Zapuščinski postopki

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Kočevju 15.05.2024 Oklic dedičem po pok. Hren Stanislavu, Okrajno sodišče v Kočevju zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Kočevju 14.05.2024 Oklic neznanim upnikom po pok. Sever Aleksandru, Okrajno sodišče v Kočevju zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Kočevju 07.05.2024 Oklic dedičem po pok. Štimac Jožetu, Okrajno sodišče v Kočevju zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Kočevju 26.03.2024 Oklic dedičem po pok. Jaklič Janezu, Okrajno sodišče v Kočevju zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Kočevju 28.02.2024 Oklic dedičem po pok. Dillenz Ani, Okrajno sodišče v Kočevju zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Kočevju 19.02.2024 Oklic dedičem po pok. Južnič Ani, Okrajno sodišče v Kočevju zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Kočevju 14.02.2024 Oklic neznanim upnikom po pok. Keglević Ignaciju, Okrajno sodišče v Kočevju zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Kočevju 12.01.2024 Oklic neznanim upnikom po pok. Pljaskovič Ivanu, Okrajno sodišče v Kočevju zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Kočevju 22.12.2023 Oklic dedičem po pok. Čorić Safikaderju, Okrajno sodišče v Kočevju zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Kočevju 16.11.2023 Oklic dedičem po pok. Jonke Janezu, Okrajno sodišče v Kočevju zapuščinski postopki
    Naenkrat izpiši