnikom porotnikom, opr. št. Su 200101/2007, z dne 24.4.2007;

  • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču na Ptuju, opr. št. Su 200101/2008, z dne 8.4.2008;

  • Pravilnik o opravljanju nujnih procesnih dejanj na območju Okrožnega sodišča na Ptuju, opr. št. Su 200101/2008, z dne 23.4.2008, z dne 6.10.2008 in z dne 27.10.2008, opr. št.  Su 200101/2009, z dne 30.11.2009; opr. št. Su 200101/2010, z dne 28.12.2010; opr. št. Su 200101/2011, z dne 7.1.2011 in 20.1.2011; opr. št. Su 511/2014, z dne 20.10.2014 in Su 44/2016, z dne 7.1.2016; opr. št.  Su 334/2019, z dne 11.4.2019

  • Navodilo o stroških reprezentance, opr. št. Su 200101/2007, z dne 27.3.2007;

  • Požarni red, opr. št. Su 200101/2008, z dne 8.10.2008; 

  • Pravilnik in navodila o postopku mediacije pri Okrožnem sodišču na Ptuju, Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu, opr. št. Su 020503/2010, z dne 15.8.2010 in opr. št. Su 020503/2013, z dne 1.10.2013;
    

  • Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanju višine dela plače iz naslova delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrožnem sodišču na Ptuju, opr. št. Su 200101/2008, z dne 3.6.2008, Spremembe akta Su 200101/2010, z dne 29.1.2010;
  • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrožnem sodišču na Ptuju, opr. št. Su 200101/2008, z dne 6.11.2008, Sprememba akta Su 200101/2008, z dne 11.11.2008;
  • Pravilnik o kriterijih za odmero letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču na Ptuju z njegovimi organizacijskimi enotami: Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu, opr. št. Su 200101/2010, z dne 23.3.2010, opr. št. Su 200101/2011 z dne 17.2.2011 in Su 219/2014, z dne 5.5.2014
  • Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, opr. št. Su 011701/2010, z dne 12.12.2010,  opr. št. Su 011701/2011, z dne 3.6.2011, opr. št. Su 011701/2012, u dne 2.8.2012, opr. št. Su 011701/2013, z dne 22.3.2013,z dne 5.4.2013, z dne 21.6.2013, z dne 5.7.2013, z dne 10.7.2013, in z dne 11.10.2013; opr. št. Su 287/2014, z dne 9.5.2014, z dne 3.7.2014, z dne 5.8.2014, opr. št. Su 711/2015, z dne 27.7.2015, z dne 13.8.2015 in z dne 22.12.2015;

  • Pravilnik o določitvi ocene javnim uslužbencem, opr. št. Su 200101/2011, z dne 17.2.2011; Su 200101/2014, z dne 20.2.2014

  • Izjava o varnosti z oceno tveganja, december 2010;

  • Pravilnik o ravnanju z računalniško opremo, opr. št. Su 200101/2010, z dne 17.11.2010, sprememba akta, opr. št. Su 200101/2011, z dne 21.2.2011;

  • Pravilnik o sprejemanju in izvrševanju inovacijskih predlogov, opr. št. Su 160003/2010, z dne 22.11.2010;
  • Časovni standardi za tipična procesna opravila na Okrožnem sodišču na Ptuju, opr. št. Su 200101/2011, z dne 17.1.2011; Su 200101/2011, z dne 31.8.2011; Su 200101/2012, z dne 21.12.2012;
    

  • Pravilnik o dežurstvu sodniških pripravnikov v Sprejemni pisarni Okrožnega sodišča na Ptuju, opr. št. Su 160003/2010, z dne 22.11.2010.
    
  • Navodilo za uporabo predalčnikov na sodiščih Sodnega okrožja Ptuj, opr. št. Su 200101/2012, z dne 15.05.2012;
    
  • Program alternativnega reševanja sporov pri Okrožnem sodišču na Ptuju, Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu, opr. št. Su 020503/2010, z dne 15.06.2010, opr. št. Su 020503/2012, z dne 26.01.2012;
    
  • Stroškovnik o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, opr. št. Su 200101/1013, z dne 19.04.2013;
    
  • Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in merilih za vrednotenje povečanega obsega dela sodnega osebja Okrajnega sodišča na Ptuju in na Okrajnem sodišču v Ormožu, ki sta organizacijski enoti Okrožnega sodišča na Ptuju, opr. št. Su 010501/2013, z dne 26.8.2013;
  • Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovnega gradiva, opr. št. 200101/2013,  z dne 22.10.2013;
    
  • Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela, opr. št. Su 200101/2012, z dne 5.7.2012 in z dne 1.8.2012;
    
  • Pravilnik o ugotavljanju alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc, opr. št. Su 200101/2013, z dne 9.9.2013;
    
  • Načrt promocije zdravja na delovnem mestu, opr. št. Su 200101/2013, z dne 20. 8.2013;
    
  • Sklep o uvedbi video nadzora, opr.št. Su 040200/2013, z dne 15.11.2013;
    
  • Pravilnik o ukrepih za varovanje zaposlenih pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem in pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj, opr.št. Su 282/2014, z dne 13.05.2014;
    
  • Hišni red, opr. št. Su 200101/2011, z dne 11.3.2011;
    
  • Hišni red, opr. št. Su 674/2014, z dne 22.10.2014;
    
  • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času na Okrožnem sodišču na Ptuju in njegovih organizacijskih enotah, Su 668/2014, z dne 24.10.2014 in 17.11.2014;
    
  • Navodilo o oddaji t.i. evidenčnih naročil, opr. št. Su 899/2014, z dne 23.12.2014;
    
  • Pravila o dodeljevanju zadev sodnikom, opr. št. 289/2015, z dne 6.3.2015;
    
  • Pravilnik o uporabi računalniške opreme; opr. št.Su 648/2015, z dne 11.08.2015;
    
  • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, opr.št.Su 109/2016, z dne 11.02.2016;
    
  • Akt o prenehanju veljavnosti stroškovnika o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, opr št. Su 571/2016, z dne 06.05.2016;
    
  • Spremembe pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanja višine plače iz nalsova delovne uspešnosti sodnega osebja na okrožnem sodišču na Ptuju; Opr. št. 640/2016, z dne 24.05.2016;

    
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi službenih avtomobilov, Su 193/2016, z dne 8.7.2016
    
  • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot; Opr. št. Su 109/2016, z dne 19.9.2016
    
  • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot; Opr. št. Su 109/2016, z dne 19.9.2016
    
  • Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča na Ptuju in organizacijskih enot: Okrajnega sodišča na Ptuju in Okrajnega sodišča v Ormožu, Su 906/2016, z dne 20.10.2016;
    
  • Akt o spremembah in doponitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 28.11.2016;
    
  • Pravilnik o finančno računovodskem poslovanju na Okrožnem sodišču na Ptuju, Su 1314/2016, z dne 24.11.2016;
    
  • Pravila o dodeljevanju zadev sodnikom, Su 1363/2016, z dne 14.12.2016
    
  • Pravilnik o spremembah Pravilnika o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času na Okrožnem sodišču na Ptuju in njegovih organizacijskih enotah, Su 668/2014, z dne 4.1.2017;
    
  • Načrt izobraževanja sodnikov in načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev, Su 114/2017, z dne 23.1.2017
    
  • Sklep o spremembah sklepa o uvedbi videonadzora, Su 392/2017, z dne 2.3.2017;
    
  • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 7.4.2017;
    
  • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 7.4.2017;
    
  • Pravilnik o spremembi pravilnika o ukrepih za varovanje zaposlenih pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem in pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, Su 282/2014, z dne 29.5.2017;
    
  • Spremembe pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanja višine dela plače iz naslova delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrožnem sodišču na Ptuju, Su 1185/2017, z dne 14.11.2017;
    
  • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 20.11.2017;
    
  • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 7.2.2018;
    
  • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 13.2.2018;
    
  • Načrt izobraževanja sodnikov in načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopoljevanja javnih oslužbencev v letu 2018, Su 129/2018, z dne 12.2.2018
    
  • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 21.2.2018;
    
  • Spremembe pravilnika o kriterijih za odmero letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih oslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču na Ptuju in njegovimi organizacijskimi enotami, Su 279/2018, z dne 9.3.2018
    
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, Su 146/2015, z dne 29.3.2018;
    
  • Akt o prenehanju veljavnosti pravilnika o določitvi delovne opreme namenjene sodnikom, Su 361/2018, z dne 29.3.2018
    
  • Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov, Su 528/2018, z dne 23.5.2018
    
  • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 7.6.2018;
    
  • Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča na Ptuju in organizacijskih enot: Okrajnega sodišča na Ptuju in Okrajnega sodišča v Ormožu, Su 906/2016, z dne 8.8.2018;
    
  • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 20.9.2018;
    
  • Dopolnitev registra tveganj, Su 655/2015, z dne 21.12.2018;
    
  • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 15.1.2019;
    
  • Izjava o varnosti; Su 229/2019, z dne 18.3.2019;
    
  • Katalog - zbirke osebnih podatkov Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 305/2019, z dne 3.4.2019;
    
  • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 23.04.2019;
    
  • Načrt izobraževanja sodnikov in načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v letu 2019, Su 104/2019, z dne 30.05.2019;
    
  • Pravilnik o spremembi pravilnika o opravljanju nujnih procesnih dejanj po zakonu, ki ureja postopek o prekrških na Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu, Su 511/2014, z dne 22.8.2019;
    
  • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 28.10.2019;
    
  • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 19.11.2019;
    
  • Pravilnik o spremembi pravilnika o opravljanju nujnih procesnih dejanj po zakonu, ki ureja postopek o prekrških na Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu, Su 511/2014, z dne 22.11.2019;
    
  • Načrt izobraževanja sodnikov in načrt izobraževanja in izpopolnjevanja javnih oslužbencev v letu 2020, Su 23/2020, z dne 10.1.2020;
    
  • Pravilnik o spremembi Pravilnika o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času na Okrožnem sodišču na Ptuju in njegovih organizacijskih enotah, Su 668/2014, z dne 10.1.2020;
    
  • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 17.02.2020;
    
  • Spremembe pravilnika o kriterijih za odmero letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih oslužbencev zaposlenih na Okrožnem sodišču na Ptuju, z njegovimi organizacijskimi enotami: Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu Su št. 200101/2010, z dne 23.3.2010, Su št. 200101/2011, z dne 17.2.2011, Su št. 2019/2014, z dne 5.5.2014 in Su št. 279/2018, z dne 9.3.2018, Su št. 279/2018, z dne 6.3.2020;
    
  • Obvestilo: Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) – PROTOKOL 1, Su 197/2020 z dne 04.05.2020;
   Dopolnitev obvestila: Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) – PROTOKOL 1 - dopolnitev, Su 197/2020, z dne 05.05.2020;
    
  • Spremembe hišnega reda, opr. št. Su 652/2020, z dne 21.09.2020;
    
  • Popravek hišnega reda, opr. št. 652/2020, z dne 25.09.2020;
  • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 09.10.2020;
    
  • Pravilnik o opravljanju dela na domu, Su 733/2020, z dne 14.10.2020;
    
  • Pravilnik o spremembah pravilnika o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, Su 146/2015, z dne 23.10.2020;
    
    

   

   


    

    

   

   


  • Letni program dela Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, t.j. Okrajnega sodišča v Ormožu in Okrajnega sodišča na Ptuju za leto 2016, št. Su 855/2015 z dne 26.11.2015
    
  • Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot: Okrajnega sodišča na Ptuju in Okrajnega sodišča v Ormožu za leto 2014, št. Su 138/2015 z dne 27.2.2015
    
  • Program reševanja nerešenih zadev na sodiščih sodnega okrožja Ptuj za obdobje petih let št. Su 071100/2012 z dne 11.4.2012 in z dne 21.12.2012 ter št. Su 071100/2013 z dne 25.4.2013 (poročilo št. Su 071100/2014 z dne 18.2.2014)
    
  • Projekt za reševanje nepremičninske izvršbe (poimenovan Koordinator) na Izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča na Ptuju št. Su 160003/2013 z dne 18.2.2013
    
  • Program reševanja zadev št. Su 071100/2013 z dne 17.6.2013 (pravdnih in izvršilnih zadev na Okrajnem sodišču na Ptuju in izvršilnih zadev na Okrajnem sodišču v Ormožu)
    
  • Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, opr. št. Su 135/2016, z dne 26.02.2016;
  • Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot za leto 2016, opr. št. Su 49/2017, z dne 27.02.2017;

  Okrajno sodišče v Ormožu

  OKRAJNO SODIŠČE V ORMOZ
  Ptujska cesta 8/c
  2270 Ormož


  tel.: (02) 74 10 610
  faks: (02) 74 10 614
  Elektronski naslov: urad.ojorm@sodisce.si

  Stranke sodišča obveščamo, da na sodišču snemamo vse dohodne
  telefonske klice, ki prispejo na glavno dohodno stacionarno telefonsko
  številko sodišča 02 74 10 610.

  Predsednica: Draga Bočko Žižek, okrajna sodnica svétnica


  Sodnik, ki nadomešča  predsednico sodišča: Smiljan Drevenšek, okrajni sodnik


  Urad: Mirela Ploh Čavič
  tel.: (02) 74 10 612
  e-pošta: urad.ojorm@sodisce.si

  Predstavnik sodišča za odnose z javnostmi: Draga Bočko Žižek, okrajna sodnica svétnica
  tel: (02) 74 10 612
  e-pošta: urad.ojorm@sodisce.si

  Uradna oseba po ZDIJZ: Draga Bočko Žižek

  E-pošta: urad.ojorm@sodisce.si

  Stroškovnik o posredovanju...

   

  Poslovni čas sodišča:

  od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 16.00 ure
  petek od 8.00 do 15.00 ure


  Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:


  ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00 ure
  sreda: 14.00 do 16.30 ure
   

  Uradne ure za stranke zemljiške knjige:


  ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00 ure
  ponedeljek in sreda: 14.00 do 16.00 ure


  Uradne ure vložišča:

  ponedeljek in sredo: od 8.00 do 16.30 ure
  torek in četrtek: od  8.00 do 16.00 ure
  petek: od  8.00 do 15.00 ure
  Številke TRR Okrajnega sodišča v Ormožu:

  Transakcijski račun sodišča:
  - Naziv računa: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7,Ptuj
  - Št.računa: 01100-6370422459

  Podračun za plačilo predujmov,str.kaz.postopka in varščin:
  - Naziv podračuna: Okrožno sodišče na Ptuju-Prehodni sodni pologi
  - Št.podračuna: 01100-6950422416

  Podračun za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike:
  - Naziv podračuna:Okrožno sodišče na Ptuju-Sodne takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov
  -Št.podračuna: 01100-8450087909 (sklic- glej navodilo za plačilo sodnih taks)

  Podračun za plačilo sodnih taks v kazenskih postopkih in stroškov kazenskih postopkov:
  -Naziv podračuna: Okrožno sodišče na Ptuju-Povprečnine oz. sodne takse v kazenskih postopkih in stroškov kazenskih postopkov
  -Št.podračuna: 01100-8450158428

  Podračun za plačilo denarnih kazni v kazenskem postopku:
  -Naziv podračuna: Okrožno sodišče na Ptuju – Denarne kazni
  -Št.podračuna: 01100-8450040088

  Podračun za plačilo povprečnin v kazenskem postopku:
  -Naziv podračuna: Okrožno sodišče na Ptuju-Povprečnine kaz. postopka
  -Št.podračuna: 01100-8450087812

  Plačila na bankah v tujini se vršijo preko Banke Slovenije:
  Naziv banke: Banka Slovenije
  Naslov banke: Slovenska cesta 35,1505 Ljubljana
  SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X
  Naziv računa: Okrožno sodišče na Ptuju
  IBAN: SI56……….. (št.računa)
  Številke TRR Okrajnega sodišča v Ormožu-Pisarna za prekrške:

  Podračun za plačilo glob v PR zadevah:
  -Št.podračuna: 01100-8450063368

  Podračun za stroške postopka in povprečnin v PR zadevah:
  -Št.podračuna: 01100-8450063562


  Podračun za plačilo Glob po občinskih odlokih v PR zadevah:
  -Št.podračuna: 01100-8450063174

  Podračun za plačilo Glob v PRUZ zadevah:
  -Št.podračuna: 01100-8450093438

  Podračun za plačilo ostalih stroškov v PRUZ zadevah:
  -Št.podračuna: 01100-8450093244

  Podračun za plačilo povprečnin oz.sodnih taks:
  -Št.podračuna: 01100-8450158622

  Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


  Davčna št.: 91674824
  Matična št.: 5881528002

   

  •  Pravilnik o izobraževanju delavcev, opr. št. Su 1-12/97, z dne 6.5.1997;

  • Pravilnik o uporabi službenih avtomobilov, opr. št. Su 200101/2010, z dne 25.10.2010;

  • Pravilnik o določitvi delovne opreme namenjene sodnikom, opr. št. Su 200101/2008, z dne 6.11.2008;

  • Načrt integritete, opr. št. Su 230104/2011, z dne 2.6.2011 in opr. št. Su 137/2014, z dne 3.6.2014;

  • Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov, opr. št. Su 200101/2008, z dne 28.3.2008;

  • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, opr. št. Su 200100/2006, z dne 18.9.2006; opr. št. Su 200100/2007, z dne 12.3.2007; opr. št Su 200101/2008, z dne 24.9.2008; opr. št. Su 200101/2009, z dne 15.7.2009 in Su 200101/2013, z dne 15.11.2013;
    

  • Pravila poslovanja sodniških pripravnikov s sodnimi spisi, opr. št. Su 010103/2007, z dne 2.10.2007;
    
  • Register tveganj, opr. št. Su 200101/2011, z dne 24.8.2011, opr. št. Su 200101/2013, z dne 23.10 2013; opr.št. Su 665/2015, z dne 30.6.2015 in z dne 23.11.2016;
  • Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, opr. št. Su 200100/2007, z dne 5.2.2007;

  • Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 200100/2006, z dne 29.11.2006, opr. št. Su 200100/2007, z dne 23.1.2007; opr. št. Su 200101/2009, z dne 26.03.2009 in z dne 31.8.2009; opr. št. Su 146/2015, z dne 28.1.2015;

  • Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja skupne finančno-računovodske službe pri Okrožnem sodišču na Ptuju, opr. št. Su 060200/2006, z dne 5.4.2006;

  • Navodilo o nagradi in povračilu stroškov sodnikom porotnikom, opr. št. Su 200101/2007, z dne 24.4.2007;

  • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču na Ptuju, opr. št. Su 200101/2008, z dne 8.4.2008;

  • Pravilnik o opravljanju nujnih procesnih dejanj na območju Okrožnega sodišča na Ptuju, opr. št. Su 200101/2008, z dne 23.4.2008, z dne 6.10.2008 in z dne 27.10.2008, opr. št.  Su 200101/2009, z dne 30.11.2009; opr. št. Su 200101/2010, z dne 28.12.2010; opr. št. Su 200101/2011, z dne 7.1.2011 in 20.1.2011; opr. št. Su 511/2014, z dne 20.10.2014 in Su 44/2016, z dne 7.1.2016; opr. št.  Su 334/2019, z dne 11.4.2019

  • Navodilo o stroških reprezentance, opr. št. Su 200101/2007, z dne 27.3.2007;

  • Požarni red, opr. št. Su 200101/2008, z dne 8.10.2008; 

  • Pravilnik in navodila o postopku mediacije pri Okrožnem sodišču na Ptuju, Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu, opr. št. Su 020503/2010, z dne 15.8.2010 in opr. št. Su 020503/2013, z dne 1.10.2013;
    

  • Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanju višine dela plače iz naslova delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrožnem sodišču na Ptuju, opr. št. Su 200101/2008, z dne 3.6.2008, Spremembe akta Su 200101/2010, z dne 29.1.2010;
  • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrožnem sodišču na Ptuju, opr. št. Su 200101/2008, z dne 6.11.2008, Sprememba akta Su 200101/2008, z dne 11.11.2008;
  • Pravilnik o kriterijih za odmero letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču na Ptuju z njegovimi organizacijskimi enotami: Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu, opr. št. Su 200101/2010, z dne 23.3.2010, opr. št. Su 200101/2011 z dne 17.2.2011 in Su 219/2014, z dne 5.5.2014
  • Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, opr. št. Su 011701/2010, z dne 12.12.2010,  opr. št. Su 011701/2011, z dne 3.6.2011, opr. št. Su 011701/2012, u dne 2.8.2012, opr. št. Su 011701/2013, z dne 22.3.2013, z dne 5.4.2013, z dne 21.6.2013, z dne 5.7.2013, z dne 10.7.2013, in z dne 11.10.2013; opr. št. Su 287/2014, z dne 9.5.2014, z dne 3.7.2014, z dne 5.8.2014, opr. št. Su 711/2015, z dne 27.7.2015, z dne 13.8.2015 in z dne 22.12.2015; opr.št. Su 109/2016, z dne 22.1.2016, z dne 11.2.2016; opr.št. Su 109/2016, z dne 19.9.2016, opr.št. Su 109/2016, z dne 28.11.2016, opr.št. Su 109/2016, z dne 7.4.2017, opr. št. Su 109/2016, z dne 11.9.2017 in z dne 20.11.2017; opr.št. Su 109/2016, z dne 22.12.2017; opr.št. Su 109/2016, z dne 8.1.2018;

  • Pravilnik o določitvi ocene javnim uslužbencem, opr. št. Su 200101/2011, z dne 17.2.2011; Su 200101/2014, z dne 20.2.2014

  • Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča na Ptuju, Okrajnega sodišča na Ptuju in Okrajnega sodišča v Ormožu, opr. št. Su 040200/2011, z dne 31.8.2011;

  • Izjava o varnosti z oceno tveganja, december 2010;

  • Pravilnik o ravnanju z računalniško opremo, opr. št. Su 200101/2010, z dne 17.11.2010, sprememba akta, opr. št. Su 200101/2011, z dne 21.2.2011;

  • Pravilnik o sprejemanju in izvrševanju inovacijskih predlogov, opr. št. Su 160003/2010, z dne 22.11.2010;
  • Časovni standardi za tipična procesna opravila na Okrožnem sodišču na Ptuju, opr. št. Su 200101/2011, z dne 17.1.2011; Su 200101/2011, z dne 31.8.2011; Su 200101/2012, z dne 21.12.2012;
    

  • Pravilnik o dežurstvu sodniških pripravnikov v Sprejemni pisarni Okrožnega sodišča na Ptuju, opr. št. Su 160003/2010, z dne 22.11.2010.
    
  • Navodilo za uporabo predalčnikov na sodiščih Sodnega okrožja Ptuj, opr. št. Su 200101/2012, z dne 15.05.2012;
    
  • Program alternativnega reševanja sporov pri Okrožnem sodišču na Ptuju, Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu, opr. št. Su 020503/2010, z dne 15.06.2010, opr. št. Su 020503/2012, z dne 26.01.2012;
    
  • Stroškovnik o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, opr. št. Su 200101/1013, z dne 19.04.2013;
    
  • Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in merilih za vrednotenje povečanega obsega dela sodnega osebja Okrajnega sodišča na Ptuju in na Okrajnem sodišču v Ormožu, ki sta organizacijski enoti Okrožnega sodišča na Ptuju, opr. št. Su 010501/2013, z dne 26.8.2013;
  • Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovnega gradiva, opr. št. 200101/2013,  z dne 22.10.2013;
    
  • Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela, opr. št. Su 200101/2012, z dne 5.7.2012 in z dne 1.8.2012;
    
  • Pravilnik o ugotavljanju alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc, opr. št. Su 200101/2013, z dne 9.9.2013;
    
  • Načrt promocije zdravja na delovnem mestu, opr. št. Su 200101/2013, z dne 20. 8.2013;
    
  • Sklep o uvedbi video nadzora, opr.št. Su 040200/2013, z dne 15.11.2013;
    
  • Pravilnik o ukrepih za varovanje zaposlenih pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem in pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj, opr.št. Su 282/2014, z dne 13.05.2014;
    
  • Hišni red, opr. št. Su 200101/2011, z dne 11.3.2011;
    
  • Hišni red, opr. št. Su 674/2014, z dne 22.10.2014;
    
  • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času na Okrožnem sodišču na Ptuju in njegovih organizacijskih enotah, Su 668/2014 z dne 24.10.2014, Su 668/2014 z dne 17.11.2014, Su 668/2014 z dne 4.1.2017;
    
  • Navodilo o oddaji t.i. evidenčnih naročil, opr. št. Su 899/2014, z dne 23.12.2014;
    
  • Pravila o dodeljevanju zadev sodnikom, opr. št. 289/2015, z dne 6.3.2015;
    
  • Pravilnik o uporabi računalniške opreme; opr. št.Su 648/2015, z dne 11.08.2015;
    
  • Akt o prenehanju veljavnosti stroškovnika o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, opr št. Su 571/2016, z dne 06.05.2016;
    
  • Navodilo o oddaji t.i. evidenčnih naročil,  št. Su 899/2014, z dne 7.7.2016;
    
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi službenih avtomobilov, štev. Su 193/2016 z dne 8.7.2016;
    
  • Pravilnik o finančno računovodskem poslovanju na Okrožnem sodišču na Ptuju, štev. Su 1314/2016, z dne 24.11.2016;
    
  • Načrt izobraževanja sodnikov in načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev, štev. Su 114/2017, z dne 23.1.2017;
    
  • Pravilnik o spremembi pravilnika o ukrepih za varovanje zaposlenih pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem in pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, Su 282/2014, z dne 29.5.2017;
    
  • Spremembe pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanja višine dela plače iz naslova delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrožnem sodišču na Ptuju, Su 1185/2017, z dne 14.11.2017
    
  • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 08.01.2018
    
  • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 7.2.2018;
    
  • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 13.2.2018;
    
  • Načrt izobraževanja sodnikov in načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopoljevanja javnih oslužbencev v letu 2018, Su 129/2018, z dne 12.2.2018
    
  • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 21.2.2018;
    
  • Spremembe pravilnika o kriterijih za odmero letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih oslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču na Ptuju in njegovimi organizacijskimi enotami, Su 279/2018, z dne 9.3.2018
    
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, Su 146/2015, z dne 29.3.2018;
    
  • Akt o prenehanju veljavnosti pravilnika o določitvi delovne opreme namenjene sodnikom, Su 361/2018, z dne 29.3.2018
    
  • Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov Okrožnega sodišča na Ptuju (Evidenca videonadzornega sistema), Su 528/2018, z dne 23.5.2018;
    
  • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 7.6.2018
  • Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča na Ptuju in organizacijskih enot: Okrajnega sodišča na Ptuju in Okrajnega sodišča v Ormožu, Su 906/2016, z dne 8.8.2018,
    
  • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 20.9.2018,
    
  • Dopolnitev registra tveganj, Su 655/2015, z dne 21.12.2018;
    
  • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 15.1.2019;
    
  • Izjava o varnosti; Su 229/2019, z dne 18.3.2019
    
  • Katalog - zbirke osebnih podatkov Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 305/2019, z dne 3.4.2019;
    
  • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 23.04.2019;
    
  • Načrt izobraževanja sodnikov in načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v letu 2019, Su 104/2019, z dne 30.05.2019;
    
  • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 12.06.2019;
    
  • Pravilnik o spremembi pravilnika o opravljanju nujnih procesnih dejanj na območju Okrožnega sodišča na Ptuju, Su 334/2019, z dne 22.8.2019;
    
  • Pravilnik o spremembi pravilnika o opravljanju nujnih procesnih dejanj po zakonu, ki ureja postopek o prekrških na Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu, Su 511/2014, z dne 22.8.2019;
    
  • Pravilnik o spremembi pravilnika o uporabi službenih avtomobilov, Su 193/2019, z dne 16.10.2019;
    
  • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 28.10.2019;
    
  • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 19.11.2019;
    
  • Pravilnik o spremembi pravilnika o opravljanju nujnih procesnih dejanj po zakonu, ki ureja postopek o prekrških na Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu, Su 511/2014, z dne 22.11.2019;
    
  • Načrt izobraževanja sodnikov in načrt izobraževanja in izpopolnjevanja javnih oslužbencev v letu 2020, Su 23/2020, z dne 10.1.2020;
    
  • Pravilnik o spremembi Pravilnika o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času na Okrožnem sodišču na Ptuju in njegovih organizacijskih enotah, Su 668/2014, z dne 10.1.2020;
  • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 17.02.2020;
  • Spremembe pravilnika o kriterijih za odmero letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih oslužbencev zaposlenih na Okrožnem sodišču na Ptuju, z njegovimi organizacijskimi enotami: Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu Su št. 200101/2010, z dne 23.3.2010, Su št. 200101/2011, z dne 17.2.2011, Su št. 2019/2014, z dne 5.5.2014 in Su št. 279/2018, z dne 9.3.2018, Su št. 279/2018, z dne 6.3.2020;
    
  • Obvestilo: Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) – PROTOKOL 1, Su 197/2020 z dne 04.05.2020;
   Dopolnitev obvestila: Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) – PROTOKOL 1 - dopolnitev, Su 197/2020, z dne 05.05.2020;
    
  • Spremembe hišnega reda, opr. št. Su 652/2020, z dne 21.09.2020;
    
  • Popravek hišnega reda, opr. št. 652/2020, z dne 25.09.2020;
  • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 09.10.2020;
    
  • Pravilnik o opravljanju dela na domu, Su 733/2020, z dne 14.10.2020;
    
  • Pravilnik o spremembah pravilnika o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, Su 146/2015, z dne 23.10.2020;


    


  Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu

  Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
  Kidričeva 1
  2380 Slovenj Gradec


  telefon: 02 88 46 800
  faks: 02 88 46 910
  E-naslov: info-vlozisce.ojsg@sodisce.si

  Urad predsednice sodišča:
  urad.ojsg@sodisce.si,

  Sprejemna pisarna:
  info-vlozisce.ojsg@sodisce.si

  Oddelek za prekrške:
  prekrski.ojsg@sodisce.si

  Izvršilni oddelek:

  izvrsba.ojsg@sodisce.si


  Opozorilo v zvezi s snemanjem dohodnih klicev:

  Spoštovani,

  sporočamo vam, da na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu snemamo vse dohodne klice, ki prispejo na stacionarno telefonsko številko telefonske centrale sodišča 02 88 46 800.
  Snemanje telefonskih klicev je eden izmed tehnično-varnostnih ukrepov za povečanje varnosti na slovenskih sodiščih in se izvaja skladno z veljavno zakonodajo. Rok hrambe podatkov o klicih je 7 dni, starejši zapisi se samodejno izbrišejo.

  Predsednica: mag. Vesna Rebernik Jamnik, okrajna sodnica
  Vodja urada: Vera Šuler
  E-naslov: urad.ojsg@sodisce.si
  Uradna oseba po ZDIJZ: Polona Čas  Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:
  ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure
  sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14:00 do16:30 ure

  Uradne ure zemljiške knjige:
  ponedeljek, sreda, petek: od 09:00 do 12:00 ure
  v ponedeljek in sredo tudi: od 14:00 do 16:00 ure


  Uradne ure vložišča:
  v ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 16.00 ure
  v sredo: od 8.00 do 16.30 ure
  v petek: od 8.00 do 15.00 ure

  Uradne ure blagajne sodnih taks:
  v ponedeljek: od 8.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00 ure
  v sredo: od 8.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.30 ure
  v petek: od 8.00 do 12.00 ure


   
  Transakcijski račun: 01100-6370422556
  Številke transakcijskih računov za stranke
  Podračuni enotnega zakladniškega računa za Okrožno in Okrajno
  sodišče v Slovenj Gradcu:
  - 01100-6950422513 – predujmi
  - 01100-6960422534 – redni sodni pologi, varščine
  - 01100-8450029127 – denarne kazni
  - 01100-8450029224 – povprečnine, stroški kazenskega postopka, odvzete premoženjske koristi


  Račun za plačilo sodnih taks:

  - 01100-8450087521 - Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu - sodne takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

  Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>  Matična številka: 5881536
  Davčna številka: 55955495


  Okrajno sodišče v Kopru

   

  Spoštovani,

   

  skladno z odredbo predsednika Vrhovnega sodišča republike Slovenije vsa sodišča od 5. 5. 2020 opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja tudi v nenujnih zadevah, pod pogojem, da sodišča lahko zagotovijo opravo teh dejanj v skladu s pogoji, določenimi v tej odredbi ter tako, da se ne širi virusna okužba in je zagotovljeno zdravje in življenje ljudi.

  I.  Upoštevaje navedeno vse vabljene stranke, njihove pooblaščence in zagovornike ter druge udeležence sodnih postopkov obveščamo, da bodo na sodiščih sodnega okrožja Koper v mesecu maju in juniju izvedeni vsi naroki v nenujnih zadevah, ki niso bili izrecno preklicani. Izvedba narokov bo sicer prilagojena trenutnim epidemiološkim razmeram in priporočilom NIJZ, ki so navedena v nadaljevanju:

  • vstop v sodno stavbo je dovoljen le zdravim osebam; osebam, ki kažejo akutne znake bolezni dihal, vstop ni dovoljen;
  • vstop v sodno stavbo je mogoč zgolj z zaščitno masko, ki prekrije nos in usta, kar velja tudi za udeležence sodnih postopkov med samim narokom;
  • v sodno stavbo se vstopa posamično na razdalji najmanj 2 m;
  • ob vstopu v sodno stavbo ter pred vstopom v razpravno dvorano je obvezno razkuževanje rok; razkuževanje rok se svetuje tudi po izstopu iz razpravne dvorane;
  • med udeleženci sodnih postopkov in zaposlenimi je potrebno ves čas vzdrževati varnostno razdaljo najmanj 2 m;  temu bo prilagojen tudi sedežni red v posamezni razpravni dvorani, po potrebi pa bo omejeno tudi število udeležencev oz. javnosti;
  • po zaključku vsakega naroka je obvezno razkuževanje razpravne dvorane; stranke bodo lahko vstopile v sodno stavbo šele po opravljenem razkuževanju in ne bodo čakale pred samo razpravno dvorano. Glede na navedeno in v izogib nepotrebnemu čakanju zato vabljene stranke prosimo, da na naroke pristopajo točno ob določenem času.

   

  II.  Prav tako je še vedno prilagojen režim izvajanja uradnih ur na vpisnikih in javnih knjigah. Nevabljene stranke s tem namenom vljudno prosimo, da se za pridobitev potrebnih informacij še nadalje v čim večji možni meri poslužujejo službenih elektronskih naslovov oz. telefonskih klicev (v času uradnih ur). Na spletnih straneh sodišč so na voljo tudi najpogosteje uporabljeni obrazci za pridobitev določenih podatkov. V primeru potrebe po pridobitvi osebnih informacij v zvezi s postopkom je potrebna predhodna najava preko elektronske pošte in potrditev s strani pristojne sodne osebe. Za najavljene nevabljene stranke velja enak režim vstopa v sodno stavbo kot je določen v točki I. (omejen vstop le zdravim osebam, obvezna nošnja zaščitnih mask, obvezno razkuževanje rok, obvezno ohranjanje medsebojne razdalje). Še vedno je v veljavi tudi prilagojen dostop do posameznih vpisnikov, pri čemer bodo stranke potrebne usmeritve pridobile s strani varnostne službe. Gotovinsko poslovanje na sodiščih (izplačila pričnin, plačila sodnih taks) se v času izrednih razmer ne izvaja.

   

  Dostop v sodno stavbo za stranke:

  Vstop in gibanje v sodni stavbi za stranke in pogodbene partnerje

  - Protokol št. 1 - izvleček

  - Izvleček protokola št. 1 - sprememba  2. 6. 2020

  - Izvleček protokola št. 1 - sprememba 21. 9. 2020

    

  - Seznam prisotnih oseb na sodišču - OBVESTILO

     

  Okrajno sodišče v Kopru
  Ferrarska 9
  6000 Koper


  Tel.: (05) 66 83 000
  Faks: (05) 63 95 242

  Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!


  Predsednica sodišča: mag. Bojana Štrukelj
  Namestnica predsednice: Melita Černe

  Uradna oseba po ZDIJZ: mag. Bojana Štrukelj


  Vodja urada predsednice: Tamara Šinkovec Kovačič

  Urad predsednice:

  tel.: (05) 66 83 200
  faks: (05) 63 95 242
  e-pošta: urad.ojkp@sodisce.si

   

  Poslovni čas sodišča:
  od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00
  petek: od 8.00 do 15.00

  Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:
  ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure
  sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14:00 do 16:30 ure  Uradne ure zemljiške knjige:

  ponedeljek in sreda: od 09:00 do 12:00 ure in od 14:00 do 16:00 ure
  petek: od 9:00 do 12.00 ure

   

  Uradne ure sprejemne pisarne - vložišča:
  ponedeljek, torek in četrtek: od 8.00 do 16.00
  sreda: od 8.00 do 16.30
  petek: od 8.00 do 15.00


  Uradne ure blagajne:

  ponedeljek, torek in četrtek: od 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 16.00
  sreda: 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 16.30
  petek: 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 15.00   
  Transakcijski račun sodišča:
  SI56 01100-6370421683

  Številka računa za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike: SI56 01100-8450083350

  Št. računa za plačilo sodnih taks iz tujine:
  SI56011008450083350
  SWIFT CO: BSLJSI2X

  Transakcijski račun za prehodne pologe-predujmi:
  SI56 01100-6950421640

  Transakcijski račun za redne depozite-varščine:
  SI56 01100-6960421661

  Transakcijski podračun za denarne kazni za kazniva dejanja:
  SI56 01100-8450015644

  Transakcijski podračun za povprečnine, stroški kazen. postopka:
  SI56 01100-8450014771  ODDELEK ZA PREKŠKE KOPER:


  Št. računa za depozite:
  SI56 01100-6957002993

  Št. računa za plačilo PR-globe:
  SI56 01100-8450066084

  Št. računa za plačilo PR-stroški postopka:
  SI56 01100-8450066181

  Št. računa za plačilo PRuz-globe:
  SI56 01100-8450101877

  Št.računa za povprečnine oziroma sodne takse in drugi stroški drž. org.:
  SI56 01100-8450159495

  Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>  Matična Številka: 5022541002
  Davčna Številka: 72430133

   SEZNAM PRAVILNIKOV IN DRUGIH AKTOV:

  - Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, opr. št. Su 160003/2006 z dne 6. 12. 2006, z vsemi spremembami in dopolnitvami

  - Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov, opr. št. Su 160001/2008 z dne 15. 4. 2008, z vsemi spremembami in dopolnitvami

  - Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v  dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje in presnemavanje posnetih pogovorov, opr. št. Su 160003/2008 z dne  4. 1. 2008

  - Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 160003/2011 z dne 19. 9. 2011, z vsemi spremembami in dopolnitvami

  - Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Okrožnem sodišču Koper in okrajnih sodiščih v Ilirski Bistrici, Kopru, Piranu, Postojni in Sežani, opr. št. Su 160003/2010 z dne 15. 3. 2010

  - Pravilnik o uporabi in ravnanju z računalniki in računalniško opremo zaposlenih na Okrožnem sodišču v Kopru in Okrajnih sodiščih Koper, Ilirska Bistrica, Sežana, Postojna in Piran z dne 1. 9. 2009

  - Pravilnik o ravnanju z računalniško opremo opr. št. Su 160003/10 z dne 2. 11. 2010, z vsemi spremembami in dopolnitvami

  - Navodila o blagajniškem poslovanju za sodne takse Okrožnega sodišča v Kopru in za okrajna sodišča Sodnega okrožja Koper, opr. št. Su 200100/2009 z dne 7. 1. 2009

  - Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa, opr. št. Su 16003/2013 z dne 29. 7. 2013, z vsemi spremembami in dopolnitvami

  - Navodila o načinu in pogojih uporabe službenih in lastnih vozil za službene namene ter potnih nalogih in povračilu stroškov, opr. št. Su 160003/2009 z dne 6. 4. 2009, z vsemi spremembami in dopolnitvami

  - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Kopru ter organizacijskih enot, opr. št. Su 011701/2011 z dne 30. 9. 2011, z vsemi spremembami in dopolnitvami

  - Navodila o izplačevanju dodatka za usposobljenost sodnikov in sodnega osebja za vodenje dvojezičnih postopkov, opr. št. Su 31/97 z dne 3. 11. 97, z vsemi spremembami in dopolnitvami

  - Navodilo za izvajanje postopka mediacij na Okrožnem sodišču v Kopru in okrajnih sodiščih Ilirska Bistrica, Koper, Piran, Postojna in Sežana, opr. št. Su 020515/2010 z dne  15. 6. 2010

   - Hišni red, opr. št. Su 040100/2013-2307 z dne 13. 11. 2013

  - Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu, opr. št. Su 167/2015-2 z dne 3.7.2015

  - Pravilnik o prepovedi uporabe alkohola ali drugih prepovedanih psihoaktivnih snovi na delovnem mestu in o postopku ugotavljanja njihove prisotnosti, opr. št. Su 167/2015-3 z dne 10.7 2015

  - Navodilo za izvajanje ukrepov v primeru kriznih razmer pandemije novega virusa gripe na Okrožnem sodišču v Kopru, opr. št. Su 160003/2009 z dne 29. 9. 2009

  - Požarni red, skupaj z Višjim, Delovnim in Okrožnim sodiščem v Kopru, opr. št. Su 20/2013 z dne 7. 1. 2013

  - Pravilnik o odmeri letnega dopusta sodnemu osebju, opr. št. Su 160003/2010 z dne 18. 2. 2010

  - Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča v Kopru in okrajnih sodišč, opr. št. Su 040200/2011 z dne 5. 9. 2011

  - Merila za ugotavljanje doseganja pričakovanega obsega dela višjih pravosodnih svetovalcev okrajnih sodišč, opr. št. Su 69/2015-26 z dne 10. 11. 2015

  - Časovni standardi tipičnih procesnih opravil za sodno osebje, opr. št. Su 010101/2014-72 z dne 12. 3. 2014

  - Navodilo za obračun dežurnih služb, opr. št. Su 1/2015 z dne  20. 1. 2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami

  - Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in Merilih za vrednotenje povečanega obsega dela javnih uslužbencev na Okrajnem sodišču v Kopru na področju izvršbe, opr. št. Su 010801/2012 z dne 23. 2. 2012

  - Pravilnik o osebni varovalni opremi, opr. št. Su 167/2015-6 z dne 11. 12. 2015

  - Izjava o varnosti z oceno tveganja, opr. št. 32/13 z dne 24. 10. 2003 s spremembami

  - Register tveganj, opr. št. Su 125/2015-2 z dne 22. 6. 2015

  - Načrt integritete, opr. št. Su 200101/2011 z dne 31. 5. 2011

  - Pravilnik poslovanja sodnih pripravnikov s sodnimi spisi opr. št. Su 010103/2005 z dne 26. 12. 2005

  - Navodilo o izobraževanju delavcev Okrožnega sodišča, ki velja tudi za Okrajno sodišče v Kopru, Su  18/1998 z dne 23.6.1997


   

   


  Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici

  Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
  Bazoviška cesta 22
  6250 Ilirska Bistrica

  telefon: (05) 711 00 10
  faks: (05) 711 00 24
  e-pošta: urad.ojilb@sodisce.si


  Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!


  Predsednik: Matej Papler, okrožni sodnik

  Uradna oseba po ZDIJZ: Matej Papler, okrožni sodnik

  Urad predsednika: Marina Primc, vodja
  telefon: (05) 711 00 17
  faks: (05) 711 00 24
  e-pošta: urad.ojilb@sodisce.si

  Poslovni čas sodišča:

  od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00 ure

  petek: od 8.00 do 15.00

   

  Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

  ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00 ure
  sreda tudi: od 14.00 do16.30 ure

  Uradne ure zemljiške knjige:

  ponedeljek, sreda in petek: od 09.00 do 12.00 ure
  ponedeljek in sreda tudi: od 14.00 do 16.00 ure

  Uradne ure sprejemne pisarne:
  ponedeljek, torek in četrtek
  : od 8.00 do 16.00
  sreda: od 8.00 do 16.30
  petek: od 8.00 do 15.00

   

  Uradne ure blagajne:

  ponedeljek, torek in četrtek: od 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 16.00

  sreda: 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 16.30

  petek: 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 15.00

   

  Vstop in gibanje v sodni stavbi za stranke in pogodbene partnerje: 

  Protokol št. 1 - izvleček

  Izvleček protokola št. 1 - sprememba 2. 6. 2020

  Izvleček protokola št. 1 - sprememba 21. 9. 2020

   

  OBVESTILO

  Seznam prisotnih ljudi - obvestilo

   

   
  Transakcijski račun sodišča: 01100-6370421683

  Številka računa za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike:
  SI56 01100-8450083350

  Številka računa za plačevanje sodne takse iz tujine: SI56 01100-8450083350, SWIFT CO:BSLJSI2X

  Številka računa za denarne kazni za kazniva dejanja: SI56 01100-8450015644

  Številka računa za povprečnine, stroške kazenskega postopka, premoženjske koristi: SI56 01100-8450014771

  Številka računa za predhodne pologe - predujme: SI56 01100-6950421640

  Številka računa za depozite - varščine: SI56 01100-6960421661

  Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


  Davčna številka: 72430133
  Matična številka: 5022541001

   

  Pravilnik o postopkih in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje ali presnemavanje posnetih pogovorov na Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici, opr. št. Su 200100/2008 z dne 4. 4. 2008 in Evidenca o posnetih telefonskih pogovorih na Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici

  Katalog zbirk osebnih podatkov Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici, opr. št. Su 200100/2006, z dne 28. 3. 2007, dopolnitev z dne 4. 4. 2008

  Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici, opr. št. Su 200100/2009, z dne 23. 11. 2006 ter Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov, opr. št. Su 200100/2009, z dne 15. 10. 2009

  Navodilo o blagajniškem poslovanju za sodne takse Okrožnega sodišča v Kopru in za Okrajna sodišča sodnega okrožja Koper, opr. št. Su 200100/2009 z dne 7. 1. 2009

  Navodilo o načinu in pogojih uporabe službenih in lastnih vozil v službene namene ter potnih nalogih in povračilu stroškov, opr. št. Su 200100/2009, z dne 6. 4. 2009

  Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici, opr. št. Su 200100/2008 z dne 4. 4. 2008

  Pravilnik o dodeljevanju in uporabi mobilnih telefonov, opr. št. Su 160003/2005 z dne 1. 4. 2005

  Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici, opr. št. Su 200100/2008 z dne 21. 7. 2008, sprememba pravilnika z dne 12. 9. 2008

  Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišče v Kopru ter organizacijskih enot, opr. št. Su 011701/2011 z dne 30.9.2011, sprememba pravilnika o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišče v Kopru ter organizacijskih enot, Su 011701/2012 z dne 21.2.2012, Sprememba pravilnika z dne 17.3.2014, Su 63/2014-5, Sprememba pravilnika z dne 27.3.2014, Su 63/2014-7, Sprememba pravilnika z dne 16.4.2015, Su 53/2015-4, Sprememba pravilnika z dne 12.5.2015, Su 53/2015-6

  Navodilo o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti sodnega osebja z dne 2. 6. 1997, sprememba navodila z dne 23. 7. 2002

  Pravilnik o uporabi in ravnanju z računalniki in računalniško opremo zaposlenih na Okrožnem sodišču v Kopru in okrajnih sodiščih Koper, Ilirska Bistrica, Sežana, Postojna in Piran, z dne 1. 9. 2009

  Požarni red na Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici, opr. št. Su 200100/2013, december 2012

  Pravilnik o odmeri letnega dopusta sodnemu osebju, opr. št. Su 160003/2010 z dne 18. 2. 2010

  Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Okrožnem sodišču v Kopru in Okrajnih sodiščih v Ilirski Bistrici, Kopru, Piranu, Postojni in Sežani, opr. št. Su 160003/2010 z dne 15. 3. 2010

  Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnikov na Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici, opr. št. Su 200100/2008 z dne 10. 11. 2008

  Navodilo za izvajanje postopka mediacije na Okrožnem sodišču v Kopru ter na Okrajnih sodiščih v Ilirski Bistrici, Kopru, Piranu, Postojni in Sežani, opr. št. Su 020515/2010 z dne 15. 9. 2010

  Pravilnik poslovanja sodnih pripravnikov s sodnimi spisi, opr. št. Su 010103/2005 z dne 26. 12. 2005

  Pravilnik o javnem naročanju, opr. št. Su 160003/2010, z dne 12. 1. 2010

  Navodilo o organizaciji in načinu vodenja finančno računovodske službe pri Okrožnem sodišču v Kopru (velja tudi za Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici, opr. št. Su 160003/2004 z dne 3. 5. 2004

  Načrt integritete, z dne 31. 5. 2011

  Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča in okrajnih sodišč, Su 040200/2011, z dne 5. 9. 2011

  Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti, opr. št. Su 200100/2011 z dne 6. 12. 2011

  Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa, opr. št. Su 160003/2011 z dne 29. 7. 2013, sprememba pravilnika z dne 20. 9. 2013

  Navodila o poslovanju enotnih oddelkov za vsa okrajna sodišča na območju Okrožnega sodišča v kopru, opr. št. Su 160003/2013 z dne 27. 9. 2013

  Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovnega gradiva na Okrožnem sodišču v Kopru ter na vseh okrajnih sodiščih opr. št. Su 050900/2013 z dne 10.7.2013

  Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov z dne 19.09.2011, Su 160003/2011, Sprememba pravilnika z dne 18.7.2013

  Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti z dne 6.12.2011, Su 200100/11, razveljavitev pravilnika z dne 17.7.2013

  Izjava o varnosti z oceno tveganja, s spremembami

  Časovni standardi tipičnih procesnih opravil za sodno osebje, z dne 12. 3. 2014

  Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa z dne 22.12.2011, Su 200100/13, Sprememba pravilnika z dne 29.7.2013, Su 200100/13, Sprememba pravilnika z dne 20.9.2013, Su 200100/13, Sprememba pravilnika z dne 23.9.2014, Su 30/2014-9

  Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovnega gradiva na Okrožnem sodišču v Kopru ter na vseh Okrajnih sodiščih z dne 10.7.2013

  Navodilo o poslovanju enotnih oddelkov za vsa okrajna sodišča na območju Okrožnega sodišča v Kopru in Pooblastilo z dne 27.9.2013

  Pravilnik o organizacijiin načinu vodenja finančno računovodske službe na Okrožnem sodišču v Kopru z dne 25.11.2013

  Register tveganj, z dne 22. 6. 2015

  Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu z dne 3.7.2015

  Pravilnik o prepovedi uporabe alkohola ali drugih prepovedanih psihoaktivnih snovi na delovnem mestu in o postopku ugotavljanja njihove prisotnosti z dne 10.7.2015

  Pravilnik o osebni varovalni opremi z dne 11.12.2015

   

   

   

     Okrajno sodišče v Piranu

   

   

   

  Okrajno sodišče v Piranu
  Tartinijev trg 1
  6330 Piran


  tel.:(05)6711700
  faks: (05) 673 10 61

  e-pošta: vlozisce.ojpir@sodisce.si

   

  Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se kaznuje!


  Predsednica sodišča: Samanta Kravanja, okrajna sodnica

  Namestnica predsednice sodišča: Mojca Puc Štefanič, okrajna sodnica

  Uradna oseba po ZDIJZ: Samanta Kravanja

  Vodja urada predsednice: Silvija Medvešček

  Urad predsednice:
  Tel.: (05) 6711 701

  faks: (05) 673 10 61

  e-pošta: urad.ojpir@sodisce.si

   

  Poslovni čas sodišča:
  od ponedeljka do četrtka: od 08:00 do 16:00
  petek: od 8:00 do 15.00  Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:
  Ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 ure do 12.00 ure
  Sreda: od 14.00 ure do 16.30 ure

   

  Uradne ure zemljiške knjige:
  Ponedeljek, sreda, petek: od 09:00 do 12:00 ure
  v ponedeljek in sredo tudi: od 14:00 do 16:00 ure

   

  Uradne ure vložišča:

  ponedeljek: od 8:00 do 16:00

  torek: od 8:00 do 16:00

  sreda: od 8:00 do 16:30

  četrtek: od 8:00 do 16:00

  petek: od 8:00 do 15:00

   

  Delovni čas blagajne:

  ponedeljek: od 8:30 do 12:15 in 13:00 do 16:00

  torek:  od 8:30 do 12:15 in 13:00 do 16:00

  sreda:  od 8:30 do 12:15 in 13:00 do 16:30

  četrtek:  od 8:30 do 12:15 in 13:00 do 16:00

  petek: od 8:30 do 12:15 in 13:00 do 15:00

   

  Dostop v sodno stavbo za stranke:

  Vstop in gibanje v sodni stavbi za stranke in pogodbene partnerje: Protokol št.1 - izvleček

   Izvleček protokola št. 1 - sprememba 2.6.2020

  Seznam prisotnih ljudi - obvestilo

  Izvleček protokola št. 1 - sprememba 21.9.2020

   

   
  Transakcijski račun sodišča: 01100-6370421683

  Številka računa za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike:
  SI56 01100-8450083350

  Številka računa za plačevanje sodne takse iz tujine: SI56 01100-6950421640, SWIFT CO:BSLJSI2X

  Številka računa za denarne kazni za kazniva dejanja: SI56 01100-8450015644

  Številka računa za povprečnine, stroške kazenskega postopka, premoženjske koristi: SI56 01100-8450014771

  Številka računa za predhodne pologe - predujme: SI56 01100-6950421640

  Številka računa za depozite - varščine: SI56 01100-6960421661


  Oddelek za prekrške Piran:

  Številka za stroške PR postopka: SI56 01100-8450068218

  Številka za globe PR postopka: SI56 01100-8450068315

  Številka za globe PRuz postopka: SI56 01100-8450102362

  Številka za povprečnine in sodne takse: SI56 01100-8450159786

  Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>  Davčna številka: SI 72430133
  Matična številka: 5022541004
  • Pravilnik o poslovanju sodnih pripravnikov s sodnimi spisi, Su 200100/2005-1425,
  • Pravilnik o uporabi računalniške opreme, Su 20/2007 z dne 13.3.2007,
  • Pravilnik o postopkih in ukrepih varovanja tajnih podatkov na sodišču, Su 20/2007 z dne 13.3.2007,
  • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Piranu, Su 200100/2008 z dne 3.1.2008,
  • Pravilnik o javnem naročanju, Su 160003/2010 z dne 12.1.2010,
  • Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilinih telefonov, Su 160003/2011-1279 z dne 19.9.2011,
  • Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti, Su 200100/2011 z dne 6.12.2011,
  • Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa, Su 160003/2011-1976 z dne 22.12.2011,
  • Sprememba pravilnika o delovnem času in registraciji delovnega časa, Su 160003/2012 z dne 30.5.2012,
  • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišče v Kopru ter organizacijskih eno, Su 011701/2011 z dne 30.9.2011,
  • Sprememba pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišče v Kopru ter organizacijskih enot, Su 011701/2012-268 z dne 21.2.2012,
  • Sprememba navodila o načinu in pogojih uporabe službenih in lastnih vozil v službene namene ter potnih nalogih in povračilu stroškov, Su 160003/2012-365 z dne 22.3.2012
  • Sprememba navodila o načinu in pogojih uporabe službenih in lastnih vozil v službene namene ter potnih nalogih in povračilu stroškov, Su 160003/2013-561 z dne 17.4.2013
  • Sprememba pravilnika o delovnem času in registraciji delovnega časa, opr. št. Su 16003/2013, z dne 29.7.2013,
  • Sprememba pravilnika o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 160003/2013, z dne 18.7.2013,
  • Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovnega gradiva na Okrožnem sodišču v Kopru ter na vseh okrajnih sodiščih, opr. št. Su 050900/2013, z dne 10.7.2013,
  • Sprememba pravilnika o delovnem času in registraciji delovnega časa, opr. št. Su 16003/2013, z dne 20.9.2013,
  • Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja finančno računovodske službe na Okrožnem sodišču v Kopru, opr. št. Su 160003/2013-2389, z dne 25.11.2013
  • Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu z dne 3.7.2015 (opr. št. Su 167/2015-2)
  • Pravilnik o prepovedi uporabe alkohola ali drugih prepovedanih psihoaktivnih snovi na delovnem mestu in o postopku ugotavljanja njihove prisotnosti z dne 10.7.2015 (opr. št. Su 167/2015-3),
  • PRavilnik o odmeri letnega dopusta in drugih odsotnosti javnih uslužbencev na Okrožnem sodišču v Kopru, opr. št. Su 151/2016-2 z dne 23.12.2016

   


  Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Kopru ter Okrajnih sodišč v Ilirski Bistrici, Kopru, Piranu, Postojni in Sežani za leto 2019


  Okrajno sodišče v Postojni

  Okrajno sodišče v Postojni

  Jenkova ulica 3
  6230 Postojna


  tel. št. vložišče: (05) 721 10 20
  tel. št. urad predsednika: (05) 721 10 21
  faks: (05) 721 10 30, faks prekrški (05) 721 10 31

  e naslov: vlozisce.ojpos@sodisce.si


  Opozorilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se  kaznuje.

  Stavba je opremljena z videonadzornim sistem. Vhod v stavbo je varovan.
   

  Začasna predsednica: mag. Anica Posega Čeč, okrožna sodnica
   
  Urad predsednika: vodja urada Nataša Milharčič
  tel.: (05) 721 10 21

  Oseba, zadolžena za posredovanje informacij javnega značaja: mag. Anica Posega Čeč, začasna predsednica

   

  Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke: 

  ponedeljek, sreda in petek: od 9.00  do 12. 00 ure,

  sreda: od 14. 00 do 16.30 ure

   

  Uradne ure za zemljiško knjigo:


  ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure, v ponedeljek in sredo tudi od 14. do 16.00 ure

   

  Uradne ure vložišča:


  ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 16.00 ure

  sreda: od 8.00 do 16.30

  petek: od 8.00 do 15.00

   

  Uradne ure blagajne:


  ponedeljek, torek, četrtek: od 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 16.00 ure

  sreda: od 8.00 do 12.15 in od 13.00 do 16.30 ure

  petek: od 8.00 do 12.15 in od 13.00 do 15.00 ure

   

  Oddelki sodišča:

  - zemljiška knjiga: tel. (05) 721 10 27, vodja Mirjana Kranjec

  - vložišče: tel. (05) 721 10 20, Sanja Stanković

  - nepravdna pisarna, zapuščinski oddelek: tel. (05) 721 10 34, vodja vpisnika Ivana Bizjak

  - pravdna pisarna: tel. (05) 721 10 24, vodja vpisnika Goreta Balukčič

  - kazenska pisarna: tel. (05) 721 10 24, vodja vpisnika Goreta Balukčič

    Dostop do informacij za oškodovanca v kazenskem postopku:

     - vpisničarka Goreta Balukčič (05) 721 10 24

      - strokovna sodelavka Kristina Božič Trošt (05) 721 10 24; (05) 721 10 21

   

  - izvršilna pisarna: tel. (05) 721 10 28, vodja vpisnika Nevenka Rotar

                                           (05) 721 10 24  vodja vpisnika Valentina Penko

  - oddelek za prekrške: tel. (05) 721 10 33 - vodja vpisnika Stojana Janežič,

                                           tel. in faks (05) 721 10 31, vodja vpisnika Eva Arko Ukmar

   

  Vstop in gibanje v sodni stavbi za stranke in pogodbene partnerje:

  Izvleček protokola št. 1 - sprememba 21. 9. 2020-

  Protokol št. 1   2.6.2020

   

  Seznam prisotnih ljudi - OBVESTILO

   
  Transakcijski račun za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike:
  01100-8450083350

  Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>
  Davčna številka: 72430133
  Matična številka: 5022541003
  Okrajno sodišče v Postojni ni davčni zavezanec

   

  • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Postojni, opr. št. Su 200100/2003-17 z dne 7. 11. 2003 in opr. št. Su 200100/2007-18 z dne 8. 8. 2007 ter Su 160003/2008-123 z dne 25. 4. 2008.
  • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, št. Su 16003/2006 z dne 6. 12. 2006 in pravilnik o dopolnitvah pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov opr. št. Su 200100/2009-9 z dne 30. 10. 2008
  • Navodilo o načinu in pogojih uporabe službenih in lastnih  vozil v službene namene ter potnih nalogih in povračilu stroškov, opr. št. Su 200100/2009-89, z dne 6. 4. 2009, sprememba opr. št. Su 011003/2013-100 z dne 17. 4. 2013
  • Ocena ogroženosti poslovanja Okrajnega sodišča v Postojni, opr. št. Su 040200/2005-144, z dne 10. 9. 2004 in dne 14. 12. 2005, Su 040200/2007-173 z dne 2. 8. 2007, Su 040200/2011-150 z dne 17. 8. 2007 in Su 200100/2011-198 z dne 10. 11. 2011.
  • Izjava o varnosti z oceno tveganja opr. št. Su 230100/2005-37 z dne 22. 2. 2005
  • Požarni red na Okrajnem sodišču v Postojni, opr. št. Su 200100/2013-18 z dne 7. 1. 2013
  • Pravilnik o poslovanju sodnih pripravnikov s sodnimi spisi, opr. št. Su 010103/2005-156, z dne 29. 12. 2005
  • Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov opr. št. Su 200100/2011-185 z dne 19. 9. 2011, sprememba pravilnika opr. št. Su 040902/2013-153 z dne 18.7.2013
  • Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ na Okrajnem sodišču v Postojni, opr. št. Su 200100/2007-79, z dne 6. 3. 2007
  • Pravilnik o postopkih in ukrepih varovanja tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Postojni, opr. št. Su 200100/2007-80, z dne 7. 3. 2007
  • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Postojni, opr. št. Su 200100/2007-180, z dne 8. 8. 2007
  • Izjava o seznanitvi o vsebini kodeksa ravnanja javnih uslužbencev, zaposlenih na Okrajnem sodišču v Postojni, opr. št. Su 200100/2007-181, z dne 8. 8. 2007
  • Pravilnik o uporabi računalniške opreme Su 200100/2009-139 z dne 24.7. 2009
  • Pravilnik o postopkih in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje ali presnemavanje posnetih pogovorov na Okrajnem sodišču v Postojni, opr. št. Su 200100/2008-71, z dne 6. 3. 2008 in Evidenca o posnetih telefonskih pogovorih na Okrajnem sodišču v Postojni
  • Sklep o vzpostavitvi upravnega območja na Okrajnem sodišču v Postojni, opr. št. Su 200100/2008-140, z dne 27. 5. 2008
  • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Kopru ter organizacijskih enot opr. št. Su 011701/2011-148 z dne 30.9.2011; sprememba pravilnika o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Kopru ter organizacijskih enot opr. št. Su 011701/2013-132 z dne 8.7.2013
  • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnikov na Okrajnem sodišču v Postojni, opr. št. Su 200100/2008-205, z dne 11. 11. 2008
  • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na Okrajnem sodišču v Postojni, opr. št. Su 200100/2009-9, z dne 7. 1. 2009
  • Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in merilih za vrednotenje povečanega obsega dela sodnega osebja na Okrajnem sodišču v Postojni, za področje izvršbe, opr. št. Su 200100/2009-53, z dne 18. 2. 2009
  • Načrt varovanja na Okrajnem sodišču v Postojni, opr. št. Su 040200/2009-110 z dne 30. 4. 2009
  • Načrt integritete opr. št. Su 200100/2011-115 z dne 31.5.2011
  • Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti opr. št. Su 200100/2011 z dne 6. 12. 2011
  • Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovnega gradiva na Okrožnem sodišču v Kopru ter na vseh okrajnih sodiščih opr. št. Su 050900/2013 z dne 10.7.2013
  • Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa, opr. št. Su 160003/2013-163, z dne 29.7.2013; sprememba pravilnika z dne 29.7.2013, sprememba pravilnika z dne 20.9.2013
  •  Navodila o poslovanju enotnih oddelkov za vsa okrajna sodišča na območju Okrožnega sodišča v Kopru, opr. št. Su 160003/2013-203 z dne 27.9.2013

   


  • Program za reševanje zaostankov v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Postojni, opr. št. Su 07100/2003-50, z dne 24. 4. 2004
  • Operativni program odprave zaostankov na Okrajnem sodišču v Postojni (program Lukenda), opr. št. Su 071100/2005-154, z dne 18. 1. 2006
  • Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in merilih za vrednotenje povečanega obsega dela sodnega osebja na Okrajnem sodišču v Postojni, za področje izvršbe, opr. št. Su 200100/2009-53, z dne 18. 2. 2009
  • Dogovor o povečanem obsegu dela, oziroma o nadpovprečnih delovnih obremenitvah (po 22. d in e členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju), opr. št. Su 010501/2009-52 z dne 2. 3. 2009
  • Register tveganj opr. št. Su 230101/2009 z dne 2. 7. 2007

  Okrajno sodišče v Sežani

  _______________________________________________________

   

  Okrajno sodišče v Sežani

  Naslov: Kosovelova 1, 6210 Sežana
  Tel.: 05/ 731 24 00
  Faks: 05/ 731 24 13

  spletna stran: www.sodisce.si/okrase/
  e-pošta: urad.ojsez@sodisce.si


  Vsi telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!


  Predsednica: Aleksandra Mirc Gombač, okrajna sodnica svétnica

  Namestnik predsednice: Marko Kosmač, okrajni sodnik

  Uradna oseba po ZDIJZ: Mojca Švara Buda, višja pravosodna svetovalka (PDI)


  Urad predsednice
  Urad predsednice: Nika Juren
  Tel.: 05/ 731 24 15
  Faks: 05/ 731 24 13
  e-pošta:

   

  Poslovni čas sodišča:
  od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00 ure
  petek: od 8.00 do 15.00 ure

  Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:
  ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00 ure
  sreda: od 14.00 do 16.30 ure


  Uradne ure zemljiške knjige:
  ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00 ure
  ponedeljek in sreda: od 14.00 do 16.00 ure

   

  Uradne ure vložišča:
  ponedeljek, torek in četrtek: od 8.00 do 16.00 ure,

  sreda: od 8.00 do 16.30 ure

  petek: od 8.00 do 15.00 ure

   

  Delovni čas blagajne sodišča:

  - ponedeljek, torek in četrtek: od 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 16.00 ure

  - sreda: od 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 16.30 ure

  - petek: od 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 15.00 ure.


  Dostop v sodno stavbo za stranke:

  PROTOKOL št. 1 - vstop in gibanje v sodnih stavbah sodišč sodnega okrožja Koper za stranke in pogodbene partnerje - 21.09.2020

  Protokol št. 1 - vstop in gibanje v sodnih stavbah sodišč sodnega okrožja Koper za stranke in pogodbene partnerje 

  Izvleček protokola št. 1 - sprememba 2.6.2020

  Vodenje seznama prisotnih ljudi - Obvestilo 15.9.2020

   
  Okrožno sodišče v Kopru
  sodne takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov
  št. 01100-8450083350, sklic 00 51 št. zadeve

  za plačevanje iz tujine
  SI56011008450083350
  SWIFT CO: BSLJSI2X

  Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


  Davčna številka: 72430133
  Matična številka: 5022541005

  - Pravilnik o varstvu pri delu, Su 18/98, Sprememba  in uskladitev Pravilnika o varstvu pri delu z dne 04.01.2001, Su 200100/01, Požarni red z dne 12.12.2005 in z junijem 2008, Požarni red (skupni) z decembra 2012, Su 200100/12

  - Navodilo za oddajo naročil male vrednosti z dne 08.01.2001, dopolnjeno dne 09.04.2004, Su 160003/04

  - Navodilo o načinu in pogojih uporabe službenih in lastnih osebnih vozil za službene namene ter potnih nalogih z dne 08.06.2004, Su 160003/04,

  - Navodilo o oddaji javnih naročil male vrednosti Okrajnega sodišča v Sežani, dne 27.08.2004, Su 160003/04,

  - Pravilnik o dodeljevanju in uporabi mobilnih telefonov Okrožnega sodišča v Kopru, z dne 01.04.2005, Su 160003/05, sprememba pravilnika z dne 18.7.2013, Su 200100/13,

  - Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Sežani, z dne 30.10.2005, Su 200100/05-390, prenehal veljati

  - Pravilnik poslovanja sodnih pripravnikov s sodnimi spisi Okrožnega sodišča v Kopru, z dne 26.12.2005,  Su 010103/05,

  - Pravilnik o uporabi računalniške opreme, z dne 08.03.2007, Su 200100/07,

  - Navodilo za oddajo javnih naročil z dne 19.03.2007, Su 160003/07,

  - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrajnega sodišča v Sežani z dne 15.07.2008, Su 200100/08, Sprememba z dne 28.03.2009, Su 200100/09 - preneha veljati 10.10.2011

  - Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov z dne 28.03.2007, Su 200100/07 s katalogom zbirk osebnih podatkov Okrajnega sodišča v Sežani,

  - Navodilo o uporabi službenih mobilnih telefonov Okrajnega sodišča v Sežani z dne 17.07.2007, Su 200100/07,

  - Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Sežani z dne 17.07.2007, Su 200100/07 in z dne 13.05.2008, Su 200100/08, Sprememba z dne 7.12.2015, Su 167/2015-5 (Su 52/2015),

   - Navodilo o načinu in pogojih uporabe službenih in lastnih osebnih vozil za službene namene ter potnih nalogih z dne 01.02.2008, Su 200100/08, Sprememba navodila z dne 22.3.2012, Su 160003/12, Odredba z dne 2.4.2012, Su 160003/12,

  - Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje ali presnemavanje posnetih pogovorov z dne 02.04.2008,

  - Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnikov na Višjem sodišču v Kopru in predsednikov Okrožnih in Okrajnih sodišč z območja Višjega sodišča v Kopru z dne 10.11.2008, opr. št. 200100/08-555,

  - Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnikov na Okrajnem sodišču v Sežani z dne 10.11.2008, Su 200100/08,

  - Navodilo o blagajniškem poslovanju za sodne takse Okrožnega sodišča v Kopru in za Okrajna sodišča sodnega okrožja Koper z dne 07.01.2009, Su 200100/09,

  - Pravilnik o uporabi in ravnanju z računalniki in računalniško opremo zaposlenih  na Okrožnem sodišču v Kopru in okrajnih sodiščih Koper, Ilirska Bistrica, Sežana, Postojna in Piran z dne 01.09.2009,

  - Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov z dne 15.10.2009, Su 200100/09,

  - Pravilnik o javnem naročanju Okrožno sodišče v Kopru z dne 12.01.2010, Su 160003/10,

  - Pravilnik o odmeri letnega dopusta Okrožno sodišče v Kopru z dne 18.02.2010, Su 160003/10,

  - Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Okrožnem sodišču v Kopru in Okrajnih sodiščih v Ilirski Bistrici, Kopru, Piranu, Postojni in Sežani z dne 15.03.2010, Su 160003/10,

  - Navodilo za izvajanje postopka mediacije na Okrožnem sodišču v Kopru ter na Okrajnih sodiščih v Ilirski Bistrici, Kopru, Piranu, Postojni in Sežani z dne 15.09.2010, opr. št. 020515/10,

  - Načrt integritete Okrožnega sodišča v Kopru ter Okrajnih sodišč v Ilirski Bistrici, Kopru, Piranu, Postojni in Sežani,

  - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Kopru ter organizacijskih enot z dne 30.9.2011, Su 011701/2011, Sprememba pravilnika z dne 21.2.2012, Su 011701/12, Sprememba pravilnika z dne 17.3.2014, Su 63/2014-5, Sprememba pravilnika z dne 27.3.2014, Su 63/2014-7, Sprememba pravilnika z dne 16.4.2015, Su 53/2015-4 (Su 36/2014), Sprememba pravilnika z dne 12.5.2015, Su 53/2015-6 (Su 36/2014)

  - Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov z dne 19.09.2011, Su 160003/2011, Sprememba pravilnika z dne 18.7.2013, Su 200100/13

  - Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti z dne 6.12.2011, Su 200100/11, razveljavitev pravilnika z dne 17.7.2013, Su 200100/13,

  - Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa z dne 22.12.2011, Su 200100/13, Sprememba pravilnika z dne 29.7.2013, Su 200100/13, Sprememba pravilnika z dne 20.9.2013, Su 200100/13, Sprememba pravilnika z dnee 23.9.2014, Su 30/2014-9 (Su 62/2015)

  - Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovnega gradiva na Okrožnem sodišču v Kopru ter na vseh Okrajnih sodiščih z dne 10.7.2013, Su 200100/13,

  - Navodilo o poslovanju enotnih oddelkov za vsa okrajna sodišča na območju Okrožnega sodišča v Kopru in Pooblastilo z dne 27.9.2013, Su 160003/13,

  - Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja finančno računovodske službe na Okrožnem sodišču v Kopru z dne 25.11.2013, Su 160003/2013-2389,

  - Navodilo za izterjavo denarnih kazni, premoženjske koristi, sodnih taks in stroškov postopka v Sloveniji z dne 1.11.2014, Su 16/2015-5

  - Navodilo za obračun dežurnih služb z dne 23.1.2015, Su 1/2015-3, Sprememba navodila z dn 9.4.2015, Su 1/2015-30,

  - Navodilo o načinu izvrševanja pregleda oporok v sodni hrambi z dne 31.3.2015, Su 140/2015-1, Sprememba navodil z dne 21.4.2015, Su 140/2015-5,

  - Navodila o dolžnostih vpisničark po prejemu smrtovnice z dne 1.4.2015, Su 140/2015-2, Sprememba navodil z dne 21.4.2015, Su 140/2015-5,

  - Navodilo o poslovanju sodišča po prejemu smrtovnice ter navodila o poslovanju sodišča pri hrambi oporok in sprejemu oporok v sodno hrambo z dne 15.6.2015, Su 52/2015-14

  - Navodila o dolžnostih vpisničark po prejemu smrtovnice z dne 1.4.2015, Su 140/2015-2, Sprememba navodil z dne 21.4.2015, Su 140/2015-5,

  - Ppravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu z dne 3.7.2015, Su 167/2015-2 (Su 52/2015-18

  - Pravilnik o prepovedi uporabe alkohola ali drugih prepovedanih psihoaktivnih snovi na delovnem mestu in o postopku ugotavljanja njihove prisotnosti z dne 10.7.2015, Su 167/2015-3,

  - Pravilnik o osebni varovalni opremi z dne 11.12.2015, Su 167/2015-6 (Su 52/2015)

   

   

   

   

   

   

   

   


  - Ocena ogroženosti poslovanja Okrajnega sodišča v Sežani z dne 18.01.2006, Su 040200/06 in z dne 25.10.2007, Su 200100/07,

  - Register tveganj z dne 27.12.2007, Su 200100/07, dopolnitev z dne 02.07.2009, Su 200100/09, dopolnitev z dne 22.6.2015, Su 125/2015-2 (Su 69/2015-1, dopolnitev z dne 11.11.2015 (Su 69/2015-2)

  - Program zmanjševanja sodnih zaostankov v obdobju 2006 - 2010 z dne 23.01.2006, Su 071100/06,

  - program za alternativno reševanje sporov pri Okrožnem sodišču v Kopru z dne 15.06.2010, opr. št. 020515/10,

  - Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča v Kopru, Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici, Okrajnega sodišča v Kopru, Okrajnega sodišča v Piranu, Okrajnega sodišča v Postojni in Okrajnega sodišča v Sežani z dne 05.09.2011, Su 040200/2011

  - Letno poročilo o varnostnem poslovanju Okrožnega sodišča v Kopru ter Okrajnih sodišč v Ilirski Bistrici, Kopru, Piranu, Postajni in Sežani za leto 2012 z dne 15.2.2013, Su 040200/2013

  - Letno poročilo o varnostnem poslovanju Okrožnega sodišča v Kopru ter Okrajnih sodišč v Ilirski Bistrici, Kopru, Piranu, Postajni in Sežani za leto 2014 z dne 13.2.2015, Su 107/2015-1 (Su 23/2015-9)

  - Izboljšanje poslovanja v zapuščinskih postopkih  z dne 25.5.2015, SuZ 41/2015

  - Načrt dejavnosti ministrstva za pravosodje v primeru naravne in druge nesreče z dne 3.11.2014, Su 105/2015

  - Načrt fizičnega in tehničnega varovanja objektov Okrožnega sodišča v Kopru ter Okrajnih sodišč v Ilirski Bistrici, Kopru, Piranu, Postojni in Sežani z dne 4.7.2015, Su 27/2015 in Su 69/2015


  Okrajno sodišče v Novi Gorici

  Okrajno sodišče v  Novi Gorici
  Prvomajska 50
  5000 Nova Gorica

  tel. (05) 335 17 25

  faks: (05) 335 17 73

  e-pošta: vlozisce.ojng@sodisce.si  Predsednik sodišča:  Jernej Kovše

  Urad predsednika: 05/3351702

  e-pošta: urad.ojng@sodisce.si


  Namestnica predsednika: Nataša Pavlin Rogelja


  Poslovni čas sodišča:

  od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00

  petek: od 8.00 do 15.00

  Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:
  ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure
  sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14:00 do 16:30 ure

  Uradne ure zemljiške knjige:

  ponedeljek, sreda, petek: od 09:00 do 12:00 ure
  v ponedeljek in sredo tudi: od 14:00 do 16:00 ure
  Transakcijski račun: 01100-6370422168

  Transakcijski račun denarnih kazni za kazniva dejanja:
  01100-8450033589
  Transakcijski račun drugih denarnih kazni:
  01100-8450033686
  Transakcijski račun stroškov kazenskega postopka in povprečnine:
  01100-8450033783

  Račun sodnih taks:
  01100-8450083544, sklic 11-42218-7110006


  Sklicna št. za sodne takse: 11 42218 - 7110006 + št. računa ali drugega dokumenta in oznaka leta (6+2)

  Transakcijski račun za za prehodne pologe - predujmi:
  Številka: 01100-6950422125

  Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


  Matična številka sodišča: 5023211004
  Davčna številak sodišča: 33069239


  Okrajno sodišče v Ajdovščini

  OKRAJNO SODIŠČE V AJDOVŠČINI
  Gregorčičeva 28
  5270 Ajdovščina


  tel.: (05) 36 43 320
  faks: (05) 36 43 340

  Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

   

  Predsednica sodišča:  Polona Klančič

  Vodja urada:
  Martina Pelicon
  tel.: (05) 36 43 320
  faks: (05) 36 43 340


  Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:
  ponedeljek od 9.00 do12.00 ure

  sreda od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.30 ure

  petek od 9.00 do 12.00 ure  Uradne ure zemljiške knjige:

  ponedeljek, sreda, petek: od 09.00 do 12.00 ure
  ponedeljek in sreda tudi: od 14.00 do 16.00 ure

  Uradne ure vložišča:
  ponedeljek in sreda: od 08:00 do 16:30 ure

  torek in četrtek: od 08:00 ure do 16.00 ure

  petek: od 8.00 do 15.00 ure

  e-naslov: urad.ojajd@sodisce.si

   


   
  Račun sodnih taks: 01100-8450083544

  Sklicna številka za sodne takse: 11 42218-7110006 + št. računa ali drugega dokumenta in oznaka leta (6+2)

  Transakcijski račun za depozite (predujme): št. 01100-6950422125

  Redni sodni pologi: 01100-6960422146

  Transakcijski račun denarnih kazni za kazniva dejanja:
  01100-8450033589
  Transakcijski račun drugih denarnih kazni:
  01100-8450033686
  Transakcijski račun stroškov kazenskega postopka in povprečnine:
  01100-8450033783

  Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


  Matična številka: 5023211002
  Davčna številka: 33069239


  Okrajno sodišče v Idriji

  Okrajno sodišče v Idriji
  Mestni trg 1
  5280 Idrija


  Tel.:  (05) 373 45 50
  Fax.: (05) 373 45 62
  e-naslov: urad.ojidr@sodisce.si

  Opozorilo:  Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

   

  Predsednica sodišča: okrajna sodnica Julijana Mlakar

   

  Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:
  ponedeljek, sredo in petek: od 09:00 do 12:00 ure
  v sredo tudi : od 14:00 do16:30 ure

  Uradne ure zemljiške knjige:

   ponedeljek, sreda in petek: od 09:00 do 12:00 ure
  v ponedeljek in sredo tudi: od 14:00 do 16:00 ure

  Uradne ure vložišča:
  od ponedeljka do petka: od 08:00 do 15:00 ure


  Pisarne sodišča:

  Pravdna in Nepravdna pisarna ter Vodja urada:
  Mestni trg 1, Idrija
  tel. št.: (05) 373 45 50
  Vodja urada: Milan Kogej

  Kazenska

  Mestni trg 1, Idrija
  tel. št.: (05)373 45 58
  Vodja pisarne: Klemen Pavrič

  Izvršilna pisarna:
  Mestni trg 1, Idrija
  tel. št.: (05) 373 45 59
  Vodja pisarne: Adriana Kozlovič

  Zemljiška knjiga:
  Mestni trg 5, Idrija
  tel. št. (05) 373 45 61, (05) 373 45 68
  Vodja zemljiške knjige: Erika Prelovec

  Prekrškovne zadeve in zapuščinska pisarna:
  Mestni trg 5, Idrija
  tel. št.: (05) 373 45 67, (05) 373 45 63
  fax: (05) 373 45 66, (05) 374 10 05
  Vodja pisarne: Miriam Šavelj
  Sodne takse se plačujejo:
  na račun št.: SI56 0110 0845 0083 544
  Sklicna številka (referenca) je: 11 42218-7110006
  BIC oziroma SWIFT koda banke: BSLJ2X

  Transakcijski račun za predhodne pologe-predujme: SI56 0110 0695 0422 125.

  Sklici za posamezne zadeve:
  civilne /P/, sklic 0604-0001-št. zadeve
  zapuščinske /D/, sklic 0604-0004-št. zadeve
  izvršilne /I/, sklic 0604-0005-št. zadeve
  izvršilne gospodarske /Ig/, sklic 0604-0006-št. zadeve
  nepravdne /N/, sklic 0604-0007-št. zadeve
  izvršilne nepremičninske /In/, sklic 0604-0008-št. zadeve

  Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


  Matična številka sodišča: 5023211001
  Davčna številka sodišča: 33069239


  Okrajno sodišče v Tolminu

   

  OKRAJNO SODIŠČE V TOLMINU
  Mestni trg 1
  5220  Tolmin


  tel.: (05) 38 00 260

  faks: (05) 38 00 271

  e-pošta: vlozisce.ojtol@sodisce.si

   

  ZEMLJIŠKA KNJIGA

  tel: (05) 38 00 269    (05) 38 00 270

   

  PISARNA ZA PREKRŠKE

  tel: (05) 38 00 277   (05) 38 00 278      

  faks: (05) 38 00 280

   


  Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

   

  Predsednica sodišča:  Okrožna sodnica Andrejka Luznik

  Namestnica predsednice: Okrajna sodnica Tatjana Lipušček

  Vodja urada predsednice: Janja Lesjak
  tel.: (05) 38 00 260
  faks: (05) 38 00 271

  e-naslov: urad.ojtol@sodisce.si

   

  Poslovni čas sodišča:

  od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00

  petek: od 8.00 do 15.00  Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:


  ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure
  sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14:00 do 16:30 ure

  Pravdna  pisarna: (05) 38 00 260

  Nepravdna pisarna in pisarna za nepremičninske izvršbe: (05) 38 00 272

  Zapuščinska in kazenska  pisarna: (05) 38 00 266

  Pisarna za civilne izvršbe/zavarovanja: (05) 38 00 265

  Prekrškovna pisarna:   (05) 38 00 277

                                            (05) 38 00 278

   

   

  Uradne ure v zemljiški knjigi:


  ponedeljek, sreda, petek: od 09:00 do 12:00 ure
  v ponedeljek in sredo tudi: od 14:00 do 16:00 ure

  tel: (05) 38 00 269; (05) 38 00 270  Uradne ure vložišča:

  od ponedeljka do četrtka:  8.00 do 16.00 ure

  petek: 8.00 do 15:00 ure

  tel.:  (05) 38 00 264

   

   

  Sodne pisarne:

  Kazenska pisarna:
  tel.: (05) 38 00 266
  fax: (05) 38 00 271
  Vodja vpisnikov:  Ana Leban

  Pravdna  pisarna:
  tel.: (05) 38 00 260
  fax: (05) 38 00 271
  Vodja vpisnikov:  Janja Lesjak

  Nepravdna pisarna:
  tel.: (05) 38 00 272
  fax: (05) 38 00 271
  Vodja vpisnikov:  Petra Baskar

  Zapuščinska pisarna:
  tel.: (05) 38 00 266
  fax: (05) 38 00 271
  Vodja vpisnikov:  Ana Leban

  Pisarna za civilne in gospodarske izvršbe:
  tel.: (05) 38 00 265
  fax: (05) 38 00 271
  Vodja vpisnikov:  Sonja Gratton Grkovič

  Pisarna za nepremičninske izvršbe:
  tel.: (05) 38 00 272
  fax: (05) 38 00 271
  Vodja vpisnikov:  Petra Baskar

  Pisarna za prekrške:
  tel.: (05) 38 00 277
         (05) 38 00 278
  fax: (05) 38 00 280
  Vodja vpisnikov: Ingrid Valentinčič

  Zemljiška knjiga:
  tel.: (05) 38 00 270  
         (05) 38 00 269
  fax: (05) 38 00 271
  Vodja zemljiške knjige: Marija Kunaver

   
  Transakcijski račun: SI56 01100-6370422168

  Transakcijski račun denarnih kazni za kazniva dejanja:
  SI56 01100-8450033589

  Transakcijski račun drugih denarnih kazni:
  SI56 01100-8450033686

  Transakcijski račun stroškov kazenskega postopka in povprečnine:
  SI56 01100-8450033783

  Račun sodnih taks:
  SI56 01100-8450083544, sklic 11-42218-7110006


  Sklicna št. za sodne takse: 11 42218 - 7110006 + št. računa ali drugega dokumenta in oznaka leta (6+2)

  Transakcijski račun za prehodne pologe - predujmi:
  Številka: SI56 01100-6950422125

  SWIFT KODA: BSLJSI2X

  Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


  Matična številka: 5023211003

  Davčna številka: 33069239

  Davčni zavezanec: NE


  Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah

  Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
  Mestni trg 6, 3210 Slovenske Konjice

  tel.: 03 757 24 30
  faks: 03 757 24 40

  e-pošta:

  Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

  Predsednica sodišča: Branka Doberšek Keršič, okrajna sodnica

   

  Uradni osebi po ZDIJZ:

  Petra Giacomelli, predsednica sodišča, okrožna sodnica svétnica

  Ksenija Ručigaj, direktorica sodišča

   

  Odgovorni osebi za posredovanje informacij za medije po ZMed-A:

  Petra Giacomelli, predsednica sodišča, okrožna sodnica svétnica

  Ksenija Ručigaj, direktorica sodišča

   

  Poslovni čas sodišča:
  od ponedeljka do četrtka: od 8. do 16. ure,
  petek: od 8. do 15. ure.

  Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:
  ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure,
  sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30 ure.

  Uradne ure zemljiške knjige:

  ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure,
  v ponedeljek in sredo tudi: od 14. do 16. ure.

  Poslovni čas in uradne ure na delovna dneva 24. in 31. decembra:
  V skladu s 50. členom Sodnega reda je na delovna dneva 24. in 31. decembra poslovni čas sodišča od 8. do 13. ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa od 9. do 12. ure.

   Navodila za stranke

   Gluhi in slepi v sodnih postopkih

  Prošnje za snemanje glavih obravnav
  01100-8450010503 - denarne kazni za kazniva dejanja fizičnih in pravnih oseb

  01100-8450011473 - sodne takse kazenskega postopka in stroški kazenskega postopka

  01100-8450012055 - druge globe, denarne kazni in odvzete premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska

  01100-8450084805 - sodne takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov (vse takse, razen kazenskih)

  01100-6960003785 - sodni pologi - predujmi, varščine

  Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev.


   Več informacij >>


   


  Davčna številka: 44824106

  Matična številka: 5024161003


  1. Pravilnik o osnovnih sredstvih in drobnem inventarju (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 1. 6. 2006);

  2. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov ( akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 10. 11. 2006 );

  3. Pravilnik o uporabi službenih avtomobilov in privatnih avtomobilov za službene namene (akt okrožnega sodišča v Celju - velja od 15. 4. 2007, sprememba št.1 - akt velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja - velja od 1. 4. 2007);

  4. Pravilnik o uporabi računalniške opreme (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja - velja od 1. 4. 2007);

  5. Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (velja od 2. 2. 2001);

  6. Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja financ in računovodstva za okrožno sodišče v Celju in za okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja (uporablja se od 1. 1. 2005, zadnja sprememba oz. dopolnitev z veljavnostjo 7. 1. 2007);

  7. Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije (velja od 14. 9. 2017);

  8. Izjava o varnosti z oceno tveganja (september 2012);

  9. Pravilnik o določanju dela plače iz naslova delovne uspešnosti za javne uslužbence (velja od 1. 8. 2008);

  10. Pravilnik o merilih za določitev letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Celju in njegovih organizacijskih enot ( velja od 9. 3. 2012);

  11. Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju (velja od 2. 6. 2011);

  12. Pravilnik o postopku zaposlitve javnega uslužbenca in postopku ob prekinitvi delovnega razmerja ( akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 15. 5. 2007);

  13. Hišni red (velja od 6. 4. 2006);

  14. Pravilnik o poslovnem času za sodno osebje zaposleno na Okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah;

  15. Pravilnik o varovanju tajnih podatkih na Okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah;

  16. Pravilnik o postopku oddaje javnih naročil male vrednosti Okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah, 1. 9.2 004;

  17. Navodilo za pripravo predloga za večje vrednotenje izjemno zahtevnih zadev;

  18. Navodilo o blagajniškem poslovanju za sodne takse Okrožnega sodišča v Celju in za okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja (velja od 1. 10. 2008);

  19. Načrt dejavnosti Ministrstva za pravosodje v primeru naravne in druge nesreče, verzija 1,0 z dne 3. 1. 2014;

  20. Protokol obveščanja o varnostnih dogodkih znotraj sodnega okorožja, št. Su 1608/2015, 31. 8. 2015;

  21. Navodilo o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenihh na Okrožnem sodišču v Celju in njegovih OE, št. Su 1116/2015, 10. 12. 2015;

  22. Pravilnik o prepovedi uživanja alkohola, drog, drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc ter odreditvi, ugotavljanju in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in prisotnosti drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc na Višjem sodišču v Celju ter njegovih OE, Su 158/2016, 18. 10. 2016;  Okrajno sodišče v Velenju

   

  Okrajno sodišče v Velenju
  Prešernova 1
  3320 Velenje

  Tel.št.: 03-898-59-50

  Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

  Faks: 03-898-59-79

  e-naslov: vlozisce.ojvel@sodisce.si

   

  Predsednica sodišča: Vlasta LAJLAR, okrajna sodnica

  Sodnik, ki nadomešča predsednico: Franc LESNIK

  Urad predsednice: Katarina Pestator

   

  Uradni osebi po ZDIJZ:

  Petra Giacomelli, predsednica Okrožnega sodišča v Celju, okrožna sodnica svétnica

  Ksenija Ručigaj, direktorica Okrožnega sodišča v Celju

   

  Odgovorni osebi za posredovanje informacij za medije po ZMed-A:

  Petra Giacomelli, predsednica Okrožnega sodišča v Celju, okrožna sodnica svétnica

  Ksenija Ručigaj, direktorica Okrožnega sodišča v Celju

   

   

  Poslovni čas sodišča:

  od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00 ure

  petek: od 8.00 do 15.00 ure

   

  Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

  ponedeljek, sreda in petek: od 9:00 do 12:00 ure

  sreda: od 14:00 do16:30 ure

   

  Uradne ure za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami (Zemljiška knjiga):

  v ponedeljek, sredo in petek: od 9:00 do 12:00

  ponedeljek in sreda: od 14:00 do 16:00

   

  Uradne ure vložišča:


  od ponedeljka do četrtka : od 8:00 do 16:00 ure

  petek: od 8.00 do 15.00 ure

   

  Poslovni čas in uradne ure na delovna dneva 24. in 31. decembra:

  V skladu s 50. členom Sodnega reda je na delovna dneva 24. in 31. decembra poslovni čas sodišča od 8. do 13. ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9. do 12. ure.

   

  Zemljiška knjiga
  Tel.št.: 03-898-59-64
  faks:    03-898-59-79

  e-naslov: ezk.ojvel@sodisce.si

   

  Kazenska pisarna
  tel.št.: 03-898-59-78
  faks:    03-898-59-79

  e-naslov: kazenski.ojvel@sodisce.si

  Pravdna pisarna
  tel.št.: 03-898-59-56
  faks:  03-898-59-79

  e-naslov: pravda.ojvel@sodisce.si

  Zapuščinska, nepravdna pisarna
  tel.št.: 03-898-59-58
  faks:  03-898-59-79

  e-naslov: zapuscine.ojvel@sodisce.si

  e-naslov: nepravda.ojvel@sodisce.si

   

  Izvršilni oddelek
  tel.št.: 03-898-59-90
  faks:   03-898-59-92

  e-naslov: izvrsba.ojvel@sodisce.si

   

  Oddelek nepremičninske izvršbe
  tel.št. 03-898-59-41
  faks:  03-898-59-79

  e-naslov: izvrsba.ojvel@sodisce.si
  Seznam računov sodišč celjskega okrožja:

  01100-8450010503 - denarne kazni za kazniva dejanja fizičnih in pravnih oseb

  01100-8450011473 - sodne takse kazenskega postopka in stroški kazenskega postopka

  01100-8450012055 - druge globe, denarne kazni in odvzete premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska

  01100-8450084805 - sodne takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov (vse takse, razen kazenskih)

  01100-6960005822 - sodni pologi - predujmi, varščine  Sklici za plačilo pologov (predjemov) in sodnih taks so naslednji:
  - za "P" pravdne zadeve: 00 4010-(opravilna številka sodnega spisa)
  - za "N" nepravdne zadeve: 00 4050-(opravilna številka sodnega spisa)
  - za "I" izvršilne zadeve: 00 4060-(opravilna številka sodnega spisa)
  - za "In" nepremičninske izvršilne zadeve: 00 4070-(opravilna številka sodnega spisa)
  - za "Ig" gospodarske izvršilne zadeve: 00 4080- (opravilna številka sodnega spisa)
  - za "D" zapuščinske zadeve: 00 4090-(opravilna številka sodnega spisa)
  - za "Dn" zemljiškoknjižne zadeve: 004100-(opravilna številka sodnega spisa)
  - za "R" razne civilne zadeve: 00 41200-(opravilna številka sodnega spisa)

  Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


  Davčna številka: 44824106
  Matična številka: 5024161004

   

  Seznam internih aktov

  - Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja financ in računovodstva za Okrožno sodišče v Celju in

  za okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja (uporablja se od 1. 1. 2005, zadnja sprememba

  oz. dopolnitev z veljavnostjo 7. 1. 2007),

  - Pravilnik o osnovnih sredstvih in drobnem inventarju (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju

  in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 1. 6. 2006),

  - Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa

  okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 10. 11. 2006),

  - Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov (akt, ki velja za Okrožno

  sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 30. 11. 2006,

  uporablja se od 1. 1. 2007, sprememba št. 1 – velja od 1. 1. 2007),

  - Pravilnik o uporabi računalniške opreme (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna

  sodišča celjskega sodnega okrožja – velja od 1. 4. 2007),

  - Pravilnik o uporabi službenih avtomobilov in privatnih avtomobilov v službene namene (akt

  Okrožnega sodišča v Celju - velja od 15. 4. 2007, sprememba št. 1 – akt velja za Okrožno

  sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja –sprememba velja od 1. 5.

  2007),

  - Pravilnik o postopku zaposlitve javnega uslužbenca in postopku ob prekinitvi delovnega

  razmerja (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega

  okrožja – velja od 15. 5. 2007, s spremembo, ki velja od 15. 3. 2008),

  - Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov (skupen akt Okrožnega sodišča v Celju, Okrajnega

  sodišča v Celju in Višjega sodišča v Celju – velja od 15. 12. 2007),

  - Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju (velja od 2. 6. 2011) in Dopolnitev

  pravilnika o izobraževanju in načrt izobraževanj za leto 2015 (velja od 10. 1. 2015),

  - Pravilnik o merilih za določitev letnih dopustov in drugih odsotnosti javnim uslužbencem

  Okrožnega sodišča v Celju in njegovih organizacijskih enot (velja od 9. 3. 2012) in čistopis

  veljaven od 1. 1. 2015,

  - Navodilo o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Okrožnem sodišču v Celju in

  njegovih organizacijskih enotah (velja od 1. 1. 2016) ,

  - Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in

  odsotnosti z dela javnih uslužbencev (velja od 1. 1. 2016),

  - Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Velenju, 24. 4. 2006

  - Pravilnik o prepovedi uživanja alkohola, drog, drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc ter odreditvi, ugotavljanju in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in prisotnosti drugih prepovedanih prihoaktivnih substanc na Višjem sodišču v Celju in Okrožnem sodišču v Celju ter njegovih organizacijskih enotah

  - Pravilnik o merilih za določitev letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Celju in njegovih organizacijskih enot, 24.2.2020  Okrajno sodišče v Žalcu

   

  Okrajno sodišče v Žalcu
  Levstikova 14
  3310 Žalec  tel.:  (03) 7131650
  faks:  (03) 7131670
  e-pošta: urad.ojzal@sodisce.si
  spletna stran: www.sodisce.si/okraza


  Opozorilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

   

  Predsednica sodišča: Milena Lesjak Metlika, višja sodnica - svétnica
  V času odsotnosti predsednico sodišča nadomešča: Nataša Gluk Breznik, okrajna sodnica

   

  Uradni osebi po ZDIJZ:

  Petra Giacomelli, predsednica Okrožnega sodišča Celje,  okrožna sodnica svétnica

  Ksenija Ručigaj, direktorica Okrožnega sodišča Celje;

   

  Odgovorni osebi za posredovanje informacij za medije po ZMed-A:

  Petra Giacomelli, predsednica Okrožnega sodišča Celje, okrožna sodnica svétnica

  Ksenija Ručigaj, direktorica Okrožnega  sodišča Celje


   

  Urad predsednice: Brložnik Urška
  Tel. št.: (03)7131650

  Elektronski naslovi sodišča:
  Kazenski oddelek     –     kazenski.ojzal@sodisce.si
  Pravdni oddelek     –     pravda.ojzal@sodisce.si
  Nepravdni oddelek     –     nepravda.ojzal@sodisce.si
  Zapuščinski oddelek     –     zapuscine.ojzal@sodisce.si
  Izvršilni oddelek     –     izvrsba.ojzal@sodisce.si
  Zemljiška knjiga     –     zk.ojzal@sodisce.si
  Poslovni čas sodišča:
  od ponedeljka do četrtka od 8. do 16. ure
  petek od 8. do 15. ure
   

  Uradne ure za nevabljene stranke:
  ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure
  sreda: od 14. do 16.30 ure

   
  Uradne ure zemljiške knjige:
  v  ponedeljek, sredo in  petek od 9. do 12. ure
  v ponedeljek in sredo pa tudi  od 14. do 16. ure

   

  Poslovni čas in uradne ure na delovna dneva 24. in 31. decembra:
  V skladu z 51a. členom Sodnega reda je na delovna dneva 24. in 31. decembra poslovni čas vseh sodišč od 8. do 13. ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9. do 12. ure.


   

  Hišni red
  Hišni red v sodni zgradbi določa med drugim, kdaj in kako se morajo obiskovalci izkazati z osebnim dokumentom, in postopek v zvezi s kontrolo obiskovalcev ter pravila o morebitnih omejitvah navzočnosti javnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95, z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

  V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, organom za notranje zadeve in obrambnim silam ob privedbi oseb (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95, z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

  Ob vstopu v zgradbo varnostnik - vratar preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v nadstropje in sobo, kamor je vabljena oziroma na zahtevo stranke v javno knjigo - zemljiško knjigo ali sodni register, v vložišče ali pisarne sodnih oddelkov (13. čl. Hišnega reda, Su 350/2019 z dne 16.12.2019) .

  Če ob vstopu v zgradbo stranka nima vabila ali kakega drugega pisanja sodišča, varnostnik zahteva, da se izkaže z osebnim dokumentom. O tem vodi varnostnik posebno evidenco. Varnostnik vodi tudi evidenco začasno odvzetih predmetov. Po potrebi in kadar se mu zdi primerno lahko varnostnik odredi kontrolo obiskovalcev (13. čl. Hišnega reda, Su 350/2019 z dne 16.12.2019) .

  Dostop do sodnikov, v sodniške kabinete, do predsednikov sodišč brez poprejšnje najave ni dovoljen. Sodnik komunicira s strankami samo na narokih in glavnih obravnavah. V primeru, da stranka hoče vstopiti v sodniški kabinet brez privolitve, varnostnik stranko odstrani, o tem obvesti sodnika in zahteva od stranke, da zapusti prostore sodišča (13. čl. Hišnega reda, Su 350/2019 z dne 16.12.2019)

  Vpogled v celoten Hišni red Okrajnega sodišča v Žalcu
   
  TRR:

  01100-8450010503 - denarne kazni za kazniva dejanja fizičnih in pravnih oseb

  01100-8450011473 - sodne takse kazenskega postopka in stroški kazenskega postopka

  01100-8450012055 - druge globe, denarne kazni in odvzete premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska

  01100-8450084805 - sodne takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov (vse takse, razen kazenskih)

  01100-6960024543 - sodni pologi - predujmi, varščine


  Sklici za plačilo pologov (predjemov) in sodnih taks za fizične ter pravne osebe so naslednji:

  - za "P" pravdne zadeve: 00 5010-(opravilna številka sodnega spisa)
  - za "K" kazenske zadeve: 00 522-(opravilna številka sodnega spisa)
  - za "N" nepravdne zadeve: 00 5050-(opravilna številka sodnega spisa)
  - za "In" nepremičninske izvršilne zadeve: 00 5070-(opravilna številka sodnega spisa)
  - za "D" zapuščinske zadeve: 00 5090-(opravilna številka sodnega spisa)
  - za "I" izvršilne zadeve:
  00 5061-(opravilna številka sodnega spisa; letniki 2000, 2001, 2002, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,2015)
  00 5062-(opravilna številka sodnega spisa; letniki 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003 in 2008)
  00 5063-(opravilna številka sodnega spisa; letniki 2004, 2005, 2007)
  - za "Ig" izvršilne gospodarske zadeve: 00 5080-(opravilna številka sodnega spisa)
  - za "VL" izvršilne zadeve: 00 5019-(opravilna številka sodnega spisa)


  Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


  Davčna številka : 44824106
  Matična številka: 5024161002

   

  Interni akti:

  Klik !

  PRAVILNIK o merilih za določitev letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Celju in njegovih organizacijskih enot


  Seznam strateških in programskih dokumentov


  Okrajno sodišče v Šentjurju

  Okrajno sodišče v Šentjurju
  Ulica Dušana Kvedra 45
  3230 Šentjur

  tel.: 03 746 16 50 - "Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje."
  fax: 03 746 16 69
  e-pošta: urad.ojsen@sodisce.si


  Predsednica Okrajnega sodišča v Šentjurju: okrajna sodnica Lidija Zidanšek


  Urad predsednice:
  e-mail:

   

  Uradni osebi po ZDIJZ:

  Petra Giacomelli, predsednica sodišča, okrožna sodnica svétnica

  Ksenija Ručigaj, direktorica sodišča

   

  Odgovorni osebi za posredovanje informacij za medije po ZMed-A:

  Petra Giacomelli, predsednica sodišča, okrožna sodnica svétnica

  Ksenija Ručigaj, direktorica sodišča

   

   

  Poslovni čas sodišča:

  od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00

  petek: od 8.00 do 15.00

   

  Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

  ponedeljek, sreda in petek: od 09.00 do 12.00 ure

  v sredo tudi: od 14.00 do 16.30 ure

   

  Uradne ure zemljiške knjige:

  ponedeljek, sreda in petek: od 09.00 do 12.00 ure

  v ponedeljek in sredo tudi: od 14. do 16.00 ure

   

  Uradne ure vložišča:

  ponedeljek, torek, sreda in četrtek: od 8.00 do 16.00 ure

  petek: od 8.00 do 15.00 ure
  SEZNAM RAČUNOV SODIŠČ CELJSKEGA OKROŽJA na dan 9. 6. 2018

  01100-8450010503 - denarne kazni za kazniva dejanja fizičnih in pravnih oseb

  01100-8450011473 - sodne takse kazenskega postopka in stroški kazenskega postopka

  01100-8450012055 - druge globe, denarne kazni in odvzete premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska

  01100-8450084805 - sodne takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov (vse takse, razen kazenskih)

  01100-6960010769 - sodni pologi - predujmi, varščine


  Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


  Davčna številka: 44824106
  Matična številka: 5024161006
  Nismo davčni zavezanec  Dogovore je treba spoštovati.
  Pacta sunt servanda.