Obvestilo o postopku za vzpostavitev etažne lastnine N 26/2018

12.12.2018 / Okrajno sodišče v Radovljici

Obvestilo o postopku za vzpostavitev etažne lastnine N 26/2018 na podlagi 9. in 10. člena Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (Ur. l. RS, št. 34/2017, v nadaljevanju: ZVEtL-1).

Obvestilo o postoku N 26/2018