Obvestilo o postopku za vzpostavitev etažne lastnine - N 32/2019

15.07.2019 / Okrajno sodišče v Radovljici

Obvestilo o postopku za vzpostavitev etažne lastnine - N 32/2019, na podlagi 9. in 10. člena Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (Ur. l. RS, št. 34/2017, v nadaljevanju: ZVEtL-1.