Zapuščinski postopki

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Murski Soboti 22.02.2024 Oklic neznanim upnikom v zadevi D 345/2023 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Murski Soboti 31.01.2024 Oklic neznanim upnikom ( D 720/2022-30) zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Murski Soboti 20.10.2023 Oklic dedičem po pok. Barber Karolu in pok. Barber Mariji zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Murski Soboti 17.07.2023 Oklic dedičem po Smolič Zmagoslavu in po pok. Smolič Darku zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Murski Soboti 30.06.2023 Oklic dedičem Mediževec Aleš zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Murski Soboti 30.06.2023 Oklic dedičem Granfol Štefan zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Murski Soboti 11.01.2017 Obvestilo - nerazglašene oporoke zapuščinski postopki