Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

sodni postopki

Oklic imetniku zemljiškega pisma, opr. št. I 3014/2023

08.01.2024 / Okrajno sodišče v Ljubljani

Upnik: AxFina, poslovne storitve d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Primož Punčuh, Dolžnik: Daliborka Lukić, Laze pri Dolskem 3, Dol pri Ljubljani.