Zapuščinski postopki

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici 03.10.2022 D 98/2022 -Oklic neznanim dedičem - Ivan Tomažič zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici 03.10.2022 D 127/2022 - Oklic neznanim dedičem - Franc Prosen zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici 03.10.2022 D 3/2022 - Oklic neznanim dedičem - Jožef Iskra zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Radovljici 30.09.2022 Oklic neznanim dedičem po dne 10.7.1963 umrlem Podlipinik Janezu (D 148/1963) zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Trbovljah 30.09.2022 D 295/2021, sklep + plačilni nalog zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 30.09.2022 Oklic opr. št. III D 2958/2020 po pok. Munibe Porić zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Piranu 29.09.2022 Oklic neznanim dedičem v zadevi D 214/2021 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Radovljici 29.09.2022 Oklic neznanim upnikom po dne 17.12.2021 umrlem Berlogar Miranu (D 49/2022) zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Črnomlju 28.09.2022 sklep o postavitvi začasnega zastopnika-Majda Radoš-D220/1998 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Radovljici 28.09.2022 Oklic neznanim dedičem po dne 15.12.2021 umrli Ljudmili Dolenc (D 151/2022) zapuščinski postopki
    Naenkrat izpiši