Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče na Ptuju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče na Ptuju

Na Dnevu odprtih vrat javnosti predstavili delovanje sodišča

31.01.2023 / Okrožno sodišče na Ptuju

Slika OZ Ptuj.jpg

Na Okrožnem sodišču na Ptuju smo v soboto, 28. januarja, pripravili Dan odprtih vrat, na katerem smo javnosti predstavili delovanje sodišča. Dogodka se je udeležilo 44 obiskovalcev, ki so si lahko ogledali simulacijo kazenske in pravdne obravnave, predstavili pa smo jim tudi postopek mediacije kot ene izmed alternativnih oblik reševanja sporov. Obiskovalcem smo podrobneje predstavili še delovanje vložišča, civilne in kazenske pisarne ter vlogo sodnika, ostalega sodnega osebja in udeležencev v postopku.

slika 2.jpg

Uvodoma sta obiskovalce nagovorila predsednica Okrožnega sodišča na Ptuju Albina Hrnec Pečnik in dr. Uroš Gojkovič, generalni sekretar na Ministrstvu za pravosodje. V nadaljevanju je strokovna sodelavka na sodišču Sonja Bigec na kratko predstavila zgodovino sodišča in njegove pristojnosti ter položaj v sodnem sistemu. Vodja strokovnih sodelavcev Petra Kukovec je spregovorila o delu pravosodnih sodelavcev, medtem ko so vodja sprejemne pisarne Suzana Mohorko ter vodji civilne in kazenske pisarne, Danica Lah in Tine Prejac, predstavili delo vložišča ter delo vpisničarja v civilni in kazenski pisarni.

slika 1.jpg

Po predstavitvah so si obiskovalci ogledali simulacijo kazenske obravnave, ki jo je vodila okrajna sodnica mag. Nika Brumen. Sodišče je obravnavalo kaznivo dejanje nevarne vožnje po 324. členu Kazenskega zakonika, pri čemer je v vlogi zagovornika nastopil Gregor Resnik, sicer odvetnik na Ptuju, medtem ko je strokovni sodelavec Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju Mitja Trstenjak prevzel vlogo državnega tožilca. Na obravnavi sta sodelovali tudi strokovni sodelavki sodišča Ksenija Ekselenski in Mateja Čuček, ki sta, prva v vlogi obtoženke, druga v vlogi oškodovanke, prikazali položaj udeležencev v kazenskem postopku. Pri obravnavi je kot zapisnikar sodeloval še Mitja Milošič.

slika 3.jpg

Kazenski je nato sledila še civilna obravnava, v kateri je sodišče pod vodstvom okrožnega sodnika Jerneja Praznika obravnavalo tožbo za povrnitev škode zaradi smrti bližnjega. Kot tožeča stranka v tem primeru je nastopila strokovna sodelavka sodišča Maja Šori, ki jo je kot pooblaščenka zastopala Urška Graj Gselman, sicer odvetnica na Ptuju, medtem ko je zavarovalnico kot toženo stranko zastopala strokovna sodelavka sodišča Mihela Predikaka. Kot priče so v postopku sodelovale strojepiske Kaja Kristl Köpp in Tajana Marčec, medtem ko je Tina Mulej prevzela vlogo zapisnikarice.

Po končanih simulacijah obravnav je vodja mediacijske službe Petra Kukovec obiskovalcem predstavila še postopek mediacije, ki ji je sledila tudi simulacija mediacijskega srečanja pod vodstvom mediatorke, okrajne sodnice Patricije Verbajs. V tem primeru je šlo za obravnavo mejnega spora, kot stranki pa sta nastopila strokovna sodelavca sodišča Jure Kočevar in Urška Soršak Leljak.

slika 4.jpg

Dan odprtih vrat je bil pri obiskovalcih deležen zelo pozitivnega odziva, najbolj so jih navdušile simulacije obravnav, še posebej simulacija mediacijskega srečanja, saj večini udeležencev tovrsten način reševanja sporov ni bil znan. Dogodek, ki se je začel ob 11. uri in je trajal dve uri in pol, je povezoval strokovni sodelavec Primož Matela, podporo pri pripravi dvoran in pomoč medijem pa sta zagotovila Zlatko Mom in Draženko Borojević. Dogodek je posnela ekipa Ptujske televizije PeTV, za katero sta dala intervju predsednica Okrožnega sodišča na Ptuju Albina Hrnec-Pečnik, ki je predstavila namen dogodka, in generalni sekretar na Ministrstvu za pravosodje dr. Uroš Gojkovič, ki je omenil nakup novih prostorov za Okrajno sodišče na Ptuju.