Zapuščinski postopki

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Radovljici 20.05.2022 Oklic neznanim dedičem po dne 17.2.1951 umrlem Zupan Lovrencu zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Radovljici 20.05.2022 Oklic neznanim dedičem po dne 29.7.1954 umrli Soklič Ivani (D 239/1954) zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 20.05.2022 OKLIC UPNIKOM, opr. št.I D 3282/2019, po pok. Đurić Urošu zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 18.05.2022 OKLIC DEDIČEM, opr. št.IV D 565/2021, po pok. Tatjani Videnič zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 18.05.2022 Oklic dedičem po pok.: VERENA VIDER, opr. št. IV D 922/2020 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 18.05.2022 Oklic dedičem po pok.: MARIJA BAUMAN - opr. št. I D 1785/2019 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 18.05.2022 OKLIC UPNIKOM, opr. št. III D 202/2020, po pok. Anji Pijetlović zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 18.05.2022 Oklic dedičem po pok.: MARKO JEKLER, opr. št. II D 2569/2020 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Novi Gorici 18.05.2022 oklic neznanim upnikom D 179/2020 - pok. Veronika Miklavc zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Lendavi 18.05.2022 Oklic neznanim upnikom - po pok. Borisu Ciganu - D 2/2021 zapuščinski postopki
    Naenkrat izpiši