Oklic neznanim dedičem po dne 15.12.2021 umrli Ljudmili Dolenc (D 151/2022)

28.09.2022 / Okrajno sodišče v Radovljici

Oklic neznanim dedičem po dne 15.12.2021 umrli Ljudmili Dolenc, rojeni 11.11.1926, nazadnje stanujoči Kamna Gorica 61, Kamna Gorica