Sodna deska

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Mariboru 28.09.2023 N 108/2023 - obvestilo o postopku vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Jadranska cesta 27 sodna deska
Okrajno sodišče v Mariboru 28.09.2023 Obvestilo o nabitju na sodno desko - opr. št. I K 70254/2021 sodna deska
Okrajno sodišče v Mariboru 28.09.2023 Obvestilo o nabitju na sodno desko (javno naznanilo -vročitev plačilnega naloga) - opr. št. III K 46547/2018 sodna deska
Okrajno sodišče v Mariboru 28.09.2023 III D 288/2023 - oklic dedičem po pok. Marijan Kovačević, nazadnje stanujočem Ulica Frana Žižka 26, Maribor KAi sodna deska
Okrajno sodišče v Mariboru 28.09.2023 Obvestilo o nabitju na sodno desko VL 46906/2022 sodna deska
Okrajno sodišče v Mariboru 28.09.2023 Obvestilo o nabitju na sodno desko (javno naznanilo - vročitev sklepa) - opr. št. III K 46547/2018 sodna deska
Okrajno sodišče v Mariboru 27.09.2023 Obvestilo o nabitju na sodno desko VL 42288/2021 sodna deska
Okrajno sodišče v Mariboru 27.09.2023 Obvestilo o nabitju na sodno desko VL 420/2023 sodna deska
Okrajno sodišče v Mariboru 27.09.2023 Obvestilo o nabitju na sodno desko - opr. št. III K 78228/2022-22 sodna deska
Okrajno sodišče v Mariboru 27.09.2023 Obvestilo o nabitju na sodno desko VL 78981/2022 sodna deska
    Naenkrat izpiši