Objave

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Radovljici 06.12.2022 Elektronsko poslovanje v postopkih zaradi insolventnosti odslej tudi za fizične osebe aktualno
Okrajno sodišče v Radovljici 02.12.2022 Obvestilo o zapuščini brez dedičev (D 198/2018) zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Radovljici 02.12.2022 Oklic neznanim upnikom po dne 23.4.2018 umrlem Beguš Avgustu (D 198/2018) zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Radovljici 25.11.2022 Vročitev sklepa Dn 201267/2022 obvestila zemljiške knjige
Okrajno sodišče v Radovljici 25.11.2022 Obvestilo o postopku za ugotovitev pripadajočega zemljišča (N 80/2022) oglasna deska
Okrajno sodišče v Radovljici 25.11.2022 Vročitev sklepa Dn 192676/2022 oglasna deska
Okrajno sodišče v Radovljici 25.11.2022 Oklic neznanim dedičem po dne 15.5.1959 umrli Zupanc Ivani (D 348/1959) zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Radovljici 17.11.2022 Oklic neznanim dedičem po dne 27.12.2021 umrli Kelbl Ceciliji Mariji (D 42/2022) zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Radovljici 10.11.2022 Oklic neznanim dedičem po dne 15.7.1979 umrlem Markelj Simonu (D 28/80) zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Radovljici 10.11.2022 Obvestilo o postopku za vzpostavitev etažne lastnine (N 81/2022) oglasna deska
    Naenkrat izpiši