Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Murski Soboti
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Murski Soboti

Oklic dedičem po pok. Barber Karolu in pok. Barber Mariji

20.10.2023 / Okrajno sodišče v Murski Soboti

Oklic dedičem po pok. Barber Karolu in pok. Barber Mariji v zadevi D 536/2023