Obvestilo o uvedbi avtomatskega telefonskega odzivnika

14.09.2022 / Okrožno sodišče v Kranju

Uvedba avtomatskega telefonskega odzivnika

 

Ob klicu na vstopno telefonsko številko 04 27 11 200 lahko stranka v času uradnih ur po avtomatski najavi telefonskega odzivnika s pritiskom na številko izbere:

Okrajno sodišče v Kranju številka 1

Okrožno sodišče v Kranju številka 2

 

Po opravljeni osnovni izbiri sodišča in po naknadni avtomatski najavi lahko stranka s pritiskom na številko izbere:

- družinski oddelek številka 1

- kazensko-preiskovalni oddelek številka 2

- pravdni oddelek številka 3

- gospodarski oddelek številka 4

- stečajni oddelek številka 5

- sodni register številka 6

- službo za brezplačno pravno pomoč številka 7

- urad Okrožnega sodišča v Kranju številka 8

- splošne informacije (varnostna služba) številka 9

 

V primeru klica izven uradnih ur, a v poslovnem času sodišča, avtomatski telefonski odzivnik obvesti stranko o trajanju uradnih ur in jo pozove, naj ponovno pokliče v času uradnih ur. V kolikor stranka kljub pozivu ostane na zvezi, je njen klic preusmerjen na varnostno službo.