Sodne dražbe odslej tudi v elektronski obliki

01.02.2021 / Vrhovno sodišče

S 1. februarjem je začel delovati portal e-dražbe, kjer so na enem mestu objavljene aktualne dražbe slovenskih sodišč. Prvo spletno draženje pri prodaji nepremičnin v izvršilnih postopkih bo možno v začetku marca 2021.

Do februarja letos so bile dražbe v sodnih izvršilnih postopkih možne le na način, da so bili dražitelji fizično prisotni na lokaciji posamezne dražbe. Ker takšen sistem le delno dosega cilj najučinkovitejšega poplačila terjatev, je Vrhovno sodišče s pomočjo zunanjega izvajalca zasnovalo sistem spletnega iskalnika prodaj v sodnih postopkih in elektronskega draženja. Ta bo vsem zainteresiranim kupcem s pomočjo naprednega iskalnika omogočal hiter, enostaven in brezplačen dostop do podatkov o predmetih prodaje v sodnih postopkih, s prijavo preko sistema si-pass pa tudi lokacijsko neodvisno in anonimno spletno draženje. Na ta način bo zagotovljena širša dostopnost do javnih dražb, preprečilo pa se bo tudi dogovarjanja in izsiljevanja med dražitelji na javnih dražbah, kar bo omogočilo učinkovitejše poplačilo upnikovih terjatev.

Na preglednem portalu e-dražbe, ki bo postopoma, glede na roke prodaj v že objavljenih dražbah, nadomestil objave na spletnih straneh sodstva in posameznih sodišč, bodo na enem varnostno podprtem spletnem mestu objavljene vse prodaje nepremičnin, premičnin in pravic, ki se opravijo v sodnih postopkih. Draženje, ki bo potekalo popolnoma anonimno, bo zaenkrat možno le pri prodaji nepremičnin in pravic v izvršilnih postopkih, način draženja pri ostalih tipih postopkov pa bo viden na spletnem portalu.

Sistem, ki ga podpirajo vse računalniške platforme, je na voljo 24/7.

 


To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.