Objave

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Mariboru 23.07.2024 III D 110/2024 - oklic dedičem po pok. Zoran Vlačić, nazadnje stanujoč Meljska cesta 85a, Maribor sodna deska
Okrajno sodišče v Mariboru 22.07.2024 obvestilo o nabitju na sodno desko VL 1437-2024 sodna deska
Okrajno sodišče v Mariboru 22.07.2024 I D 67/2023 - oglas sodna deska
Okrajno sodišče v Mariboru 22.07.2024 obvestilo o nabitju na sodno desko VL 74281-2023 sodna deska
Okrajno sodišče v Mariboru 22.07.2024 obvestilo o nabitju na sodno desko VL 175468-2010 sodna deska
Okrajno sodišče v Mariboru 19.07.2024 Obvestilo o nabitju na oglasno desko - I K 8082/2021-156 sodna deska
Okrajno sodišče v Mariboru 19.07.2024 obvestilo o nabitju na sodno desko VL 47297-2023 sodna deska
Okrajno sodišče v Mariboru 19.07.2024 obvestilo o nabitju na sodno desko VL 80326-2023 sodna deska
Okrajno sodišče v Mariboru 19.07.2024 obvestilo o nabitju na sodno desko VL 78964-2022 sodna deska
Okrajno sodišče v Mariboru 18.07.2024 I D 587/2021 - OKLIC NEZNANIM UPNIKOM po pok. PIRŠ Francu, nazadnje stan. Partizanska cesta 59, Maribor sodna deska
    Naenkrat izpiši