zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

predstavitev

 

  UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
  Fajfarjeva 33, 1000 LJUBLJANA

 Tel. št.:  01/ 47 00 100
  Faks št.: 01/ 47 00 150


 
Vsi telefonski klici se snemajo. Zloraba se kaznuje.
Vhod v prostore sodišča je pod video nadzornim sistemom.

 

Predsednica sodišča: Jasna ŠEGAN, višja sodnica svétnica

Odgovorna oseba za posredovanje informacij za medije: predsednica sodišča Jasna ŠEGAN

Jasna Šegan, predsednica Upravnega sodišča RS, je sodniško službo nastopila leta 1998, istega leta je bila imenovana za namestnico vodje oddelka za javne finance, z odločbo ministra za pravosodje pa je bila leta 2001 imenovana za podpredsednico Upravnega sodišča RS in je to funkcijo uspešno opravljala vse do imenovanja na mesto predsednice tega sodišča (24. 2. 2010). Je vodja sekcije za upravno sodstvo pri Slovenskem sodniškem društvu in kot predstavnica tega društva aktivno vključena v delo Evropskega združenja upravnih sodnikov.

 

Podpredsednik sodišča: dr. Damjan GANTAR, višji sodnik svétnik

Direktorica sodišča: Mojca Jerman

Pooblaščena oseba za posredovanje informacij javnega značaja po ZDIJZ: Direktorica sodišča Mojca Jerman

 

URAD PREDSEDNICE

Tajnica v uradu predsednice sodišča: Brigita SENOŽETNIK SLAPNIK

Vodja urada in kadrovske službe: Linda LEVSTIK

Sodelavka za sodno upravo: Metka MEGLIČ

------------------------------------------------------------------------------------------

Tel.:   01/ 47 00 101
Fax:   01/ 47 00 150
Email:

 


PLAČILO SODNIH TAKS:

TRR za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike:

01100-8450088976.URADNE URE SODIŠČA

Vložišče:  
ponedeljek, torek in četrtek med 8.00 in 16.00 uro,
sreda med 8.00 in 16.30 uro,
petek med 8.00 in 15.00 uro

Vpisnik:
ponedeljek, sreda in petek med 9.00 in 12.00 uro,
ob sredah pa tudi popoldne med 14.00 in 16.30 uro

 

ZUNANJI ODDELEK SODIŠČA V MARIBORU:
Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6
2000 Maribor
Tel.:     02/ 230 20 30
Fax:     02/ 230 20 48
Email:

Vodja oddelka: Violeta Tručl, višja sodnica svétnica

 

ZUNANJI ODDELEK SODIŠČA V NOVI GORICI:
Rejčeva ulica 7
5000  Nova Gorica
Tel.:     05/ 33 55 200
Fax:     05/ 33 55 221
Email: 

Vodja oddelka: Andrej Orel, višji sodnik svétnik

 

ZUNANJI ODDELEK SODIŠČA V CELJU:
Ljubljanska cesta 1a
3000 Celje
Tel.:     03/ 42 75 380
Fax:     03/ 42 75 388
Email:

Vodja oddelka: Melita Ambrož, višja sodnica svétnica

 

 

IZVLEČEK HIŠNEGA REDA GLEDE FIZIČNEGA IN TEHNIČNEGA VAROVANJA SODIŠČA

 

Fizični nadzor obiskovalcev, strank in drugih udeležencev v postopku ter njihove prtljage izvaja varnostnik sodišča s pomočjo tehničnih sredstev (detektorska vrata, ročni detektor kovin).

Pri opravljanju nalog zasebnega varovanja sme varnostnik sodišča med drugim izvajati tudi naslednje ukrepe:

 • ugotoviti istovetnost osebe pri vstopu oz. izstopu z varovanega območja,

 • voditi evidenco obiskovalcev, ki vstopajo v prostore sodišča,

 • vsako osebo napotiti skozi detektorska vrata, ki so nameščena ob vhodu v prostore sodišča,

 • površinsko pregledati vrhnja oblačila in prtljago osebe pri vstopu v varovano območje,

 • preprečiti vstop osebi, če ta odkloni pregled iz prejšnjih alinej, če nasprotuje ugotavljanju istovetnosti ali če so podani drugi razlogi zaradi katerih je potrebno, da se osebi prepreči vstop v prostore sodišča,

 • zahtevati od osebe, ki kakorkoli ogroža varnost ljudi, premoženja ali red na sodišču, da z ogrožanjem takoj preneha in da zapusti varovano območje,

 • zadržati osebo ali uporabiti sredstva za vklepanje, če je bila oseba zalotena pri kaznivem dejanju do prihoda policije,

 • uporabiti fizično silo, če drugače ne more preprečiti osebi vstopa oz. izstopa z varovanega območja, preprečiti neposredno ogrožanje življenja ljudi ali premoženja, ki ga varuje ali zadržati osebo do prihoda policije.

 

Argumentov ne gre šteti, vendar jih je treba tehtati.
Argumenta non sunt numeranda, sed ponderanda.