Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

sodni postopki

Oklic dedičem po pok. Jonke Janezu, Okrajno sodišče v Kočevju

16.11.2023 / Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic dedičem v zapuščinskem postopku po pok. Jonke Janezu,opr. št. D 284/2023.

S klikom na povezavo 20231120140105 se lahko prevzame oklic dedičem.