Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kočevju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic dedičem po pok. Južnič Ani, Okrajno sodišče v Kočevju

19.02.2024 / Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic dedičem v zapuščinskem postopku po pok. Južnič Ani, št. O 158/69.

S klikom na povezavo 20240306084740 se lahko prevzame oklic dedičem.