Obvestilo o postopku za vzpostavitev etažne lastnine (N 72/2022)

28.09.2022 / Okrajno sodišče v Radovljici

Obvestilo o postopku za vzpostavitev etažne lastnine, na podlagi 9. in 10. člena Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (Ur. l. RS, št. 34/2017, v nadaljevanju: ZVEtL-1)