Preverjanje statusa posredovanja ZK sklepov na GURS

Na tej strani lahko preverite, kdaj je bil iz sistema EZK zemljiškoknjižni sklep v posamezni zadevi poslan na GURS.

Prosimo, da v spodnje polje vnesete opravilno številko sklepa, ki ste ga prejeli.
Oblika opravilne številke: Dn XXXXXXXXXX / LLLL.

Dn /

 


 

Pomoč: Svojo Dn številko najdete desno zgoraj na sklepu, ki ste ga prejeli.

Številka Dn na sklepu

Šifrant postopkov, v katerih se sklepi posredujejo na GURS

Če niste prepričani, kako so v zemljiško knjigo vpisani podatki na nepremičninah, ki vas zanimajo, lahko celovito stanje brezplačno preverite v sistemu elektronske zemljiške knjige na portalu e-sodstvo: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html