letni razpored dela

Letni razpored dela za leto 2022

Spremembe letnega razporeda dela Upravnega sodišča RS za leto 2022, 1. 1. 2022

Spremembe letnega razporeda dela Upravnega sodišča RS za leto 2022, 24. 2. oz. 1. 3. 2022

Spremembe letnega razpora dela Upravnega sodišča RS za leto 2020, 1. 4. 2022

Čistopis letnega razporeda dela Upravnega sodišča RS za leto 2022, 1. 4. 2022

Sprememba letnega razporeda dela Upravnega sodišča RS za leto 2022, 30. 6. 2022

Čistopis letnega razporeda dela Upravnega sodišča RS za leto 2022, 30. 6. 2022

Sprememba letnega razporeda dela Upravnega sodišča RS za leto 2022, 18. 8. 2022

Čistopis letnega razporeda dela Upravnega sodišča RS za leto 2022, 18. 8. 2022

Sprememba letnega razporeda dela Upravnega sodišča RS za leto 2022, 1. 10. 2022

Čistopis letnega razporeda dela Upravnega sodišča RS za leto 2022, 1. 10. 2022