Zapuščinski postopki

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Radovljici 29.09.2023 Oklic neznanim dedičem po dne 14.4.2023 umrli Radević Ankici (D 132/2023) zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 28.09.2023 Oklic dedičem po pok.: PODBERSCIK MARIJA, opr. št. III D 923/2021 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 28.09.2023 OKLIC UPNIKOM, opr. št. III D 1469/2019, po pok. Manojlović Radu zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 28.09.2023 Oklic po pok.: Alojzija Slava Podbršček, opr. št. III D 922/2021 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Piranu 28.09.2023 Oklic neznanim upnikom v zadevi D 122/2022 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Novi Gorici 27.09.2023 oklic dedičem D 120/2021 - pok. Jožef Cuca zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici 27.09.2023 D 243/2023 - Oklic neznanim dedičem po pokojni Zinki Travner zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Radovljici 26.09.2023 Oklic neznanim dedičem po dne 4.1.1974 umrli Ferme Ivani (D 219/1994) zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 25.09.2023 Oklic dedičem po pok. CEROVŠEK ALBINU - I D 1970/2021 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 25.09.2023 Oklic opr. št. III D 4046/2021 po pok.: Rado Rutar zapuščinski postopki
    Naenkrat izpiši