Zapuščinski postopki

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Ljubljani 24.03.2023 Oklic dedičem po pok.: BOJAN MAJETIČ, opr. št. III D 288/2022 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 24.03.2023 Oklic dedičem po pok.: ANA TRTNIK, opr. št. IV D 169/2022 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 24.03.2023 Oklico začasnem zastopniku v zapuščinski zadevi po pok.: MARIJI BALENT, opr. št. I D 1399/2019 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Radovljici 21.03.2023 Oklic neznanim dedičem po dne 31.8.1960 umrlem Žark Francu (D 449/2016) zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Velenju 21.03.2023 Oklic neznanim upnikom v zadevi D 656.2022 po pokojnem SKOK Srečku zapuščinski postopki
Okrajno sodišče na Vrhniki 21.03.2023 Oklic dedinji - MARIJA KRALJ v zapuščinski zadevi D 89/1993 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Velenju 21.03.2023 Oklic dedičem po umrlem ŠINKOVEC VLADIMIRJU - D 29/2023 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Radovljici 21.03.2023 Oklic neznanim dedičem po dne 3.11.1960 umrli Zupan Ivani (D 458/2016) zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Grosupljem 20.03.2023 Objava oklica neznanim dedičem v zadevi D 17/2023 (pok. Alojziij Prijatelj) zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Radovljici 20.03.2023 Oklic neznanim dedičem o dne 26.7.1967 umrlem Zalokar Lovrencu (D 168/1967) zapuščinski postopki
    Naenkrat izpiši