Zapuščinski postopki

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Radovljici 02.12.2022 Obvestilo o zapuščini brez dedičev (D 198/2018) zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Radovljici 02.12.2022 Oklic neznanim upnikom po dne 23.4.2018 umrlem Beguš Avgustu (D 198/2018) zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Radovljici 25.11.2022 Oklic neznanim dedičem po dne 15.5.1959 umrli Zupanc Ivani (D 348/1959) zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Radovljici 17.11.2022 Oklic neznanim dedičem po dne 27.12.2021 umrli Kelbl Ceciliji Mariji (D 42/2022) zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Radovljici 10.11.2022 Oklic neznanim dedičem po dne 15.7.1979 umrlem Markelj Simonu (D 28/80) zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Radovljici 12.10.2022 Oklic neznanim dedičem po dne 7.2.2022 umrlem Šlibar Marjanu (D 129/2022) zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Radovljici 12.10.2022 Oklic neznanim dedičem po dne 29.1.2022 umrli Pogačar Metki (D 90/2022) zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Radovljici 04.10.2022 Oklic neznanim dedičem po dne 26.6.1953 umrlem Blažin Lovru (D 216/1953) zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Radovljici 04.10.2022 Oklic neznanim dedičem po dne 13.2.1951 umrlem Mencinger Janezu (D 90/1951) zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Radovljici 30.09.2022 Oklic neznanim dedičem po dne 10.7.1963 umrlem Podlipinik Janezu (D 148/1963) zapuščinski postopki
    Naenkrat izpiši