Sodna deska

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Postojni 15.04.2024 P 51/2020 - Oklic sodna deska
Okrajno sodišče v Postojni 15.04.2024 P 38/2019 - Oklic sodna deska
Okrajno sodišče v Postojni 31.01.2017 VL 129291/2014 - dražbeni razglas sodna deska
Okrajno sodišče v Postojni 30.01.2017 Obvestilo - nerazglašene oporoke sodna deska
Okrajno sodišče v Postojni 27.01.2015 VL 2795/2013- razpis dražbe sodna deska
Okrajno sodišče v Postojni 13.03.2014 VL 17009/2011 - prva javna dražba premičnin sodna deska