zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

vprašanja in odgovori

 Odgovori ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva. Več >>

vprašanjeodgovorpodročje / kategorija
Ali je res, da moram kot oškodovanec v kazenskem postopku vložiti premoženjskopravni zahtevek, če želim dobiti denar povrnjen in kdaj ga lahko pričakujem?Oškodovanec lahko od obdolženca terja odškodnino z vložitvijo samostojne civilne tožbe. Premoženjskopravni zahtevek ni obvezen, je pa možnost, ki je v kazenskem postopku dana oškodovancu. Zakon ...več>KAZENSKOPRAVNO / Kazensko sodstvo
CIVILNOPRAVNO / Pravda
Ali lahko zahtevam izločitev sodnika iz sodnega postopka in kdaj se je dolžan izločiti iz postopka sam?Pogoj za zakonito in pravilno odločanje sodišč je njihova nepristranskost. Vsakdo ima pravico, da o njegovih pravicah, dolžnostih ter obtožbah zoper njega brez nepotrebnega odlašanja odloča ...več>KAZENSKOPRAVNO / Kazensko sodstvo
CIVILNOPRAVNO / Pravda
UPRAVNOPRAVNO / Upravno sodstvo
Ali potrebujem odvetnika za vložitev tožbe na okrajno sodišče?Za vložitev tožbe na okrajno sodišče ni obvezno zastopanje po odvetniku, zato lahko vloži tožbo tudi stranka sama. Tožba pa mora biti kljub temu popolna, da se lahko obravnava. Če tožba ne bo ...več>CIVILNOPRAVNO / Pravda
Ali mora biti pooblaščenec, ki me lahko zastopa v pravdnem postopku, vedno odvetnik?Postopkovna pravila določajo, kdo je lahko pooblaščenec v postopkih pred različnimi sodišči in na različnih sodnih stopnjah. Odvetniki so sicer najpogostejši pooblaščenci pravdnih strank, ...več>DELOVNOPRAVNO / Delovno in socialno sodstvo
CIVILNOPRAVNO / Pravda
Sin kupuje stanovanje, za katero dediči tega stanovanja še niso vpisani v zemljiško knjigo. Kdaj bo pridobil lastninsko pravico?Sama sklenitev pogodbe in plačilo kupnine ne pomeni tudi pridobitve lastninske pravice. Za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini s pravnim poslom se zahteva vpis v zemljiško knjigo. Če ...več>CIVILNOPRAVNO / Pravda
CIVILNOPRAVNO / Dedovanje
CIVILNOPRAVNO / Zemljiška knjiga
Ali je overjena kupoprodajna pogodba dovolj za pridobitev lastništva na nepremičnini?Odvisno od vrste nepremičnine (parcela, posamezni del stavbe...). V večini primerov je poleg prodajne pogodbe, ki mora vsebovati overjeno zemljiškoknjižno dovolilo, potrebno še potrdilo o plačilu ...več>CIVILNOPRAVNO / Pravda
CIVILNOPRAVNO / Zemljiška knjiga
Kaj je zemljiškoknjižno dovolilo?Zemljiškoknjižno dovolilo (intabulacijska klavzula) je potrebno za učinkovit vpis lastništva na nepremičnini v zemljiško knjigo. Gre za izrecno in brezpogojno izjavo tistega, čigar pravica se ...več>CIVILNOPRAVNO / Pravda
CIVILNOPRAVNO / Zemljiška knjiga
Koliko časa me veže obveznost obvestiti predkupnega upravičenca o nameravani prodaje hiše?Predkupna pravica preneha s potekom časa, ki je določen s pogodbo oziroma s pretekom 5 let od sklenitve pogodbe, če čas trajanja v pogodbi ni določen. Ko je predkupna pravica določena s samim ...več>CIVILNOPRAVNO / Pravda
V pogodbi, s katero mi je mama prepustila kmetijo, je navedeno, da ima pravico bivanja v hiši do smrti, vendar tega še nismo vpisovali v zemljiško knjigo. Kako lahko to popravimo?Tovrstne pogodbe (o preužitku ali dosmrtnem preživljanju) morajo biti v skladu z Obligacijskim zakonikom (OZ) sestavljene v obliki notarskega zapisa, sicer niso veljavne. Če pogodba še ni vpisana v ...več>CIVILNOPRAVNO / Pravda
CIVILNOPRAVNO / Zemljiška knjiga
Na zemljiškoknjižnem izpisku je več kot 10 zaznamb s hipoteko, ki znatno presegajo vrednost nepremičnine na dražbi. Ali se uspešnemu dražitelju izbrišejo vse te hipoteke ali se prenesejo na novega lastnika?Hipoteke upnikov se bodo po končani dražbi izbrisale, pri čemer ni pomembno, ali znesek kupnine pokrije vse dolgove. S plačilom kupnine namreč prenehajo pravice tretjih na premoženju, ki so predmet ...več>CIVILNOPRAVNO / Dražbe
CIVILNOPRAVNO / Pravda
Katere vrste sporov je primernih za vključitev v mediacijo?Mediacija se izvaja v sporih iz gospodarskih, delovnih, družinskih in drugih civilnopravnih razmerij v zvezi z zahtevki, s katerimi lahko stranke prosto razpolagajo in se glede njih lahko poravnajo, ...več>DELOVNOPRAVNO / Delovno in socialno sodstvo
CIVILNOPRAVNO / Gospodarsko pravo
SPLOŠNO / Mediacija
CIVILNOPRAVNO / Pravda
CIVILNOPRAVNO / Družina
Kako lahko uredim vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo?Predlog za vpis lastninske pravice lahko vloži vsaka fizična ali pravna oseba v svojem imenu po elektronski poti z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila preko portala e-Sodstvo, podportal e-ZK, ...več>CIVILNOPRAVNO / Pravda
CIVILNOPRAVNO / Zemljiška knjiga
Kako lahko vpišemo služnost v zemljiško knjigo?Postopek je predvsem odvisen od vrste služnosti, ki jo želite vpisati v Zemljiško knjigo (ZK). Če želite podati predlog za vpis služnosti v ZK osebno, lahko to storite na podlagi poprej sklenjenega ...več>SPLOŠNO / E-sodstvo
CIVILNOPRAVNO / Pravda
CIVILNOPRAVNO / Zemljiška knjiga
Kam se moram obrniti za dodatne informacije o tožbi za delitev premoženja, ki je že bila vložena preko mojega odvetnika?Konkretne informacije v zvezi s tožbo, ki ste jo vložili po svojem pooblaščencu, dobite v pisarni pravdnega oddelka pristojnega sodišča. Podatke o naslovu sodišča in času uradnih ur najdete ...več>CIVILNOPRAVNO / Pravda
Kaj pomeni, da lahko moje terjatve zastarajo?Z zastaranjem preneha pravica upnika zahtevati sodno izpolnitev obveznosti in nastopi, ko preteče z zakonom določeni čas, v katerem lahko upnik pred sodiščem zahteva izpolnitev obveznosti. To pomeni, ...več>CIVILNOPRAVNO / Pravda
V kolikšnem času bo moja terjatev zastarala?Zastaralni rok je odvisen od vrste terjatve. Splošni zastaralni rok je 5 let, razen ko je z zakonom (Obligacijski zakonik, OZ) določen za zastaranje drugačen rok. Na ...več>CIVILNOPRAVNO / Pravda
število zadetkov: 16

Nihče ne more biti sam sebi sodnik.
Nemo iudex in sua causa.