Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kočevju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic dedičem po pok. Jaklič Janezu, Okrajno sodišče v Kočevju

26.03.2024 / Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic dedičem v zapuščinskem postopku po pok. Jaklič Janezu, št. O 94/56.

S klikom na povezavo 20240409092712 se lahko prevzame oklic dedičem.