zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

vprašanja in odgovori

 Odgovori ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva. Več >>

vprašanjeodgovorpodročje / kategorija
Sin kupuje stanovanje, za katero dediči tega stanovanja še niso vpisani v zemljiško knjigo. Kdaj bo pridobil lastninsko pravico?Sama sklenitev pogodbe in plačilo kupnine ne pomeni tudi pridobitve lastninske pravice. Za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini s pravnim poslom se zahteva vpis v zemljiško knjigo. Če ...več>CIVILNOPRAVNO / Pravda
CIVILNOPRAVNO / Dedovanje
CIVILNOPRAVNO / Zemljiška knjiga
Kakšen je vrstni red dedovanja po zapustniku?Deduje se lahko po oporoki in po zakonu, pri čemer ima oporočno dedovanje prednost pred zakonitim dedovanjem. Zapustnik lahko z oporoko razpolaga s svojim premoženjem svobodno, a v mejah in na način, ...več>CIVILNOPRAVNO / Dedovanje
Kako se zapuščinski postopek začne?Sodišče s postopkom začne po uradni dolžnosti po prejemu smrtovnice, ki se izpolni na upravni enoti. Dediči so o postopku obveščeni, ko prejmejo vabilo na zapuščinsko obravnavo, to pa je načeloma ...več>CIVILNOPRAVNO / Dedovanje
Kakšen je postopek, če želim pri sodišču napisati oporoko in jo pri vas tudi shraniti?Oporoko lahko sestavite in shranite na zapuščinskem in nepravdnem oddelku pristojnega okrajnega sodišča. Tako oporoko po oporočiteljevi izjavi sestavi sodnik. Za sestavo oporoke je potrebno plačati ...več>CIVILNOPRAVNO / Dedovanje
SPLOŠNO / Sodne takse
Pred 7 leti smo imeli zapuščinsko obravnavo po pokojnem očetu, sedaj pa smo ugotovili, da sta še dve parceli pisani na pokojnega. Kaj naj storimo?V primeru naknadno najdenega premoženja, po zaključenem zapuščinskem postopku, lahko pisno predlagate izdajo dodatnega sklepa o dedovanju pri okrajnem sodišču, ki je izdalo sklep o dedovanju. Za ...več>CIVILNOPRAVNO / Dedovanje
SPLOŠNO / Sodne takse
Ali je dedič na podlagi sklepa o dedovanju nepremičnine dolžan sam vložiti predlog za vpis v zemljiško knjigo ali to stori sodišče po končanem zapuščinskem postopku?Zapuščinsko sodišče bo po uradni dolžnosti poslalo pravnomočni sklep o dedovanju pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču, ki bo potem omenjeni sklep izvršilo, razen če pokojnik ni bil vpisan ...več>CIVILNOPRAVNO / Dedovanje
CIVILNOPRAVNO / Zemljiška knjiga
Podedovali smo vrednostne papirje. Kdaj bo postal sklep o dedovanju pravnomočen in kako ukrepati naprej?Sklep o dedovanju postane pravnomočen s pretekom pritožbenega roka (tj. 15 dni od vročitve sklepa vsem strankam v postopku). S pravnomočnim sklepom o dedovanju premičnine (vrednostni papirji, denarna ...več>CIVILNOPRAVNO / Dedovanje
Ali lahko na narok za zapuščino pošljem svojega moža s pooblastilom?Oseba s pooblastilom se lahko udeleži omenjenega naroka.CIVILNOPRAVNO / Dedovanje
Potrebujem sklep o dedovanju iz leta 2007. Na koga naj se obrnem?Prepis sklepa o dedovanju lahko dobite na okrajnem sodišču, ki je izdalo sklep o dedovanju, in sicer v času uradnih ur. Ker se zanimate za sklep o dedovanju iz leta 2007, predvidevamo, da je omenjeni ...več>CIVILNOPRAVNO / Dedovanje
SPLOŠNO / Sodne takse
Katera je najlažja pot, da odstopim svoj del dediščine sodediču?Dedno izjavo lahko podate na zapuščinski obravnavi na zapisnik sami ali po pooblaščencu oziroma jo pošljete sodišču po pošti, če se zapuščinske obravnave ne želite udeležiti. Ni potrebno, ...več>CIVILNOPRAVNO / Dedovanje
Ali vam lahko svojo dedno izjavo (odpoved dediščini v korist brata) pošljem po e-pošti?Dedna izjava mora biti predložena v originalu z lastnoročnim podpisom dediča ali njegovega zakonitega zastopnika, zato je ne morete poslati po elektronski poti ali faksu. Pristojnemu sodišču mora ...več>CIVILNOPRAVNO / Dedovanje
Sodediči smo vsak svoj pripadajoči del odstopili sodedinji, ki je nato dedovala v celoti. Pred kratkim smo dobili sklep o izvršbi, na podlagi katerega naj bi plačali visok znesek, ki predstavlja pokojnikov dolg. Ali moramo ta dolg res plačati glede na to, da smo odstopili svoj del?Kljub odstopu dednega deleža, bo potrebno pokojnikov dolg poravnati. V skladu z določbami Zakona o dedovanju (ZD) je dedič odgovoren za zapustnikove dolgove do višine vrednosti podedovanega premoženja. ...več>CIVILNOPRAVNO / Dedovanje
Kje lahko potrdim pravnomočnost sklepa o dedovanju?Dedič, ki potrebuje žig o pravnomočnosti, se lahko oglasi osebno na pristojno okrajno sodišče v času uradnih ur (tj. sodišče, ki je izdalo sklep o dedovanju). Osnovne informacije za posamezna ...več>CIVILNOPRAVNO / Dedovanje
Kam se lahko obrnemo, če želimo preveriti ali določena oporoka obstaja?Obrnite se na pristojno zapuščinsko sodišče v času uradnih ur, da bo vpogledalo v sodno hrambo (tj. okrajno sodišče kraja zapustnikovega prebivališča, npr. Okrajno sodišče v Ljubljani na ...več>CIVILNOPRAVNO / Dedovanje
Ali mi lahko posredujete informacijo o tem, koliko sorodnikov se je prijavilo k dedovanju?Zahtevanih informacij vam po telefonu oziroma po elektronski pošti ne moremo posredovati. Kot dedič se lahko zglasite na pristojnem zapuščinskem sodišču v času uradnih ur, kjer imate možnost ...več>CIVILNOPRAVNO / Dedovanje
Kdaj postane sklep o dedovanju pravnomočen?Sklep o dedovanju postane pravnomočen po izteku 15 dnevnega roka, ko zadnji dedič sprejme sklep o dedovanju. V ta rok se ne všteje dan vročitve, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan ...več>CIVILNOPRAVNO / Dedovanje
število zadetkov: 16

Brez krivde je, kdor mora ubogati.
Eius nulla culpa est, cui parere necesse sit.